Wspieramy dobre miejsca

Federacja FOSa zainicjowała kampanię „Wspieramy Dobre Miejsca”. W jej ramach łączymy dobrych ludzi – chcących pomóc, z dobrymi miejscami – świetlicami potrzebującymi wsparcia.

Co zbieramy?

Zeszyty, notesy, papier w różnych formatach, materiały plastyczne, długopisy, ołówki kredki, pisaki itp. Z potrzeb innych wskazano do tej pory gry planszowe, tablety czy jednopalnikową kuchenkę. Szczegółowa lista świetlic i ich potrzeb jest na bieżąco przez nas aktualizowana.

Pomożemy przekazać zebrane materiały, możesz je również sam wysłać sam do wybranej świetlicy.

Jeśli chcesz pomóc, zgłoś się do nas dobremiejsce@federacjafosa.pl, w tytule wpisując Pomagam.

Jeśli reprezentujesz/ecie świetlicę i chcesz skorzystać z pomocy, również napisz na adres dobremiejsce@federacjafosa.pl, w tytule wpisując Potrzebuję, a następnie wypełnij prosty formularz.

Przyłącz się do nas! Wspieraj Dobre Miejsca!

Pożarki to niewielka wieś koło Kętrzyna. Dzieci w Pożarkach mają dobrze, bo działa tam aktywnie świetlica , w której mogą się spotykać, odrabiać lekcje, bawić się, a nawet rozwijać niecodzienne pasje w grupie tańca z ogniem. Także dorośli mieszkańcy i seniorzy mają w niej swoje miejsce spotkań. W województwie warmińsko–mazurskim jest ok. 2400 wsi; co prawda nie ma dokładnych danych, ale jeśli liczyć, że w co trzeciej z nich istnieje świetlica, mamy ich około 800, może nawet 1000. Tysiąc miejsc z potencjałem, często niestety niewykorzystanym. Dlaczego?

Świetlice nie są ujęte w żadnym systemie stałej pracy. Podlegają albo pod ośrodki kultury, albo pod ośrodki pomocy społecznej, albo bezpośrednio pod Urząd Gminy, są też takie prowadzone przez lokalne organizacje. Osoby w nich pracujące albo angażują się społecznie, albo zatrudnione są na umowę zlecenie, gdzie 500 zł miesięcznie to już dużo. Czasami zatrudniane są na umowę o pracę, najczęściej w ramach prac interwencyjnych, na kilka miesięcy. Osoby pracujące w świetlicach odpowiadają za stan techniczny budynku i mienie, a jednocześnie prowadzą zajęcia, starają się angażować mieszkańców i budować ofertę dla mieszkańców. Niestety, nie mają praktycznie dostępu do edukacji, bazują więc na swojej intuicji, umiejętnościach, doświadczeniu.

Stan techniczny świetlic i ich wyposażenie pozostawia wiele do życzenia. Co prawda coraz więcej świetlic to nowe lub wyremontowane budynki, zdarzają się jednak przypadki, że są zamknięte, a wiele z nich lata świetności ma dawno za sobą.

Bieżąca, ale niezwykle istotna potrzeba to materiały na codzienne funkcjonowanie. Społeczności zgromadzone dookoła świetlic radzą sobie jak mogą. Codzienna walka o podstawowe materiały odbija się jednak na ofercie świetlic.

Federacja FOSa od wielu lat aktywnie działa na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast. Marzy nam się świetlica wiejska jako profesjonalne miejsce pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodziną i całą społecznością. Gromadzimy koalicję dookoła tej idei, budujemy standard takiego miejsca, testujemy je i prowadzimy edukację kadry.

Mamy jednak świadomość, że rozwiązania systemowe wymagają czasu i sukcesem będzie osiągnięcie zamierzonej zmiany choć w części. Z drugiej strony zależy nam na wprowadzeniu zmiany w konkretnej społeczności w jak najszybszym czasie.

Dlatego zainicjowaliśmy kampanię Wspieramy Dobre Miejsca. W jej ramach łączymy dobrych ludzi – chcących pomóc, z dobrymi miejscami – świetlicami potrzebującymi wsparcia.

Jak można wziąć udział w Kampanii?

Jeśli chcesz pomóc, zgłoś się do nas dobremiejsce@federacjafosa.pl, w tytule wpisując Pomagam.

Jeśli reprezentujesz/ecie świetlicę i chcesz skorzystać z pomocy, również napisz na adres dobremiejsce@federacjafosa.pl, w tytule wpisując Potrzebuję, a następnie wypełnij prosty formularz.

Co zbieramy?

Zeszyty, notesy, papier w różnych formatach, materiały plastyczne, długopisy, ołówki kredki, pisaki itp. Z potrzeb innych wskazano do tej pory gry planszowe, tablety czy jednopalnikową kuchenkę. Szczegółowa lista świetlic i ich potrzeb jest na bieżąco przez nas aktualizowana.

Pomożemy przekazać zebrane materiały, możesz je również sam wysłać sam do wybranej świetlicy.

Przyłącz się do nas! Wspieraj Dobre Miejsca!

Zespół Federacji FOSa

Formularz dla świetlic (1)

Posted in informacje.