FOSa Dzieciom i Seniorom – Pomaganie to nasza specjalność

Po raz trzynasty Federacja FOSa zorganizowała akcję „FOSa Dzieciom i Seniorom”. W tym roku do inicjatywy dołączyli również TVP 3 Olsztyn i Stowarzyszenie Arka i zorganizowali zbiórkę pod hasłem „Okaż serce – podaruj gwiazdkę”. Dzięki temu do potrzebujących trafiło 200 paczek. W olsztyskim planetarium 20 grudnia odbyło się podsumowanie akcji.

Pan Wiesław ma 64 lata. Nie słyszy. Od wielu lat jest osobą bezdomną. Wśród rzeczy, które chciał otrzymać znalazły się środki czystości, buty, kosmetyki do golenia.

Pani Anna ma 65 lat. Jest samotną, schorowaną kobietą. Utrzymuje się z renty. Kupuje najtańsze produkty żywnościowe, żeby pieniędzy starczyło na środki do prania i czyszczenia. Lubi robótki ręczne, ale niestety nie ma pieniędzy na zakup włóczki czy drutów. Do niej trafiła paczka z żywnością.

84-letnia pani Elżbieta dwa lata temu miała wylew. Na leki wydaje co miesiąc kilkaset złotych, a utrzymuje się z bardzo niskiej emerytury. Brakuje pieniędzy na zapewnienie podstawowych potrzeb. W jej paczce znalazła się więc żywność, ale też kosmetyki i ubrania.

Pomoc trafiła m.in. do pani Marii, która ma 74 lata, jest wdową i mieszka sama. Ale jest też 8-letnia Amelia, która wychowywana jest tylko przez babcię. Korzysta ze wsparcia zespołu rehabilitacyjno-terapeutycznego prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie.

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa od lat organizuje akcję świąteczną pn. „FOSa Dzieciom i Seniorom”. Celem akcji jest zapewnienie prezentów gwiazdkowych najbardziej potrzebującym pomocy dzieciom i seniorom, zwłaszcza tym mieszkającym na terenach wiejskich. Jak co roku zbiórkę rzeczy prowadziliśmy w zaprzyjaźnionych instytucjach na terenie Olsztyna. Tym razem do inicjatywy dołączyli również TVP3 Olsztyn i Stowarzyszenie Arka, które 7 grudnia br. wraz ze swoimi podopiecznymi przeprowadziło zbiórkę darów pod hasłem „Okaż serce – podaruj Gwiazdkę” w supermarkecie Auchan w Olsztynie.

– Wszystkie zebrane dary przekazaliśmy i nadal przekazujemy potrzebującym z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy, szczególnie w okresie przedświątecznym, takiej pomocy potrzebują – mówi Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji FOSa.

Jak co roku udało się poruszyć wiele serc. Zbiórkę przeprowadzili policjanci z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji, urzędy pracy, Teatr im. Stefana Jaracza, MOPS w Olsztynie, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, Urząd Miasta i wiele innych.

– Pracownicy mają bardzo pozytywnie nastawienie. Angażujemy się też w inne przedsięwzięcia, które pomagają np. młodzieży autystycznej – mówi Marek Morze, dyrektor Urzędu Statystycznego .

To właśnie pracownicy tego urzędu, jak wiele innych instytucji odpowiedziało na apel o wsparcie dla potrzebujących osób. Dzięki nim i wielu innym osobom osoby starsze, schorowane, osamotnione, rodziny, otrzymały w tym roku prezenty świąteczne.

– Nie było żadnego problemu. To była nasza kolejna akcja. Mogliśmy liczyć na wsparcie wielu osób, które odpowiedziały na ten apel – podkreśla Agnieszka Zapolska, pracownik Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

– Pracownicy Miejskiego Urzędu Pracy i Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego od wielu lat włączają się w akcję organizowaną przez Federację FOSA związaną ze zbiórką paczek dla dzieci i osób potrzebujących pomocy – tłumaczy z kolei Katarzyna Pietkiewicz, dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy. – Okres Świąt Bożego Narodzenia to szczególny okres, w którym życzliwość i chęć pomocy stanowi wyjątkową wartość. Co roku pokazujemy, że jesteśmy otwarci na potrzeby innych osób i dołączamy się do akcji niesienia pomocy potrzebującym.

W sumie udało się zebrać ponad 200 paczek! W pomoc zaangażowały się również dzieci ze Stowarzyszenia Arka. Paczki rozwoziła również Straż Miejska w Olsztynie.

Dzięki hojności darczyńców ponad 200 osób w województwie warmińsko-mazurskim. A partnerzy tegorocznej akcji zapewniają, że wezmą w niej udział za rok. Po konferencji prasowej ze świątecznym koncertem wystąpiła Anna Broda.

Organizacje, które zgłosiły osoby potrzebujące i do ich podopiecznych trafiły paczki:

– Niezależny Związek Żołnierzy AK

– Związek Inwalidów Wojennych

– Związek Sybiraków Zarząd Okręgu w Olsztynie

– Stowarzyszenie Przystań w Iławie

– UTW Morąg

– Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Dębowe Wzgórze” w Szymanowie

– Uczestnicy projektu FOSy, Banku Żywności i MOPS pn.”W drodze do aktywności”

– Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

– PSONI w Iławie

– Fundacja „Ostródzkie Hospicjum Domowe”

– Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych

– Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej

– Stowarzyszenie na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych „Razem” w Olsztynku

– Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności i Twórczości dzieci, Młodzieży i Dorosłych KREOLIA – Kraina Kreatywności

– Polskie Stowarzyszenie Diabetyków KOŁO w Olsztynku

– Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu

– Rada Olsztyńskich Seniorów

– Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk”

– Uczestnicy projektu FOSy i Fundacji „Żółty Szalik” pn.: „ Kierunek Aktywność” Rozwój Usług Społecznych w gminie Susz

– Stowarzyszenie „Przyjazny Dobrocin”

Partnerzy i instytucje, które przeprowadziły zbiórki:

Stowarzyszenie Arka

TVP 3 Olsztyn

Straż Miejska w Olsztynie

Real Estate Services Justyna Rodziewicz-Siecińska

Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olsztynie

Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Urząd Miasta w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka – Wydział Nauk Humanistyczno – Społecznych

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Rada Olsztyńskich Seniorów

Spółdzielnia Socjalna Humanus i Galeria „Warte Świeczki” i inni.

Patrz także: https://www.olsztyn24.com/news/34653-pomaganie-to-ich-specjalnosc.html

Posted in informacje, konferencje.