Rozeznanie cenowe – ekspert podczas debat

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do składania ofert w ramach prowadzonego rozeznania cenowego rynku na realizację usługi ekspert podczas debat prowadzonych w ramach realizacji operacji pn.  Dobre miejsca. Wymiana wiedzy w tematyce rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy podmiotami prowadzącymi świetlice wiejskie i  współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informacje szczegółowe znajdują się w załączniku
Posted in informacje.