Rusza projekt „Rozwój usług społecznych w gminie Jeziorany”

OFERTA PROJEKTU „Rozwój usług społecznych w gminie Jeziorany”

Dla kogo jest projekt?

Projekt skierowany jest dla rodzin zamieszkujących teren gminy Jeziorany.

Jeśli jako rodzic masz problem z: poczuciem bezradności wychowawczej, nie wiesz jak możesz pomóc swojemu dziecku?

Twoje dziecko nie radzi sobie w grupie rówieśniczej, ma problemy w nauce,

nie masz z kim porozmawiać o swoich problemach,

nie masz pomysłu jak zintegrować rodzinę,

widzisz problem ze słabą komunikacją w rodzinie, po ludzku nie dogadujecie się,

natury prawnej – zadłużenia komornicze, nieuregulowane sprawy sądowe, bankowe,

z utrzymaniem prawidłowej zdrowej diety rodziny,

nie radzisz sobie ze stresem i pędem życia,

masz potrzebę wyjścia z domu, spędzeniem czasu z innymi dorosłymi o podobnych problemach,

brak Ci środków finansowych na spotkania z psychologiem, dietetykiem, prawnikiem, na zajęcia dodatkowe dla dzieci, korepetycję, warsztaty z umiejętności wychowawczych

innymi trudnościami.

to trafiliście w odpowiednie miejsce. Projekt jest dla Waszej rodziny

Co oferujemy?

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Uczestnictwo w projekcie trwa min. 12 miesięcy, tj.: od 1 października 2020 do 30.09.2022 r.

  • Poradnictwo specjalistyczne. Do Twojej dyspozycji wsparcie specjalistów:
    – prawnik wskaże sposób rozwiązania twojego problemu prawnego, pomoże sporządzić pismo, pomoże uregulować trudne sprawy.

– dietetyk określi zasady doboru produktów spożywczych do planowania jadłospisów dla Ciebie i Twojej rodziny
– psycholog pomoże Ci uwolnić się od obaw i uczynić swoje życie lepszym, z odwagą wyrażać swoje opinie, myśli i uczucia, zrozumieć swoje dzieci, poprawić z nimi relacje

– coach rodziny pomoże Ci rozwiązać problemy i konflikty rodzinne, wesprze Cię w organizacji i wykonywaniu obowiązków domowych,

– pracownik środowiskowy – od niego uzyskasz wsparcie w zmianie i rozwiązywaniu problemów. Będzie Cię motywował do uczestnictwa w grupach samopomocowych i grupach wsparcia.

  • Wyjazdowy klub rodzinny – dla rodzin objętych wsparciem. Będzie to forma sprawdzenia w praktyce i pod okiem specjalistów nabywanych w trakcie projektu postaw i umiejętności.
  • Warsztaty dla rodziców

– szkoła dla rodziców

– wsparcie prawidłowego funkcjonowania rodziny

– metody wspólnego spędzania wolnego czasu

– zajęcia dla dzieci i młodzieży

  • Animacja lokalna

– animacja lokalna – aktywizacja społeczna uczestników i ich otoczenia (środowisk lokalnych) oraz rozwijanie kompetencji kluczowych

– spotkania klubu aktywnych seniorów

– wyjazd edukacyjny dla seniorów

– warsztaty i spotkania „szyte na miarę”

– inicjatywy lokalne/sąsiedzkie

INICJATYWY SĄSIEDZKIE, PIKNIKI RODZINNE, IMPREZY ŚWIĄTECZNE. Nasi animatorzy mają głowę pełną pomysłów i ciągle coś ciekawego organizują, wymyślają. Chętnie również podziałają na terenie Twojego podwórka.

Co daje udział w projekcie?
– poprawę sytuacji rodzinnej
– wzrost kompetencji wychowawczych
– poprawę komunikacji w rodzinie
– integracja rodziny
– wzrost umiejętności organizacyjnej, metody spędzania wspólnie czasu
– wyprostowanie problemów prawnych
– poznanie innych rodzin, dzieci
– poprawa wyników w nauce dzieci
– zwiększenie umiejętności pracy w grupie,
– radzenie sobie ze stresem, skuteczne techniki relaksacji
– poprawa jakości życia rodziny poprzez zdrową dietę i styl życia
– dobrze i efektywnie spędzony czas
– pracę z profesjonalistami, ekspertami w swoich dziedzinach.

Jak się zapisać?
Jeśli Wasza rodzina mieszka na obszarze gminy Jeziorany przyjdź do Świetlicy Wiejskiej w Kramarzewie lub Świetlicy Wiejskiej w Franknowie. Na miejscu personel projektu pomoże wypełnić dokumenty rekrutacyjne, umówi się na spotkania diagnostyczne, podczas których ustalone zostaną jakie formy wsparcia w projekcie są najbardziej potrzebne Twojej rodzinie.

Kontakt:
Koordynator projektu
Weronika Szewalje 89 523 60 92

Posted in informacje, projekty.