Nabór do punktu opieki „W głowie się mieści”

Nabór do punktu opieki
„W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3 ”

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które aktualnie pozostają bez pracy i aktywnie jej poszukują, a jednocześnie opiekują się dzieckiem do 3 roku życia oraz mieszkają w Olsztynie, bądź w powiecie olsztyńskim.
W ramach projektu, przy ul. Mazurskiej 7/2 w Olsztynie powstał punkt dziennej opieki nad dziećmi do lat 3 „W głowie się mieści”. Świadczenie opieki jest bezpłatne. Maksymalna liczba dzieci w grupie, to 5 osób, prowadzimy aktualnie 2 grupy.
Dzieci biorą udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, których program oparty jest o strategię wielokierunkowej stymulacji aktywności dzieci, skupionej na potrzebie ruchu i zabawy oraz koncepcji indywidualnego, naturalnego rozwoju zgodnego z potencjałem i możliwościami dziecka.
Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej, pod adresem: federacjafosa.pl, w zakładce: projekty – aktualne oraz pod numerem telefonu 89 523 60 92.
Koordynatorem projektu ze strony FOSy jest Anna Książak-Gregorczyk – e.mail: a.ksiazak@federacjafosa.pl
Projekt „W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konkurs plastyczny – nagrody rozdane

Rozstrzygnięcia konkursu rysunkowego pod hasłem „ Świat wokół mnie” organizowanego w ramach realizowanego przez FOSę projektu :

„Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd”

W dniu 19 czerwca 2020 r. komisja konkursowa dokonała przeglądu nadesłanych prac z miejscowości Sętal i Biesal. Po zapoznaniu się z treścią prac, zgodnie z kryteriami oceny Komisja jednogłośnie zdecydowała o przyznaniu nagród wszystkim uczestnikom konkursu.

Nagrody odebrali:

 

Angelika Bagińska l.12 Sętal

Antonina Bembas l. 12 Sętal

Hania Rudel l. 10 Setal

Maciej Bembas l. 13 Setal

Natalia Szydlik  l.13 Sętal

Przemek Bazelski l.11 Sętal

Tomasz Hertrampf  l.6 Biesal

Zuzanna Rusaczyk  l.10 Sętal

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Fundraising – cztery szkolenia w lipcu

W dniach 2,3,16,17 lipca odbyły się dwugodzinne sesje szkoleniowe . Były to intensywne spotkania on line, w ramach projektu „Fundraising .To działa!”.

W czasie spotkania 14 tu uczestników projektu zapoznało się z zasadami pozyskiwania środków innych niż dotacje. Szkolenie było prowadzone przez doświadczoną fundraiserkę Marię Olszewską. W czasie spotkań omówione zostały podstawy oraz narzędzia fundraisingu. Uczestnicy szkolenia aktywnie spędzili czas przepracowano szereg ćwiczeń i każdy z uczestników skończył je z bagażem nowych przydatnych wiadomości.

Dziękujemy za aktywny udział

Beata Jakubiak koordynatorka projektu b.jakubiak@federacjafosa.pl

Szkolenie Fudnraising To działa

Dostawa artykułów spożywczych – oferent wybrany

Nr postępowania 2/RUS/ZO/2020

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie FOSa informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania 2/RUS/ZO/2020 na zakup i sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla uczestników świetlic finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd” realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

został wybrany oferent nr 1 – ABER Sp. z o.o., Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn, na łączną kwotę 1157,37 zł brutto (100 pkt.).

Dostawa materiałów plastycznych – oferent wybrany

Nr postępowania 1/RUS/ZO/2020

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie FOSa informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania 1/RUS/ZO/2020 na zakup i sukcesywną dostawę materiałów plastycznych i piśmienniczych na potrzeby zajęć w świetlicach finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w oparciu o projekt „Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

został wybrany oferent nr 3 – ArTech, Towarowa 9e, 11-416 Olsztyn, na łączną kwotę 1714,06 zł brutto (100 pkt.)

Pogadalnia, Posłuchalnia

„Opowiadaj
Nikt nie opowiada tak, jak ty,
Choć bajeczki te na pamięć znam,
Jakże wszystko to cudownie brzmi.
Siądź naprzeciw
Niech tam sobie leci, płynie czas,
Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz.”

Powyższy cytat zaczerpnięty z piosenki „Opowiadaj mi tak”, Zbigniewa Wodeckiego, stanowi doskonały opis wydarzenia Pogadalnia, Posłuchalnia, jakie odbędzie się w ramach akcji społecznej organizowanej w Olsztynie, w najbliższy piątek 31 lipca w godzinach 10:00-13:00 w Parku Jakubowo na Zatorzu.

Wszyscy mamy potrzebę komunikacji, lubimy mówić i być wysłuchanymi, lubimy kiedy nasz rozmówca daje nam przestrzeń swobodnej wypowiedzi a do tego przejawia żywe zainteresowanie tym, co mamy mu do powiedzenia. Niektórzy z nas są w swojej naturze ukierunkowani bardziej na słuchanie i uwielbiają opowieści innych. Spotkanie w ramach Pogadalni, Posłuchalni stanowi otwarcie zarówno na jeden, jak i drugi typ człowieka i ma umożliwić jego uczestnikom nieskrępowaną, swobodną rozmowę, w której obie strony zyskują. Akcja ma charakter otwarty i jest skierowana do każdego, kto chciałby przyjść, spotkać się z innymi ludźmi i spędzić ten czas na wspólnej rozmowie. Inicjatywa ma na celu zaaranżowanie platformy spotkań i rozmów, dzięki której osoby, biorące w niej udział nastawione są na aktywną rozmowę a tym samym pozbawione zostają lęku przed narzucaniem się przypadkowo poznanym ludziom. Pogadalnia, Posłuchalnia to miejsce, gdzie spotykamy się w określonym, wszystkim znanym celu, którym jest ROZMOWA. Tematyka dowolna, niczego nie narzucamy, po prostu przyjdźmy, spotkajmy się na świeżym powietrzu, wybierzmy sobie rozmówce, zajmijmy miejsce i dajmy upust swoim opowieściom.

Inicjatywa organizowana jest przez uczestników programu JOB Firma, projektu „W drodze do aktywności – 2” realizowanego przez Federację Organizacji Socjalnych FOSa.

Zapytanie ofertowe – dostawa artykułów spożywczych

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do składania zapytań ofertowych na zakup i sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla uczestników świetlic finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Nr postępowania: 2/RUS/ZO/2020

Informacje szczegółowe: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1254557

i w załącznikach

ZAPYTANIE OFERTOWE 2_RUS_ZO_2020 – Załącznik nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE 2_RUS_ZO_2020 – Załącznik nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE 2_RUS_ZO_2020 – Załącznik nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE 2_RUS_ZO_2020

ZAPYTANIE OFERTOWE 2_RUS_ZO_2020 – Oczywista pomyłka

Fundrising wchodzi do FOSy

Od marca br. realizujemy projekt „Skuteczny fundrising w Federacji FOSa” (finansowane ze środków EVZ), którego celem jest wdrożenie fundrisingu w naszej organizacji. Od kilku miesięcy pracujemy bardzo intensywnie z ekspertem Andrzejem Pietruchą z Warszawy. Podczas szkolenia w Olsztynie w dniach 9 i 15 lipca wyszło kilka bardzo istotnych rekomendacji dla nas, m.in. potrzeba uruchomienia nowej marki przy FOSie – roboczo nazwanej Senior (w niej pomieszczą się wszystkie realizowane przez nas inicjatywy, projekty i działania na rzecz seniorów). W tej chwili pracujemy nad planem kampanii fundraisingowej. Będziemy włączać każdego w to przedsięwzięcie, ujednolicimy promocje, informacje o FOSie, wdrożymy system CRM do obsługi m.in. baz kontaktów- darczyńców.

Wejście w fundrising to będzie dla FOSy bardzo dużym wyzwaniem i zmianą, ale daje też szansę na uniezależnienie się od funduszy zewnętrznych.

Z ważnych informacji na koniec taka, że Aneta Fabisiak – Hill została menadżerem fundrisingu w FOSie, zaś Monika Michniewicz – menadżerem Marki Senior.

Startujemy z OBO – promujemy Olsztyński Budżet Obywatelski

Ruszył nabór projektów do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, a naszą rolą jest służyć Państwu informacją i pomóc przygotować jak najlepsze wnioski.

I tak pierwsze spotkanie informacyjne na temat OBO 2021 odbędzie się dla olsztyńskich Rad Osiedli.

Jak swoje pomysły przekuć na wniosek i jaka jest rola Rad Osiedli w tym procesie? Jakie obowiązują nas daty i jakie są limity budżetowe dla poszczególnych osiedli? Gdzie szukać informacji i złożyć wniosek? Na te i inne ważne pytania odpowie Monika Michniewicz z Federacji FOSa. Spotkanie odbędzie się 20 lipca o godzinie 17.00 w formule on-line, dlatego chętni radni proszeni są o wcześniejsze zgłoszenia na mail: m.michniewicz@federacjafosa.pl Na podane przez Państwa adresy dostaniecie link do spotkania. Nie trzeba mieć żadnych specjalnych aplikacji. Wystarczy po prostu być. Zapraszamy.

Identyczne spotkanie informacyjne on-line, tym razem otwarte, dla wszystkich chętnych odbędzie się 23 lipca o godzinie 17.00. Zgłoszenia na to spotkanie proszę przesłać na adres rzecznik@federacjafosa.pl

Natomiast 22 lipca zapraszamy o godzinie 17.00 na plażę miejską na plenerowe spotkanie promocyjno- informacyjne z udziałem zwycięzców z poprzednich edycji OBO. Spotkaniu towarzyszyć będzie happening „Olsztyńskie Monidło”. Miło nam się będzie z Państwem spotkać.

pozdrawiam Monika HP


 

Zapytanie ofertowe – materiały plastyczne i piśmiennicze

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do składania zapytań ofertowych na zakup i sukcesywną dostawę materiałów plastycznych i piśmienniczych na potrzeby zajęć w świetlicach finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w oparciu o projekt „Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Nr postępowania: 1/RUS/ZO/2020

 

Informacje szczegółowe: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1254382

i w załącznikach:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1_RUS_ZO_2020 – Załącznik nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE 1_RUS_ZO_2020 – Załącznik nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE 1_RUS_ZO_2020 – Załącznik nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE 1_RUS_ZO_2020