W Dniu Matki rysujemy rekordową laurkę – będzie rekord Guinnnessa!

Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy. W niedzielę 26.05.2019.r z okazji Dnia Matki, na boisku przy LO3 przy ulicy Sybiraków w Olsztynie, będziemy rysowali kredą gigantyczną laurkę dla mamy. Tak chcemy uczcić ten wyjątkowy dzień. Każdy będzie mógł dołożyć swój element i wyżyć się artystycznie. Im więcej nas będzie tym lepszy efekt osiągniemy! Chcemy ustanowić rekord Guinnessa.
Dodatkową atrakcją imprezy, zaplanowanej w godzinach 11.00-14.00 będzie „powrót do przeszłości”, czyli podwórkowe gry i zabawy sprzed lat. Przypomnimy lub nauczymy Was jak grać w klasy, ślimaka, gumę, szczura i inne, trochę dziś zapomniane, lecz nadal atrakcyjne i ciekawe sposoby na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Dodatkowo będziecie mogli zrobić sobie zdjęcie w naszej fotobudce, narysować portret swojej mamy. Zaproponujemy Wam jeszcze kilka innych małych przyjemności.
Całe wydarzenie uświetni obecność i występ muzyczny Ani Brody – wokalistki i cymbalistki olsztyńskiej, której osoby nie trzeba bliżej przedstawiać.
Na zakończenie imprezy wykonamy wspólne, pamiątkowe zdjęcie z drona, które opublikuje „Gazeta Olsztyńska”. Fotografia będzie także do pobrania z naszej strony internetowej.
Liczymy na Waszą obecność, dobrą pogodę i świetną atmosferę:)

Dzień Matki na olsztyńskim Zatorzu FOSa organizuje w ramach realizowanego od lata ubiegłego roku projektu „Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna”.

Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich na Warmii i Mazurach

Zapraszamy na spotkanie z rzecznikiem praw obywatelskich, Adamem Bodnarem w Bartoszycach, Elblągu, Mrągowie i Olsztynie

 

 

Dlaczego warto na nie przyjść?

Spotkania z RPO nie mają charakteru wykładu czy przemówienia – Adam Bodnar  po prostu słucha ludzi i uważnie notuje ich problemy.

TU KAŻDY MOŻE ZABRAĆ GŁOS.

Rzecznik jest ministrem konstytucyjnym, ale szczególnym – takim, którego zadanie polega na sprawdzaniu, jak realnie działa prawo ustanowione w Warszawie. Głównym źródłem  wiedzy dla Rzecznika są skargi przysyłane do Biura RPO. Adam Bodnar zaproponował jednak nowy, unikalny w skali kraju program spotykania się ludźmi na miejscu, słuchania ich, pytania o problemy.

Rzecznik słucha więc i notuje. Notuje też jego ekipa (Rzecznik nie przyjeżdża sam, bo nie da się niczego zrobić w pojedynkę). A jeśli ludzie nie wiedzą, od czego zacząć, pyta:

  • Kiedy odjeżdża ostatni autobus szkolny?
  • Jak daleko jest do lekarza, do urzędu – czy trzeba mieć samochód osobowy, by tam dotrzeć?
  • Jak sobie radzą osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie?
  • Czy nie pojawiły się kłopoty związane z nowymi inwestycjami?
  • Czy nowa droga nie jest uciążliwa? Czy nie ma gdzieś w okolicy wysypiska odpadów o nieznanym pochodzeniu?
  • Czy ludzie wiedzą, jak pytać władze o lokalne sprawy korzystając z prawa do informacji publicznej?
  • Jak sobie radzą ojcowie po rozwodach? Czy mogą utrzymywać kontakty z dziećmi?
  • Jak wygląda sytuacja szkoły i nauczycieli po strajku?

Spotkanie odbywają się bez udziału władz lokalnych, ale za to każdego dnia po spotkaniu na stronie internetowej RPO pokazuje się relacja z wyliczeniem, jakie problemy zgłosili mieszkańcy, Mogą z niej korzystać władze i media. Efektem spotkania jest także kontaktowanie działaczy ze sobą – w naszym kraju powstaje wiele fantastycznych inicjatyw, które o sobie nie wiedzą, bo jak ludzie z Bogatyni mają dowiedzieć się o tym, co wymyślili ludzie w Jarosławiu? A ci z Węgorzewa o pomysłach Śremu?

Miejsca i daty spotkań z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Bartoszyce w dniu 21 maja 2019 r. (wtorek) godz. 12.00 – 14.00, Bartoszycki Dom Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 11

Elbląg w dniu 21maja 2019 r. (wtorek)  godz. 18.00 – 20.00, Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25

Mrągowo w dniu 22 maja 2019 r. (środa) godz. 17.00 – 19.00, Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Kopernika 2c

Olsztyn w dniu 23 maja 2019 r. (czwartek) godz. 9.00-11.00, Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1

Co należy zrobić aby wziąć udział w spotkaniu?

Wystarczy przyjść. Spotkanie jest otwarte i bezpłatne.

Jeśli chcieliby Państwo jeszcze przed spotkaniem podzielić się swoimi przemyśleniami, uwagami lub zgłosić konkretny problem, na który chcecie Państwo zwrócić uwagę Rzecznika Praw Obywatelskich, to zachęcamy do kontaktu

 

 

Olsztyński Klub Integracji Społecznej 2 – rusza projekt

Od pierwszego maja, w tym samym miejscu, w siedzibie Olsztyńskiego Klubu Integracji Społecznej przy ulicy Mickiewicza 13 A przystąpiliśmy do realizacji nowego projektu o nazwie „Olsztyński Klub Integracji Społecznej 2”

Jego celem jest podniesienie stopnia aktywności społecznej i zawodowej 60 kobiet i 30 mężczyzn, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem w wieku 15–64 lat, zamieszkujących obszar miasta Olsztyna oraz  gmin Stawiguda, Purda, Gietrzwałd, Jonkowo i wiejsko-miejskiej Barczewo. Adresatami projektu są osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, a także ich otoczenia w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego objętych wsparciem.

Wsparcie w projekcie obejmuje: pracę socjalną, wsparcie psychologa, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kreatywnego rozwoju, animację społeczną i realizację inicjatyw uczestników, warsztaty szyte na miarę, doradztwo zawodowe, wsparcie trenera pracy, kursy kwalifikacyjne i zawodowe oraz staże, a w efekcie zatrudnienie jak największej liczby uczestników projektu.

Jego koordynatorką jest Aneta Fabisiak-Hill, kontakt: a.fabisiak@federacjafosa.pl telefon: 799 099 884

 

 

Rzecznicy osób starszych walczą o prawa seniorów

Federacja FOSa kolejny rok (obecna edycja od 1 maja do 31 grudnia 2019) przystępuje do realizacji projektu „Stawiamy na seniorów”  Projekt adresowany jest do osób 60+, mieszkańców całego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych zamieszkujących tereny wiejskie. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywnego udziału w życiu społecznym i publicznym oraz budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

W  ramach projektu realizowane będą następujące zadania: działalność Rzecznika Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz jego zastępy w Orzyszu (obydwaj na zdjęciu), wydanie kolejnego już numeru magazynu środowisk osób starszych „Generacja”, przeprowadzenie  wykładów/spotkań z rzecznikami by nagłośnić ich działania oraz szkolenia dla pracowników socjalnych. a także studentów i uczniów szkół medycznych.

Rzecznicy mają też dyżury i służą swoją pomocą oraz interwencją w przypadkach łamania praw osób starszych.

Działania rzecznicze skierowane do osób starszych realizujemy od 2010 roku, wciąż pozostają one innowacyjne, ponieważ nigdzie w Polsce nie ma Biur Rzecznika Praw Osób Starszych, co istotne rzecznicy co roku poszerzają zakres swojej działalności, nawiązują kontakty z nowymi osobami, instytucjami zwiększając zasięg oddziaływania. Funkcja rzecznika wpisana jest w obowiązujący w naszym regionie i przyjęty przez samorząd wojewódzki program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”

Zachęcamy do kontaktu:

Stanisław Brzozowski
Rzecznik osób starszych województwa warmińsko-mazurskiego

Dyżury: poniedziałki godz. 9.00-11.00 biuro FOS-a Linki 3/4
10-535 Olsztyn telefon (89) 523-60-92

kom. 601 558-143

e-mail: rzecznik@federacjafosa.pl

Krzysztof Marusiński

Zastępca rzecznika na region ełcki

Dyżury: poniedziałek 18.00-19.00 ul. Wojska Polskiego 9A 12-250 Orzysz

tel. 796 140-648

 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich na Green Velo

Podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich uczestniczyliśmy w dniach 10-12 w promocyjnym rajdzie trasą Green Velo. Otwarta w 2016 roku i przebiegająca przez północno-wschodnie rejony Polski międzynarodowa, ekologiczna trasa rowerowa w naszym województwie zaczyna się w Elblągu, a kończy za Dubeninkami, na trójstyku granic Polski-Litwy i Rosji (obwód kaliningradzki). Kilkudziesięciu uczestników europejskiego rajdu pokonało przez dwa dni około 90 kilometrów, od Lidzbarka Warmińskiego do Korsz.

Po drodze kolarze mieli okazję poznania wielu atrakcji turystycznych (zamek biskupi i termy w Lidzbarku Warmińskim, Stoczek Klasztorny, pałac w Galinach, stadnina koni w Liskach) trasa wiedzie także przez miejscowości, w których działają organizacje członkowskie FOSy (Lidzbark Warmiński, Krekole, Bartoszyce, Korsze).

Green Velo jest jedną z tysięcy inwestycji jakie zrealizowano na Warmii i Mazurach dzięki funduszom europejskim. Na lata 2014-2020 na przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczone jest około 1,7 miliarda euro. Z funduszy europejskich w swoich projektach obficie korzysta federacja FOSa, między innymi ze skierowanego dla seniorów  funduszu Erasmus+. Ale nie tylko z tego powodu w rajdzie uczestniczyli rzecznicy osób starszych Stanisław Brzozowski i Krzysztof Marusiński z Orzysza. Turystyka rowerowa to sposób na aktywizację dla każdego.

Na trasach Green Velo można jechać bezpiecznie – szlak wyznaczony jest drogami leśnymi, gruntowymi, starymi nasypami kolejowymi, jeśli asfaltem, to mało ruchliwymi drogami lokalnymi – po okolicy, o której warto opowiadać turystom nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. Poszczególne odcinki liczą po od kilkunastu do 20-40 kilometrów i dostępne są właściwie dla każdego. Trasa jest dobrze oznakowana, mijane po drodze miejscowości i gospodarstwa agroturystyczne oferują noclegi i coś do zjedzenia. Szczegółowe informacje na portalu www.greenvelo.pl

FOSa na spotkaniu Rady Olsztyńskich Seniorów

Marek Zbytniewski na spotkaniu Rady Olsztyńskich Seniorów przedstawił  w czwartek, 9 maja, międzynarodowe projekty FOSy. Propagując hasło „pomaganie – pomaga” mówił o realizowanym obecnie z partnerami z Łotwy, Anglii, Włoch, Francji i Portugalii, a finansowanym przez europejski fundusz Erasmus+ projekcie „Lokal and International Active Seniors”. Jego celem jest wypracowanie programów dla organizacji pozarządowych zajmujących się osobami starszymi (FOSa – zgłosiła i zaprezentowała partnerom m.in. stosowane przez nas inicjatywy „200 lat” i „Przyjazny sąsiad”) a także metod aktywizacji samych seniorów, zwłaszcza rozwoju wolontariatu 50+

Wartością międzynarodowych projektów jest wymiana uczestników między partnerskimi organizacjami. Marek Zbytniewski, jako koordynator projektu „Lokal and International Active Seniors”, poinformował Radę Olsztyńskich Seniorów, że jeszcze w maju nasi seniorzy wyjeżdżają na dwa tygodnie do Rzymu, gdzie pracować będą jako wolontariusze. W czerwcu kolejna dwójka wyjedzie do Pau we Francji.

Leroy Merlin funduje meble dla uczestników naszego projektu

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie pragnie serdecznie podziękować Firmie Leroy Merlin z Olsztyna za życzliwą odpowiedź na nasz apel, szybką pomoc i wsparcie w przekazaniu mebli kuchennych dla rodziny Tymrek. Uczestniczą oni w  projekcie „Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna” realizowanym przez Federację FOSa i Stowarzyszenie „Arka”  w Olsztynie.

Rodzina do tej pory mieszkała w 18-metrowym mieszkaniu komunalnych. Po wielu latach starań, otrzymała w końcu, większe, wymarzone mieszkanie  z zasobów Gminy Olsztyn. Rodzina jest wielodzietna, dwoje rodziców oraz 6 wspaniałych chłopców. Przy takiej gromadce potrzeby są ogromne (tylko ojciec tylko, mama zajmuje się dziećmi), w małym stopniu korzystają z pomocy społecznej. Rodzina sam poradziła sobie przy zgromadzeniu mebli do pokojów dzieci (gdzie kto mieszka, widać na rysunku autorstwa jednego ze „średnich” synów państwa Tymrek). Meble do kuchni były sporym wydatkiem i nie byli w stanie ich prędko kupić, prezent od Leroy Merlin był jak prawdziwy dar z nieba.

 

Nie dajmy się zafoliować!

 Od jakiegoś czasu, wspólnie z uczestnikami naszych projektów, kolejnych grupach Job-firmy (projekt „W drodze do aktywności”) szyliśmy woreczki ze starych firanek i innych materiałów do wykorzystania zamiast foliowych woreczków. To wynik naszych ekologicznych dyskusji oraz przekonania, że naturalne znaczy lepsze, w tym konkretnym przypadku pewności, że kupując cokolwiek w sklepie powinniśmy korzystać raczej z toreb wielokrotnego użytku, a nie plastikowych jednorazówek.

 Finał naszej woreczkowej akcji miał miejsce w olsztyńskiej hali targowej Zatorzanka. Uzbrojeni w transparenty z hasłami w obronie Ziemi i klimatu, przeciwko wszechobecnej folii, rozdawaliśmy klientom wielorazowe torby na zakupy i woreczki z firanek. Woreczki szyliśmy w FOSie nie tylko  z naszymi uczestnikami i uczestniczkami, do akcji włączyły się także seniorki z Zatorza pod wodzą Edyta Maślanka i Ludzie w Szuwarach W Szuwarach – ludzie tworzą cuda.

Dziękujemy.
Pozdrawiam

Monika Hausman-Pniewska

____________________________________________________

 

 

 

Zajączek na Zientary

Zajączek na Zientary za nami!

Przed kamienicami na ulicy Zientary-Malewskiej na olsztyńskim osiedlu Zatorze stanęły drewniane skrzynie, a w nich świeże rośliny. Jeszcze niedawno parkowały tam samochody, teraz trawnik zaczyna odżywać i pięknieć.

W Niedzielę Palmową, 14 kwietnia, mieszkańcy spotkali się także, aby wspólnie ozdobić wielkanocne zające i kurczaki. Było malowanie prawdziwych obrazów i na koniec sąsiedzki grill.

Spotkanie odbyło się dzięki zaangażowaniu mieszkańców z kamienicy  Zientary-Malewskiej 11 i 11a  oraz Federacji FOSa, w ramach projektu „W drodze do aktywności”.

Radio Olsztyn w FOSie

W czwartek, 11 kwietnia nadawało swoją audycję z … biura FOSy.

Ta niecodzienna sytuacja miała miejsce z okazji Światowego Dnia Radia. Reporterzy Radia Olsztyn wykorzystali swoje święto, aby lepiej poznać swoich słuchaczy, rozjechali się po całym Olsztynie, zawitali także w nasze progi. My mieliśmy okazję choć trochę opowiedzieć o swoich działaniach, oni mieli interesujący materiał i mamy nadzieję, ciekawe doświadczenie, bo oprócz dorosłych pracowników FOSy po biurze kręciły się także dzieci uczestników naszych projektów oraz, swoim zwyczajem, pies Korek.