Przetarg na usługę doradczą

Zapytanie ofertowe
na usługę doradczą z zakresu zamówień publicznych finansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”

Nr postępowania: 1/SPZP/POWER/2017

Nieprzekraczalny termin składania ofert: 11.08.2017 godz. 14.00.

1_SPZP_POWER_2017_Zapytanie ofertowe na usługi doradcze (2)

Załącznik nr 1 Formularz oferty (1)

Załacznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 {życiorys zawodowy eksperta (1)

 

Grill w środku lata

 

31 lipca, w ogródku przy ulicy Kotańskiego na zakończenia dnia pracy zorganizowaliśmy grilla dla olsztyńskiej grupy projektu „Strażnicy Pamięci”.  W  środku lata była okazja do swobodnej rozmowy z uczestnikami na temat planowanych wydarzeń i zadań seniorów-wolontariuszy biorących udział w projekcie. Przypominamy, że realizowany od 2014 projekt poświęcony jest ofiarom II wojny światowej i  finansowany przez niemiecką fundację EVZ „Pamięć, Odpowiedzialność  i Przyszłość”

Dla wszystkich, także dla zespołu FOSy firmowy grill był swoistym pożegnaniem  z gościnną siedzibą w Banku Żywności. Po sześciu latach z adresu Kotańskiego 1 (jeszcze niedawno Artyleryjska 24) FOSa od 1 września 2017 przenosi się do centrum Olsztyna na ulicę Linki.

Rejs po Jezioraku

W poniedziałek, 24 lipca, uczestnicy projekty „Strażnicy Pamięci” z Iławy wzięli udział w wakacyjnym rejsie po Jezioraku. Ponaddwudziestoosobowa grupa, mimo niepewnej pogody, wybrała się na wycieczkę statkiem „Ilavia”  do Siemian.

Realizowany przez FOSę, od 2014 roku projekt „Strażnicy Pamięci” poświęcony jest byłym więźnim niemieckich obozów i obejmuje dwie grupy z Olsztyna i Iławy. Projekt finansowany jest ze środków niemieckiej fundacji EVZ  i został przedłużony do końca 2019 roku.

Tworzymy rady seniorów

10 lipca w Villi Pallas w Olsztynie rozpoczęły się dwudniowe warsztaty grupy inicjatywnej rady seniorów z Giżycka. W spotkaniu bierze udział kilkanaście osób, reprezentujących m.in. Uniwersytet III Wieku w Giżycku czy Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. To kolejne warsztaty w kalendarzu realizowanego przez FOSę projektu „Rady seniorów na Warmii i Mazurach”, dofinansowanego z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 ASOS. W czerwcu przeprowadziliśmy już warsztaty dla powstających rad seniorów w Korszach oraz Braniewie i Ornecie. Ostatnie, dla gminy Purda, piątej wybranej w konkursie do projektu, odbędą się w dniach 17-18 lipca 2017 w Kretowinach.

Uczestnicy warsztatów „Tworzymy rady seniorów”, pod kierunkiem ekspertów FOSy, omawiają sytuację osób starszych w swoich środowiskach, pracują nad przygotowaniem statutów, regulaminu oraz planów działania przyszłych rad seniorów.

Tanecznie i teatralnie w Białutach

W projekcie „Mega-szkoła w Białutach” ruch mimo wakacji. W trwającym od 3 do 7 lipca pierwszym letnim turnusie „Letniej Szkoły Umiejętności”, w dwóch grupach 24 dzieci uczestniczyło w warsztatach tanecznych i teatralnym. Na zakończenie warsztatów dzieci pokazały to, co się nauczyły, prezentując w piątek, 7 lipca, w Domu Kultury w Białutach spektakl pt. „Kopciuszek w innym wydaniu”.

– Warto dodać, że dzieci same pracowały nad scenariuszem – mówi Julia Larenta, która wraz Szymonem Bialikiem i Dawidem Lidtke prowadziła warsztaty w Białutach.

W drugim turnusie, „Letniej Akademii Umiejętności”  w sierpniu, przewidziane są: wakacje z eksperymentem i wakacje z angielskim.

Projekt w Białutach FOSa realizuje we współpracy z Gminą Iłowo-Osada oraz Stowarzyszeniem Społeczno-Oświatowym „Żaczek”.

Postępowanie nr 2/2.9/2017 unieważnione

Informujemy, że postępowanie nr 2/2.9/2017 PO WER na usługę trenera podczas cyklu szkoleń w ramach projektu pn. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne” zostaje ponownie unieważnione. Przyczyną unieważnienia postępowania jest podpisanie umowy o dofinansowanie projektu i wynikająca z tego konieczność upublicznienia zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności. Zapraszamy Państwa do złożenia oferty w kolejnym postępowaniu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Postępowanie nr 1/2.9/2017 unieważnione

Informujemy, że postępowanie nr 1/2.9/2017 PO WER na usługę doradczą z zakresu zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne” zostaje ponownie unieważnione. Przyczyną unieważnienia postępowania jest podpisanie umowy o dofinansowanie projektu i wynikająca z tego konieczność upublicznienia zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności. Zapraszamy Państwa do złożenia oferty w kolejnym postępowaniu. Za utrudnienia przepraszamy.

Seniorze – studiuj w Luksemburgu!

Chcesz studiować na Uniwersytecie w Luksemburgu, zapisz się do moodle”.

Kolejne spotkanie partnerów w ramach projektu Silver Learners dofinansowanego ze środków ERASMUS + odbyło się w dniach 28/30.06.2017 w Luksemburgu. Tym razem konferencję i warsztaty przygotował partner z Luksemburga – RBS, Center fir Altersfroen we współpracy z Cambridge oraz Federacją FOSa.

Pierwszy dzień spotkania odbył się pod znakiem dobrych praktyk z kraju oraz organizacji goszczącej. Wprowadzenie w tematykę spotkania oraz oficjalne powitanie uczestników, w tym również grona seniorów z Luksemburga, poprowadzili przedstawiciele Ministerstwa ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa ds. Szkolnictwa i Edukacji.   Dwa   dni   spotkania   obfitowały   w   referaty   pracowników   Uniwersytetu   w Luksemburgu, prof. Dr Dietera Ferringa oraz praktyków m.in. z platformy EPALE – przedstawicieli   Narodowej   Agencji   Luksemburga,   jak   również   przedstawicieli   RBS. Organizacja goszcząca, RBS została powołana do życia w 1989 roku przez Ministerstwo ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako odpowiedź na dynamiczne zmiany demograficzne i starzejące się społeczeństwo. RBS wdraża zarówno programy profilaktyczne, naukowe jak i prewencyjne na rzecz seniorów; realizuje projekty narodowe i ponadnarodowe; opracowuje koncepcję szkoleń m.in. opiekunów os. starszych, wspiera rodziny i pracuje bezpośrednio z seniorami   organizując   spotkania   otwarte,   akademię   seniora,   kursy   i   kawiarenkę interkulturową, w 2010 RBS uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Luksemburg liczy nieco ponad pół miliona mieszkańców, z tego w 2016 roku  osoby 60+ stanowiły 111. 759 tyś.;  obowiązują trzy języki urzędowe (luksemburski, niemiecki i francuski), odsetek migrantów to ok. 50 %! Stąd wiele z programów ukierunkowane jest na naukę języków, zapobieganie wtórnemu analfabetyzmowi i przede wszystkim ogrom pracy interkulturowej. Seniorzy luksemburscy są bardzo aktywni, uczą się języków obcych, podróżują, studiują na uniwersytecie,   który   jest   zintegrowany   z   regularnym   uniwersytetem,   są   wytrwanymi użytkownikami internetu, w tym uczelnianej sieci moodle (https://moodle.org/?lang=de), która jest platformą internetową służącą do wymiany informacji, komunikacji pomiędzy studentami   oraz   administracją   i   docentami   uniwersytetu.   Minimalna   emerytura   w Luksemburgu wynosi nie mniej niż 1600 euro miesięcznie, z czego koszty utrzymania to ok. 50-70%, wiek emerytalny to przynajmniej 65 lat i ok 40 lat pracy oraz „wystarczająca” suma wpłaconych składek emerytalnych.

Spotkanie w Luksemburgu poświęcone było w dużej mierze prezentacji nowych technologii informatycznych przydatnych m.in, w pracy z osobami starszymi, w tym programów prozdrowotnych i terapeutycznych. Partnerzy z Wielkiej Brytanii streścili badania oraz profilaktykę w pracy z demencją,

Federacja FOSa poprowadziła warsztaty nt. Inicjatywy Silver Sharing jako jednej z metod komunikacji interkulturowej środowisk osób starszych. W dobie starzejącego się społeczeństwa Unii Europejskiej niezwykle ważne jest rozwijanie nowych metod pracy z seniorami, włączenie  społeczne oraz integracja osób starszych w dynamicznie rozwijające się społeczeństwo informatyczne. Osoby starsze stanowią ogromny kapitał społeczny, który może znaleźć swoje miejsce w wielu dziedzinach życia ogółu społeczeństwa przy odpowiednim przygotowaniu zaplecza naukowego i środowiskowego, jednak przede wszystkim zaplecza socjalnego, które, niestety w wielu krajach UE – w ​szczególności   krajach   Europy   Środkowej,   Wschodniej i  Południowej   jest   dalekie   od optymistycznego. Luksemburg to kraj ludzi praktycznych, bogatych i jednocześnie prostolinijnych! Są przywiązani do tradycji i monarchii. Wielka Księżna Luksemburga Charlotta (zm. 1985) otrzymała odznaczenie Orła Białego, Luksemburczycy darzą ją do dzisiaj ogromnym szacunkiem, w centrum Luksemburga znajduje się jej pomnik, u stóp, którego nie przyjęte jest siadać, ze względu na szacunek do Księżnej i jednocześnie osoby starszej. Uczmy się od półmilionowego społeczeństwa Luksemburga!

Kolejne spotkanie partnerów projektu Silver Learners odbędzie się jesienią w Holandii

Joanna Szymańska, koordynator projektu  j.szymanska@federacjafosa.pl

Frombork i Orneta dla społeczności

Dwa uniwersytety trzeciego wieku z regionu, z Ornety i Fromborka (UTW przy Fundacji Żółty Szalik) zostały przyjęte do realizowanego już po raz piąty, przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w Warszawie projektu „UTW dla społeczności”. Zaprzyjaźnione i uczestniczące w działaniach FOS-u UTW (seniorki z Fromborka dzięki udziałowi w projekcie Silver Sharing  wyjeżdżały w ubiegłym roku na Łotwę – patrz zdjęcie) wybrane zostały spośród 21 UTW zgłoszonych z całego kraju.

W poprzedniej edycji projektu uczestniczył należący do FOSy UTW z Morąga. Jego słuchacze odnieśli ostatnio kolejny sukces. Grupa wokalno-muzyczna „Biesiadki” pod kierunkiem Jerzego Mudrego zdobyła I miejsce w kategorii – kabaret, podczas X Juwenali Trzeciego Wieku, które 19-21 czerwca odbyły się w Warszawie. W juwenaliach uczestniczyło w sumie 200 zespołów.

Skutecznie pozyskujemy zamówienia – trenerzy

 

 

Informacje o ogłoszeniu na usługę trenera podczas cyklu szkoleń w ramach projektu pn. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”
numer projektu: POWER.02.09.00-00-0029/16
numer postępowania: 2/2.9/2017 PO WER

Termin składania ofert
do dnia 27.06.2017 r.

Nazwa zamawiającego
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, ul. Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn; telefon: 895236092; e-mail: biuro@federacjafosa.pl; adres strony internetowej:http://www.federacjafosa.pl/

Numer ogłoszenia
nie dotyczy

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, ul. Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn, do dnia 27.06.2017 r. do godz. 14.00.

2.Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za pośrednictwem poczty, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

3.Zaleca się, aby oferent zamieścił ofertę w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, oferta na usługę trenera podczas cyklu szkoleń w ramach projektu pn. Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”.

4.Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
nie dotyczy

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Tomasz Tokarczyk – w godz. 8.00 – 14.00

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
895236092

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa trenera podczas cyklu szkoleń z zakresu zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”. Zamawiający wybierze do realizacji projektu dwóch trenerów, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

Zakres zamówienia
Przeprowadzenie wysokiej jakości szkoleń z zakresu zamówień publicznych (obejmujących w szczególności problematykę klauzul społecznych i ich wykorzystanie w postępowaniach ogłaszanych zgodnie z prawem zamówień publicznych) dla pracowników przedsiębiorstw społecznych.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi szkoleniowe


Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie – Powiat: m. Olsztyn, Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

1.Przeprowadzenie wysokiej jakości szkoleń z zakresu zamówień publicznych (obejmujących w szczególności problematykę klauzul społecznych i ich wykorzystanie w postępowaniach ogłaszanych zgodnie z prawem zamówień publicznych) dla pracowników przedsiębiorstw społecznych.

2.Łączna ilość dla trenera/ów– 240 godzin szkoleniowych (30 dni szkoleniowych po średnio 8 godzin dziennie), łącznie dla 5 grup szkoleniowych (każda grupa 6 dni szkoleniowych – 48 godzin). Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie przedstawiony wybranym trenerom po przeprowadzeniu rekrutacji uczestników szkoleń.

3.Szkolenia odbywać się będą w Olsztynie. Wynajęcie sali szkoleniowej wraz
z obsługą i serwisem kawowym należy do Zamawiającego.

4.Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu trenera do miejsca szkolenia oraz zakwaterowania i wyżywienia trenera.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale VII Instrukcji dla oferentów,  stanowiącej załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie dwóch trenerów do realizacji usługi szkoleniowej w ramach projektu pn. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”.

Kod CPV
80000000-4

Nazwa kodu CPV
Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia
nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie zgodnym z harmonogramem projektu tj. najpóźniej do dnia 28 lutego 2018 r.

Szczegółowe wymogi związane z terminami realizacji zamówienia zawarte są zawarte są w Rozdziale VIII Instrukcji dla oferentów, stanowiącej załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Załączniki

·Instrukcja dla oferentów

·Załącznik nr 1 do Instrukcji dla oferentów – formularz oferty

·Załącznik nr 2 do Instrukcji dla oferentów – wykaz usług trenera

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie
Trener musi spełniać następujące warunki:

·wykształcenie wyższe prawnicze,

·co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obszaru prawa zamówień publicznych (co najmniej cztery szkolenia lub co najmniej 30 godzin szkoleniowych),

·co najmniej 2-letnie doświadczenie w obszarze ekonomii społecznej, polegające np. na prowadzeniu szkoleń, doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej, wspieraniu w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej, realizacji zadań merytorycznych w ramach projektów skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej.

Potencjał techniczny
nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1.uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2.posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3.pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie oświadczenie o braku w/w powiązań na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do  Instrukcji dla oferentów.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z Wykonawcami wybranymi w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:

a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,

b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,

c) okoliczności siły wyższej,

d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Formularz oferty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji, wraz z oświadczeniem o braku powiązań,

2.CV trenera z klauzulą: Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów naboru (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz. 883).

3.Wykaz usług trenera wraz z podaniem ich przedmiotu (zakresu), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Instrukcji.

Wszystkie ww. oświadczenia i dokumenty muszą być wypełnione i podpisane.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru oferentowi zamówienia uzupełniającego. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: 
Cena – 60 % . Ceną oferty jest stawka brutto za godzinę szkolenia (45 minut).
Sposób przyznania punków w kryterium „cena”:
P = Cn / Cb x 60%, gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych przez oferenta
Cn – cena najniższa spośród złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)
Cb – cena oferty badanej

60– maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium

Doświadczenie – 30 %

Sposób przyznania punków w kryterium „doświadczenie”:
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie załączonego do oferty Wykazu usług trenera. Oceniane będzie doświadczenie trenera w zakresie szkoleń z zamówień publicznych ponad minimalne wymagania (tj. 30 h szkoleniowych).
Punktacja będzie przyznawana wg poniższego schematu:
od 31h do 50h szkoleń z zakresu zamówień publicznych – 10 pkt
od 51h do 100h szkoleń z zakresu zamówień publicznych – 20 pkt
od 101h do 150h szkoleń z zakresu zamówień publicznych – 30 pkt
powyżej 151h szkoleń z zakresu zamówień publicznych – 40 pkt

Reprezentowanie zamawiającego – 10 %
Sposób przyznania punków w kryterium „Reprezentowanie zmawiającego”:

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie załączonego do oferty CV trenera. Punkty zostaną przyznane jeżeli wskazana osoba trenera będzie jednocześnie osobą, która co najmniej od 12 miesięcy reprezentuje zamawiającego (w rozumieniu Prawa zamówień publicznych – w szczególności będącego jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (np. pracownik zamawiającego zatrudniony na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych, nadzorem nad zamówieniami publicznymi, doradztwem prawnym z zakresu zamówień publicznych itp.).

Ostateczna ocena punktowa oferty.

1)Ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.

2)Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), który uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie.

3)Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4)Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.

5)Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.

 

Zamawiający (beneficjent)
Nazwa
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

Adres
ul. Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn

Numer telefonu
895236092

NIP
7393452954

Tytuł projektu
„Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”

Numer projektu
numer projektu: POWER.02.09.00-00-0029/16

Instrukcja dla oferentów

zaB nr 1 formularz oferty_trenerzy

zaB. nr 2 wykaz usBug trenera