Karmniki dla ptaków w Białutach

12.10.2017 roku uczestnicy Klubu Małego Społecznika w Białutach rozwieszali w swojej miejscowości karmniki dla ptaków, które na poprzednich zajęciach własnoręcznie pomalowali. Projekt „MEGA-SZKOŁA w Białutach” jest realizowany przez FOSę od początku 2017 roku we współpracy z Gminą Iłowo-Osada (powiat działdowski) oraz Stowarzyszeniem Społeczno-Oświatowym „Żaczek”, a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe – dostawa materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe nr 1/WDA/ZO/2017 (sukcesywna dostawa materiałów biurowych do funkcjonowania JOBfirmy)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnej dostawy materiałów biurowych do funkcjonowania JOBfirmy.

Oferty przyjmujemy do 20 października 2017 r. do godziny. 23:59.

Zapytanie ofertowe nr WDA 1_2017_

Wojewódzkie spotkanie organizacji socjalnych – Subsydiarność w praktyce

W Olsztynie, 9 października 2017, rozpoczęło się Wojewódzkie spotkanie pozarządowych organizacji socjalnych. Organizowane przez FOSę, wspólnie z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  spotkanie odbywa się pod hasłem pt. Samorządność i subsydiarność – zaspokajanie potrzeb społecznych przez organizacje pozarządowe.

Zasada subsydiarności, która  mówi, że każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub samych obywateli, np. lokalne stowarzyszenia i pozarządowe organizacje – była głównym tematem pierwszego dnia spotkania w uniwersyteckim Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kortowie. O tym jak wygląda współpraca i podział zadań między państwem a organizacjami pozarządowymi w Niemczech mówili Günter Famulla i Günter Mühge,  reprezentujący Parytetowy Związku Socjalnego Dolnej Saksonii. O europejskich uwarunkowaniach działalności NOG-osów mówili Krzysztof Balon, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Kamila Płowiec, sekretarz Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN. Wspólnie z gospodarzem konferencji, prezesem FOSy,  Bartłomiejem Głuszakiem i Arkadiuszem Jakimowiczem, prezesem Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, uczestniczyli oni panelowej dyskusji starając się odpowiedzieć na pytanie, czy organizacje pozarządowe powinny skupiać się tylko na działaniach lokalnych, czy myśleć bardzie globalnie.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządowych władz regionu w osobie pani wicemarszałek Wioletty Śląskiej-Zyśk, a także administracji wojewódzkiej, reprezentowanej przez wicedyrektor Wydziału Polityki Społecznej W-M Urzędu Wojewódzkiego, Joannę Jabłonkę-Kastrau. Uczestnikami spotkania przede wszystkim byli jednak przedstawiciele organizacji socjalnych z regionu, zarówno tych będących członkami federacji FOSa, jak i innych zainteresowanych tematem spotkania.

9 października po południu, uczestnicy konferencji przenieśli się do Fromborka, gdzie wieczorem, a potem następnego dnia, 10 października, kontynuowano dyskusję. Mowa była m.in. o możliwościach jakie daje europejski program Erasmus+ oraz innych sposobach wspierania inicjatyw pozarządowych. W trakcie warsztatów i bezpośrednich rozmów z ekspertami, biorącymi udział w spotkaniu, była okazja do zdobycia wielu informacji ważnych w codziennym działaniu organizacji pozarządowych.

Artystyczną część spotkania wypełnił pokaz tańca z ogniem przedstawiony przez NORĘ z Bartoszyc, tegorocznego laureata nagrody „Społecznik Federacji FOSa”.

Patrz także: https://olsztyn.tvp.pl/34324177/tej-organizacji-przyswiecaja-zasady-samorzadnosci-i-subsydiarnosci

Społecznik Federacji FOSa – przedstawiamy laureatów

W trakcie, rozpoczętego 9 października 2017 w Olsztynie, organizowanego prze FOSę, Wojewódzkiego spotkania pozarządowych organizacji socjalnych, ogłosiliśmy wyniki trzeciej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Federacji FOSa”.

Tytułem tym (statuetką i gratyfikacją finansową)  nagradzamy osiągnięcia w obszarze polityki społecznej, innowacyjność pomysłu w działania na rzecz odbiorców swojej organizacji oraz ich efektywność i trwałość.

W 2017 laureatami konkursu na „Społecznika FOSy” zostali:

Małgorzata Sanajko i Daniel Ziemacki ze Stowarzyszenia NORA z Bartoszyc

Aleksandra Kojtych – reprezentująca Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło w Elblągu

Wyróżnienie w konkursie zdobyła:

Jadwiga Lipska – reprezentująca Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych „RAZEM” w Olsztynku

– Nasze działania skierowane są do młodzieży wykluczonej społecznie, która jak to się w życiu zdarza przeżywa akurat trudny okres. Staramy się przekazywać im i zainteresować tym, co sami kiedyś w życiu robiliśmy – powiedział Daniel Ziemacki, prezes NORY (Nowatorski Ośrodek Rozwoju Artystycznego)  odbierając statuetkę z rąk prezesa FOSy Bartłomieja Głuszka, i reprezentującej na konferencji władze regionu wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, pani Wioletty Śląskiej-Zyśk.

Patrz także: http://bartoszyce.wm.pl/470560,Dzialacze-ze-Stowarzyszenia-NORA-wyroznieni-podczas-gali-w-Olsztynie.html#axzz4vBBfX7Zc

I Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów

W dniach 4-5 października 2017 w Olsztynie odbyło się I Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów. Zostało ono zorganizowane przez FOSę, która realizuje projekt  „Rady seniorów na Warmii i Mazurach” (finansowany ze środków ASOS) zmierzający do zwiększenia liczby rad seniorów regionie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele istniejących już rad: z Elbląga, Olsztyna, Działdowa, Nowego Miasta Lubawskiego, Pisza, Orzysza, Mrągowa, gminy Lubawa, Wydmin, a także miast i gmin, gdzie rady seniorów dopiero się tworzą: z Ornety, Korsz, gminy Giżycko, Olsztynka, Biskupca i Braniewa.

Liderzy środowisk seniorskich w tych miejscowościach mieli możliwość poznania się i nawiązania wzajemnych kontaktów, ale przede wszystkim ze skorzystania z doświadczenia i dobrych rad, uczestniczących w spotkaniu, Barbary Szafraniec, przewodniczącej  Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów,  szefowej rady seniorów w Krakowie oraz Ewy Tyburczyk, która kieruje radą seniorów w Bytomiu i jest członkiem zarządu porozumienia. Mówiły one o tym, jak w ich miastach wygląda współpraca z samorządem, ale także w jakich kierunkach rozwija się  polityka senioralna  w skali kraju. Wiele informacji dotyczących uwarunkowań związanych z działaniem rad seniorów przekazali podczas warsztatów eksperci FOSy, jej prezes Bartłomiej Głuszak i dyrektor,  Piotr Pniewski.

Uczestnicy spotkania zgodzili się na zakończenie, że bardzo istotna jest wymiana i lepszy przepływ informacji między radami seniorów  w regionie. Powołana zostanie grupa robocza, która ma pracować nad tym, a także zaplanować przyszłe spotkanie rad seniorów.

Wyzwania IV wieku – podążając za zmianą

 

4 października w hotelu „Omega” w Olsztynie odbyła się X Wojewódzka  Konferencją z Okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.  W tym roku jej tytuł brzmiał: „Wyzwania IV Wieku. Podążając za Zmianą”.

Przypominając, z okazji jubileuszu, tematy wszystkich poprzednich konferencji Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, głównego (wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej) organizatora konferencji przypomniał wielkie zmiany, jakie w podejściu do seniorów zaszły od 2008 roku; konsolidację środowiska i jego stałą obecność w życiu społeczeństw lokalnych oraz regionu. W imieniu władz samorządowych regionu gości konferencji witała wicemarszałek, pani Wioletta Śląska-Zyśk.

Przedtem jednak wszystkich zachwycił pokaz tańców w kole zaprezentowany przez panie z Grupy Tanecznej przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Lidzbarku Warmińskim.

 

W merytorycznej części spotkania była mowa o IV wieku, okresie życia po 80-tce. Osób w tym wieku jest coraz więcej.  Jak sprawić, żeby ich „późna starość” była jak najlepsza mówili: pedagog,  dr Katarzyna Białobrzeska i psycholog Patrycja Plewka z Federacji FOSa, o polityce senioralnej w skali kraju mówiła Barbara Szafraniec, przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów. W ciekawym panelu dyskusyjnym, który nastąpił po części wykładowej o jakości życia osób starszych dyskutowali m.in. dr Małgorzata Stompór, geriatra, Daria Sowińska-Milewska – Ambasadorka Platformy EPALE w Polsce (Europejska platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie),  Arkadiusz Jachimowicz, prezes Stowarzyszenia ESWIP, Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego i praktyk, Katarzyna Błońska – kierownik Zespołu „Babskie Olekanie” z Rozóg.  W dyskusji wzięła udział także dyrektor ROPS, pani Wiesława Przybysz.

Przykładem dobrych praktyk była też prezentacja Domy Sąsiedzkie – miejsce dla pokoleń –innowacyjna inicjatywa z Oruni, przedstawiona Mariannę Sitek-Wróblewską, prezes Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznych.

W tegorocznej konferencji uczestniczyło ponad 130 osób z całego województwa. 

Czytaj także:

Wzrasta liczba 80-latków. O formach pomocy dla nich rozmawiano na konferencji w Olsztynie

https://www.olsztyn24.com/news/30813-xnbspwojewdzkanbspkonferencja-z-okazji-midzynarodowego-dnia-osb-starszych-w-olsztynie.html

Przypominamy! – Wojewódzkie spotkanie pozarządowych organizacji socjalnych

Szanowni Państwo,

Przypominamy o WOJEWÓDZKIM SPOTKANIU POZARZĄDOWYCH ORGANIZACJI SOCJALNYCH

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy m.soroka@federacjafosa.pl lub pod tel. 739 250 621

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa ma  zaszczyt zaprosić  do  udziału w dwudniowym Wojewódzkim spotkaniu pozarządowych organizacji socjalnych,  pt. Samorządność i subsydiarność – zaspokajanie potrzeb społecznych przez organizacje pozarządowe. Spotkanie, które w dniach 9/10 października 2017 roku odbędzie się w Olsztynie i Fromborku organizowane jest we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Chcemy wrócić do tradycji spotkań, których zadaniem jest między innymi integracja socjalnych organizacji pozarządowych funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim, sprzyjających wymianie doświadczeń i informacji, nawiązywaniu kontaktów oraz budowaniu partnerstw. Poprzednie spotkania (w Ełku, Olsztynie, Morągu, Bartoszycach) dały przestrzeń do rozmów, które zapoczątkowały wiele działań. Podczas tegorocznego spotkania chcemy zachęcić Państwa do dyskusji między innymi wokół następujących obszarów tematycznych: kondycja organizacji socjalnych, prawa socjalne, ekonomia społeczna, innowacje, osoby niepełnosprawne, współpraca organizacji  z samorządem, aktywni obywatele, seniorzy. Jesteśmy także otwarci na Państwa propozycje.

Formuła spotkania została przygotowana w taki sposób, aby umożliwić uczestnikom wysłuchanie wykładów/prelekcji, wzięcie czynnego udział w dyskusji oraz zdobycie wiedzy i umiejętności, a także podzielenie się nimi z pozostałymi uczestnikami.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności przedstawicieli organizacji członkowskich i partnerskich Federacji FOSa, jednostek organizacyjnych pomocy
i integracji społecznej oraz innych organizacji, instytucji i podmiotów działających
w obszarze pomocy socjalnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Uczestnicy spotkania proszeni są o uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 69 zł. W przypadku trudności z uiszczeniem tej kwoty prosimy organizacje członkowskie/partnerskie o kontakt z Tomaszem Tokarczykiem, email t.tokarczyk@federacjafosa.pl, 89 523 60 92. Kwota ta stanowi niewielką część kosztów związanych z organizacją spotkania, zwłaszcza  z zapewnieniem wyżywienia, noclegu podczas trwania spotkania.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularzy zgłoszeniowych do dnia 25 września 2016 r. do godziny 16:00 na adres m.soroka@federacjafosa.pl. Formularz zgłoszeniowy oraz program konferencji stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.  Szczegółowych informacji udziela Maciej Soroka pod numerem tel. 89 523 60 92.

ZAPROSZENIE Olsztyn Frombork

PROGRAM Spotkanie Olsztyn Frombork

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Polityka senioralna województwa 2014-2020

29 września w Olsztynie odbyło się posiedzenie zespołu monitorującego program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”. W połowie okresu obowiązywania programu, przyjętego przez samorząd województwa, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawił projekt raportu przedstawiający jego wdrażanie w latach 2015-2016. W spotkaniu komitetu monitorującego FOSę, która uczestniczyła zarówno w tworzeniu obecnego programu, jak i poprzedniego na lata 2009-2014, reprezentował rzecznik praw osób starszych Stanisław Brzozowski.

Raport o stanie wdrażania programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020” – po uwzględnieniu uwag i zatwierdzeniu – zostanie opublikowany również na stronie FOSy. Z rzeczy wartych podkreślenia już teraz zwracamy uwagę na wzrost w regonie liczby dziennych domów opieki dla seniorów oraz klubów seniora. Powoli przestajemy też być białą plamą jeśli chodzi o geriatrię – co prawda lekarzy z tą specjalizacją mamy w województwie ciągle tylko ośmiu, za to w Nidzicy powstaje pierwszy szpitalny oddział geriatryczny.