Rady seniorów – masz wpływ

19 października w Warszawie odbyło się Drugie Ogólnopolskie Spotkanie Rad Seniorów „Zoom na rady seniorów, masz radę, masz wpływ”. W konferencji organizowanej przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” wzięli udział przedstawiciele rad seniorów z Olsztyna, Działdowa i Nowego Miasta Lubawskiego. Podczas zajęć warsztatowych, w prezentujacym dobre praktyki „targowisku wiedzy”, rzecznik praw osób starszych Stanisław Brzozowski, przedstawił narzędzia stosowane przez FOSę przy realizacji poświęconemu ofiarom wojny projektu „Strażnicy Pamięci”.

W kuluarach spotkania Tomasz Tokarczyk ze działającej przy FOSie spółdzielni socjalnej „Humanus” zorganizował wystawę wybranych prac spółdzielni.

Zaangażowani w zmianę

30 września 2016 w Hotelu Wileńskim w Olsztynie odbyła się IX Wojewódzka Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Jej organizatorem, we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie po raz kolejny była FOSa. W tym roku konferencji, w której uczestniczyło około 150 osób, przedstawicieli administracji publicznej, samorządowej oraz licznych organizacji społecznych i pozarządowych, przyświecało w tym roku hasło: „Seniorzy zaangażowani w zmianę społeczną”.

Gościem honorowym konferencji była Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wioletta Śląska-Zyśk. Wśród innych gości obecni byli m.in. Barbara Szafraniec, przewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia o Współpracy Rad Seniorów, Maria Klaman z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, koordynatorka projektu „Zoom na rady seniorów” oraz Cezary Kurkowski, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie.

W panelu dyskusyjnym, moderowanym przez prezesa FOS-y, Bartłomieja Głuszka, na temat aktywności osób starszych rozmawiali Barbara Szafraniec, Barbara Baturo-Warszawska, przewodnicząca Rady Olsztyńskich Seniorów, Aneta Ruszczyk, dyrektor MOPS w Ełku oraz wolontariusze-seniorzy Jadwiga Olsińska i Tadeusz Głowdel.

Informację na temat aktywności osób starszych w środowiskach wiejskich, na przykładach kilku miejscowości, przedstawiła Anna Książak-Gregorczyk, w FOS-ie koordynatorka projektów.

Projekt „IX Wojewódzka Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych” zrealizowano przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Strażnicy pamięci – rok trzeci

 

30 września przed IX Wojewódzką Konferencją z Okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych odbyła się konferencja prasowa poświęcona realizacji projektu „Strażnicy Pamięci”. Program finansowany przez niemiecką fundację EVZ Pamięć Odpowiedzialność Przyszłość FOSa realizuje od 2014 roku w partnerstwie z organizacjami kombatanckimi i instytucjami samorządowymi w Olsztyna i Iławy oraz licznymi organizacjami pozarządowymi np. Stowarzyszeniem Przystań i Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Iławie. Beneficjentami projektu są byli więźniowie niemieckich obozów, robotnicy przymusowi w III Rzeszy, ostatni już żywi świadkowie okropności II wojny światowej.

Z czworgiem z nich: paniami Ireną Masicą i Krystyną Raszkowską z Iławy, Tadeuszem Licznerskim z Lubawy, którzy jako dzieci byli więźniami hitlerowskiego obozu w Potulicach (Lebrechtsdorf) oraz Anną Sobolewską z Olsztyna, która przeszła przez obóz w Działdowie obecni na konferencji dziennikarze mogli rozmawiać bezpośrednio.

http://olsztyn.tvp.pl/27154542/30916-godz-1830

http://www.olsztyn24.com/news/28742-podsumowano-trzeci-rok-partnerstwa-straznicy-pamieci.html

Bezpieczny senior

W dniu 15 czerwca 2016 podczas wojewódzkiej konferencja z okazji Światowego Dnia Praw Osób Starszych „Prawo osób starszych do przyjaznej przestrzeni publicznej, aktywności społecznej oraz bezpieczeństwa” posumowaliśmy kampanię „Bezpieczny Senior” prowadzoną wspólnie z samorządem wojewódzkim oraz Wojewódzką Komendą Policji.

Podczas konferencji w hotelu „Park” w Olsztynie poznaliśmy laureatów towarzyszącemu kampanii konkursu. Indywidualne nagrody otrzymali seniorka z Dobrego Miasta, Weronika Wyszomirska, która poradziła sobie z oszustem, oraz Tomasz Madziarz, listonosz z Braniewa, który roznosząc pocztę zapobiegł przestępstwu „na wnuczka”. Z instytucji wyróżnione zostały Komenda Miejska Policji w Elblągu, która przeprowadziła szereg spotkań i wielką akcję informacyjną na temat zagrożeń na jakie napotykają osoby starsze oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach, który przeprowadził podobną akcję.