XX-lecie Integracyjnego Klubu Sportowego ATAK

Integracyjny Klub Sportowy ATAK w Elblągu świętuje swoje XX-lecie. Podczas jubileuszowej gali, która odbyła się 16 listopada 2018 w hali MOSiR przy ulicy Grunwaldzkiej w Elblągu była okazja do podziękowania wszystkim działaczom, trenerom i osobom wspierającym ten najsilniejszy w regionie klub skupiający osoby niepełnosprawne, ale też coraz liczniej dzieci. IKS ATAK, który jest jedną z organizacji członkowskich Federacji FOSa, ma sekcje siatkówki i siatkówki plażowej, tenisa stołowego, judo, pływania, łyżwiarstwa itd.. W sumie w klubie trenuje około 200 sportowców zarówno niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych. Wielu z nich to mistrzowie i medaliści mistrzostw Polski. Prawdziwą potęgą ATAK jest jeśli chodzi o siatkówkę na siedząco. W tej dyscyplinie klub organizował w 2014 roku mistrzostwa świata, największą imprezę tej rangi dla sportowców niepełnosprawnych, jaka dotąd obyła się w Polsce. Najnowszą dyscypliną w klubie jest hokej na sledżach. Drużna ATAK-u będąca jednocześnie reprezentacją Polski ma ambicję zakwalifikować się na zimową paraolimpiadę.

Jubileusz ATAK-u  nie ograniczył się tylko do oficjalnych uroczystości. XX-lecie stowarzyszenia połączone było ze zorganizowanym także po raz dwudziesty Elbląg Cup – rozgrywanych w dniach 15-18 listopada zawodów z łyżwiarstwie szybkim, tenisie stołowym, judo, siatkówce a także rekreacyjnej grze bocci, w której uczestniczyli sportowcy niepełnosprawni z wielu miast Polski, a także z Finlandii.

 

Nagrody marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał doroczne nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. 15 listopada na olsztyńskim zamku, wręczał je w imieniu marszałka Miron Sycz. To już XVIII edycja nagrody, którą samorząd województwa przyznaje najbardziej aktywnym i kreatywnym działaczom społecznym w regionie. Zarówno pracownikom socjalnym jak i działaczom organizacji pozarządowych.

Wśród narodzonych za rok 2018 znalazł się Piotr Kubarewicz, członek zarządu Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu. Marszałek docenił nie tylko jego długoletnią pracę, ale także pozyskanie środków na przeprowadzoną ostatnio wielomilionową inwestycję, która znacznie zwiększyła możliwości pomocy i aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych.

Nagrody pieniężne marszałka otrzymali też: Danuta Bill, dyrektorka Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Bartoszycach, Jolanta Chabowska, z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach, Irena Kondrat z Miejskiego Ośrodka Pomocy w Biskupcu oraz ksiądz Edward Julian Rysztowski, przewodniczący Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego KRAN, oddział w Elblągu i Krzysztof Margol prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. Przyznano także trzy wyróżnienia i trzy nagrody zespołowe.

Na zdjęciu Piotr  Kubarewicz w gronie swoich współpracowników po odebraniu nagrody.

Zapraszamy na II Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów

Zapraszamy przedstawicieli istniejących oraz powstających rad seniorów – gminnych oraz Rady Wojewódzkiej, zainteresowanych tą tematyką, na II Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów. Odbędzie się ono w Hotelu Villa Pallas (ul. Żołnierska 4) w Olsztynie, w dniach 27 i 28 listopada 2018 r

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa od wielu lat towarzyszy środowiskom seniorskim naszego regionu w procesie przemian, rozwoju, samoorganizacji, pracy na rzecz podniesienia jakości życia osób starszych. Byliśmy m.in. jednym z inicjatorów i współautorów Polityki Senioralnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Promujemy i wdrażamy szereg jej zapisów, m.in. w celu 2.5. Rozwój rzecznictwa interesów osób starszych oraz Działaniu 2.5.1. Powoływanie gminnych/powiatowych i wojewódzkiej rady seniorów. Jednym ze stale obecnych wyzwań jest aktywizacja obywatelska osób starszych.  Z kolei jedną z dróg budowy i rozwoju tej aktywności jest możliwość tworzenia rad seniorów. Wierzymy, że powstałe i działające w demokratyczny sposób rady to upodmiotowienie środowisk seniorskich.

Podczas spotkania poruszone zostaną tematy związane ze współpracą rad seniorów (wojewódzką i gminnymi), stan wdrażania regionalnej polityki senioralnej, budowa lokalnych systemów polityki.

Spotkanie odbędzie się w Hotelu Villa Pallas (ul. Żołnierska 4) w Olsztynie, w dniach 27 i 28 listopada 2018 r., odpowiednio Spotkanie rad seniorów w dniu 27 listopada br. oraz spotkanie Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniach 27 i 28 listopada br. W przypadku osób spoza Olsztyna zapewniamy nocleg, liczba miejsc jest jednak ograniczona i o możliwości skorzystania z noclegu decyduje kolejność zgłoszeń.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc bardzo prosimy o przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego odpowiednio na pierwszą lub obie części spotkania (formularz i program w załączeniu) na adres: p.karwowska@federacjafosa.pl lub  do 21 listopada 2018 r do godziny 12:00.

Szczegółowe informacje na temat udziału w spotkaniu można uzyskać u koordynatorki projektu Pauliny Karwowskiej, pisząc na podany wyżej adres mailowy lub pod numerem tel. 503 466 700.

Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów_zaproszenie

Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów_program

Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów_formularz zgłoszeniowy

Doroczne spotkanie FOSy w Zalesiu

 

W dniach 5-6 listopada 2018 w Zalesiu koło Barczewa odbyło się doroczne spotkanie członków i organizacji partnerskich Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. W spotkaniu, poprzedzonym spotkaniem  Zarządu FOSy, wzięło udział ponad dwadzieścia organizacji z regionu, a także liczne grono pracowników, doradców zawodowych, animatorów, psychologów pracujących przy projektach realizowanych przez federację.

Doroczne spotkanie, jak zwykle było okazją do wręczenia nagród „Społecznika FOSy”. W tym roku, specjalnie z okazji 100-lecia Niepodległości, przyznaliśmy nagrody instytucjonalne. Za działania w zakresie polityki socjalnej, aktywizacji zawodowej dorosłych i działań edukacyjnych na rzecz dzieci tytułem „Samorząd Zaangażowany Społecznie” wyróżnione zostały samorządy gminy Iłowo-Osada i wiejskiej gminy Braniewo. Wójtowie tych gmin; wybrany na kolejną kadencję Sebastian Cichocki z Iłowa-Osady oraz wybrany po raz pierwszy Jakub Bornus z Braniewa, osobiście odebrali statuetki i listy gratulacyjne. Wyróżniony został także samorząd Miasta i Gminy Frombork, a przyznając te nagrody chcieliśmy nawiązać do dobrych wzorców działalności społecznej i charytatywnej, zwłaszcza z okresu Polski międzywojennej.

Instytucjonalną nagrodę przyznaliśmy w tym roku także grupie organizacji skupionych w Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej   (statuetkę odebrał Marian Wilkowski z PSONI Iława)

Spotkanie w Zalesiu, było okazją do przedstawienia wyników przeprowadzonego przez FOSę badania zasobów i potrzeb organizacji członkowskich. Wyniki ankiety, na którą odpowiedziało 39 organizacji przedstawiła wstępnie Anna Książak-Gregorczyk. Pełne wyniki wraz z wnioskami wynikającymi z badania, każda organizacja otrzyma drogą mailową. Z kolei Marek Zbytniewski przedstawił realizowany przez federację i finansowany przez Erasmus+ międzynarodowy projekt „Local and International Acitve Seniors”. Zawiera on również ofertę dla naszych organizacji seniorskich, na kolejnych etapach realizacji projektu przewidziane są bowiem dwutygodniowe warsztatowe wyjazdy seniorów do Francji i Włoch. Cenne informacje uczestnikom przekazała też zaproszona do Zalesia wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie Dorota Solnicka, która przedstawiła priorytety tematyczne i wysokość środków unijnych jakimi dysponuje samorząd województwa na ostatnie lata finansowania okresu 2014-2020, w tym konkursy ogłaszane w najbliższym czasie.

Pobyt w Zalesiu wykorzystaliśmy jednak głównie na omówienie bieżących działań FOSy, a także strategii działań przyszłych: ich obszarów, metod pracy, współpracy z organizacjami członkowskimi, samorządami itp. Była także dyskusja nad zmianami w samej FOSie. Na zbliżające się 15-lecie federacji gotowe ma być nowe logo oraz znacznie zmodernizowana strona www.federacjafosa.pl.

Spotkanie organizacji członkowskich i partnerskich FOSy w Zalesiu

Zapraszamy przedstawicieli organizacji członkowskich i partnerskich Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa na doroczne spotkanie Federacji FOSa, które odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2018 roku w hotelu Zalesie Mazury Active Spa w Zalesiu k. Barczewa.

Spotkanie organizacji członkowskich to świetna okazja do wymiany doświadczeń, inspiracji i informacji. To także przestrzeń do wzmacniania integracji organizacji socjalnych z regionu. Chcemy też przekazać Państwu informacje o aktualnych trendach w europejskiej polityce społecznej i podzielić się doświadczeniami z wdrażania międzynarodowego wolontariatu osób 50+, zapraszając jednocześnie do współpracy w jego realizacji. Podczas spotkania znajdzie się czas na omówienie wyników badania organizacji członkowskich Federacji, przeprowadzonego na przełomie września i października 2018 roku.

Przede wszystkim chcemy tez Państwa zaprosić do współtworzenia strategii Federacji FOSa, bo właśnie planowaniu strategicznemu poświęcone będzie w głównej mierze nasze spotkanie. Przed nami – organizacjami socjalnymi, społecznościami lokalnymi – wiele wyzwań. Warto więc wspólnie zastanowić się, jak się do nich przygotować i jakie kierunki działań obrać.

Podczas spotkania wręczymy też nagrody Federacji FOSa. Co roku Federacja FOSa przyznaje nagrodę Społecznik FOSy, w tym roku, dla uczczenia rocznicy 100-lecia odzyskania Niepodległości, podjęliśmy decyzję o przyznaniu nagród instytucjonalnych.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli organizacji członkowskich, ale również partnerów oraz pracowników biura Federacji FOSa. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, zapewniamy pełne wyżywienie i zakwaterowanie. O zamiarze uczestnictwa w spotkaniu prosimy poinformować nas za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, do 31 października br. na adres mailowy p.pniewski@federacjafosa.pl lub pocztą na adres Federacja Organizacji Socjalnych FOSa, ul. Linki ¾, 10-535 Olsztyn.

W załączeniu program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowych informacji udziela Piotr Pniewski, tel. 509 489 413, mail p.pniewski@federacjafosa.pl.

Program spotkania Zalesie

formularz zgłoszeniowy

Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpoczęła pracę

4 października 2018 w Olsztynie rozpoczęła działalność Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Po prawie roku konsultacji w środowisku organizacji seniorskich i wyborach w powiatach, które odbyły się w drugiej dekadzie września, marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin wręczył nominacje 27 członkom rady. Są w niej przedstawiciele powiatów: lidzbarskiego, braniewskiego, ostródzkiego, giżyckiego, piskiego, bartoszyckiego, iławskiego, ełckiego, mrągowskiego, działdowskiego, kętrzyńskiego, oleckiego, szczycieńskiego i węgorzewskiego, po dwóch przedstawicieli rad seniorów w Elbląga i Olsztyna oraz organizacji seniorskich obejmujących swoim działaniem cały region takich jak: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Związek Sybiraków, Polski Związku Działkowców, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Przedstawicielem marszałka w radzie jest Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, która od wielu lat dążyła do powołania reprezentacji seniorskiego na szczeblu wojewódzkim i uczestniczyła w przygotowaniu statutu, regulaminu wyborów i ramowych zasad działania rady, w Społecznej Wojewódzkiej Radzie Seniorów reprezentować będzie, rzecznik praw osób starszych Stanisław Brzozowski.

4 października członkowie rady w głosowaniu tajnym powołali przewodniczącego Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Został nim Krzysztof Świątek z Olsztyna, reprezentujący Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W głosowaniu tajnym wybrany został także zarząd rady, który ukonstytuował się w składzie Elżbieta Dziergacz (w Ostródy) wiceprzewodnicząca rady, Barbara Nikołajuk-Liberna (z Olsztyna) sekretarz oraz Jolanta Adamczyk z Lidzbarka Warmińskiego, Teresa Kasa z Orzysza, Krystyna Kijewicz z Bisztynka, Ryszard Wachnik z Kętrzyna i Stanisław Brzozowski z Olsztyna.

Pierwszym działaniem Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która powołana została na trzyletnią kadencję, będzie opracowanie regulaminu i planu pracy. Rada jest ciałem społecznym, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie ma charakter doradczy, konsultacyjny i inicjatywny.

Proces powołania rady korzysta ze wsparcia realizowanego przez FOSę projektu finansowanego przez rządowy program ASOS.

także: https://www.olsztyn24.com/news/32676-ruszyla-spoleczna-rada-seniorow-wojewodztwa-warmisko-mazurskiego.html

Debata wyborcza na temat współpracy samorządu i NGO-sów

Wspólnie z Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszamy  na otwartą debatę wyborczą, która odbędzie się 15 października (poniedziałek) o godz. 14.00 w Hotelu Omega w Olsztynie, ul. Sielska 4a.

Debata skupiać się będzie na sprawach społecznych ważnych dla naszego Regionu, w szczególności na obszarze współpracy władz samorządowych z sektorem pozarządowym.

Zaproszenie do udziału w debacie otrzymały Komitety Wyborcze, które zarejestrowały listy kandydatów w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wysłano im oficjalne zaproszenia, a w nich trzy pytania, które zostaną postawione podczas debaty:

  1. Jaki pomysł ma Komitet Wyborczy na zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa?
  2. Co Komitet uważa za najważniejsze we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z ich reprezentacjami?
  3. W jaki konkretny sposób Komitet będzie współpracował z organizacjami pozarządowymi i ich reprezentacjami w razie wygrania wyborów? Jakie ma propozycje zmian w stosunku do obecnej formuły współpracy?

Ponadto uczestnicy debaty będą mogli zadać przedstawicielom Komitetów swoje własne pytania. Gorąco zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych, zaś w szczególności osoby reprezentujące organizacje pozarządowe z Warmii i Mazur, lokalnych liderów i wolontariuszy.

więcej szczegółów:

https://rowop.pl/aktualnosci/411/zapraszamy-ngo-na-debate-przedwyborcza.html

XI Wojewódzka Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych – Europejskie trendy w polityce senioralnej.

27 października w Olsztynie odbyła się XI Wojewódzka Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Konferencję, której organizatorami byli Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa oraz Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego otworzył marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. Konferencję, na której byli obecni także przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadził prezes FOSy Bartłomiej Głuszak.

W tym roku odbyła się ona pod hasłem: „Europejskie trendy w polityce senioralnej. Silver Learners – Europejska sieć na rzecz poprawy standardów w pracy z seniorami w Europie” i była równocześnie podsumowaniem międzynarodowego projektu, w którym FOSa uczestniczyła wspólnie z partnerami z Niemiec, Węgier, Luksemburga, Anglii, Irlandii Północnej, Holandii i miasta Chorzowa.

Jeden z koordynatorów projektu Matthias Quaschnik z Iserloh z Niemiec mówił o tym jak wielkie znaczenia ma nauka i ciągłe podnoszenie kompetencji osób starszych, w społeczeństwach które i na wschodzie i na zachodzie Europy starzeją się w podobnym tempie. O przemianach w podejściu do polityki senioralnej, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia i opieki społecznej mówiła Katarzyna Białobrzeska, wiceprezes FOSy i dyrektor jej Instytutu Studiów Społeczno-Edukacyjnych.

Dla uczestników konferencji, która odbyła się w Auli im. Dietrichów UWM w Kortowie, przedstawicieli organizacji seniorskich z całego regionu, najciekawsza była dyskusja panelowa z udziałem gości z zagranicy, praktyków mających na co dzień do czynienia z osobami starszymi. Dyskutowano na trzy tematy.

O nowych technologiach w pracy z seniorami opowiadał m.in. Niek Kaah z Holandii. Na przykład o terapii muzyką (aplikacja Spotify) i rzeczywistości wirtualnej, która osobom całkowicie unieruchomionym, dzięki specjalnym goglom pozwala przenieść się do lasu, bądź gdziekolwiek indziej. W panelu poświęconemu seniorom dotkniętym demencją Aimee Teare ze Stockport w Anglii opowiedziała zaawansowanym systemie teleopieki, z którego mogą korzystać osoby starsze w jej mieście. Z kolei Simon Gross z Luksemburga, pokazał kilka ćwiczeń i pomocy (widokówki, karty do gry) stosowanych w pracy z osobami z chorobą Alzheimera, pozwalających na ćwiczenie szarych komórek i powstrzymywanie postępów demencji. Podczas panelu – prowadzonego przez Joannę Szymańską, koordynatorkę projektu „Silver Learners” ze strony FOS-y. – dyskutowano także o współpracy międzysektorowej na rzecz poprawy życia seniorów, np. o radach seniorów, które działają także w innych krajach, np. na Węgrzech.

Malowane jesienią w Bęsi

W piątek, 5 października, o godzinie 16-tej w Centrum Kultury w Bęsi odbędą się warsztaty podczas których tworzyć będziemy jesienne kompozycje. Warsztaty mają charakter otwarty, wszystkich zapraszamy. Prosimy o zabranie ze sobą materiałów na jesienne ozdoby: liści, kasztanów, szyszek itd.

Warsztaty organizowane są w ramach realizowanego przez FOSę wspólnie z samorządem gminy Kolno projektu „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec”

Badanie sytuacji i potrzeb organizacji członkowskich FOSy

Szanowni Państwo,

W związku z aktualizacją bazy danych organizacji członkowskich Federacji FOSa, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniu diagnozującym sytuację i potrzeby naszych organizacji członkowskich. Informacje uzyskane od Państwa posłużą jako materiał do przygotowania raportu obrazującego stan i potrzeby organizacji członkowskich Federacji.

Wnioski wynikające z zebranego materiału posłużą przede wszystkim do prowadzenia skuteczniejszych działań na rzecz efektywnej współpracy w ramach naszej sieci.

Z naszej strony, w ciągu kilku najbliższych dni, będą się z Państwem kontaktowali pracownicy biura w celu ustalenia terminu spotkania. Będą oni dysponowali kwestionariuszem (przesyłamy w załączeniu z prośbą o zapoznanie się), na podstawie którego przeprowadzą z Przedstawicielem Zarządu organizacji rozmowę zbierającej niezbędne dane. Zakładany termin realizacji badania 17-28 września 2018 r..

Z góry dziękujemy za współpracę i poświęcony czas!

badanie organizacji – kwestionariusz !

badanie organizacji – kwestionariusz ! pdf