Zapytanie ofertowe – catering

Zapytanie ofertowe nr 2/WDA/ZO/2017  (usługa cateringowa podczas warsztatów dla uczestników projektu „W drodze do aktywności”)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringowej podczas warsztatów dla uczestników projektu ” W drodze do aktywności”

Oferty przyjmujemy do 30 października 2017 r. do godziny. 14:00/

Zapytanie ofertowe nr WDA 2_2017_ catering

Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami – ważne pismo

W załączniku przesyłamy Państwu do wiadomości  scan pisma, które jest odpowiedzią PFRON na stanowisko Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wyrażające niepokój spowodowany brakiem sprawnej realizacji programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” oraz na uwagi co do wkładu własnego i stosowania promes. Pismo dotarło właśnie do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego.

Przypominam, iż w Radzie zasiadają przedstawiciele Federacji FOSa oraz jej organizacji członkowskich, reprezentując organizacje pozarządowe, w tym socjalne.

Z poważaniem

Bartłomiej Głuszak

Prezes Zarządu FOSy

fundusz image0001

_______________

Kluby Aktywnego Seniora w Braniewie i Fromborku

Październik śmiało możemy nazwać miesiącem seniorów – 1 października wypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 17 października obchodziliśmy Dzień Seniora w Braniewie. Miło nam poinformować, że w gminie Braniewo i Frombork powstaną „Kluby Aktywnego Seniora”. Inicjatywa  zrodziła się dzięki projektowi „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” realizowanemu przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego „FOSa”, a współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem „Klubu Aktywnego Seniora” jest zorganizowanie przestrzeni dla aktywność ludzi starszych, którzy mają chęć działania zarówno na rzecz członków Klubu jak również udział w działaniach wolontariackich. Członkowie Klubów będą mieli okazję do korzystania z różnego rodzaju warsztatów dostosowanych do ich zainteresowań, a przede wszystkim do dobrej zabawy we wspólnym gronie. Kluby powstaną we Fromborku przy Centrum Aktywizacji Społecznej Fundacji „Żółty Szalik” oraz w Żelaznej Górze przy Stowarzyszeniu „Ostoja Warmińska”.

Wszystkich chętnych z gminy Braniewo zapraszamy serdecznie, 24 października (wtorek) do siedziby Stowarzyszenia „Ostoja Warmińska” w Żelaznej Górze 41 na godz. 15.30. na pierwsze spotkanie Klubu Aktywnego Seniora.

Czekamy właśnie na Ciebie!

Osoby zainteresowane, które chciałyby uzyskać więcej informacji na ten temat mogą dzwonić pod nr 506 142 796. Jolanta Skowroń.

Harmonogram wsparcia

Przedstawiamy październikowy harmonogram wsparcia w projekcie „Partnerstwo na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami wśród administracji publicznej województwa warmińsko-mazurskiego”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

harmonogram wsparcia_FOSa_10

Karmniki dla ptaków w Białutach

12.10.2017 roku uczestnicy Klubu Małego Społecznika w Białutach rozwieszali w swojej miejscowości karmniki dla ptaków, które na poprzednich zajęciach własnoręcznie pomalowali. Projekt „MEGA-SZKOŁA w Białutach” jest realizowany przez FOSę od początku 2017 roku we współpracy z Gminą Iłowo-Osada (powiat działdowski) oraz Stowarzyszeniem Społeczno-Oświatowym „Żaczek”, a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe – dostawa materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe nr 1/WDA/ZO/2017 (sukcesywna dostawa materiałów biurowych do funkcjonowania JOBfirmy)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnej dostawy materiałów biurowych do funkcjonowania JOBfirmy.

Oferty przyjmujemy do 20 października 2017 r. do godziny. 23:59.

Zapytanie ofertowe nr WDA 1_2017_

Wojewódzkie spotkanie organizacji socjalnych – Subsydiarność w praktyce

W Olsztynie, 9 października 2017, rozpoczęło się Wojewódzkie spotkanie pozarządowych organizacji socjalnych. Organizowane przez FOSę, wspólnie z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  spotkanie odbywa się pod hasłem pt. Samorządność i subsydiarność – zaspokajanie potrzeb społecznych przez organizacje pozarządowe.

Zasada subsydiarności, która  mówi, że każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub samych obywateli, np. lokalne stowarzyszenia i pozarządowe organizacje – była głównym tematem pierwszego dnia spotkania w uniwersyteckim Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kortowie. O tym jak wygląda współpraca i podział zadań między państwem a organizacjami pozarządowymi w Niemczech mówili Günter Famulla i Günter Mühge,  reprezentujący Parytetowy Związku Socjalnego Dolnej Saksonii. O europejskich uwarunkowaniach działalności NOG-osów mówili Krzysztof Balon, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Kamila Płowiec, sekretarz Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN. Wspólnie z gospodarzem konferencji, prezesem FOSy,  Bartłomiejem Głuszakiem i Arkadiuszem Jakimowiczem, prezesem Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, uczestniczyli oni panelowej dyskusji starając się odpowiedzieć na pytanie, czy organizacje pozarządowe powinny skupiać się tylko na działaniach lokalnych, czy myśleć bardzie globalnie.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządowych władz regionu w osobie pani wicemarszałek Wioletty Śląskiej-Zyśk, a także administracji wojewódzkiej, reprezentowanej przez wicedyrektor Wydziału Polityki Społecznej W-M Urzędu Wojewódzkiego, Joannę Jabłonkę-Kastrau. Uczestnikami spotkania przede wszystkim byli jednak przedstawiciele organizacji socjalnych z regionu, zarówno tych będących członkami federacji FOSa, jak i innych zainteresowanych tematem spotkania.

9 października po południu, uczestnicy konferencji przenieśli się do Fromborka, gdzie wieczorem, a potem następnego dnia, 10 października, kontynuowano dyskusję. Mowa była m.in. o możliwościach jakie daje europejski program Erasmus+ oraz innych sposobach wspierania inicjatyw pozarządowych. W trakcie warsztatów i bezpośrednich rozmów z ekspertami, biorącymi udział w spotkaniu, była okazja do zdobycia wielu informacji ważnych w codziennym działaniu organizacji pozarządowych.

Artystyczną część spotkania wypełnił pokaz tańca z ogniem przedstawiony przez NORĘ z Bartoszyc, tegorocznego laureata nagrody „Społecznik Federacji FOSa”.

Patrz także: https://olsztyn.tvp.pl/34324177/tej-organizacji-przyswiecaja-zasady-samorzadnosci-i-subsydiarnosci

Społecznik Federacji FOSa – przedstawiamy laureatów

W trakcie, rozpoczętego 9 października 2017 w Olsztynie, organizowanego prze FOSę, Wojewódzkiego spotkania pozarządowych organizacji socjalnych, ogłosiliśmy wyniki trzeciej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Federacji FOSa”.

Tytułem tym (statuetką i gratyfikacją finansową)  nagradzamy osiągnięcia w obszarze polityki społecznej, innowacyjność pomysłu w działania na rzecz odbiorców swojej organizacji oraz ich efektywność i trwałość.

W 2017 laureatami konkursu na „Społecznika FOSy” zostali:

Małgorzata Sanajko i Daniel Ziemacki ze Stowarzyszenia NORA z Bartoszyc

Aleksandra Kojtych – reprezentująca Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło w Elblągu

Wyróżnienie w konkursie zdobyła:

Jadwiga Lipska – reprezentująca Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych „RAZEM” w Olsztynku

– Nasze działania skierowane są do młodzieży wykluczonej społecznie, która jak to się w życiu zdarza przeżywa akurat trudny okres. Staramy się przekazywać im i zainteresować tym, co sami kiedyś w życiu robiliśmy – powiedział Daniel Ziemacki, prezes NORY (Nowatorski Ośrodek Rozwoju Artystycznego)  odbierając statuetkę z rąk prezesa FOSy Bartłomieja Głuszka, i reprezentującej na konferencji władze regionu wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, pani Wioletty Śląskiej-Zyśk.

Patrz także: http://bartoszyce.wm.pl/470560,Dzialacze-ze-Stowarzyszenia-NORA-wyroznieni-podczas-gali-w-Olsztynie.html#axzz4vBBfX7Zc

I Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów

W dniach 4-5 października 2017 w Olsztynie odbyło się I Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów. Zostało ono zorganizowane przez FOSę, która realizuje projekt  „Rady seniorów na Warmii i Mazurach” (finansowany ze środków ASOS) zmierzający do zwiększenia liczby rad seniorów regionie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele istniejących już rad: z Elbląga, Olsztyna, Działdowa, Nowego Miasta Lubawskiego, Pisza, Orzysza, Mrągowa, gminy Lubawa, Wydmin, a także miast i gmin, gdzie rady seniorów dopiero się tworzą: z Ornety, Korsz, gminy Giżycko, Olsztynka, Biskupca i Braniewa.

Liderzy środowisk seniorskich w tych miejscowościach mieli możliwość poznania się i nawiązania wzajemnych kontaktów, ale przede wszystkim ze skorzystania z doświadczenia i dobrych rad, uczestniczących w spotkaniu, Barbary Szafraniec, przewodniczącej  Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów,  szefowej rady seniorów w Krakowie oraz Ewy Tyburczyk, która kieruje radą seniorów w Bytomiu i jest członkiem zarządu porozumienia. Mówiły one o tym, jak w ich miastach wygląda współpraca z samorządem, ale także w jakich kierunkach rozwija się  polityka senioralna  w skali kraju. Wiele informacji dotyczących uwarunkowań związanych z działaniem rad seniorów przekazali podczas warsztatów eksperci FOSy, jej prezes Bartłomiej Głuszak i dyrektor,  Piotr Pniewski.

Uczestnicy spotkania zgodzili się na zakończenie, że bardzo istotna jest wymiana i lepszy przepływ informacji między radami seniorów  w regionie. Powołana zostanie grupa robocza, która ma pracować nad tym, a także zaplanować przyszłe spotkanie rad seniorów.