Zapytanie ofertowe – warsztaty wizażu

Zapytanie ofertowe nr 4/WDA/ZO/2017  (na usługę przeprowadzenia warsztatów grupowych z zakresu stylizacji i wizażu dla uczestników projektu „W drodze do aktywności”)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia warsztatów grupowych z zakresu stylizacji i wizażu dla uczestników projektu ” W drodze do aktywności”

Oferty przyjmujemy do 27 listopada 2017 r.  do godziny. 12:00

Zapytanie ofertowe na usBug_ przeprowadzenia warsztatów grupowych z zakresu stylizacji i wiza_u nr 4_WDA_2017

Zapytanie ofertowe – poradnictwo prawne

Zapytanie ofertowe nr 3/WDA/ZO/2017  – na usługę indywidualnego specjalistycznego poradnictwa prawnego dla uczestników projektu „W drodze do aktywności”.

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące usługi indywidualnego specjalistycznego poradnictwa prawnego dla uczestników projektu ” W drodze do aktywności”

Oferty przyjmujemy do 27 listopada 2017 r.  do godziny. 12:00

Zapytanie ofertowe na usBug_ indywidualnego doradztwa prawnego nr WDA_3_3017

Warsztaty w Biskupcu i Kolnie – poszukujemy trenerów

W ramach projektu „Kluby Integracji Społecznych w Biskupcu i Kolnie” (RPWM.11 .01.01-28-0023) poszukujemy w grudniu 2017 osoby, która poprowadzi warsztaty praktycznych umiejętności dla uczestników projektu w Biskupcu (12 osób) i Kolnie (10 osób) Celem jest wzmocnienie motywacji, kształcenia umiejętności interpersonalnych i kompetencji społecznych, jak praca w zespole, komunikacja interpersonalna, współodpowiedzialność. Będą to np: warsztaty rękodzielnicze, warsztaty tańca z ogniem, renowacja starych przedmiotów.

Osoby zainteresowane, posiadające wiedzę i doświadczenie z powyższego tematu proszę o przesłanie CV na adres:

a.dobosz-szmigiel@federacjafosa.pl tel. do kontaktu 739 250 620

Fundraising – szkolenie

Zarządzanie projektami w fundraisingu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu „Zarządzanie projektami w fundraisingu”. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie planowania projektu. Uczestnik pozna i nauczy się wykorzystywać metody osiągania zamierzonych efektów oraz monitorowania ryzyk związanych z realizacją projektu.

Program szkolenia:

PLANOWANIE PROJEKTU

  1. analiza biznesowa
  2. analiza SWOT
  3. określenie celu projektu
  4. harmonogram projektu,
  5. techniki tworzenie harmonogramu: model Gantta,
  6. plan zasobów – wykorzystanie budżetu projektu: Cykl życia projektu…

 

Szczegółowych informacji w zakresie rekrutacji na szkolenie, ceny szkolenia itd. udziela Paweł Pietrzak pod nr tel. 500 897 175

Program współpracy NGO z wojewodą – ostatnie dni konsultacji

Przypominamy,  że na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie www.olsztyn.pl,  w zakładce „Polityka Społeczna” – „Współpraca Wojewody z organizacjami pozarządowymi” oraz zakładce „Aktualności” zamieszczony został projekt „Programu współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.(Dz. U z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie” – celem przeprowadzenia konsultacji społecznych

Uwagi dotyczące projektu można zgłaszać  jeszcze do 24 listopada 2017 roku przesyłając  je na adres mailowy:  kamila.malachowska@uw.olsztyn.pl

Nagrody marszałka

W Salach Kopernikowskich olsztyńskiego zamku odbyła 16 listopada odbyła się uroczystość wręczenia „Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej”.

Nagrody otrzymali, przedstawiciele organizacji członkowskich Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa: Katarzyna Zbrzyzna – dyrektor Domu Pomocy Społecznej Laurentius w Olsztynie. Doceniono  jej wkład w powstanie przy Laurentiusie Dziennego Domu Senior WIGOR, który w regionie prędko stał się wzorcową palcówką tego typu, a także liczne inicjatywy integracyjne adresowane do młodzieży, osób bez pracy itd. Nagrodę marszałka odebrał też Maciej Bielawski – wicedyrektor ds. programowych Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych uhonorowany za  współtworzenie sektora ekonomii społecznej w regionie, aktywizowanie społeczności lokalnych, czynny udział przy powstaniu 50 przedsiębiorstw społecznych; zainicjowanie powstania 20 szkół animatorów społecznych.

Wśród wyróżnionych znaleźli się dr Katarzyna Białobrzeska, wiceprezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa warmińsko-Mazurskiego FOSa oraz będące członkiem naszej federacji Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej.

Szczerze gratulujemy także pozostałym osobom i organizacjom, wszystkim których działalność społeczna została dostrzeżona i doceniona.

Nagrody oraz wyróżnienia przyznawane są corocznie od 2001 roku pracownikom pomocy i integracji społecznej, a także aktywnym liderom organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego.

Także: http://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/1556-nagrody-za-pomoc-i-integracje-spoleczna

Jesień na talerzu w Bęsi

W ramach realizacji projektu „Rozwój  usług społecznych w Gminach Kolno i Biskupiec” w dniu 16.11.2017 grupa mieszkańców Bęsi spotkała się na warsztatach kulinarnych pod nazwą „ Jesień na talerzu”.  W spotkaniu uczestniczyło dziewięć osób, w tym panie z „Aktywnego klubu seniora w Bęsi” oraz animator projektu, Beata Jakubiak.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami uczestnicy przynieśli ze sobą produkty, dary jesieni z własnych ogródków i według domowych przepisów przyrządzili cztery rodzaje surówek. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń na temat jesiennych warzyw i owoców oraz wytwarzanych z nich domowych przetworach. Na koniec wszyscy chętnie wymieniali się przepisami na „zdrowie na talerzu”.

Wizyta studyjna z Żyrardowa

 

W dniach 15-16 listopada gościliśmy w FOSie grupę seniorów z powiatu żyrardowskiego na Mazowszu. W ramach wizyty studyjnej goście zapoznali się z działaniami FOSy na rzecz seniorów: naszym udziałem w kształtowaniu polityki senioralnej regionu, wsparciem dla uniwersytetów trzeciego wieku, działalnością rzecznika osób starszych, magazynem dla seniorów „Generacja”. Prezes Bartłomiej Głuszak mówił innowacjach wprowadzanych przez FOSę, projekcie Silver Sharing i ogólnie możliwościach współpracy międzynarodowej dzięki funduszom Erasmus+, ale także takich narzędziach  jak, stosowane przez nas od kilku lat instytucje o nazwie „Przyjazny sąsiad”, „Ciepły telefon” czy inicjatywnie „200 lat”. O pracy, istniejącej przy FOSie grupy seniorów-wolontariuszy, mówiła pani Krystyna Jurewicz.

Specjalnie zaproszeni za spotkanie Lucjan Jędrychowski i Elżbieta Bronakowska z Rady Olsztyńskich Seniorów, przedstawili działania i odpowiadali na liczne pytania, dotyczące powoływania rady, jej stosunków z samorządem, najważniejszych  celów rady i szans na ich realizację.

W drugim dniu wizyty seniorzy  z Żyrardowa gościli w Morągu i Fromborku, gdzie mieli okazję do spotkania i wymiany doświadczeń z tamtejszymi  UTW oraz zapoznania się działalnością fundacji „Żółty Szalik” z Fromborka.

Wizyta miała też swoją część turystyczną, większość  jej uczestników była na Warmii pierwszy raz.

Warsztaty tematyczne – szukamy prowadzących

Szukamy osoby/osób chętnych do przeprowadzenia jeszcze w listopadzie warsztatów w ramach projektów „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno/Biskupiec i Frombork/Braniewo”.

Warsztaty mające na celi wsparcie prawidłowego funkcjonowania przewidziane są w tematach:

– podział zadań w rodzinie,

– organizowanie czasu wolnego,

– żywienie i higieniczny trybu życia

Osoby chętne, posiadające wiedzę i doświadczenie z powyższych tematów proszę o zgłaszanie się (przesyłanie CV) na adres: w.szewalje@federacjafosa.pl

Aktywni seniorzy w Bęsi

 

Przy Centrum Kultury w Bęsi  zawiązała się 7 listopada grupa „Aktywni Seniorzy w Bęsi „. W zebraniu organizacyjnym uczestniczyło dziewięć mieszkanek sołectwa, liderką grupy wybrano panią Henrykę Scierzyńską, omówiono tematy warsztatów i spotkań,  którymi grupa jest zainteresowana. Powstał pomysł  cyklicznych spotkań kulinarnych  w celu przekazywania umiejętności kulinarnych z pokolenia na pokolenie. Uczestniczki wyraziły także chęć dzielenia się z młodszymi mieszkańcami Bęsi  pasją do śpiewu, robótek ręcznych,  zamiłowaniem do przyrody i…  pielęgnacji ogródka przydomowego. Wystosowano pismo do GOK Kolno z prośbą o zakup butli gazowej, niezbędnej do przeprowadzania warsztatów kulinarnych. Ustalono  częstotliwość spotkań  na raz w tygodniu,  we czwartki.

Następne spotkanie odbędzie się w dniu 16 listopada o godz 16:30 pod hasłem: „Jesień na talerzu”.

Działania aktywizujące mieszkańców Bęsi prowadzone są w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w gmin Kolno i Biskupiec” dla mieszkańców tych gmin  i realizowane są  przez FOSę, we współpracy z samorządem.