Wojewódzka konferencja – Ekonomia społeczna przyjazna seniorom

Tematem  Wojewódzkiej konferencja z okazji Światowego Dnia Praw Osób Starszych, która 14 czerwca odbyła się w Olsztynie, była „Ekonomia społeczna przyjazna seniorom”. Otwierając konferencję marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin mówił o najnowszych przedsięwzięciach samorządowych władz regionu na rzecz osób starszych. Są to przede wszystkim, zainicjowany z początkiem 2018 roku w 20 gminach system teleopieki, do którego obecnie pragnie się dołączyć kolejnych 14 gmin w regionie. Ważnym krokiem naprzód będzie też uruchomienie pierwszego w województwie oddziału geriatrycznego (w Nidzicy). O możliwościach finansowania projektów adresowanych do osób starszych informowała dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, Wiesława Przybysz. Szczególnie zachęcała do szukania nowych rozwiązań i deklarowała wsparcie  władz samorządowych dla inicjatyw  ekonomi społecznej – działań spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych i lokalnych stowarzyszeń ukierunkowanych na pomoc osobom starszym.

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z kilkoma przykładami takich działań. Joanna Jastak, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tucholi przedstawiła np. pomysł na gospodarstwa opiekuńcze; agroturystyczne gospodarstwa,  które na półrocznych turnusach, przez 5 dni w tygodniu, na 8 godzin w goszczą osoby starsze. O tym jak powstała i jak funkcjonuje, świadcząca usługi opiekuńcze spółdzielnia „Zwiastun” w Szyldaku pod Ostródą, mówił Andrzej Drozda.

Czy rynek usług dla osób starszych rozwija się, w jakim kierunku?  – nad tym zastanawiali się uczestnicy, kończącego konferencję  panelu dyskusyjnego „Aktualny katalog usług dla osób starszych – czy jest wystarczający”. Dyskusję moderował, prezes federacji FOSa, Bartłomiej Głuszak.

Całą konferencję prowadził prof. Marek Melnyk, kierownik Katedry  Aksjologicznych Podstaw Edukacji Wydziału Nauk Społecznych UWM, która  wespół z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie współorganizowała spotkanie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji seniorskich oraz pracownicy pomocy społecznej z całego województwa.

O radach seniorów krajowo i lokalnie

Na dwudniowym, wyjazdowym spotkaniu w Olsztynie, w dniach 12-13 czerwca – gościnnie w biurze FOSy – spotkał się zarząd Ogólnopolskiego Porozumienia  o Współpracy Rad Seniorów, z przewodniczącą Barbarą Szafraniec na czele. Goście omawiali  bieżące trendy polityki społeczne państwa i planowali działania porozumienia w najbliższym okresie.

Pobyt w Olsztynie wykorzystany został także do omówienia spraw lokalnych. W siedzibie FOSy zarząd porozumienia spotkał z Radą Olsztyńskich Seniorów, a także działaczami nowo powstałych rad seniorów z naszego regionu z miejscowości, w których FOSa wspierała lokalne inicjatywy, realizując w 2017 roku, finansowany z programu ASOS, projekt „Rady seniorów na Warmii i Mazurach”. Obecni byli np. przedstawiciele, dopiero co powołanej,  rady seniorów  w Giżycku.

Godna naśladowania – Monika Hausman-Pniewska!

11 czerwca 2018 w Olsztynie odbyło się Warmińsko-Mazurskie Forum Organizacji Pozarządowych. Jednym z najważniejszych punktów programu wydarzenia była gala Konkursu „Godni Naśladowania”. Nagrody dla osób oraz instytucji szczególnie aktywnych na polu aktywności obywatelskiej i społecznej przyznano po raz piętnasty.

W kategorii „Pozarządowiec Godny Naśladowania” nagrodę główną i statuetkę odebrała Monika-Hausman-Pniewska z FOSy.

W pozostałych kategoriach wyróżnieni zostali:

Kategoria I  – „Oganizacja Godna Nasladowania”:
– nagroda główna: Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga”,
– wyróżnienia: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA im. ks. Juliana Żołnierkiewicza (organizacja członowska FOSy), Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, Stowarzyszenie Zwierzyniec Świętego Franciszka (nagroda finansowa ufundowana przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego), Stowarzyszenie Kloszart (nagroda finansowa ufundowana przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego).
Kategoria II – „Pozarządowiec Godny Naśladowania”:
– nagroda główna: Monika Hausman-Pniewska,
– wyróżnienie: Władysław Karkulowski (Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty GLADIATOR).
Kategoria III – „Samorząd Godny Naśladowania”:
– nagroda główna: Gmina Kurzętnik.
Kategoria IV – „Przedsiębiorca Godny Naśladowania”:
– nagroda główna: Wiesław Łubiński,
– wyróżnienie: Ubojnia Drobiu Górni i Synowie sp.j.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

FOSa Prezentacje – czworo niezwykłych artystów

W czwartek, 7 czerwca, w galerii Planeta 11, przy Al. J. Piłsudskiego w Olsztynie  odbył się wernisaż wystawy „FOSa Prezentacje”  Przedstawia ona dorobek czworga niezwykłych osób, którym  chcemy pomóc w promocji ich twórczości. O pomyśle wystawy i tym, kim są artyści mówili prezes FOSy Bartłomiej Głuszak i Marek Zbytniewski o swoich pracach mówili zaś sami bohaterowie.

– Zaczęło się 15 lat temu, od robienia na drutach. Makrama to nic innego niż tylko wiązanie supełków – mówiła Kinga Morawiak przedstawiając niezwykłe bransolety z… oczek od łańcucha rowerowego i zwaleczek od puszek do piwa.

– Studiując malarstwo zainteresowałam się secesją, sztuką użytkową tego okresu – mówiła Joanna Chrzanowska-Osipiak przedstawiając swoje bajkowe szkła: witraże, malowane kielichy, itd.

Ewa Kaczmarek zaprezentowała  „Sercowe rewolucje”, kilkadziesiąt niezwykłych, uchwyconych przypadkowo i komponowanych ujęć motywu serca, a także, mające szansę stać się przebojem internetu… ręcznie malowane obuwie, np. tenisówki z motywami z bajek, co kto woli.

Mateusz Sowiński z kolei  przestawił swoje zdjęcia owadów. – Jest ich w Polsce około 30 tysięcy gatunków więc  nie sposób się nudzić. Najbardziej chyba lubię modliszki, są takie zadziorne…. – mówił Mateusz, który dysponuje profesorską wiedzą entomologa, na obserwacji owadów spędza całe dnie i mógłby o nich mówić bez końca.

Wystawę można oglądać do 30 czerwca.

Goście z Cotes D`Armor w FOSie

6 czerwca gościliśmy w FOSie przedstawicieli francuskiego departamentu  Cotes D`Armor, który jest oficjalnym  partnerem  naszego województwa. Goście z Bretanii, wśród których byli pracownicy administracji, a także działacze organizacji emeryckich i seniorskich interesowali się strukturą Federacji Organizacji Socjalnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, profilem organizacji w niej zrzeszonych, źródłami jej finansowania, a przede wszystkim jej działalnością na rzecz osób starszych.

Informowali o tym prezes FOSy Bartłomiej Głuszak, dyrektor Piotr Pniewski, rzecznik osób starszych Stanisław Brzozowski  a także wolontariuszki-seniorki pracujące przy innowacyjnych działaniach FOSy takich jak np. „200 lat”.

Wcześniej goście z Cotes D`Armor, których w sprawach polityki społecznej partnerem  jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie, mogli zapoznać się z działaniami na rzecz seniorów w terenie m.in. w Biskupcu.

Warsztaty na Łotwie

W Junapils  na Łotwie od 4 czerwca trwają warsztaty międzynarodowego projektu COMBAT LONELINESS THROUGH LEARNING (Zwalczanie samotności przez uczenie) FOSę, która uczestniczy w realizacji tego projektu reprezentują Julia Larenta i Paulina Karwowska.  W czasie wizyty mają okazję zapoznać się z działaniami  różnych instytucji,  których celem jest włączanie społeczności do działania i pozbywania się społecznej izolacji .

 

Celem finansowanego ze środków unijnych projektu COMBAT LONELINESS THROUGH LEARNING (Zwalczanie samotności przez uczenie) jest poprawa oferty  edukacyjnej dla seniorów, w szczególności dla osób w tym przedziale wiekowym, które zmagają się z izolacją społeczną i samotnością. Uczenie się jest skutecznym narzędziem radzenia sobie z tymi problemami, zapewnia wyjście z  domu, nawiązywanie kontaktów z innymi oraz zapewnia interakcje społeczne i stymulację. W ramach projektu każdy z partnerów zorganizuje krótkoterminowe wspólne szkolenie dla pracowników organizacji  uczestniczących w projekcie, aby dzielić się bieżącą działalnością, omawiać i projektować nowe praktyki oraz pilotażowe tworzenie samo-organizujących się grup jako sposób ciągłego zapewniania ciągłości świadczenia usług, aby umożliwić osobom starszym pozostanie aktywnymi i uczestniczącymi. Rezultatem będzie przewodnik po tym, jak uczenie się rozwiązuje izolację społeczną i samotność oraz zestaw narzędzi do tworzenia samo-zorganizowanych grup. Ze strony łotewskiej w projekcie uczestniczy  organizacja Junapils novada Dome.

EMIN-bus na rzecz godnej pieniężnej pomocy społecznej

W dniach 4-5 czerwca można było spotkać w Olsztynie EMIN-bus. Autobusy takie,  reprezentujące nieformalną inicjatywę EMIN (European Minimum Income Network) jeżdżą po całej Europie na rzecz zapewnienia jej obywatelom godnej pieniężnej pomocy społecznej. W krajach Unii Europejskiej 119 milionów osób żyje poniżej granicy ubóstwa, za jaką według przyjętych standardów uważa się poziom poniżej 60 procent średnich zarobków w danym kraju. W Polsce takich osób jest około 5 milionów. Inicjatywa EMIN, która wyszła z EAPN (European Anti-Poverty Network/ Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu) zmierza do znalezienia rozwiązań, które zmienią ten stan. Autobusy EMIN krążą po Europie od końca kwietnia, finałem akcji ma być, z końcem czerwca, złożenie petycji w Parlamencie Europejskim.

EMIN-bus, który do Olsztyna przyjechał z Wrocławia i Łodzi, w naszym mieście zatrzymał się na plaży miejskiej. FOSa, która wraz a Bankiem Żywności była organizatorem pobytu europejskich wolontariuszy w regionie, przygotowała na przyjazd gości happening ze szczudlarzami, puszczaniem mydlanych baniek, malowaniem twarzy.  O inicjatywnie godnej pieniężnej pomocy społecznej mówił dowódca wyprawy EMIN, Fintan Farrell. Charyzmatyczny Irlandczyk, najpierw wykąpał się w jeziorze Krzywym, potem wszedł na scenę zaśpiewał i mówił, dlaczego bardziej opłaca się chronić ludzi przed biedą i wykluczeniem, nim potem ich z nich wyciągać. Mieszkańcy Olsztyna chętnie podpisywali się pod petycją na rzecz godnej pieniężnej pomocy społecznej, mogli się podpisywać także na masce autobusu. Petycja wręczona zostanie europejskim liderom w Brukseli (można ją także podpisywać online na stronie http://eminbus.eu/) Z Olsztyna EMIN-bus pojechał do Wilna, obecną rundę kończyć będzie w Helsinkach.

Wcześniej jednak, we wtorek, 5 czerwca,  uczestnicy inicjatywy EMIN opowiadali o przedsięwzięciu podczas konferencji na Wydziale Nauk Społecznych UWM pt. Podróż na rzecz godnej pieniężnej polityki społecznej. Gospodarzem seminarium, w którym wzięła udział liczna grupa studentów była profesor Ewa Kantowicz, kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej, bohaterami zaś goście Kamila Płowiec, dyrektor Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, która uczestniczyła w polskim etapie podróży EMIN-bus i Fintan Farrell.

 

– Wiele osób w Europie ciągle nie ma pracy, lub zarabia tak mało, że nie ma szans na wyrwanie się z ubóstwa. Uważamy, że należy określić minimalny dochód (minimum incom) wyrównywać nierówności społeczne. To ważne nie tylko, dla tych którzy dostają pieniądze do ręki, także dla wszystkich. Oznacza mniej osób w więzieniach, mniej uzależnień, mniej nastoletnich dziewcząt w ciąży – przekonywał Fintan Farrell, omawiając olbrzymie dysproporcje jakie w europejskich krajach dotyczą nie tylko dochodów, ale i pomocy społecznej od Luksemburga i  Danii po Rumunię.

Podczas konferencji na UWM, o przeciwdziałaniu biedzie i wykluczeniu z perspektywy Warmii i Mazur, wypowiadali się także prezes Banku Żywności w Olsztynie, Marek Borowski, Piotr Kubarewicz z Biskupca oraz prezes FOSy, Bartłomiej Głuszak.

http://olsztyn.wm.pl/517218,Pomoc-spoleczna-wymaga-zmian-Happening-na-plazy-miejskiej.html

Przemierzają całą Europę, by przeciwdziałać ubóstwu. Wczoraj zawitali do Olsztyna

Każdy ma prawo do minimalnego dochodu

 

 

Walne zgromadzenie Federacji FOSa

W dniu 4 czerwca odbyło się sprawozdawcze walne zebranie Federacji FOSa.

Na zebraniu zaprezentowano raport roczny i sprawozdanie finansowe za 2017 rok. (raport dostępny w zakładce – Raporty roczne)

Walne zebranie udzieliło  absolutorium zarządowi federacji.

Podjęto uchwalę o zmianie statutu  w zakresie sposobu realizacji celów; rozszerzenia katalogu pkd i sposobu reprezentacji.

Zaprezentowano założenia planu pracy na 2018 rok

Podjęto uchwałę o wysokości składki członkowskiej – postanowiono o niezmienianiu wysokości składki.

Tomasz Tokarczyk

Innowacyjne rozwiązania dla osób z niepełnoprawnościami

Walne Zgromadzenie FOS-y, które odbyło się 4 czerwca 2018 było okazją do zorganizowania w Olsztynie seminarium dla członków federacji i wszystkich zainteresowanych  na temat innowacyjnych metod aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Seminarium pt. „Dobre praktyki innowacyjne na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Podsumowanie projektu innowacyjnego Punkty innowacji inkubacji”. poprowadził Waldemar Weihs – Członek Zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych „Wrzos”  i Prezes Fundacji Merkury z Wałbrzycha

Waldemar Weihs poddał kilka przykładów nowatorskich rozwiązań np. aplikacji ułatwiającej szkolenie na prawo jazdy osób niesłyszących i z niedosłuchem.  Przedstawił też osiągnięcia spółdzielni socjalnej „Panato” z Dolnego Śląska (www.panato.org), specjalizującej się w ręcznym szyciu toreb i plecaków z nadrukami. Sześcioosobowa spółdzielnia, dzięki pomysłowym działaniom marketingowym, oprogramowaniem całego procesu produkcji, od zamówienia do rozliczenia, a także sieciowaniu, tzn. znalezieniu kooperantów w innych podobnych podmiotach ekonomii społecznej, osiągnęła sukces.

– Nie tracą przy tym swojej najważniejszej misji, którą jest to, żeby osobom z niepełnosprawnościami przede wszystkim dać pracę i przy tym godnie zarabiać. – mówił Waldemar Weihs

„Aktywnie z dziećmi”

„Aktywnie z dziećmi”

25 maja w ramach animacji w projekcie „W drodze do aktywności” wraz z uczestnikami JOB Firmy oraz wolontariuszami Centrum Wolontariatu zorganizowane zostało wydarzenie „Aktywnie z dziećmi”. W wydarzeniu udział wzięły mamy z domu samotnej matki w Olsztynie oraz uczestniczki naszego projektu wraz ze swoimi pociechami. Nie zabrakło zdrowych smakołyków czyli naturalnych soków i lodów, a nasi wolontariusze zadbali o przyjemną atmosferę i zabawę. Razem z dziećmi puszczaliśmy ogromne bańki mydlane, malowaliśmy buźki, tworzyliśmy własne zabawki.

Magdalena Chojnacka

w.drodze.do-aktywnosci-logo-2017