Projekt LIAS – pierwszy etap wkrótce za nami!

Powoli kończymy realizację pierwszego etapu projektu ponadnarodowego „Local and International Active Seniors” (w ramach programu ERASMUS+), w ramach którego wspólnie z partnerami z Anglii, Francji, Łotwy, Portugalii, Włoch wypracowywaliśmy wzory dobrych praktyk dotyczących organizacji wolontariatu. Opracowaliśmy wiele ciekawych narzędzi, które będzie można wykorzystać zarówno do pracy z kandydatami na wolontariuszy jak i organizacjami chcącymi rozpocząć organizację wolontariatu.

Teraz czeka nas etap testowania wypracowanych form szkoleniowych w praktyce. Na pewno podzielimy się wszystkimi opracowanymi w ramach projektu programami i narzędziami! Na tą chwilę zachęcamy do śledzenia postępów w realizacji projektu na fanpage’u na portalu facebook: https://web.facebook.com/activeseniorsEU

 

Upiększamy Bęsię

Wszystkich mieszkańców Bęsi zapraszamy w piątek, 27 kwietnia na godzinę 16.00 (przed Centrum Kultury). Przy okazji wiosennych porządków chcemy namówić wszystkich do zadbania także o wygląd własnej wsi. Dzięki wspólnej pracy wiejski skwerek już na majówkę może wyglądać pięknie.

Zapraszamy!

Bęsia jest jedną z miejscowości, w której FOSa, we współpracy z samorządami gmin realizuje projekt „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec”.

 

Na Mazurskiej dla dzieci i dorosłych

Mamy nowe miejsce pod opiekę dzieci z projektu „W drodze do aktywności”. Nasz adres to Mazurska 7/2, tel. 503 466 550, kilkaset metrów od biura FOSy przy ulicy Linki 3/4 w Olsztynie. W lokalu na Mazurskiej gospodynią jest Jolanta Witowska, a opiekę nad dziećmi, uczestnikami projektu, sprawują animatorzy i wolontariusze FOSy.

Na Mazurskiej już z początkiem maja ruszy też działalność gospodarcza FOSy; różnego rodzaju zajęcia i warsztaty dla dzieci (pierwsza impreza urodzinowa już się odbyła), ale także warsztaty dla dorosłych prowadzone przez nasze psycholożki.

FOSa wspiera Olsztyński Budżet Obywatelski

Oficjalnie rozpoczęła się VI edycja Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Podobnie, jak przed rokiem, na realizację najlepszych zadań jest ponad 3,7 mln złotych.

– Wiele osób nie miało świadomości, że to my wszyscy jesteśmy samorządem. Dzięki temu przedsięwzięciu ta wiedza się zwiększa. Coraz więcej osób chce aktywnie wpływać na to, co dzieje się w mieście.  – mówił podczas środowej (11 kwietnia) konferencji prasowej, Bartłomiej Głuszak prezes Federacji Organizacji Socjalnych FOSa, która w tegorocznej edycji promować będzie OBO, a także pomagać  zainteresowanym w wypełnianiu wniosków

Budżet obywatelski jest doskonałym przykładem zaangażowania mieszkańców w sprawy swojej miejscowości. To oni wymyślają, przygotowują koncepcje, zachęcają innych do włączenia się w akcję. W dotychczasowych pięciu edycjach do realizacji wybrano 145 projektów łącznej wartości ok. 13 mln złotych.

– Stwórzmy miasto naszych marzeń – apeluje prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. – Zachęcam do decydowania o tym, na co zostanie wydana część pieniędzy z miejskiego budżetu. Jeśli tylko jest taka możliwość, staramy się wspierać najlepsze pomysły dodatkowym, zewnętrznym finansowaniem.

Tak było m.in. w przypadku Parku Jakubowo, którego pierwszy etap rewitalizacji rozpoczęty został z pieniędzy zapisanych w OBO, a teraz coraz bliżej końca jest już drugi etap prac. Wśród zrealizowanych zadań są m.in. ścianka wspinaczkowa, huśtawka dla niepełnosprawnych, Galeria Starego Olsztyna, Rap Festiwal i pumptrack.

– Ważną rolą jest teraz kampania informacyjno-edukacyjna – przyznaje przewodnicząca Zespołu Koordynującego VI edycji OBO, Ewa Zakrzewska. – Przy okazji wielu wydarzeń, które odbywać będą się w mieście, będziemy opowiadać o budżecie obywatelskim, zachęcać do przygotowywania projektów i do głosowania.

Na wnioski mieszkańców będziemy czekać do 15 maja. Może je zgłosić każdy mieszkaniec Olsztyna, który ukończył 15. rok życia oraz organizacja pozarządowa z siedzibą na terenie Olsztyna. Choć jest możliwość składania wniosków w tradycyjnej, papierowej formie, to zachęcamy do robienia tego elektronicznie poprzez stronę Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Tam też harmonogram oraz zasady tegorocznej akcji.

źródło: Urząd Miasta Olsztyn

Współpraca FOSy z Koalicją Kresowian

Federacja FOSa podpisała Delarację Współpracy z Warmińsko-Mazurską Koalicją Kresowian (w jej imieniu, prezes Paweł Bielinowicz) deklarując wspólne działania „na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza w obszarze wzmacniania kontaktów organizacji socjalnych z warmińsko-mazurskimi organizacjami kresowymi oraz polskimi i polonijnymi środowiskami z zagranicy”.

Zasady współpracy:

„Współpraca odbywa się na zasadzie pomocniczości z zachowaniem niezależności każdej ze stron, tzn. obie strony realizują swoje działania statutowe niezależnie wspierając się wzajemnie w obszarach i zakresie przez siebie ustalonym.

Cele współpracy

 1. Wspieranie Warmińsko-Mazurskiej Koalicji Kresowian w rozwoju instytucjonalnym,
 2. Kojarzenie i wzmocnienie kontaktów organizacji socjalnych z warmińsko-mazurskimi organizacjami kresowymi oraz polskimi i polonijnymi środowiskami z zagranicą
 3. Wspólne rzecznictwo interesów i podejmowanie działań na rzecz środowisk potrzebujących wsparcia.

Treści  współpracy

– monitorowanie potrzeb

– wspólne inicjowanie działań, projektów

– wymiana informacji i doświadczeń

– inne, w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby

– pomoc charytatywna dla ubogich mieszkańców Rejonu Święciańskiego

– organizacja pomocy polskiemu środowisku w Podbrodziu w budowie „Domu Polskiego”.

Aby umożliwić korzystanie z wsparcia Federacji FOSa przez Koalicję oraz jej organizacje członkowskie, Koalicja otrzymuje status grupy branżowej Federacji FOSa. Status ten daje drugi pozom członkostwa Federacji FOSa. Będąc grupą branżową, Koalicja pozostaje organizacją niezależną; wspólne działania podejmowane są w uzgodnieniu. Zgodne z zasadami współpracy Federacji FOSa z  grupami branżowymi, Koalicja uczestniczy we wszystkich działaniach o charakterze rzeczniczym, znajdujących się w obszarze współpracy Federacji FOSa i Koalicji (poprzez zapraszanie do wypracowania stanowisk, udziału w ciałach dialogu itp.)

Obie federacje są całkowicie niezależne, realizują swoje cele  działania w oparciu o statuty swoich organizacji oraz wypracowanie przez siebie zasady, plany. Federacja FOSa oraz Koalicja wyznaczają swoich przedstawicieli do stałych kontaktów z Partnerem.

Nie ma jak książka

Kolejne spotkanie Klubu Aktywnego Seniora w Gminie Braniewo odbyło się 09.04.2018 w świetlicy wiejskiej w Krzewnie. Klub działa w ramach pracy animatorów w projekcie „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” Federacji FOSa.  Spotkanie odbyło się pod hasłem „Nie ma jak książka” i było wspaniałą okazją do podzielenia się ulubionymi tytułami.  W końcu „Kto czyta – żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany” (J.Czechowicz).

 

Wraz z Seniorami stworzyliśmy listę książkowych bestsellerów, z których każdy znajdzie coś dla siebie- są tu pozycje, które uczą, bawią, wzruszają, wstrząsają i odprężają. Książka pozwala nam poznać historię, inne kultury i miejsca, ludzi a często nawet nas samych. Czytając kolejne strony przenosimy się w zupełnie inne miejsca, wcielamy się w bohaterów śmiejemy się z nimi i płaczemy. Mimo, że Krzewno jest niewielką miejscowością to ilość uczestniczek spotkania naprawdę nas zaskoczyła – myślę, że nie do przecenienia jest też udział Pań ze stowarzyszenia „Przy Granicy”, które ewidentnie są liderkami i które z całą pewnością zaprosimy do kolejnych działań. Chcemy również podziękować serdecznie bibliotece miejskiej w Braniewie, która pomogła nam „uwolnić książkę” na terenie Krzewna. Dziękujemy serdecznie również Pani Beacie Gałaś, która na spotkaniu pełniła rolę specjalnego gościa z racji zamiłowania do literatury i umiejętności opowiadania w taki sposób, który wszystkich uczestników z pewnością zachęcił do sięgnięcia po nowe tytuły.

Klubu Aktywnego Seniora poleca:

 • „Caryca” Ellen Alpsten
 • „Jak zawsze” Zygmunt Miłoszewski
 • „Dom nad rozlewiskiem” Małgorzata Kalicińska
 • „Krawędź wieczności” Ken Follett
 • „Poczwarka” Dorota Terakowska
 • „Hiszpańskie oczy” Maria Nurowska
 • „Jeździec miedziany” Paulina Simons
 • „Maria Callas -primadonna stulecia” Anne Edwards
 • „Zjedz tę żabę” Brian Tracy
 • „Nastolatek dla początkujących”  Leszek Talko
 • „Trylogia czarnego maga” Trudi Canavan
 • „Metro 2033” Dimitrij Głuchowski
 • „9 części pożądania” Gerladine Brooks
 • „Śpiewające piaski” Agnieszka Osiecka
 • „Warmińska saga, a życie toczy się dalej” Edward Cyfus
 • „Shantaram” Gregory David Roberts
 • „Jestem komunistyczną babą” Langu Dan
 • „Łaskawa ziemia” Pearl S. Bruck
 • „Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął” Jonas Jonasson
 • „Klub mało używanych dziewic” Monika Szwaja

Warsztaty piękna w Bęsi

W ramach projektu „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec” w czwartek, 5 kwietnia, przeprowadziliśmy w Bęsi warsztaty wizażu. W praktycznych zajęciach, prowadzonych przez Agnieszkę Dobosz-Szmigiel, uczestniczyło kilkanaście pań w różnym wieku. Wszystkim uczestniczkom warsztatów bardzo dziękujemy. Wyrazy wdzięczności dla Centrum Kultury w Bęsi za udostępnienie pomieszczeń do zajęć. Specjalne podziękowania dla Maćka Srebrzyńskiego za przygotowanie plakatu imprezy.

Projekt „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec” realizowany jest przez FOSę we współpracy z samorządami  wymienionych gmin.

 

 

 

Odkryj swoje piękno w Bęsi

W ramach projektu „Rozwój usług społecznych w  Kolnie i Biskupcu „, w czwartek, 5 kwietnia 2018 o godzinie `16.00 w Centrum Kultury w Bęsi organizujemy warsztaty z wizażu.

Warsztaty poprowadzi Agnieszka Dobosz-Szmigiel.

Serdecznie zapraszamy wszystkie panie!

Projekt „Rozwój usług społecznych w  Kolnie i Biskupcu” realizowany jest przez FOSę we współpracy z samorządami obydwu gmin.

 

wizaz_plakatA4

Ruszyła rekrutacja do Szkoły Animatorów Społecznych. Inspiratorzy „200 lat”

Szanowni Państwo:

Jednym z działań Federacji FOSa jest edukacja osób pracujących w społecznościach i ze społecznościami lokalnymi, zwłaszcza w kontekście osób starszych. Obecnie rozwijamy innowacyjną inicjatywę Federacji FOSa – „200 lat”, która polega na organizowaniu przez lokalną społeczność: sąsiadów, organizacje pozarządowe, rady osiedli itp  jubileuszy seniorów wchodzących w tzw. czwarty wiek. To nie musi być okrągła rocznica urodzin, ważne jest dostrzeżenie osoby starszej przez środowisko i docenienie jej.

W związku z tym uruchamiamy cykl edukacyjny dla przedstawicieli Rad Osiedli, organizacji pozarządowych i innych podmiotów-  Szkołę Animatorów Społecznych – „Inspiratorzy 200 lat”, w której uczestnicy i uczestniczki nauczą się, jak animować lokalną społeczność, aby ta angażowała się w rozwiązywanie nurtujących ją problemów i korzystania z własnych potencjałów (w kontekście osób starszych).

Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo w załącznikach.

Pozdrawiam

Monika Hausman-Pniewska

zaproszenie 200 lat

kontrakt

harmonogram

Formularz zgBoszeniowy.doc

Wielkanocny obiad „Strażników Pamięci”

21 marca, w środę, w pierwszy dzień wiosny, zaprosiliśmy uczestników projektu „Strażnicy Pamięci” z Olsztyna na obiad okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. W spotkaniu w restauracji „Staromiejska” na olsztyńskiej starówce wzięło udział dwadzieścia kilka osób: beneficjentów projektu – ofiar wojny, byłych więźniów hitlerowskich obozów oraz wolontariuszy FOSy opiekujących się nimi na zasadzie „ciepłego telefonu”, bądź jako „przyjazny sąsiad”.

Realizowany przez FOSę od 2014 roku projekt „Strażnicy Pamięci” finansowany jest przez niemiecką fundację EVZ „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”.