Wyzwania IV wieku – podążając za zmianą

 

4 października w hotelu „Omega” w Olsztynie odbyła się X Wojewódzka  Konferencją z Okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.  W tym roku jej tytuł brzmiał: „Wyzwania IV Wieku. Podążając za Zmianą”.

Przypominając, z okazji jubileuszu, tematy wszystkich poprzednich konferencji Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, głównego (wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej) organizatora konferencji przypomniał wielkie zmiany, jakie w podejściu do seniorów zaszły od 2008 roku; konsolidację środowiska i jego stałą obecność w życiu społeczeństw lokalnych oraz regionu. W imieniu władz samorządowych regionu gości konferencji witała wicemarszałek, pani Wioletta Śląska-Zyśk.

Przedtem jednak wszystkich zachwycił pokaz tańców w kole zaprezentowany przez panie z Grupy Tanecznej przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Lidzbarku Warmińskim.

 

W merytorycznej części spotkania była mowa o IV wieku, okresie życia po 80-tce. Osób w tym wieku jest coraz więcej.  Jak sprawić, żeby ich „późna starość” była jak najlepsza mówili: pedagog,  dr Katarzyna Białobrzeska i psycholog Patrycja Plewka z Federacji FOSa, o polityce senioralnej w skali kraju mówiła Barbara Szafraniec, przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów. W ciekawym panelu dyskusyjnym, który nastąpił po części wykładowej o jakości życia osób starszych dyskutowali m.in. dr Małgorzata Stompór, geriatra, Daria Sowińska-Milewska – Ambasadorka Platformy EPALE w Polsce (Europejska platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie),  Arkadiusz Jachimowicz, prezes Stowarzyszenia ESWIP, Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego i praktyk, Katarzyna Błońska – kierownik Zespołu „Babskie Olekanie” z Rozóg.  W dyskusji wzięła udział także dyrektor ROPS, pani Wiesława Przybysz.

Przykładem dobrych praktyk była też prezentacja Domy Sąsiedzkie – miejsce dla pokoleń –innowacyjna inicjatywa z Oruni, przedstawiona Mariannę Sitek-Wróblewską, prezes Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznych.

W tegorocznej konferencji uczestniczyło ponad 130 osób z całego województwa. 

Czytaj także:

Wzrasta liczba 80-latków. O formach pomocy dla nich rozmawiano na konferencji w Olsztynie

https://www.olsztyn24.com/news/30813-xnbspwojewdzkanbspkonferencja-z-okazji-midzynarodowego-dnia-osb-starszych-w-olsztynie.html

Przypominamy! – Wojewódzkie spotkanie pozarządowych organizacji socjalnych

Szanowni Państwo,

Przypominamy o WOJEWÓDZKIM SPOTKANIU POZARZĄDOWYCH ORGANIZACJI SOCJALNYCH

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy m.soroka@federacjafosa.pl lub pod tel. 739 250 621

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa ma  zaszczyt zaprosić  do  udziału w dwudniowym Wojewódzkim spotkaniu pozarządowych organizacji socjalnych,  pt. Samorządność i subsydiarność – zaspokajanie potrzeb społecznych przez organizacje pozarządowe. Spotkanie, które w dniach 9/10 października 2017 roku odbędzie się w Olsztynie i Fromborku organizowane jest we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Chcemy wrócić do tradycji spotkań, których zadaniem jest między innymi integracja socjalnych organizacji pozarządowych funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim, sprzyjających wymianie doświadczeń i informacji, nawiązywaniu kontaktów oraz budowaniu partnerstw. Poprzednie spotkania (w Ełku, Olsztynie, Morągu, Bartoszycach) dały przestrzeń do rozmów, które zapoczątkowały wiele działań. Podczas tegorocznego spotkania chcemy zachęcić Państwa do dyskusji między innymi wokół następujących obszarów tematycznych: kondycja organizacji socjalnych, prawa socjalne, ekonomia społeczna, innowacje, osoby niepełnosprawne, współpraca organizacji  z samorządem, aktywni obywatele, seniorzy. Jesteśmy także otwarci na Państwa propozycje.

Formuła spotkania została przygotowana w taki sposób, aby umożliwić uczestnikom wysłuchanie wykładów/prelekcji, wzięcie czynnego udział w dyskusji oraz zdobycie wiedzy i umiejętności, a także podzielenie się nimi z pozostałymi uczestnikami.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności przedstawicieli organizacji członkowskich i partnerskich Federacji FOSa, jednostek organizacyjnych pomocy
i integracji społecznej oraz innych organizacji, instytucji i podmiotów działających
w obszarze pomocy socjalnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Uczestnicy spotkania proszeni są o uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 69 zł. W przypadku trudności z uiszczeniem tej kwoty prosimy organizacje członkowskie/partnerskie o kontakt z Tomaszem Tokarczykiem, email t.tokarczyk@federacjafosa.pl, 89 523 60 92. Kwota ta stanowi niewielką część kosztów związanych z organizacją spotkania, zwłaszcza  z zapewnieniem wyżywienia, noclegu podczas trwania spotkania.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularzy zgłoszeniowych do dnia 25 września 2016 r. do godziny 16:00 na adres m.soroka@federacjafosa.pl. Formularz zgłoszeniowy oraz program konferencji stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.  Szczegółowych informacji udziela Maciej Soroka pod numerem tel. 89 523 60 92.

ZAPROSZENIE Olsztyn Frombork

PROGRAM Spotkanie Olsztyn Frombork

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Polityka senioralna województwa 2014-2020

29 września w Olsztynie odbyło się posiedzenie zespołu monitorującego program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”. W połowie okresu obowiązywania programu, przyjętego przez samorząd województwa, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawił projekt raportu przedstawiający jego wdrażanie w latach 2015-2016. W spotkaniu komitetu monitorującego FOSę, która uczestniczyła zarówno w tworzeniu obecnego programu, jak i poprzedniego na lata 2009-2014, reprezentował rzecznik praw osób starszych Stanisław Brzozowski.

Raport o stanie wdrażania programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020” – po uwzględnieniu uwag i zatwierdzeniu – zostanie opublikowany również na stronie FOSy. Z rzeczy wartych podkreślenia już teraz zwracamy uwagę na wzrost w regonie liczby dziennych domów opieki dla seniorów oraz klubów seniora. Powoli przestajemy też być białą plamą jeśli chodzi o geriatrię – co prawda lekarzy z tą specjalizacją mamy w województwie ciągle tylko ośmiu, za to w Nidzicy powstaje pierwszy szpitalny oddział geriatryczny.

I Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów – X Wojewódzka Konferencja z Okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. 

W dniach 4-5 października 2017 w hotelu „Omega” (ul.Sielska) w Olsztynie odbędzie  się I Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów. To ważny punkt realizowanego przez FOSę projektu „Rady Seniorów na Warmii i Mazurach”, który został dofinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, a zmierza do zwiększenia liczby rad seniorów w naszym regionie oraz wzrostu aktywności działających już kilkunastu rad.

Pierwszy dzień spotkania (4 października) zbiegnie się z doroczną, X Wojewódzką Konferencją z Okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.  W tym roku jej tytuł brzmi: „Wyzwania IV Wieku. Podążając za Zmianą”. Drugi dzień (5 października) zdominują tematy związane z uwarunkowaniami tworzenia i funkcjonowania rad seniorów, dobre praktyki. Będzie też przestrzeń do dyskusji dotyczącej zarówno inspiracji, jak i wyzwań oraz problemów w funkcjonowaniu rad. Ważną częścią będzie również dyskusja poświęcona współpracy rad, jej ewentualnym zasadom i formom. Na spotkaniu gościć będziemy wielu ekspertów, m.in. przewodniczącą i członkinię zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy na rzecz Rad Seniorów– jednocześnie reprezentantki krakowskiej i bytomskiej rady seniorów, a także przedstawicie Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznych czy Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

Konferencja odbędzie się w Hotelu „Omega” w Olsztynie 4 i 5 października 2017 r.
W przypadku osób spoza Olsztyna zapewniamy nocleg, liczba miejsc jest jednak ograniczona i o możliwości skorzystania z noclegu decyduje kolejność zgłoszeń.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc bardzo prosimy o przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego (programy obu wydarzeń oraz formularze zgłoszeń w załącznikach) na adres: m.chojnacka@federacjafosa.pl lub n.preilowska@federacjafosa.pl  do 27 września 2017 r do godziny 12:00. Jednocześnie informujemy, iż zgłoszeń na konferencję oraz Spotkanie Rad Seniorów należy dokonywać oddzielnie.

Szczegółowe informacje na temat udziału w spotkaniu można uzyskać u Pani Magdaleny Chojnackiej lub Pani Natalii Preilowskiej – koordynatorek projektu, pisząc na podane wyżej adresy mailowe lub pod numerem tel. 89 523 60 92.

Zapraszamy!

 

\Zaproszenie I Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów

Program I Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów

Formularz Zgłoszeniowy I Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów

Zaproszenie X Wojewódzka Konferencja z Okazji Mi_dzynarodowego Dnia Osób Starszych

Program X Wojewódzka Konferencja z Okazji Mi_dzynarodowego Dnia Osób Starszych

FORMULARZ Zgłoszeniowy X Wojewódzka Konferencja z Okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

 

 

 

Równać Szanse – spotkania informacyjne

W imieniu Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, w tym OSP, domy kultury oraz biblioteki na spotkania informacyjno-szkoleniowe poświęcone Regionalnemu Konkursowi Grantowemu „Równać Szanse”, które odbywają się w woj. warmińsko-mazurskim:

  • 20 września 2017 (środa) o godz. 15:30 w Piskim Dom Kultury, przy ul. Daszyńskiego 17 w Piszu;
  • 21 września 2017 (czwartek) o godz. 11:00 w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (sala 109 na I piętrze), przy ul. 1 Maja 5 w Olsztynie;
  • 21 września 2017 (czwartek) o godz. 17:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Południowa Warmia” i Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Olsztyńskie, w Łajsach 3, gm. Gietrzwałd
  • 26 września 2017 (wtorek) o godz. 17:00 w Restauracji „Prosto z Mostu” przy pl. Zamkowym 1 w Olecku.
  • zaproszenie-spotk-regionalne_ W-M_2017

 

 

Jak pozykiwać zamówienia – bezpłatne szkolenia

Trwa nabór przedsiębiorstw społecznych i ich pracowników w ramach projektu „Skutecznie pozyskujemy zamówienia”

Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do udziału w całkowicie bezpłatnych szkoleniach i doradztwie z zakresu pozyskiwania zamówień publicznych przez przedsiębiorstwa społeczne. Brak opłat za udział wynika z faktu, iż szkolenia i doradztwo są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach EFS w ramach projektu pt. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”.  W ramach projektu zapewniamy Państwu BEZPŁATNIE: szkolenia w wymiarze 48 godzin, materiały szkoleniowe, doradztwo indywidualne, wyżywienie w trakcie szkoleń, a dla osób spoza miejsc realizacji szkoleń – noclegi i zwrot kosztów dojazdu na szkolenia! Szkolenia w odbywać się będą w Olsztynie.  Nadzór nad projektem i szkoleniami pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które jest Instytucją przyznającą środki na projekt.

WARUNKI UDZIAŁU

  1. Wypełnienie formularzy zgłoszeniowych (kwestionariusz Przedsiębiorstwo Społeczne, Kwestionariusz Uczestnika Projektu, Formularz de minimis) i przesłanie ich pocztą, mailem (podpisane skany) lub faxem na następujące adresy:

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
ul. Linki 3/4; 10-535 Olsztyn
e-mail: m.soroka@federacjafosa.pl

  1. Termin zgłoszeń:

I faza rekrutacji – 30 września 2017 roku
II faza (w razie wolnych miejsc) – 31 października 2017 roku
III faza (w razie wolnych miejsc) – 30 listopada 2017
IV faza – w miarę dostępności miejsc – 31 grudnia 2017 roku

Szkolenia w zależności od preferencji i dostępności terminów odbywać się będą od października 2017 roku do lutego 2018 roku.  Tym samym Przedsiębiorstwo zgłaszające się  w I fazie może zaproponować szkolenie w późniejszym terminie. Dostępność miejsc będzie w takiej sytuacji potwierdzana przez Federację FOSa.

Rekrutacja

OSwiadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Kwestionariusz Uczestnika Projektu

Kwestionariusz Przedsiębiorstwo Społeczne

Formularz de minimis

Konsultacje programu przeciwdziałania narkomanii

Trwają konsultacje dotyczące Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022. Uczestniczy w nich członkowska organizacja FOSy,  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Rucianego-Nidy. Do przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie projektu programu, który jest dostępny a stronie www.warmia.mazury.pl (w zakładce Polityka Społeczna) do dnia 5 października 2017 można składać opinie, propozycje i uwagi.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Wyniki postępowania 1/RUSKB/RPO/2017

Podajemy wyniki postępowania nr 1/RUSKB/RPO/2017 na wyłonienie wykonawców usług doradczych z zakresu prawa, mediacji, profilaktyki zdrowia, poradnictwa rodzinnego i w zakresie problemów opiekuńczych i wychowawczych, pomocy przedmedycznej i postępowania z osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i osobami z niepełnosprawnością, terapii uzależnień, higieny i zdrowego żywienia oraz gospodarowania budżetem domowym i postępowania w procedurach windykacyjnych.

Prawne – Wyłoniony wykonawca: Kancelaria Prawa Prywatnego i Gospodarczego Togatus Sławomir Trojanowski

Mediacyjne – Wyłoniony wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Jowita Hryniewiecka

Poradnictwo rodzinne i w zakresie problemów opiekuńczych i wychowawczych – Wyłoniony wykonawca: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Halina Chorążewicz

Gospodarowanie budżetem domowym i postępowanie w procedurach windykacyjnych – Wyłoniony wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Jowita Hryniewiecka

Poradnictwo w zakresie pomocy przedmedycznej i postępowania z osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i osobami z niepełnosprawnością – nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak ofert.

Terapia uzależnień – nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak ofert.

Poradnictwo z zakresu higieny i zdrowego żywienia – nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak ofert
Profilaktyka zdrowia – nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak ofert.

 

Wyniki postępowania 1/RUSFB/RPO/2017

Informujemy o wynikach postępowania nr 1/RUSFB/RPO/2017 na wyłonienie wykonawców usług doradczych z zakresu prawa, mediacji, profilaktyki zdrowia, poradnictwa rodzinnego i w zakresie problemów opiekuńczych i wychowawczych, pomocy przedmedycznej i postępowania z osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i osobami z niepełnosprawnością, terapii uzależnień, higieny i zdrowego żywienia oraz gospodarowania budżetem domowym i postępowania w procedurach windykacyjnych.
Prawne –
Wyłoniony wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Ewa Habuda

Mediacyjne –
Wyłoniony wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Ewa Habuda

Poradnictwo rodzinne i w zakresie problemów opiekuńczych i wychowawczych –
Wyłoniony wykonawca: NGO and Business Service Przemysław Rajchel

Gospodarowanie budżetem domowym i postępowanie w procedurach windykacyjnych –
Wyłoniony wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Ewa Habuda

Poradnictwo w zakresie pomocy przedmedycznej i postępowania z osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i osobami z niepełnosprawnością – nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak ofert
Terapia uzależnień – nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak ofert
Poradnictwo z zakresu higieny i zdrowego żywienia – nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak ofert
Profilaktyka zdrowia – nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak ofert

Z orzeczeniem do pracy

 

 

W Starostwie Powiatowym w Olsztynie, z udziałem Pani Starost Małgorzaty Chyziak, odbyło się 13 września pierwsze spotkanie projektu „Z orzeczeniem do pracy”. Wnioskodawcą projektu na innowacje społecznie jest Fundacja „Żółty Szalik” (prezes Marian Nadziejko) a realizowany jest przez FOSę do końca 2017 (lider – członek zarządu FOSy – Piotr Kubarewicz) Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmuje miasta oraz gminy powiatu olsztyńskiego, a jego głównym celem jest wzrost społecznej i zawodowej aktywności osób z niepełnosprawnością. Według danych statystycznych w powiecie olsztyńskich jest takich osób ponad 13 tysięcy (w tym ponad 9 tysięcy z orzeczeniem o niepełnoprawności). Projekt ma na celu wypracowanie modelu ułatwiającego i skracającego niepełnosprawnym drogę do zatrudnienia, nakierowywanie takich osób już na etapie orzekania  o niepełnosprawności, a także usprawnienie przepływu informacji między podmiotami zajmującymi się tym tematem. Model  proponowanych zmian, który ma być zbudowany do połowy października i częściowo testowany w powiecie olsztyńskim w listopadzie 2017 może być wykorzystany w przygotowanym od kilku miesięcy rządowym  projekcie zmian przepisów dotyczących zasad orzekania.

W spotkaniu w starostwie brali udział przedstawiciele i samorządowych jednostek zajmujących się pomocą społeczną, ale także stowarzyszyszeń i organizacji pozarządowych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi z Dobrego Miasta, Biskupca, Jezioran, Olsztynka, Purdy i innych gmin powiatu olsztyńskiego.