Społecznik Federacji FOSa – przedstawiamy laureatów

W trakcie, rozpoczętego 9 października 2017 w Olsztynie, organizowanego prze FOSę, Wojewódzkiego spotkania pozarządowych organizacji socjalnych, ogłosiliśmy wyniki trzeciej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Federacji FOSa”.

Tytułem tym (statuetką i gratyfikacją finansową)  nagradzamy osiągnięcia w obszarze polityki społecznej, innowacyjność pomysłu w działania na rzecz odbiorców swojej organizacji oraz ich efektywność i trwałość.

W 2017 laureatami konkursu na „Społecznika FOSy” zostali:

Małgorzata Sanajko i Daniel Ziemacki ze Stowarzyszenia NORA z Bartoszyc

Aleksandra Kojtych – reprezentująca Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło w Elblągu

Wyróżnienie w konkursie zdobyła:

Jadwiga Lipska – reprezentująca Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych „RAZEM” w Olsztynku

– Nasze działania skierowane są do młodzieży wykluczonej społecznie, która jak to się w życiu zdarza przeżywa akurat trudny okres. Staramy się przekazywać im i zainteresować tym, co sami kiedyś w życiu robiliśmy – powiedział Daniel Ziemacki, prezes NORY (Nowatorski Ośrodek Rozwoju Artystycznego)  odbierając statuetkę z rąk prezesa FOSy Bartłomieja Głuszka, i reprezentującej na konferencji władze regionu wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, pani Wioletty Śląskiej-Zyśk.

Patrz także: http://bartoszyce.wm.pl/470560,Dzialacze-ze-Stowarzyszenia-NORA-wyroznieni-podczas-gali-w-Olsztynie.html#axzz4vBBfX7Zc

Polityka senioralna województwa 2014-2020

29 września w Olsztynie odbyło się posiedzenie zespołu monitorującego program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”. W połowie okresu obowiązywania programu, przyjętego przez samorząd województwa, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawił projekt raportu przedstawiający jego wdrażanie w latach 2015-2016. W spotkaniu komitetu monitorującego FOSę, która uczestniczyła zarówno w tworzeniu obecnego programu, jak i poprzedniego na lata 2009-2014, reprezentował rzecznik praw osób starszych Stanisław Brzozowski.

Raport o stanie wdrażania programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020” – po uwzględnieniu uwag i zatwierdzeniu – zostanie opublikowany również na stronie FOSy. Z rzeczy wartych podkreślenia już teraz zwracamy uwagę na wzrost w regonie liczby dziennych domów opieki dla seniorów oraz klubów seniora. Powoli przestajemy też być białą plamą jeśli chodzi o geriatrię – co prawda lekarzy z tą specjalizacją mamy w województwie ciągle tylko ośmiu, za to w Nidzicy powstaje pierwszy szpitalny oddział geriatryczny.

U pani Janiny na kawie

W czwartek, 7 września, mieliśmy wyjątkową przyjemność gościć na kawie u pani Janiny Luberdy-Zapaśnik. Pani Janina, lekarz, wychowawca wielu roczników olsztyńskiego liceum pielęgniarskiego, przez ponad 20 lat  była przewodniczącą okręgu Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Jest sygnatariuszką partnerskiego porozumienia popisanego przez FOSę i najważniejsze organizacje zrzeszające w naszym regionie ofiary wojny, które stało się punktem wyjścia do realizowanego przez nas od 2014 projektu „Strażnicy Pamięci”.

Pani Janina (rocznik 1930) z powodu choroby musiała zrezgnować z działalności społecznej. Ciągle jest jednak najważniejszą osobą w środowisku byłych więźniów niemieckich obozów, zwłaszcza obozu w Potulicach (Lebrechtsdorf), w którym przebywała jako dziecko. Walcząc o prawdę historyczną pozwała do sądu niemiecki magazyn „Fokus”, który w publikacjach użył sformułowania „polskie obozy zagłady” –  jest to część kampanii prawno-informacyjnej prowadzonej przez stowarzyszenie „Patria Nostra”, kórego Janina Luberda-Zapaśnik jest współzałożycielem.

Na kawie w pani Janiny gościli: obecny przewodniczący okręgu Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Karol Jacuński z Iławy (dokąd z braku pomieszczeń w Olsztynie przeniosło się biuro i archiwum związku) oraz koleżanki pani doktor z Olsztyna – Irena Cyronek, Waleria Dubicka i Teresa Czaplińska

Projekt „Strażnicy Pamięci” finansowany przez niemiecką fundację EVZ „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” realizowany jest przez FOSę i jej partnerów dla dwóch grup byłych więźniów hitlerowskich obozów w Olsztynie i Iławie. (patrz  zakładka Publikacje – Generacja nr 14 i nr 15)

14 sierpnia biuro nieczynne

14 sierpnia 2017 biuro Federacji FOSa będzie nieczynne. W przedświąteczny poniedziałek, korzystając z długiego weekendu, urlopujemy.

Wszystkich zainteresowanych i miłych gości zapraszamy w środę, 16 sierpnia  – ciągle na ulicę Kotańskiego 1 (dawna Artyleryjska 24 przy Banku Żywności) informując jednocześnie, że 1 września biuro FOSy przenosi się do centrum Olsztyna na ulicę Linki.

Warsztaty dla dzieci

Federacja FOSa poszukuje osób do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie:

1.Warsztaty teatralne

2.Warsztaty – gry z angielskim (np. FIFA PLAY)

3.Wakacje z eksperymentem – np. obsługa drona

4.Warsztaty taneczne „ Dookoła Świata”

Warsztaty odbędą się w lipcu i sierpniu br. Czas trwania każdego warsztatu to 5 dni, liczba uczestników/czek to 12 osób. Oczekujemy doświadczenia w ww. obszarach oraz zapewnienia odpowiedniego sprzętu.
Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do p. Katarzyny Sosnowskiej, mail 
k.sosnowska@federacjafosa.pl, tel. 89 523 60 92.