EMIN-bus na rzecz godnej pieniężnej pomocy społecznej

W dniach 4-5 czerwca można było spotkać w Olsztynie EMIN-bus. Autobusy takie,  reprezentujące nieformalną inicjatywę EMIN (European Minimum Income Network) jeżdżą po całej Europie na rzecz zapewnienia jej obywatelom godnej pieniężnej pomocy społecznej. W krajach Unii Europejskiej 119 milionów osób żyje poniżej granicy ubóstwa, za jaką według przyjętych standardów uważa się poziom poniżej 60 procent średnich zarobków w danym kraju. W Polsce takich osób jest około 5 milionów. Inicjatywa EMIN, która wyszła z EAPN (European Anti-Poverty Network/ Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu) zmierza do znalezienia rozwiązań, które zmienią ten stan. Autobusy EMIN krążą po Europie od końca kwietnia, finałem akcji ma być, z końcem czerwca, złożenie petycji w Parlamencie Europejskim.

EMIN-bus, który do Olsztyna przyjechał z Wrocławia i Łodzi, w naszym mieście zatrzymał się na plaży miejskiej. FOSa, która wraz a Bankiem Żywności była organizatorem pobytu europejskich wolontariuszy w regionie, przygotowała na przyjazd gości happening ze szczudlarzami, puszczaniem mydlanych baniek, malowaniem twarzy.  O inicjatywnie godnej pieniężnej pomocy społecznej mówił dowódca wyprawy EMIN, Fintan Farrell. Charyzmatyczny Irlandczyk, najpierw wykąpał się w jeziorze Krzywym, potem wszedł na scenę zaśpiewał i mówił, dlaczego bardziej opłaca się chronić ludzi przed biedą i wykluczeniem, nim potem ich z nich wyciągać. Mieszkańcy Olsztyna chętnie podpisywali się pod petycją na rzecz godnej pieniężnej pomocy społecznej, mogli się podpisywać także na masce autobusu. Petycja wręczona zostanie europejskim liderom w Brukseli (można ją także podpisywać online na stronie http://eminbus.eu/) Z Olsztyna EMIN-bus pojechał do Wilna, obecną rundę kończyć będzie w Helsinkach.

Wcześniej jednak, we wtorek, 5 czerwca,  uczestnicy inicjatywy EMIN opowiadali o przedsięwzięciu podczas konferencji na Wydziale Nauk Społecznych UWM pt. Podróż na rzecz godnej pieniężnej polityki społecznej. Gospodarzem seminarium, w którym wzięła udział liczna grupa studentów była profesor Ewa Kantowicz, kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej, bohaterami zaś goście Kamila Płowiec, dyrektor Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, która uczestniczyła w polskim etapie podróży EMIN-bus i Fintan Farrell.

 

– Wiele osób w Europie ciągle nie ma pracy, lub zarabia tak mało, że nie ma szans na wyrwanie się z ubóstwa. Uważamy, że należy określić minimalny dochód (minimum incom) wyrównywać nierówności społeczne. To ważne nie tylko, dla tych którzy dostają pieniądze do ręki, także dla wszystkich. Oznacza mniej osób w więzieniach, mniej uzależnień, mniej nastoletnich dziewcząt w ciąży – przekonywał Fintan Farrell, omawiając olbrzymie dysproporcje jakie w europejskich krajach dotyczą nie tylko dochodów, ale i pomocy społecznej od Luksemburga i  Danii po Rumunię.

Podczas konferencji na UWM, o przeciwdziałaniu biedzie i wykluczeniu z perspektywy Warmii i Mazur, wypowiadali się także prezes Banku Żywności w Olsztynie, Marek Borowski, Piotr Kubarewicz z Biskupca oraz prezes FOSy, Bartłomiej Głuszak.

http://olsztyn.wm.pl/517218,Pomoc-spoleczna-wymaga-zmian-Happening-na-plazy-miejskiej.html

Przemierzają całą Europę, by przeciwdziałać ubóstwu. Wczoraj zawitali do Olsztyna

Każdy ma prawo do minimalnego dochodu

 

 

„Aktywnie z dziećmi”

„Aktywnie z dziećmi”

25 maja w ramach animacji w projekcie „W drodze do aktywności” wraz z uczestnikami JOB Firmy oraz wolontariuszami Centrum Wolontariatu zorganizowane zostało wydarzenie „Aktywnie z dziećmi”. W wydarzeniu udział wzięły mamy z domu samotnej matki w Olsztynie oraz uczestniczki naszego projektu wraz ze swoimi pociechami. Nie zabrakło zdrowych smakołyków czyli naturalnych soków i lodów, a nasi wolontariusze zadbali o przyjemną atmosferę i zabawę. Razem z dziećmi puszczaliśmy ogromne bańki mydlane, malowaliśmy buźki, tworzyliśmy własne zabawki.

Magdalena Chojnacka

w.drodze.do-aktywnosci-logo-2017

200 lat Pani Stanisławy

Kolejnay jubileusz „200 lat” za nami. 29 maja przy wsparciu rodziny, wolontariuszy FOSy oraz uczestników Szkoły Animatorów Społecznych –  Inspiratorzy „200 lat”, zorganizowaliśmy uroczystość pani Stanisławie Wysockiej z Olsztyna. W przyjęciu,  w prowadzonym przez wnuczkę jubilatki, Monikę Wysocką-Kawę lokalu Fundacji Szalonego Krasnoluda przy ulicy Kołobrzeskiej,  uczestniczyła córka pani Stanisławy, jej wnuki i prawnuki (jubilatka ma ich siedmioro, dwoje następnych w drodze) oraz sąsiedzi. Był tort, toasty i program artystyczny przygotowany przez seniorki, wolontariuszki FOSy. Pani Stanisława, która prawdziwe (94.) urodziny obchodziła kilka dni wcześniej, śpiewała ze wszystkimi.

Stanisława Wysocka mieszkanką Olsztyna jest od prawie 70 lat. W czasie wojny była więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego w Potulicach (Lebrechtsdorf) pod Piłą. Jest beneficjentką realizowanego przez FOSę i finansowanego przez niemiecką fundację  EVZ projektu „Strażnicy Pamięci”.  Miała 17 lat, kiedy jesienią 1941 okupanci  wywieźli jej rodzinę z gospodarstwa w okolicy Grudziądza. Pani Stanisława, zaraz po przybyciu do Potulic została wysłana przez Niemców na przymusowe roboty  przy zbiorze buraków, a potem pracowała w fabryce części do samolotów wojskowych w Orłowie koło Gdyni. Gdy w styczniu 1945 ruszył front została wraz z załogą fabryki ewakuowana w głąb Rzeszy.

„200 lat” to innowacja społeczna w ramach projektu Generator Innowacji Sieci Wsparcia realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i finansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Rozwijana  przez FOSę już od kilku lat  innowacja „200 lat” polega na organizowaniu przez lokalną społeczność: sąsiadów, organizacje pozarządowe, rady osiedli itp. jubileuszy seniorów wchodzących w tzw. czwarty wiek. To nie musi być okrągła rocznica urodzin, ważne jest dostrzeżenie osoby starszej przez środowisko i docenienie jej.

200 lat Pani Stasiu!

Warsztaty piękna w Bęsi

W ramach projektu „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec” w czwartek, 5 kwietnia, przeprowadziliśmy w Bęsi warsztaty wizażu. W praktycznych zajęciach, prowadzonych przez Agnieszkę Dobosz-Szmigiel, uczestniczyło kilkanaście pań w różnym wieku. Wszystkim uczestniczkom warsztatów bardzo dziękujemy. Wyrazy wdzięczności dla Centrum Kultury w Bęsi za udostępnienie pomieszczeń do zajęć. Specjalne podziękowania dla Maćka Srebrzyńskiego za przygotowanie plakatu imprezy.

Projekt „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec” realizowany jest przez FOSę we współpracy z samorządami  wymienionych gmin.

 

 

 

Nasze panie na kursie samoobrony

FOSa uczestniczyła w przygotowaniu szkolenia samoobrony dla kobiet, które 22 lutego, w czasie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (19-25 lutego). zorganizowali Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. W zajęciach w sali „Gwardii” przy al. Piłsudskiego wzięły udział m.in. uczestniczki naszego projektu „W drodze do aktywności” wraz z pracującymi z nimi Olgą Łukasik, Katarzyną Chwieduk i Moniką Lange, a także seniorki z działającej przy FOSie grupy wolontariuszy 50+

– Bardzo pożyteczne zajęcia. Nawet jeśli nie wszystkie ćwiczenia byłyśmy w stanie wykonać warto takich zajęć korzystać. Może na przyszłość warto było je organizować osobno dla seniorów, mniej by się wtedy stresowali, nie jesteśmy już przecież w stanie podskakiwać jak młodzi.- mówi uczestniczka zajęć Krystyna Jurewicz

Zajęcia dla kobiet prowadził. młodszy aspirant Rafał Czerniewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, który ma czarny pas karate. Jest on pewien, że kobiety mogą skutecznie obronić się przed atakiem, jeśli uwierzą w swoje siły: – Bardzo ważny jest aspekt psychologiczny, żeby wzbudzić pewność siebie i wykształcić mechanizm zachowania w bardzo trudnych sytuacjach

Warto zapamiętać, że bezpłatne szkolenia z samoobrony odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca o 13:30 w sali gimnastycznej przy alei Piłsudskiego 5.
http://www.telewizjaolsztyn.pl/wiadomosci/7908,jak-skutecznie-uderzyc-aby-sie-obronic

200 lat pani Marii

Na 80-te urodziny pani Marii Biegańskiej zorganizowaliśmy jej w siedzibie FOSy „2oo lat”. Pani Maria od ponad pół wieku jest żoną Stanisława Biegańskiego, beneficjenta projektu EVZ „Strażnicy Pamięci” i od początku bierze udział we wszystkich inicjatywach adresowanych do byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, ofiar wojny. Obecni byli bliscy państwa Biegańskich i wolontariusze FOSy współpracujący przy projekcie.

W przygotowania do jubileuszu pani Marii zaangażowali się uczestnicy JOB-firmy, którzy  w ramach warsztatów w projekcie „W drodze do aktywności” udekorowali salę i zadbali o upominek dla jubilatki. Stroną muzyczną uroczystości zajął się zaprzyjaźniony z FOSą Jacek Kulig, oboista z Państwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Olsztynie.

200 lat Pani Mario!

 

Wigilia Strażników Pamięci

Z dużym wyprzedzeniem, ale w bardzo serdecznej i uroczystej atmosferze, już 5 grudnia przeżyliśmy w FOSie spotkanie opłatkowe uczestników naszego projektu „Strażnicy Pamięci”, poświęconego byłym więźniom niemieckich obozów i ofiar wysiedleń w czasie II wojny światowej. W spotkaniu grupy z Olsztyna uczestniczyli także wolontariusze FOSy, opiekujący  się weteranami jako „Przyjaźni  sąsiedzi”, bądź poprzez „Ciepły telefon”.

Na spotkaniu opłatkowym zaprezentowany został specjalny program pt. „A my do Betlejem” przygotowany przez nasze wolontariuszki  Wandę Anusiak, Elżbietę Krzyżanowską i Lilę Kurowską.  Wiązankę poetyckich tekstów  (także np. warmińskiej poetki Marii Zientary-Malewskiej) przeplatały wspólnie śpiewane najpopularniejsze polskie kolędy. O kolędach,  historii ich powstania i znaczeniu, opowiadała spontanicznie uczestniczka projektu pani Ksawera Chmielewska (l. 87) której wojenne losy opisaliśmy w specjalnym numerze Generacji (patrz zakładka publikacje – Generacja nr.14) W spotkaniu uczestniczyli pan Karol Jacuński, przewodniczący okręgu Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, a także wieloletnia poprzednia przewodnicząca związku, pani doktor Janina Luberda-Zapaśnik.

Łamiąc się opłatkiem wszyscy życzyli sobie szczęśliwego Bożego Narodzenia i przede wszystkim zdrowia. Były też drobne prezenty, przygotowane przez nasze wolontariuszki szykowne kapelusiki.

Projekt „Strażnicy Pamięci” finansowany jest przez niemiecką fundację EVZ „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” i realizowany jest przez FOSę od roku 2014.

Nagrody marszałka

W Salach Kopernikowskich olsztyńskiego zamku odbyła 16 listopada odbyła się uroczystość wręczenia „Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej”.

Nagrody otrzymali, przedstawiciele organizacji członkowskich Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa: Katarzyna Zbrzyzna – dyrektor Domu Pomocy Społecznej Laurentius w Olsztynie. Doceniono  jej wkład w powstanie przy Laurentiusie Dziennego Domu Senior WIGOR, który w regionie prędko stał się wzorcową palcówką tego typu, a także liczne inicjatywy integracyjne adresowane do młodzieży, osób bez pracy itd. Nagrodę marszałka odebrał też Maciej Bielawski – wicedyrektor ds. programowych Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych uhonorowany za  współtworzenie sektora ekonomii społecznej w regionie, aktywizowanie społeczności lokalnych, czynny udział przy powstaniu 50 przedsiębiorstw społecznych; zainicjowanie powstania 20 szkół animatorów społecznych.

Wśród wyróżnionych znaleźli się dr Katarzyna Białobrzeska, wiceprezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa warmińsko-Mazurskiego FOSa oraz będące członkiem naszej federacji Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej.

Szczerze gratulujemy także pozostałym osobom i organizacjom, wszystkim których działalność społeczna została dostrzeżona i doceniona.

Nagrody oraz wyróżnienia przyznawane są corocznie od 2001 roku pracownikom pomocy i integracji społecznej, a także aktywnym liderom organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego.

Także: http://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/1556-nagrody-za-pomoc-i-integracje-spoleczna

Wizyta studyjna z Żyrardowa

 

W dniach 15-16 listopada gościliśmy w FOSie grupę seniorów z powiatu żyrardowskiego na Mazowszu. W ramach wizyty studyjnej goście zapoznali się z działaniami FOSy na rzecz seniorów: naszym udziałem w kształtowaniu polityki senioralnej regionu, wsparciem dla uniwersytetów trzeciego wieku, działalnością rzecznika osób starszych, magazynem dla seniorów „Generacja”. Prezes Bartłomiej Głuszak mówił innowacjach wprowadzanych przez FOSę, projekcie Silver Sharing i ogólnie możliwościach współpracy międzynarodowej dzięki funduszom Erasmus+, ale także takich narzędziach  jak, stosowane przez nas od kilku lat instytucje o nazwie „Przyjazny sąsiad”, „Ciepły telefon” czy inicjatywnie „200 lat”. O pracy, istniejącej przy FOSie grupy seniorów-wolontariuszy, mówiła pani Krystyna Jurewicz.

Specjalnie zaproszeni za spotkanie Lucjan Jędrychowski i Elżbieta Bronakowska z Rady Olsztyńskich Seniorów, przedstawili działania i odpowiadali na liczne pytania, dotyczące powoływania rady, jej stosunków z samorządem, najważniejszych  celów rady i szans na ich realizację.

W drugim dniu wizyty seniorzy  z Żyrardowa gościli w Morągu i Fromborku, gdzie mieli okazję do spotkania i wymiany doświadczeń z tamtejszymi  UTW oraz zapoznania się działalnością fundacji „Żółty Szalik” z Fromborka.

Wizyta miała też swoją część turystyczną, większość  jej uczestników była na Warmii pierwszy raz.

Nowomiejskie Dni Seniora

24 października samorząd Nowego Miasta Lubawskiego, jak co roku, zorganizował Nowomiejskie Dni Seniora. W konferencji FOSę reprezentował Stanisław Brzozowski, rzecznik praw osób starszych. Nasza federacja od lat współpracuje z  Nowym Miastem, przyczyniła się do opracowania lokalnego programu działań na rzecz seniorów.
Nowe Miasto Lubawskie, w podejściu do spraw dotyczących osób starszych, może być przykładem dla innych samorządów w regionie. Ma uniwersytet trzeciego wieku, radę seniorów, od niedawna poradnię geriatryczną, a warto dodać, że w całym województwie dotąd były tylko dwie. Od początku 2018 w NML, z inicjatywy samorządu, pilotażowo wprowadzony zostanie z systemu teleopieki medycznej dla seniorów.

także: http://nowemiasto.wm.pl/474337,Spotkanie-z-seniorami-w-roli-glownej.html?preview=1175497c51281f413d2a