Warsztaty piękna w Bęsi

W ramach projektu „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec” w czwartek, 5 kwietnia, przeprowadziliśmy w Bęsi warsztaty wizażu. W praktycznych zajęciach, prowadzonych przez Agnieszkę Dobosz-Szmigiel, uczestniczyło kilkanaście pań w różnym wieku. Wszystkim uczestniczkom warsztatów bardzo dziękujemy. Wyrazy wdzięczności dla Centrum Kultury w Bęsi za udostępnienie pomieszczeń do zajęć. Specjalne podziękowania dla Maćka Srebrzyńskiego za przygotowanie plakatu imprezy.

Projekt „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec” realizowany jest przez FOSę we współpracy z samorządami  wymienionych gmin.

 

 

 

Nasze panie na kursie samoobrony

FOSa uczestniczyła w przygotowaniu szkolenia samoobrony dla kobiet, które 22 lutego, w czasie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (19-25 lutego). zorganizowali Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. W zajęciach w sali „Gwardii” przy al. Piłsudskiego wzięły udział m.in. uczestniczki naszego projektu „W drodze do aktywności” wraz z pracującymi z nimi Olgą Łukasik, Katarzyną Chwieduk i Moniką Lange, a także seniorki z działającej przy FOSie grupy wolontariuszy 50+

– Bardzo pożyteczne zajęcia. Nawet jeśli nie wszystkie ćwiczenia byłyśmy w stanie wykonać warto takich zajęć korzystać. Może na przyszłość warto było je organizować osobno dla seniorów, mniej by się wtedy stresowali, nie jesteśmy już przecież w stanie podskakiwać jak młodzi.- mówi uczestniczka zajęć Krystyna Jurewicz

Zajęcia dla kobiet prowadził. młodszy aspirant Rafał Czerniewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, który ma czarny pas karate. Jest on pewien, że kobiety mogą skutecznie obronić się przed atakiem, jeśli uwierzą w swoje siły: – Bardzo ważny jest aspekt psychologiczny, żeby wzbudzić pewność siebie i wykształcić mechanizm zachowania w bardzo trudnych sytuacjach

Warto zapamiętać, że bezpłatne szkolenia z samoobrony odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca o 13:30 w sali gimnastycznej przy alei Piłsudskiego 5.
http://www.telewizjaolsztyn.pl/wiadomosci/7908,jak-skutecznie-uderzyc-aby-sie-obronic

200 lat pani Marii

Na 80-te urodziny pani Marii Biegańskiej zorganizowaliśmy jej w siedzibie FOSy „2oo lat”. Pani Maria od ponad pół wieku jest żoną Stanisława Biegańskiego, beneficjenta projektu EVZ „Strażnicy Pamięci” i od początku bierze udział we wszystkich inicjatywach adresowanych do byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, ofiar wojny. Obecni byli bliscy państwa Biegańskich i wolontariusze FOSy współpracujący przy projekcie.

W przygotowania do jubileuszu pani Marii zaangażowali się uczestnicy JOB-firmy, którzy  w ramach warsztatów w projekcie „W drodze do aktywności” udekorowali salę i zadbali o upominek dla jubilatki. Stroną muzyczną uroczystości zajął się zaprzyjaźniony z FOSą Jacek Kulig, oboista z Państwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Olsztynie.

200 lat Pani Mario!

 

Wigilia Strażników Pamięci

Z dużym wyprzedzeniem, ale w bardzo serdecznej i uroczystej atmosferze, już 5 grudnia przeżyliśmy w FOSie spotkanie opłatkowe uczestników naszego projektu „Strażnicy Pamięci”, poświęconego byłym więźniom niemieckich obozów i ofiar wysiedleń w czasie II wojny światowej. W spotkaniu grupy z Olsztyna uczestniczyli także wolontariusze FOSy, opiekujący  się weteranami jako „Przyjaźni  sąsiedzi”, bądź poprzez „Ciepły telefon”.

Na spotkaniu opłatkowym zaprezentowany został specjalny program pt. „A my do Betlejem” przygotowany przez nasze wolontariuszki  Wandę Anusiak, Elżbietę Krzyżanowską i Lilę Kurowską.  Wiązankę poetyckich tekstów  (także np. warmińskiej poetki Marii Zientary-Malewskiej) przeplatały wspólnie śpiewane najpopularniejsze polskie kolędy. O kolędach,  historii ich powstania i znaczeniu, opowiadała spontanicznie uczestniczka projektu pani Ksawera Chmielewska (l. 87) której wojenne losy opisaliśmy w specjalnym numerze Generacji (patrz zakładka publikacje – Generacja nr.14) W spotkaniu uczestniczyli pan Karol Jacuński, przewodniczący okręgu Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, a także wieloletnia poprzednia przewodnicząca związku, pani doktor Janina Luberda-Zapaśnik.

Łamiąc się opłatkiem wszyscy życzyli sobie szczęśliwego Bożego Narodzenia i przede wszystkim zdrowia. Były też drobne prezenty, przygotowane przez nasze wolontariuszki szykowne kapelusiki.

Projekt „Strażnicy Pamięci” finansowany jest przez niemiecką fundację EVZ „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” i realizowany jest przez FOSę od roku 2014.

Nagrody marszałka

W Salach Kopernikowskich olsztyńskiego zamku odbyła 16 listopada odbyła się uroczystość wręczenia „Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej”.

Nagrody otrzymali, przedstawiciele organizacji członkowskich Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa: Katarzyna Zbrzyzna – dyrektor Domu Pomocy Społecznej Laurentius w Olsztynie. Doceniono  jej wkład w powstanie przy Laurentiusie Dziennego Domu Senior WIGOR, który w regionie prędko stał się wzorcową palcówką tego typu, a także liczne inicjatywy integracyjne adresowane do młodzieży, osób bez pracy itd. Nagrodę marszałka odebrał też Maciej Bielawski – wicedyrektor ds. programowych Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych uhonorowany za  współtworzenie sektora ekonomii społecznej w regionie, aktywizowanie społeczności lokalnych, czynny udział przy powstaniu 50 przedsiębiorstw społecznych; zainicjowanie powstania 20 szkół animatorów społecznych.

Wśród wyróżnionych znaleźli się dr Katarzyna Białobrzeska, wiceprezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa warmińsko-Mazurskiego FOSa oraz będące członkiem naszej federacji Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej.

Szczerze gratulujemy także pozostałym osobom i organizacjom, wszystkim których działalność społeczna została dostrzeżona i doceniona.

Nagrody oraz wyróżnienia przyznawane są corocznie od 2001 roku pracownikom pomocy i integracji społecznej, a także aktywnym liderom organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego.

Także: http://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/1556-nagrody-za-pomoc-i-integracje-spoleczna

Wizyta studyjna z Żyrardowa

 

W dniach 15-16 listopada gościliśmy w FOSie grupę seniorów z powiatu żyrardowskiego na Mazowszu. W ramach wizyty studyjnej goście zapoznali się z działaniami FOSy na rzecz seniorów: naszym udziałem w kształtowaniu polityki senioralnej regionu, wsparciem dla uniwersytetów trzeciego wieku, działalnością rzecznika osób starszych, magazynem dla seniorów „Generacja”. Prezes Bartłomiej Głuszak mówił innowacjach wprowadzanych przez FOSę, projekcie Silver Sharing i ogólnie możliwościach współpracy międzynarodowej dzięki funduszom Erasmus+, ale także takich narzędziach  jak, stosowane przez nas od kilku lat instytucje o nazwie „Przyjazny sąsiad”, „Ciepły telefon” czy inicjatywnie „200 lat”. O pracy, istniejącej przy FOSie grupy seniorów-wolontariuszy, mówiła pani Krystyna Jurewicz.

Specjalnie zaproszeni za spotkanie Lucjan Jędrychowski i Elżbieta Bronakowska z Rady Olsztyńskich Seniorów, przedstawili działania i odpowiadali na liczne pytania, dotyczące powoływania rady, jej stosunków z samorządem, najważniejszych  celów rady i szans na ich realizację.

W drugim dniu wizyty seniorzy  z Żyrardowa gościli w Morągu i Fromborku, gdzie mieli okazję do spotkania i wymiany doświadczeń z tamtejszymi  UTW oraz zapoznania się działalnością fundacji „Żółty Szalik” z Fromborka.

Wizyta miała też swoją część turystyczną, większość  jej uczestników była na Warmii pierwszy raz.

Nowomiejskie Dni Seniora

24 października samorząd Nowego Miasta Lubawskiego, jak co roku, zorganizował Nowomiejskie Dni Seniora. W konferencji FOSę reprezentował Stanisław Brzozowski, rzecznik praw osób starszych. Nasza federacja od lat współpracuje z  Nowym Miastem, przyczyniła się do opracowania lokalnego programu działań na rzecz seniorów.
Nowe Miasto Lubawskie, w podejściu do spraw dotyczących osób starszych, może być przykładem dla innych samorządów w regionie. Ma uniwersytet trzeciego wieku, radę seniorów, od niedawna poradnię geriatryczną, a warto dodać, że w całym województwie dotąd były tylko dwie. Od początku 2018 w NML, z inicjatywy samorządu, pilotażowo wprowadzony zostanie z systemu teleopieki medycznej dla seniorów.

także: http://nowemiasto.wm.pl/474337,Spotkanie-z-seniorami-w-roli-glownej.html?preview=1175497c51281f413d2a

Rejs po Jezioraku

W poniedziałek, 24 lipca, uczestnicy projekty „Strażnicy Pamięci” z Iławy wzięli udział w wakacyjnym rejsie po Jezioraku. Ponaddwudziestoosobowa grupa, mimo niepewnej pogody, wybrała się na wycieczkę statkiem „Ilavia”  do Siemian.

Realizowany przez FOSę, od 2014 roku projekt „Strażnicy Pamięci” poświęcony jest byłym więźnim niemieckich obozów i obejmuje dwie grupy z Olsztyna i Iławy. Projekt finansowany jest ze środków niemieckiej fundacji EVZ  i został przedłużony do końca 2019 roku.

Skutecznie pozyskujemy zamówienia – eksperci

 

 

Informacje o ogłoszeniu na usługę doradczą z zakresu zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”
numer projektu: POWER.02.09.00-00-0029/16
numer postępowania: 1/2.9/2017 PO WER

Termin składania ofert
do dnia 27.06.2017 r.

Nazwa zamawiającego
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, ul. Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn; telefon: 895236092;  e-mail: biuro@federacjafosa.pl; adres strony internetowej:http://www.federacjafosa.pl/

Numer ogłoszenia
nie dotyczy

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, ul. Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn, do dnia 27.06.2017 r. do godz. 14.00.

2.Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za pośrednictwem poczty, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

3.Zaleca się, aby oferent zamieścił ofertę w kopercie oznaczonej w następujący sposób: Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, oferta na usługę eksperta – doradztwo w zakresie zamówień publicznych w ramach projektu pn. Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”.

4.Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
nie dotyczy

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Tomasz Tokarczyk – w godz. 8.00 – 14.00

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
895236092

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza z zakresu zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”. Zamawiający wybierze do realizacji usługi doradczej eksperta/ów, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

Zakres zamówienia
Doradztwo dla przedsiębiorstw społecznych objętych projektem z województwa warmińsko-mazurskiego w wymiarze średnio 10h/przedsiębiorstwo społeczne. Doradztwo ma na celu pomoc przedsiębiorstwu społecznemu w skutecznym ubieganiu się o zamówienie publiczne.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie – Powiat: wszystkie, Miejscowość: wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

1.Doradztwo dla przedsiębiorstw społecznych objętych projektem z województwa warmińsko-mazurskiego w wymiarze średnio 10h/przedsiębiorstwo społeczne. Doradztwo ma na celu pomoc przedsiębiorstwu społecznemu w skutecznym ubieganiu się o zamówienie publiczne, w szczególności doradztwo powinno doprowadzić do złożenia oferty przez przedsiębiorstwo społeczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

2.Łączna ilość doradztwa – do 370 godzin (maksymalnie 37 przedsiębiorstwa  społeczne x średnio 10h). Szczegółowy harmonogram doradztwa oraz podział między ekspertów zostanie ustalony z wybranymi ekspertami po przeprowadzeniu rekrutacji przedsiębiorstw społecznych.

3.Doradztwo odbywać się będzie w siedzibach przedsiębiorstw społecznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub w innym miejscu na terenie województwa ustalonym z danym przedsiębiorstwem społecznym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale VII Instrukcji dla oferentów,  stanowiącej załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie eksperta/ów z zakresu zamówień publicznych do realizacji usługi doradczej w ramach projektu pn. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”.

Kod CPV
80000000-4

Nazwa kodu CPV 79410000-1
Usługi edukacyjne i szkoleniowe Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

Dodatkowe przedmioty zamówienia
nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie zgodnym z harmonogramem projektu tj. najpóźniej do dnia 31 maja  2018 r.

Szczegółowe wymogi związane z terminami realizacji zamówienia zawarte są zawarte są w Rozdziale VIII Instrukcji dla oferentów, stanowiącej załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Załączniki

·Instrukcja dla oferentów

·Załącznik nr 1 do Instrukcji dla oferentów – Formularz oferty

·Załącznik nr 2 do Instrukcji dla oferentów – Wykaz doświadczenia zawodowego eksperta

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie
Ekspert musi spełniać następujące warunki:

wykształcenie wyższe prawnicze,

minimum 12 miesięcy reprezentowania zamawiającego (w rozumieniu Prawa zamówień publicznych – w szczególności będącego jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (np. pracownik Zamawiającego zatrudniony na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych, nadzorem nad zamówieniami publicznymi, doradztwem prawnym z zakresu zamówień publicznych itp.).

Potencjał techniczny
nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1.uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2.posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3.pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie oświadczenie o braku w/w powiązań na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do  Instrukcji dla oferentów.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z Wykonawcami wybranymi w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:

a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,

b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,

c) okoliczności siły wyższej,

d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Formularz oferty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji, wraz
z oświadczeniem o braku powiązań,

2.CV eksperta z klauzulą: Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów naboru (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz. 883).

3.Wykaz doświadczenia zawodowego eksperta – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Instrukcji.

Wszystkie ww. oświadczenia i dokumenty muszą być wypełnione i podpisane.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru oferentowi zamówienia uzupełniającego. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

Cena – 60 %. Ceną oferty jest stawka brutto za godzinę doradztwa (45 minut).

Sposób przyznania punków w kryterium „cena”:

P = Cn / Cb x 60%, gdzie:

P – liczba punktów uzyskanych przez oferenta

Cn – cena najniższa spośród złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)

Cb. – cena oferty badanej

60– maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium

 

Doświadczenie – 40 %

Sposób przyznania punków w kryterium „doświadczenie”:
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie załączonego do oferty Wykazu doświadczenia zawodowego eksperta. Oceniane będzie doświadczenie – staż pracy liczony w miesiącach na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych (np. pracownik Zamawiającego zatrudniony na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych, nadzorem nad zamówieniami publicznymi, doradztwem prawnym z  zakresu zamówień publicznych itp.) ponad minimalne wymagania (tj. 12 miesięcy stażu pracy).

Punktacja będzie przyznawana wg poniższego schematu:

od 13 do 24 miesięcy stażu pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych w imieniu zamawiającego – 10 pkt

od 25 do 36 miesięcy stażu pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych w imieniu zamawiającego – 20 pkt

od 37 do 48 miesięcy stażu pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych w imieniu zamawiającego – 30 pkt

powyżej 49 miesięcy stażu pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych w imieniu zamawiającego – 40 pkt

 

Ostateczna ocena punktowa oferty.

1)Ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.

2)Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), który uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie.

3)Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4)Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.

5)Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.

 

Zamawiający (beneficjent)
Nazwa
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

Adres
ul. Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn

Numer telefonu
895236092

NIP
7393452954

Tytuł projektu
„Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”

Numer projektu
numer projektu: POWER.02.09.00-00-0029/16

Instrukcja dla oferentów

zaB nr 1 formularz oferty

ZaB. nr 2 wykaz do[wiadczenia

Nasi Godni Naśladowani

14 czerwca na zamku w Olsztynie odbyła się gala podsumowująca XIV Edycję Konkursu Godni Naśladowania. Wśród organizacji pozarządowych i ich działaczy wyróżnionych w roku 2017 znalazła się FOSa otrzymując wyróżnienie w kategorii VIII – inicjatywa międzynarodowa – za projekt Sliver Sharing oraz jej organizacje członkowskie. W kategorii VI – animator godny naśladowania – wyróżniona została Magdalena Chojnacka.

Docenione zostały także działania organizacji członkowskich FOSy. W kategorii I – organizacja godna naśladowania – laureatem zostało Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” w Giżycku, zaś wyróżnienie specjalne w tej kategorii, za 15 lat działalności otrzymała olsztyńska Fundacja „Przyszłość dla Dzieci”.