Badanie sytuacji i potrzeb organizacji członkowskich FOSy

Szanowni Państwo,

W związku z aktualizacją bazy danych organizacji członkowskich Federacji FOSa, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniu diagnozującym sytuację i potrzeby naszych organizacji członkowskich. Informacje uzyskane od Państwa posłużą jako materiał do przygotowania raportu obrazującego stan i potrzeby organizacji członkowskich Federacji.

Wnioski wynikające z zebranego materiału posłużą przede wszystkim do prowadzenia skuteczniejszych działań na rzecz efektywnej współpracy w ramach naszej sieci.

Z naszej strony, w ciągu kilku najbliższych dni, będą się z Państwem kontaktowali pracownicy biura w celu ustalenia terminu spotkania. Będą oni dysponowali kwestionariuszem (przesyłamy w załączeniu z prośbą o zapoznanie się), na podstawie którego przeprowadzą z Przedstawicielem Zarządu organizacji rozmowę zbierającej niezbędne dane. Zakładany termin realizacji badania 17-28 września 2018 r..

Z góry dziękujemy za współpracę i poświęcony czas!

badanie organizacji – kwestionariusz !

badanie organizacji – kwestionariusz ! pdf

 

Zaproszenie organizacji pozarządowych do konsultacji Programu współpracy na rok 2019

Szanowni Państwo!

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji Programu współpracy na rok 2019. Termin zgłaszania uwag i opinii: do 5 października 2018 r.

Link do konsultacji:

https://bip.warmia.mazury.pl/968/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-rok-2019.html

z poważaniem

Joanna Glezman

Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego

zaproszenie do konsultacji Programu_Wspolpracy_NGO_ 2019

Rusza nabór do Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 14 sierpnia 2018 r. przyjął Uchwałę Nr 36/772/18/V w sprawie: powołania Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  Rada będzie ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym Marszałka Województwa. Główny cel jej działania to tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie.

Na mocy powyższej uchwały w naszym regionie rozpoczął się proces naboru kandydatów na członków wojewódzkiej Rady Seniorów. Ogłoszenie o naborze znajduje się pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl/964/ogloszenie-marszalka-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-spolecznej-rady-seniorow-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego.html Informacja na temat podjętej inicjatywy została opublikowana również pod adresem: https://www.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/2861-nabor-kandydatow-do-spolecznej-rady-seniorow

W skład Rady wejdą m.in. reprezentanci senioralnych organizacji pozarządowych oraz senioralnych grup nieformalnych z powiatów, w których zostaną zorganizowane konferencje plenarne. Organizatorami konferencji powiatowych mogą być co najmniej dwie organizacje senioralne i/lub gminne rady seniorów. Szczegóły organizacji konferencji plenarnych określa załącznik nr 1 do Zasad wyboru i funkcjonowania Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przyjętych ww. uchwałą.

Państwa otwartość i zaangażowanie wzmocnią skuteczne przeprowadzenie wyborów w poszczególnych powiatach, a co za tym idzie, zapewnicie Państwo udział reprezentanta swojego powiatu w gremium, które będzie reprezentowało interesy osób starszych województwa warmińsko-mazurskiego wobec organów administracji publicznej, a także wielu innych podmiotów i instytucji.

 

 

 

W przypadku pytań w przedmiotowej sprawie prosimy o kontakt z:

Pauliną Karwowską – tel.: 89 523 60 92, e-mail: p.karwowska@federacjafosa.pl (Federacja FOSa) lub

Anną Konecko – tel.: 89 521 95 27, e-mail: a.konecko@warmia.mazury.pl (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej).

INFORMACJE DODATKOWE

Uchwala_36_772_18_V

Załącznik do Uchwały

Wyniki zapytania ofertowego – warsztaty z wizażu i stylizacji

Wyniki 4/WDA/ZO/2018 (warsztaty grupowe z wizażu i stylizacji))

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę prowadzenia warsztatów grupowych z wizażu i stylizacji.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa:  Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr Kursor Oddział w Białej Podlaskiej

Adres:   ul. Narutowicza 66, 21-500 Biała Podlaska

Wyniki zapytania ofertowego – indywidualne doradztwo dietetyczne

 

Wyniki 3/WDA/ZO/2018 (indywidualne specjalistyczne doradztwo dietetycznego)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę indywidualnego doradztwa dietetycznego.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa:  Gabinet Dietetyki  Klinicznej Klaudia Smosarska

Adres:   ul. Kościuszki 13/219, 10-502 Olsztyn

 

Wyniki zapytania ofertowego – indywidualne doradztwo prawne

Wyniki zapytania ofertowego nr 2/WDA/ZO/2018 (indywidualne doradztwo prawne)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę indywidualnego doradztwa prawnego.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa:  Paweł Klonowski

Adres:   ul. Rymkiewicza 4, 10-089 Olsztyn

Wyniki zapytania ofertowego – indywidualne doradztwo biznesowe

Wyniki zapytania ofertowego nr 1/WDA/ZO/2018 (indywidualne specjalistyczne doradztwo biznesowe)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę indywidualnego doradztwa biznesowego.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa:  Ad Rem Sp. Z o.o.

Adres:   ul. Zw. Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg

 

Konsultacje w sprawie przyszłości Zatorza

Kolejne spotkanie konsultacyjne na Zatorzu za nami.

26 czerwca wspólnie z zainteresowanymi mieszkańcami tej dzielnicy Olsztyna i przedstawicielami działających tam organizacji oraz pracownikami ratusza, pracowaliśmy warsztatowo nad mocnymi i słabymi stronami Zatorza, szansami, jakie przed nim stoją oraz zagrożeniami. Zaznaczaliśmy miejsca, które budzą trudne emocje oraz takie, które są nam przyjazne, lubimy je. Padło wiele uwag i wniosków, czasem bardzo szczegółowych.

Jak zawsze jesteśmy pod wrażeniem wiedzy mieszkańców o miejscu, w którym mieszkają (niektórzy są tu od prawie 70-ciu lat) i ich zaangażowania.

 

Wnioski mieszkańców zbierane będą także podczas dyżurów w Radach Osiedli:

  • Rada Osiedla Wojska Polskiego, Al. Wojska Polskiego 69/73- 2 lipca 2018 o 17.00
  • Rada Osiedla Zielona Górka, ul. Morwowa 12 – 9 lipca 2018 o 17.30
  • Rada Osiedla Podleśna, ul. Zamenhofa 1 – 11 lipca 2018 o 17.00
  • Rada Osiedla Zatorze, Jagiellońska 12- 23 lipca o 17.00

16 lipca 2018 odbędą się też KONSULTACJE W TERENIE – spacer badawczy, na który wyruszymy spod siedziby Rady Osiedla Podleśna (Zamenhofa 1) o godzinie 17.30 (spacer przewidziany do ok. 19.00) Serdecznie zapraszamy!

 

Spotkania są elementem, rozpoczętych w maju, konsultacji społecznych założeń do Programu Przestrzennego Rozwoju Północnego Obszaru Olsztyna. Gospodarzem konsultacji jest Prezydent Miasta Olsztyna, a jej organizatorami Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa we współpracy z Koalicją dla Zatorza oraz Stowarzyszeniem Aktywności Społecznej „Młyn”. Tym razem sali użyczyło nam III LO im. Mikołaja Kopernika. Serdecznie dziękujemy!

FOSa Prezentacje – czworo niezwykłych artystów

W czwartek, 7 czerwca, w galerii Planeta 11, przy Al. J. Piłsudskiego w Olsztynie  odbył się wernisaż wystawy „FOSa Prezentacje”  Przedstawia ona dorobek czworga niezwykłych osób, którym  chcemy pomóc w promocji ich twórczości. O pomyśle wystawy i tym, kim są artyści mówili prezes FOSy Bartłomiej Głuszak i Marek Zbytniewski o swoich pracach mówili zaś sami bohaterowie.

– Zaczęło się 15 lat temu, od robienia na drutach. Makrama to nic innego niż tylko wiązanie supełków – mówiła Kinga Morawiak przedstawiając niezwykłe bransolety z… oczek od łańcucha rowerowego i zwaleczek od puszek do piwa.

– Studiując malarstwo zainteresowałam się secesją, sztuką użytkową tego okresu – mówiła Joanna Chrzanowska-Osipiak przedstawiając swoje bajkowe szkła: witraże, malowane kielichy, itd.

Ewa Kaczmarek zaprezentowała  „Sercowe rewolucje”, kilkadziesiąt niezwykłych, uchwyconych przypadkowo i komponowanych ujęć motywu serca, a także, mające szansę stać się przebojem internetu… ręcznie malowane obuwie, np. tenisówki z motywami z bajek, co kto woli.

Mateusz Sowiński z kolei  przestawił swoje zdjęcia owadów. – Jest ich w Polsce około 30 tysięcy gatunków więc  nie sposób się nudzić. Najbardziej chyba lubię modliszki, są takie zadziorne…. – mówił Mateusz, który dysponuje profesorską wiedzą entomologa, na obserwacji owadów spędza całe dnie i mógłby o nich mówić bez końca.

Wystawę można oglądać do 30 czerwca.

Walne zgromadzenie Federacji FOSa

W dniu 4 czerwca odbyło się sprawozdawcze walne zebranie Federacji FOSa.

Na zebraniu zaprezentowano raport roczny i sprawozdanie finansowe za 2017 rok. (raport dostępny w zakładce – Raporty roczne)

Walne zebranie udzieliło  absolutorium zarządowi federacji.

Podjęto uchwalę o zmianie statutu  w zakresie sposobu realizacji celów; rozszerzenia katalogu pkd i sposobu reprezentacji.

Zaprezentowano założenia planu pracy na 2018 rok

Podjęto uchwałę o wysokości składki członkowskiej – postanowiono o niezmienianiu wysokości składki.

Tomasz Tokarczyk