Aktywny senior – konkurs trwa

 

Jedni na emeryturze piszą wspomnienia, inni są pozytywnie zakręceni na punkcie mody i całym sobą dają świadectwo, że w każdym wieku można wyglądać świetnie. Aktywny senior czy seniorka to zdrowszy senior i zdrowsza seniorka. Dlatego Federacja FOSa, wspólnie ze Społeczną Radą Seniorów Województwa Warmińsko-mazurskiego chce dostrzec i wyróżnić takie aktywne starsze osoby z naszego województwa, które dbają nie tylko o rozwijanie własnej aktywności, ale także działają na rzecz swojego środowiska.

Trwa pierwszy w województwie konkurs „Aktywny senior/seniorka na Warmii i Mazurach.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy w załącznikach oraz na stronie samorządu województwa. Zgłoszenia konkursowe przyjmujemy od 15 października do 15 listopada 2019.

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Aktywne Rady Seniorów” współfinansowanego z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Regulamin Konkursu Aktywny senior WM wł

zal.1_do_regulaminu-wniosek_indywidualny (1)

zal_do_wniosku_nr1-ochrona_danych_osobowych (1)

Promujemy wolontariat

Zapraszamy do udziału w konkursie promującym wolontariat na Warmii i Mazurach.

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, w partnerstwie z Federacją FOS-a realizuje w województwie warmińsko-mazurskim Program wspierania i rozwoju wolontariatu długoterminowego- „Korpus Solidarności”.
Korpus Solidarności to pierwszy w Polsce, w tak dużej skali program wolontariatu systematycznego, długoterminowego, wspierający wolontariuszy i angażujący organizacje pozarządowe.
Ma przyczynić się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie
i wdrożenie rozwiązań, które będą ułatwiać i zachęcać do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat.
Aktywność wolontariacką napędzają wartości takie jak szacunek, uczciwość, solidarność międzyludzka, koleżeństwo, patriotyzm, odpowiedzialność, dbałość o dobro wspólne i rozwój.
Taka prezentacja postaw powinna skutkować promocją wolontariatu, zachęcać do wstąpienia w szeregi wolontariuszy Korpusu Solidarności, spowodować, że z ich pomocy będą korzystać także inne środowiska i grupy społeczne zainteresowane współpracą.
Chcemy mówić głośno o tym co nas łączy! – zarażać obywatelską postawą.

Dlatego też zachęcamy wszystkich do stworzenia wyjątkowego hasła, które będzie określało i promowało warmińsko-mazurski wolontariat Korpusu Solidarności.
Więcej o Korpusie Solidarności znaleźć można na stronie: korpussolidarności.gov.pl , wszelkie informacje uzyskać też można pod numerem telefonu 55 235-18-85.
Kapituła konkursu złożona z 5 osób nagrodzi 3 najbardziej kreatywne hasła.
Zgłoszenia w wersji papierowej lub elektronicznej przyjmowane są do 31 października 2019 do godz. 16:00 w biurze Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 17 p.26., 82-300 Elbląg, e-mail: wolontariat@centrumelblag.pl, z dopiskiem: „Konkurs na hasło promujące warmińsko-mazurski wolontariat Korpusu Solidarności”
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas wojewódzkiej Gali z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, która odbędzie 6 grudnia się w Kuźni Społecznej w Olsztynie.
Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową w załączeniu.

Konkurs realizowany jest w ramach „Korpusu Solidarności- Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Regulamin, karta zgłoszeniowa

Paweł Bielinowicz „Społecznikiem FOSy”

Tyle się u nas dzieje, że nie nadążamy z relacjami. Konkursu „Społecznicy FOSy” nie możemy jednak pominąć, bo to dla nas sprawa ważna i mocno wpisuje się w naszą misję. Od kilku lat doceniamy tych, którzy podejmują innowacyjne działania w obszarze pomocy społecznej. W tym roku tytuł „Społecznika FOSy”, za całokształt działań, zwłaszcza na rzecz wspierania Polaków na Litwie oraz sieciowania organizacji kresowych na Warmii i Mazurach otrzymał Paweł Bielinowicz, przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Koalicji Kresowian, współinicjator i współorganizator Europejskich Spotkań Polskich Uniwersytetów III Wieku. W tym roku spotkania te odbyły się po raz trzynasty. Z zagranicy uczestniczyło w nich ok 100 osób, w tym z Łotwy, Litwy, Białorusi, Kazachstanu, Ukrainy, Rumunii, Czech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Rosji.

Wyróżnienie za całokształt działań, przyznaliśmy Uniwersytetowi III Wieku z Morąga. UTW Morąg, jeden z najaktywniejszych w regionie, od lat realizuje szereg działań na rzecz środowiska seniorskiego ( w tym wykłady na wsiach) oraz m.in. prowadzi miejską galerię.
Wyróżnienie otrzymała też Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” z Olsztyna, która wspiera chore dzieciaki z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Jedną z jej sztandarowych akcji jest ogólnopolska kampania Kilometry Dobra, której celem jest zebranie i ułożenie nieprzerwanego i jak najdłuższego ciągu monet o nominale 1 zł. W ramach akcji fundacja zebrała w tym roku 105 610, 11 zł, z której ułożyła 2,4 km DOBRA , co dało jej pierwsze miejsce wśród 48 zgłoszonych miast w Polsce.

Pana Pawła Bielinowicza nagrodziliśmy również nagrodą finansową w kwocie 1000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wskazanego prze niego przedsięwzięcia organizacji, w której działa. Podobnie Uniwersytet III Wieku w Morągu otrzymał nagrodę finansowa w kwocie 500 zł. Laureatowi i wyróżnionym jeszcze raz szczerze gratulujemy!

Urzędnik z misją jest z Giżycka

Podczas gali z okazji jubileuszu 15-lecia FOSy, 23 września poznaliśmy laureatkę plebiscytu „Urzędnik z misją” jaki przeprowadziliśmy wspólnie z „Gazetą Olsztyńską”.
— Chcieliśmy „odczarować” pokutujące negatywne skojarzenia związane z samorządem, dzielenie na „my” i „oni”. Pokazać, że urzędnicy to również osoby misyjne, myślące społecznością — podkreśla Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Laureatką plebiscytu została dr Katarzyna Karolska (na zdjęciu z Marią Popieluch, giżycką radną i członkiem zarządu FOSy), która od 6 lat pracuje w Urzędzie Miejskim w Giżycku jako główny specjalista w Biurze Promocji i Polityki Społecznej. To m.in. za je sprawą Giżycko stało się pierwszym miastem regionu, w którym wprowadzono system tele-opieki. Obecnie obejętym jest nim ponad tysiąc osób starszych w ponad pięćdziesięciu miastach i gminach na Warmii i Mazur
— Rzeczy, które wykonuję z myślą o innych osobach, motywują mnie do jeszcze lepszej pracy i większego wysiłku. Polityka społeczna i związane z nią zadania oraz oczekiwania mieszkańców dają możliwość samorozwoju i zadowolenia z pełnionej misji na rzecz drugiego człowieka — powiedziała odbierając wyróżnienie Katarzyna Karolska w swoim miejsce zaangażowana nie tylko w sprawy dotyczące służby zdrowia i osób starszych, ale także dzieci i młodzieży, wszystko co związane jest z społecznym i kulturalnym życiem Giżycka.

Oprócz niej w sms-owym plebiscycie na „Urzędnika z misją” uczestniczyły: Jadwiga Gryncewicz z Orzysza, Iwona Balcerzak z Iławy, Brygida Adamajtis z Bartoszyc, Katarzyna Waluk z Olsztynka, Beata Kulesza i Dorota Białobrzeska z Elbląga, Katarzyna Kopeć z Kętrzyna, Anna Kupczak z Barcian, Małgorzata Nawrocka z Lidzbarka
więcej: http://gizycko.wm.pl/602633,URZEDNIK-Z-MISJA-Katarzyna-Karolska-Swiat-widze-w-kolorach.html
olsztyn.wm.pl/608621,Urzednik-musi-byc-oddany-swojej-pracy.html?preview=bbf783635893fcc48ac2&fbclid=IwAR3GfhudyAhgnAe1pNB5IBGSjmhAfIF4fjKyneJDiU88J30J6A-upmbRwIo

Biuro nieczynne – przepraszamy!

W dniach 23-24 września (poniedziałek i wtorek) biuro federacji FOSa przy ulicy Linki 3/4 w Olsztynie z przyczyn niezależnych będzie nieczynne.

Ze wszystkimi pilnymi sprawami można się zgłaszać do prowadzonego przez nas klubu przy ul. Mazurskiej 7/2

Za ewentualne kłopoty serdecznie przepraszamy!

15-lecie FOSy – zapraszamy na nasz jubileusz !

15 lat to taki trochę zwariowany wiek. Dużo w nim buntu, nastoletniej przemądrzałości i dziecięcej naiwności. Na szczęście organizacja to nie nastolatek ani nastolatka. 15 lat to dla organizacji kawał czasu nabierania doświadczeń, radzenia sobie w trudnych sytuacjach i satysfakcji z dobrych działań. Federację FOSę tworzą organizacje, które na pierwszym miejscu stawiają drugiego człowieka i mądrze go wspierają. Wspólnie dotarliśmy do tego wieku i chcemy to uczcić.

W poniedziałek 23 września zapraszamy do Olsztyńskiego Planetarium na galę jubileuszową, a nasze organizacje członkowskie i partnerskie na dwudniowe spotkanie w Lidzbarku Warmińskim. W linku znajdziecie Państwo program i formularze zgłoszeniowe. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, należy poczekać na potwierdzenie swojego udziału.

ZAPROSZENIE -15-lecie Federacji FOSa

Jubileusz 15-lecia Federacji FOSa – formularz zgłoszeniowy.

Urzędnik z misją – głosowanie trwa

„Dusza człowiek, wspiera i pomaga organizacjom pozarządowych, kreuje kulturę, rozrywkę i rekreację w gminie Lidzbark” – Małgorzata Nawrocką z Lidzbarka jest kolejną kandydatką do tytułu urzędnika z misją w głosowaniu sms-owym prowadzonym przez Gazetę Olsztyńską.
W plebiscycie „Urzędnik z misją” organizowanym na 15-lecie federacji FOSa mogą wziąć udział urzędnicy pracujący na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, pracownicy wszystkich szczebli administracji publicznej. Mogą to być np. pracownicy urzędu gminy czy powiatu, pracownicy socjalni, ale też instytucji kulturalnych czy innych urzędów. Z plebiscytu wyłączeni są prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie gmin, a także starostowie powiatów oraz członkowie zarządów samorządów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
Ostateczny termin zgłaszania upływa 18.09.2019 roku. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: redakcja@gazetaolsztynska.pl
Do tej pory zgłoszono dziewięć osób, są to wyłącznie panie.
Katarzyna Karolska, główny specjalista w Biurze Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku
Katarzyna Kopeć, pełnomocnik burmistrza Kętrzyna ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Jadwiga Gryncewicz z Urzędu Miejskiego w Orzyszu
Iwona Balcerzak, pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Katarzyna Waluk, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku
Anna Kupczak, starszy referent ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcianach
Beata Kulesza, dyrektor MOPS w Elblągu
Brygida Adamajtis, kierownik PCPR Bartoszyce
Małgorzata Nawrocka, naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku

Głosowanie sms-owe trwa do 20 września. Zwycięzców poznamy w czasie uroczystej gali 15-lecia Federacji FOSa, która odbędzie się 23 września w olsztyńskim Planetarium.
Patrz: http://gazetaolsztynska.pl/606172,Wciaz-szukamy-urzednika-z-misja-Mamy-kolejne-zgloszenie.html

 

Zapraszamy na bieg! – Endorfiny na piętnastolecie FOSy

Jednym z punktów przygotowywanych na wrzesień obchodów 15-lecia FOSy będzie w Olsztynie I Bieg Pozarządowy. Zostanie on rozegrany 29 września 2019 w rejonie olsztyńskiej Plaży Miejskiej po ścieżkach CRS Ukiel. Bieg organizowany jest dla dzieci (dystanse od 0,5 do 1,5 km) i dla dorosłych (5 km). Dla pracowników organizacji pozarządowych, uczestników realizowanych przez nas projektów i ich dzieci, ale także dla wszystkich chętnych.

Endorfiny, hormony szczęścia mamy w sobie. Trzeba je tylko wyzwolić. Oderwanie się od pracy, codziennych obowiązków i przyzwyczajeń, każdemu wyjdzie na zdrowie. Udział w zawodach całych rodzin, rodziców i dzieci będzie też doskonałą lekcją wychowawczą. Medale po biegu dostaną wszyscy, dla zwycięzców (miejsca I-III) kategorii przewidziano statuetki i nagrody rzeczowe.
Zapisy już ruszyły! Szczegóły imprezy, regulamin i informacje o zgłoszeniach na stronie: https://superczas.pl/biegpozarzadowy2019#main

 

 

 

 

 

Pomogliśmy rodakom w Nowych Święcianach na Litwie

Federacja FOSa współpracuje z Warmińsko-Mazurską Koalicją Kresowian deklarując wspólne działania „na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza w obszarze wzmacniania kontaktów organizacji socjalnych z warmińsko-mazurskimi organizacjami kresowymi oraz polskimi i polonijnymi środowiskami z zagranicy”. W współpracy z Warmińsko-Mazurską Koalicją Kresowian i dzięki naszej zbiórce udało się w ostatnich tygodniach dotrzeć z darami żywnościowymi do 166 mieszkańców Rejonu Święciańskiego na Litwie, skąd otrzymaliśmy właśnie podziękowania za pomoc z pozdrowieniami od Dyrektora Domu Polskiego Edwarda Jedzińskiego (radnego rejonowego) oraz Prezesa Związku Polaków na Litwie, koło Nowe Święciany, Wacława Wikłojcia.

 

W Nowych Święcianach, położonych około stu kilometrów od Wilna od pięciu lat działa Dom Polski. Polscy seniorzy z tej miejscowości od lat uczestniczą w Integracyjnych Spotkaniach Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Olsztynie, ostatnie odbyło się w czerwcu br.

Urzędnik z Misją – konkurs FOSy i „Gazety Olsztyńskiej”

Znamy naprawdę wspaniałe osoby, które pracują w urzędach, ośrodkach pomocy społecznej, domach kultury, bibliotekach. Często ich praca nie jest doceniana, a czasami postrzegana stereotypowo. Chcemy to odczarować.

Wspólnie z „Gazetą Olsztyńską” zorganizowaliśmy plebiscyt na „Urzędnika z Misją”. W plebiscycie mogą wziąć udział urzędnicy pracujący na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Do plebiscytu mogą być zgłoszeni pracownicy wszystkich szczebli administracji publicznej, a więc nie tylko pracowników urzędów, ale też ich jednostek organizacyjnych. Mogą to być np. pracownicy Urzędu Gminy czy powiatu, pracownicy socjalni, ale też instytucji kulturalnych czy innych urzędów. Z plebiscytu wyłączeni są prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie gmin, a także starostowie powiatów oraz członkowie zarządów samorządów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

22 sierpnia rozpoczyna się głosowanie sms-owe, które potrwa do 20 września do godziny 23.59.

Pierwsze kandydatki są już zgłoszone, czekamy na kolejne osoby. Szczegóły w linku.

http://gazetaolsztynska.pl/600841,Urzednik-z-misja.html