Oszustwa „na wnuczka” – alarm trwa!

Stanisław Brzozowski, rzecznik praw osób starszych uczestniczył 23 stycznia w TVP 3 Olsztyn w programie „Wstaje Nowy Dzień”. Jednym z tematów audycji, w której wzięła też udział podkomisarz Izabela Niedźwiedzka-Pardela z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie było kolejne ostrzeżenie przed oszustwami „na wnuczka”.

W 2018 roku w całym kraju metodą „na wnuczka” oszuści wyłudzili od seniorów około 60 milionów złotych. W naszym regionie policja stwierdziła w ubiegłym roku 19 takich przypadków (nieudanych prób było 3-4 razy więcej) na kwotę 752 tysięcy. Od początku obecnego roku olsztyńska policja na szczęście nie odnotowała jeszcze przestępstw tego typu.

Stosowana od lat i bez przerwy modyfikowana metoda oszustwa „na wnuczka” wykorzystuje ufność osób starszych, a zwłaszcza ich gotowość do niesienia pomocy bliskim. Typowy przykład oszustwa to telefon od „wnuczka” informujący o wypadku lub innej dramatycznej sytuacji. Dzwoniący udaje wnuczka, wciągając seniora w rozmowę zdobywa informacje uwiarygadniające sytuację, zmienia głos tłumacząc się np. przeziębieniem, często udaje tylko „kolegę wnuczka” itp. Ostatnio w tym scenariuszu oszuści coraz częściej wykorzystują także zaufanie do policji, wplatając do intrygi rzekomego policjanta tropiącego oszusta, któremu należy przekazać potrzebną sumę.

Metoda w wielu przypadkach okazuje się skuteczna, mimo że policja nieodmiennie podkreśla, iż nigdy nie żąda od obywateli przekazywania pieniędzy, podawania numerów kont itp., nie angażuje ich także w prowadzone przez siebie operacje przeciw przestępcom. Alarm należy podnosić bezustannie, przy każdej możliwej okazji i we wszystkich środowiskach. Zagrożenie wynika bowiem nie tylko z perfidnego wykorzystywania ufności osób starszych, ale także coraz bardziej rozluźniających się relacji w rodzinach. Tam gdzie kontakt, między pokoleniem dziadków, a pokoleniem dzieci i wnuków jest częsty i bezpośredni, i nie ogranicza się wyłącznie od sporadycznych telefonów, oszustwo „na wnuczka” nie przejdzie.

15 inicjatyw na 15-lecie FOSy – konkurs

Szanowni Państwo,

15 lat aktywnych działań Federacji FOSa jest wspaniałą okazją, aby podzielić się z innymi naszymi doświadczeniami i wesprzeć tych najbardziej aktywnych. W związku z tym, Federacja FOSa zachęca do wzięcia udziału w konkursie „15 inicjatyw na 15-lecie Federacji FOSa”. Konkurs organizowany jest w celu pobudzenia aktywności społecznej i wsparcia działań obywatelskich realizowanych przez mieszkańców i na rzecz swoich społeczności lokalnych.

 

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 11 lutego włącznie.

Szczegółowy regulamin konkursu, w załączeniu.

15 inicjatyw (1)

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), które odbędzie się
7 stycznia o godzinie 12:00 w Lidzbarku Warmińskim w Hotelu Krasicki (Pl. Zamkowy 1/7).

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 określa m.in. cele, kierunki działań oraz mechanizmy prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r. oraz priorytety finansowe środków budżetu państwa, jak i funduszy europejskich w nadchodzących latach. Z projektem dokumentu można zapoznać się tutaj:  www.miir.gov.pl/ksrr. Uwagi i wnioski do KSRR 2030 można składać do 20 stycznia 2019 r.:

  • przy użyciu formularza na adres e-mail: polityka.regionalna@miir.gov.pl z dopiskiem „Konsultacje KSRR 2030”
  • na adres pocztowy: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4, Warszawa 00-926 Warszawa z dopiskiem „Konsultacje KSRR 2030”

 

Na spotkanie należy zgłosić się za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://www.miir.gov.pl/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030-warminsko-mazurskie/.

Organizatorem spotkania jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko Mazurskiego

Dzień Dobry,

Szanowni Państwo

W związku z zbliżającymi się wyborami do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko Mazurskiego, Zarząd Federacji FOSa rekomenduje i zachęca do poparcia następujących kandydatów:

Beata Peplińska Strehlau, Marzena Zatorska Teresa Kocbach, Marlena Kulis  Piotr Baczewski. Głosy można oddawać do  31 grudnia 2018 r.

Głosować można po przez formularz (w załączeniu), który należy wysłać na adres e mail radadpp@warmia.mazury.pl

Pozdrawiam

Tomasz Tokarczyk

Lista kandydatów do Rady

Formularz wyboru kandydatów

FOSa dzieciom i seniorom

W tym roku, już po raz DWUNASTY, zorganizujemy gwiazdkowe prezenty dla dzieci i seniorów najbardziej potrzebujących pomocy, zwłaszcza dla tych mieszkających na terenach wiejskich.
W związku z powyższym zapraszamy organizacje członkowskie i partnerskie oraz wszystkich zainteresowanych współpracą. 🙂

Federacja FOSa odpowiada za ogólną organizację akcji zapewniając pozyskanie zawartości paczek. Natomiast ze strony wybranej organizacji oczekiwalibyśmy wsparcia w zakresie wskazania dzieci/seniorów, spakowaniu prezentów, zaangażowaniu wolontariuszy – Mikołajów do wręczania prezentów, ewentualnie uzupełnienia zawartości paczek oraz przygotowania krótkiej informacji prasowej (w tym fotograficznej) z przekazania paczek.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Magdalena Chojnacka, e-mail: m.chojnacka@federacjafosa.pl, tel.fax 89- 523-60-92.

 

Pozdrawiam

Magdalena Chojnacka

Nagrody marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał doroczne nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. 15 listopada na olsztyńskim zamku, wręczał je w imieniu marszałka Miron Sycz. To już XVIII edycja nagrody, którą samorząd województwa przyznaje najbardziej aktywnym i kreatywnym działaczom społecznym w regionie. Zarówno pracownikom socjalnym jak i działaczom organizacji pozarządowych.

Wśród narodzonych za rok 2018 znalazł się Piotr Kubarewicz, członek zarządu Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu. Marszałek docenił nie tylko jego długoletnią pracę, ale także pozyskanie środków na przeprowadzoną ostatnio wielomilionową inwestycję, która znacznie zwiększyła możliwości pomocy i aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych.

Nagrody pieniężne marszałka otrzymali też: Danuta Bill, dyrektorka Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Bartoszycach, Jolanta Chabowska, z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach, Irena Kondrat z Miejskiego Ośrodka Pomocy w Biskupcu oraz ksiądz Edward Julian Rysztowski, przewodniczący Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego KRAN, oddział w Elblągu i Krzysztof Margol prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. Przyznano także trzy wyróżnienia i trzy nagrody zespołowe.

Na zdjęciu Piotr  Kubarewicz w gronie swoich współpracowników po odebraniu nagrody.

Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpoczęła pracę

4 października 2018 w Olsztynie rozpoczęła działalność Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Po prawie roku konsultacji w środowisku organizacji seniorskich i wyborach w powiatach, które odbyły się w drugiej dekadzie września, marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin wręczył nominacje 27 członkom rady. Są w niej przedstawiciele powiatów: lidzbarskiego, braniewskiego, ostródzkiego, giżyckiego, piskiego, bartoszyckiego, iławskiego, ełckiego, mrągowskiego, działdowskiego, kętrzyńskiego, oleckiego, szczycieńskiego i węgorzewskiego, po dwóch przedstawicieli rad seniorów w Elbląga i Olsztyna oraz organizacji seniorskich obejmujących swoim działaniem cały region takich jak: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Związek Sybiraków, Polski Związku Działkowców, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Przedstawicielem marszałka w radzie jest Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, która od wielu lat dążyła do powołania reprezentacji seniorskiego na szczeblu wojewódzkim i uczestniczyła w przygotowaniu statutu, regulaminu wyborów i ramowych zasad działania rady, w Społecznej Wojewódzkiej Radzie Seniorów reprezentować będzie, rzecznik praw osób starszych Stanisław Brzozowski.

4 października członkowie rady w głosowaniu tajnym powołali przewodniczącego Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Został nim Krzysztof Świątek z Olsztyna, reprezentujący Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W głosowaniu tajnym wybrany został także zarząd rady, który ukonstytuował się w składzie Elżbieta Dziergacz (w Ostródy) wiceprzewodnicząca rady, Barbara Nikołajuk-Liberna (z Olsztyna) sekretarz oraz Jolanta Adamczyk z Lidzbarka Warmińskiego, Teresa Kasa z Orzysza, Krystyna Kijewicz z Bisztynka, Ryszard Wachnik z Kętrzyna i Stanisław Brzozowski z Olsztyna.

Pierwszym działaniem Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która powołana została na trzyletnią kadencję, będzie opracowanie regulaminu i planu pracy. Rada jest ciałem społecznym, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie ma charakter doradczy, konsultacyjny i inicjatywny.

Proces powołania rady korzysta ze wsparcia realizowanego przez FOSę projektu finansowanego przez rządowy program ASOS.

także: https://www.olsztyn24.com/news/32676-ruszyla-spoleczna-rada-seniorow-wojewodztwa-warmisko-mazurskiego.html

Debata wyborcza na temat współpracy samorządu i NGO-sów

Wspólnie z Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszamy  na otwartą debatę wyborczą, która odbędzie się 15 października (poniedziałek) o godz. 14.00 w Hotelu Omega w Olsztynie, ul. Sielska 4a.

Debata skupiać się będzie na sprawach społecznych ważnych dla naszego Regionu, w szczególności na obszarze współpracy władz samorządowych z sektorem pozarządowym.

Zaproszenie do udziału w debacie otrzymały Komitety Wyborcze, które zarejestrowały listy kandydatów w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wysłano im oficjalne zaproszenia, a w nich trzy pytania, które zostaną postawione podczas debaty:

  1. Jaki pomysł ma Komitet Wyborczy na zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa?
  2. Co Komitet uważa za najważniejsze we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z ich reprezentacjami?
  3. W jaki konkretny sposób Komitet będzie współpracował z organizacjami pozarządowymi i ich reprezentacjami w razie wygrania wyborów? Jakie ma propozycje zmian w stosunku do obecnej formuły współpracy?

Ponadto uczestnicy debaty będą mogli zadać przedstawicielom Komitetów swoje własne pytania. Gorąco zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych, zaś w szczególności osoby reprezentujące organizacje pozarządowe z Warmii i Mazur, lokalnych liderów i wolontariuszy.

więcej szczegółów:

https://rowop.pl/aktualnosci/411/zapraszamy-ngo-na-debate-przedwyborcza.html

Badanie sytuacji i potrzeb organizacji członkowskich FOSy

Szanowni Państwo,

W związku z aktualizacją bazy danych organizacji członkowskich Federacji FOSa, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniu diagnozującym sytuację i potrzeby naszych organizacji członkowskich. Informacje uzyskane od Państwa posłużą jako materiał do przygotowania raportu obrazującego stan i potrzeby organizacji członkowskich Federacji.

Wnioski wynikające z zebranego materiału posłużą przede wszystkim do prowadzenia skuteczniejszych działań na rzecz efektywnej współpracy w ramach naszej sieci.

Z naszej strony, w ciągu kilku najbliższych dni, będą się z Państwem kontaktowali pracownicy biura w celu ustalenia terminu spotkania. Będą oni dysponowali kwestionariuszem (przesyłamy w załączeniu z prośbą o zapoznanie się), na podstawie którego przeprowadzą z Przedstawicielem Zarządu organizacji rozmowę zbierającej niezbędne dane. Zakładany termin realizacji badania 17-28 września 2018 r..

Z góry dziękujemy za współpracę i poświęcony czas!

badanie organizacji – kwestionariusz !

badanie organizacji – kwestionariusz ! pdf

 

Zaproszenie organizacji pozarządowych do konsultacji Programu współpracy na rok 2019

Szanowni Państwo!

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji Programu współpracy na rok 2019. Termin zgłaszania uwag i opinii: do 5 października 2018 r.

Link do konsultacji:

https://bip.warmia.mazury.pl/968/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-rok-2019.html

z poważaniem

Joanna Glezman

Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego

zaproszenie do konsultacji Programu_Wspolpracy_NGO_ 2019