Apel Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Olsztyn 19 marca

Apel Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Za nami pierwsze dni walki z zagrożeniem koronawirusem. Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego z nadzieją obserwuje mobilizację służby zdrowia i służb sanitarno-epidemiologicznych, z uznaniem też przyjmuje wszelkie działania oraz inicjatywy pod hasłem „Chrońmy naszych seniorów!”.
Zagrożenie związane z koronawirusem dotyczą całego społeczeństwa, niezależnie od wieku. Pamiętamy jednak, że na Warmii i Mazurach mieszka ponad 330 tysięcy osób, które przekroczyły sześćdziesiąty rok życia, dla nich ewentualna choroba jest najniebezpieczniejsza. Nie możemy poprzestawać na wezwaniu; „Seniorze, zostań w domu!”.
Rzeczywistość zmusza wiele osób starszych oraz ich rodziny do kompletnego przeorganizowania swoich codziennych zajęć i życia. Najtrudniejsza jest sytuacja osób 80+, samotnych, chorych oraz z różnych powodów „zależnych”. Na przykład korzystających z dziennych domów pomocy, domów Senior+, klubów seniora itp. Po ich prewencyjnym zamknięciu kilka tysięcy osób w regionie z dnia na dzień pozbawione zostało nie tylko zajęcia, ale często i… obiadu. Nie opuszczajmy ich w potrzebie! Nie pozwólmy, by zdani byli wyłącznie na siebie.
W związku z tym Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego zwraca się z apelem do Ośrodków Pomocy Społecznej w regionie, Polskiego Czerwonego Krzyża, Caritasu oraz innych jednostek świadczących pomoc osobom starszym, a także do władz administracyjnych i samorządowych o szczególną mobilizację w poczuciu służby i solidarności społecznej.
To także zadanie dla młodzieży: harcerzy, wolontariuszy, sprawdzian dla wrażliwości nas wszystkich. Zalecana wymogami sanitarnymi izolacja, kwarantanna, nie powinna oznaczać całkowitego odcięcia się od tego, co dzieje się za naszym płotem, naszymi drzwiami.
„Zostańmy w domu – ale bądźmy w kontakcie!”

 

Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Z powodu zagrożenia wirusem zmieniamy funkcjonowanie FOSy

Wobec zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, a także w związku z decyzjami rządu i wojewody o zawieszeniu funkcjonowania placówek edukacyjnych oraz placówek aktywizacji społecznej i zawodowej zdecydowaliśmy o zawieszeniu realizowanych przez nas projektów i zamknięciu biura od 16-go do 27-go marca.

Pracownicy Federacji FOSa w tym czasie pracować będą zdalnie, kontakt z nimi będzie możliwy drogą telefoniczną i mailową.
739 250 621 – projekt „W drodze do aktywności”

799 099 884 – Olsztyński Klub Integracji Społecznej

503 466 700 – sekretariat

 

mail: biuro@federacjafosa.pl

W przypadku zmiany sytuacji i wcześniejszego wznowienia działania biura będziemy informować Państwa na stronie internetowej.

Kawiarenka naprawcza w galerii „Warte Świeczki”

Już 12 marca 2020 roku rusza w Olsztynie pierwsza Kawiarenka Naprawcza. Czym są? To międzynarodowa inicjatywa zapoczątkowana w 2009 roku w Amsterdamie przez Martine Postma. Z usług pierwszej Olsztyńskiej Kawiarenki Naprawczej będzie można skorzystać w Galerii „Warte Świeczki” przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 6a. Mottem przewodnim jest idea zero waste, którą oddaje hasło: „Naprawiaj-nie wyrzucaj”. Nasi animatorzy, eksperci i specjaliści pomogą nadać drugie życie starym przedmiotom, udzielą porad dotyczących napraw sprzętów domowych a także wzmocnią wiedzę i kompetencje. Znakiem rozpoznawczym naszej kawiarenki będzie kreatywność, sztuka, praca na relacjach. Kawiarenka ma służyć samopomocy i integracji społecznej, dlatego w trakcie naszych spotkań, przy kawie i ciastku, będziemy tworzyć, naprawiać i wymieniać się doświadczeniami. Wszystkie zajęcia i porady będą darmowe.

Jeśli chcesz skorzystać z naszej oferty zadzwoń pod numer 799099884 lub zajrzyj w wybranych terminach do Galerii „Warte Świeczki”.

W marcu kawiarenka zaprasza w następujących terminach:

· 12 marca, w godzinach 10:30-12:30 – Drugie życie ceramiki – warsztat zdobienia filiżanek, kubków, talerzy. Przynieś stare, białe-zamień z nami na nowe, pełne barw!;

· 19 marca, w godzinach 10:30-12:30 – Jak odnaleźć się w świecie cyfrowych urzędów: e-puap, e-pacjent, e-recepta. Przybliżamy, wyjaśniamy.

· 26 marca, w godzinach 10:30-12:30 – Ostrzenie noży kuchennych przy herbatce i rozmowie.

Współtwórcy Kawiarenki to: Spółdzielnia Socjalna HuManus, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Olsztyński Klub Integracji Społecznej.

Zabawa, która „W głowie się mieści”

Luty 2020 „W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3”

Minął kolejny miesiąc funkcjonowania punktu opieki „W głowie się mieści”. Dzięki temu, że dzieci mają profesjonalną opiekę, ich mamy a uczestniczki projektu mogą aktywnie poszukiwać pracy, podnosić swoje kompetencje społeczne i kwalifikacje zawodowe.

Luty upłynął pod znakiem symbolu serca i koloru czerwonego, które towarzyszyły dzieciom na każdym kroku – podczas zabaw i eksperymentów sensorycznych.

14 lutego świętowaliśmy Dzień Św. Walentego. Z tej okazji dzieci przygotowały podczas zajęć plastycznych „walentynki” oraz upominki dla swoich rodziców.

„W głowie się mieści”, to miejsce (ul. Mazurska 7) gdzie odbywa się profesjonalna opieka nad dziećmi do lat 3. Prowadzą ją wykwalifikowane osoby posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Opieka odbywa się w dni robocze w godzinach 6-18.

Projekt „W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki Wam mamy Czystą Skandę

W środę 26 lutego akcję „Czysta Skanda” i sprzątania brzegów jeziora zorganizowali, wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6, uczestnicy JOB Firmy z Federacji FOSa. Uczestnicy akcji zebrali kilkadziesiąt worków śmieci.

Pomysł sprzątania śmieci i akcji „Czysta Skanda” był pomysłem uczestników projektu Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, którzy biorą udział w JOB Firmie, innowacyjnym programie aktywizacji społeczno-zawodowej. To uczestnicy projektu zaprosili do udziału uczniów klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej nr 6 z olsztyńskiego Osiedla Mazurskiego.

– Świetna inicjatywa – ocenił Mieczysław Świstak z Rady Osiedla Mazurskiego, który dołączył do akcji Federacji FOSa i z ogromnym zaangażowaniem włączył się w sprzątanie.

Egzamin z ekologicznego podejścia zdali również najmłodsi, którzy mimo mało, z entuzjazmem wzięli udział w akcji. Uczniowie klas 1 – 3 stwierdzili, że choć główne alejki w lesie są czyste, to jednak wśród drzew znalazło się wiele śmieci.

– Trzeba mówić dorosłym, że nie można śmiecić – oburzała się 7-letnia Ola, uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie. – Jakieś zwierzę może coś zjeść, zatruć się, a inny człowiek może potknąć się i zrobić sobie krzywdę.

– Często widzę osoby, które jedzą batony, a potem papierków nie wyrzucają do kosza – dodała jej koleżanka 7,5-letnia Zosia.

Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie chętnie odpowiedzieli na apel uczestników projektu Federacji FOSa o udział w akcji. Dzięki zaangażowaniu wszystkich biorących w niej udział udało się nam zebrać kilkadziesiąt worków śmieci. Najczęściej znalazły się w nich butelki i puszki po napojach alkoholowych, reklamówki i kapsle. Po zakończeniu sprzątania na najmłodszych czekała gorąca herbata i słodki poczęstunek. Dzieci wzięły też udział w animacjach.

Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd

Projekt, który zintegruje społeczność

Federacja FOSa od stycznia 2020 roku rozpoczęła realizację projektu „Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd”. W czterech miejscowościach świetlice będą otwarte dla mieszkańców pięć dni w tygodniu. W gminie Dywity dzięki projektowi w ten sposób będą działać placówki w Tuławkach i Sętalu.

– Federacja FOSa tworzy nowe standardy świetlicy wiejskiej jako profesjonalnego miejsca pracy z dziećmi i młodzieżą. Buduje też koalicję organizacji i samorządów, która jest zaangażowana w zmiany w ich funkcjonowaniu – mówi Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. – Szkoli również pracowników świetlic, a także tworzy ich pozytywny wizerunek. Federacja FOSa wspiera również świetlice poprzez akcję – Dobre Miejsca, dzięki której organizowana jest m.in. zbiórka materiałów plastycznych, które będą potem wykorzystane w świetlicach w województwie warmińsko-mazurskim.Celem projektu Federacji FOSa jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 170 osób – 100 kobiet oraz 70 mężczyzn z gmin Dywity i Gietrzwałd. Wsparcie w projekcie obejmie m.in. poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologa, pracę socjalną, warsztaty zdrowego żywienia, wizerunku, savoir vivre’u oraz animację. Jednym z założeń projektu jest poprawa funkcjonowania świetlic w Tuławkach i Sętalu w gminie Dywity oraz w Biesalu i Łęgutach w gminie Gietrzwałd. W świetlicach mają spotykać się nie tylko dzieci i młodzież, ale również całe rodziny. Świetlice będą otwarte dla lokalnej społeczności pięć dni w tygodniu przez cztery godziny. Aktywna działalność świetlic ma przynieść efekty nie tylko w postaci integracji rodzin, ale również wprowadzić zmiany w środowisku lokalnym, w tym zachęcić do zaangażowania się mieszkańców w życie swoich społeczności i podejmowania działań na jej rzecz. Ma również przez pięć dni w tygodniu prowadzić m.in. program rozwojowy i edukacyjny dla m.in. dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem.

Projekt ma charakter testowy, a wypracowane i przetestowane nowe standardy funkcjonowania świetlic, jak mają nadzieję autorzy projektu z Federacji FOSa, mogłyby zafunkcjonować w szerszej skali w nowym okresie programowania Funduszy Europejskich.

Projekt zakończy się w 2022 roku.

REGULAMIN REKRUTACJI

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy-1

Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika korzystanie z pomocy społecznej

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika członek gospodarstwa domowego sprawującego opieka nad osobą z niepełnosprawnością

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika bezdomność, wykluczenie z dostępu do mieszkań

Załącznik nr 5 – Oświadczenie uczestnika korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Załącznik nr 6 – Oświadczenie uczestnika inne

Załącznik nr 7 – Informacja o rezygnacji z uczestnictwa

Raport z wdrażania programu: „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”

Lata 2017-2018 obejmuje przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 17 grudnia 2019 r. RAPORT z monitoringu wdrażania w latach 2017-2018 programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”.

Spotkanie komitetu monitorującego, w którym ze strony FOSy uczestniczyli prezes Bartłomiej Głuszak i rzecznik praw osób starszych Stanisław Brzozowski, odbyło się w listopadzie 2019. Raport zawiera wiele ciekawych informacji na temat sytuacji osób starszych w regionie oraz priorytety działań, będące wytyczną i perspektywą działań władz samorządowych.

Raport w załączniku:

Ostateczny_Raport_z monitoringu_programu_Polityka_senioralna

FOSa Dzieciom i Seniorom – Pomaganie to nasza specjalność

Po raz trzynasty Federacja FOSa zorganizowała akcję „FOSa Dzieciom i Seniorom”. W tym roku do inicjatywy dołączyli również TVP 3 Olsztyn i Stowarzyszenie Arka i zorganizowali zbiórkę pod hasłem „Okaż serce – podaruj gwiazdkę”. Dzięki temu do potrzebujących trafiło 200 paczek. W olsztyskim planetarium 20 grudnia odbyło się podsumowanie akcji.

Pan Wiesław ma 64 lata. Nie słyszy. Od wielu lat jest osobą bezdomną. Wśród rzeczy, które chciał otrzymać znalazły się środki czystości, buty, kosmetyki do golenia.

Pani Anna ma 65 lat. Jest samotną, schorowaną kobietą. Utrzymuje się z renty. Kupuje najtańsze produkty żywnościowe, żeby pieniędzy starczyło na środki do prania i czyszczenia. Lubi robótki ręczne, ale niestety nie ma pieniędzy na zakup włóczki czy drutów. Do niej trafiła paczka z żywnością.

84-letnia pani Elżbieta dwa lata temu miała wylew. Na leki wydaje co miesiąc kilkaset złotych, a utrzymuje się z bardzo niskiej emerytury. Brakuje pieniędzy na zapewnienie podstawowych potrzeb. W jej paczce znalazła się więc żywność, ale też kosmetyki i ubrania.

Pomoc trafiła m.in. do pani Marii, która ma 74 lata, jest wdową i mieszka sama. Ale jest też 8-letnia Amelia, która wychowywana jest tylko przez babcię. Korzysta ze wsparcia zespołu rehabilitacyjno-terapeutycznego prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie.

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa od lat organizuje akcję świąteczną pn. „FOSa Dzieciom i Seniorom”. Celem akcji jest zapewnienie prezentów gwiazdkowych najbardziej potrzebującym pomocy dzieciom i seniorom, zwłaszcza tym mieszkającym na terenach wiejskich. Jak co roku zbiórkę rzeczy prowadziliśmy w zaprzyjaźnionych instytucjach na terenie Olsztyna. Tym razem do inicjatywy dołączyli również TVP3 Olsztyn i Stowarzyszenie Arka, które 7 grudnia br. wraz ze swoimi podopiecznymi przeprowadziło zbiórkę darów pod hasłem „Okaż serce – podaruj Gwiazdkę” w supermarkecie Auchan w Olsztynie.

– Wszystkie zebrane dary przekazaliśmy i nadal przekazujemy potrzebującym z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy, szczególnie w okresie przedświątecznym, takiej pomocy potrzebują – mówi Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji FOSa.

Jak co roku udało się poruszyć wiele serc. Zbiórkę przeprowadzili policjanci z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji, urzędy pracy, Teatr im. Stefana Jaracza, MOPS w Olsztynie, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, Urząd Miasta i wiele innych.

– Pracownicy mają bardzo pozytywnie nastawienie. Angażujemy się też w inne przedsięwzięcia, które pomagają np. młodzieży autystycznej – mówi Marek Morze, dyrektor Urzędu Statystycznego .

To właśnie pracownicy tego urzędu, jak wiele innych instytucji odpowiedziało na apel o wsparcie dla potrzebujących osób. Dzięki nim i wielu innym osobom osoby starsze, schorowane, osamotnione, rodziny, otrzymały w tym roku prezenty świąteczne.

– Nie było żadnego problemu. To była nasza kolejna akcja. Mogliśmy liczyć na wsparcie wielu osób, które odpowiedziały na ten apel – podkreśla Agnieszka Zapolska, pracownik Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

– Pracownicy Miejskiego Urzędu Pracy i Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego od wielu lat włączają się w akcję organizowaną przez Federację FOSA związaną ze zbiórką paczek dla dzieci i osób potrzebujących pomocy – tłumaczy z kolei Katarzyna Pietkiewicz, dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy. – Okres Świąt Bożego Narodzenia to szczególny okres, w którym życzliwość i chęć pomocy stanowi wyjątkową wartość. Co roku pokazujemy, że jesteśmy otwarci na potrzeby innych osób i dołączamy się do akcji niesienia pomocy potrzebującym.

W sumie udało się zebrać ponad 200 paczek! W pomoc zaangażowały się również dzieci ze Stowarzyszenia Arka. Paczki rozwoziła również Straż Miejska w Olsztynie.

Dzięki hojności darczyńców ponad 200 osób w województwie warmińsko-mazurskim. A partnerzy tegorocznej akcji zapewniają, że wezmą w niej udział za rok. Po konferencji prasowej ze świątecznym koncertem wystąpiła Anna Broda.

Organizacje, które zgłosiły osoby potrzebujące i do ich podopiecznych trafiły paczki:

– Niezależny Związek Żołnierzy AK

– Związek Inwalidów Wojennych

– Związek Sybiraków Zarząd Okręgu w Olsztynie

– Stowarzyszenie Przystań w Iławie

– UTW Morąg

– Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Dębowe Wzgórze” w Szymanowie

– Uczestnicy projektu FOSy, Banku Żywności i MOPS pn.”W drodze do aktywności”

– Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

– PSONI w Iławie

– Fundacja „Ostródzkie Hospicjum Domowe”

– Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych

– Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej

– Stowarzyszenie na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych „Razem” w Olsztynku

– Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności i Twórczości dzieci, Młodzieży i Dorosłych KREOLIA – Kraina Kreatywności

– Polskie Stowarzyszenie Diabetyków KOŁO w Olsztynku

– Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu

– Rada Olsztyńskich Seniorów

– Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk”

– Uczestnicy projektu FOSy i Fundacji „Żółty Szalik” pn.: „ Kierunek Aktywność” Rozwój Usług Społecznych w gminie Susz

– Stowarzyszenie „Przyjazny Dobrocin”

Partnerzy i instytucje, które przeprowadziły zbiórki:

Stowarzyszenie Arka

TVP 3 Olsztyn

Straż Miejska w Olsztynie

Real Estate Services Justyna Rodziewicz-Siecińska

Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olsztynie

Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Urząd Miasta w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka – Wydział Nauk Humanistyczno – Społecznych

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Rada Olsztyńskich Seniorów

Spółdzielnia Socjalna Humanus i Galeria „Warte Świeczki” i inni.

Patrz także: https://www.olsztyn24.com/news/34653-pomaganie-to-ich-specjalnosc.html

Kiermasze świąteczne Federacji FOSa

Federacja FOSa w tym roku dołączyła się również do udziału w jarmarkach świątecznych. Wzięła udział m.in. w Jarmarku Warmińskim oraz kiermaszu w starostwie powiatowym.

W arkadach na starówce, 12 i 13 grudnia, dzięki uprzejmości Galeria Usługa Jazz, można było kupić rękodzieło, które na co dzień możemy oglądać w Galerii Warte Świeczki. W ten sposób Federacja FOSa dołączyła do wydarzeń jednego z największych grudniowych wydarzeń w mieście.

Warmiński Jarmark Świąteczny, to jedna z większych imprez, którą organizuje olsztyński MOK. Tegoroczne wydarzenie przebiegało pod hasłem promującym ekologię: „Naturalnie święta!”.

W kiermaszu wzięła udział również Federacja FOSa. Swoje prace przygotowały m.in. Joanna Przyborowska, Elżbieta Wypich, Luiza Stawińska Stasik „Matka Kijek i Szmatka”, Joanna Chrzanowska – Osipiak i Tomasz Czarniewski skarpeciaki. Autorami prac byli również uczestnicy JOB Firmy i OKIS-u, projektów Federacji FOSa.

Z kolei 16 grudnia w Starostwie Powiatowym w Olsztynie w ramach inicjatywy projektu „W drodze do aktywności” wzięliśmy udział w Kiermaszu Świątecznym. Unikatowe bombki, karty na Boże Narodzenie i elementy dekoracyjne wykonane ręcznie przez uczestników projektu i artystów cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dochód z wydarzeń będzie przeznaczony na fundusz stypendialny Fundacji „Żółty Szalik”.

Wspieramy dobre miejsca

Federacja FOSa zainicjowała kampanię „Wspieramy Dobre Miejsca”. W jej ramach łączymy dobrych ludzi – chcących pomóc, z dobrymi miejscami – świetlicami potrzebującymi wsparcia.

Co zbieramy?

Zeszyty, notesy, papier w różnych formatach, materiały plastyczne, długopisy, ołówki kredki, pisaki itp. Z potrzeb innych wskazano do tej pory gry planszowe, tablety czy jednopalnikową kuchenkę. Szczegółowa lista świetlic i ich potrzeb jest na bieżąco przez nas aktualizowana.

Pomożemy przekazać zebrane materiały, możesz je również sam wysłać sam do wybranej świetlicy.

Jeśli chcesz pomóc, zgłoś się do nas dobremiejsce@federacjafosa.pl, w tytule wpisując Pomagam.

Jeśli reprezentujesz/ecie świetlicę i chcesz skorzystać z pomocy, również napisz na adres dobremiejsce@federacjafosa.pl, w tytule wpisując Potrzebuję, a następnie wypełnij prosty formularz.

Przyłącz się do nas! Wspieraj Dobre Miejsca!

Pożarki to niewielka wieś koło Kętrzyna. Dzieci w Pożarkach mają dobrze, bo działa tam aktywnie świetlica , w której mogą się spotykać, odrabiać lekcje, bawić się, a nawet rozwijać niecodzienne pasje w grupie tańca z ogniem. Także dorośli mieszkańcy i seniorzy mają w niej swoje miejsce spotkań. W województwie warmińsko–mazurskim jest ok. 2400 wsi; co prawda nie ma dokładnych danych, ale jeśli liczyć, że w co trzeciej z nich istnieje świetlica, mamy ich około 800, może nawet 1000. Tysiąc miejsc z potencjałem, często niestety niewykorzystanym. Dlaczego?

Świetlice nie są ujęte w żadnym systemie stałej pracy. Podlegają albo pod ośrodki kultury, albo pod ośrodki pomocy społecznej, albo bezpośrednio pod Urząd Gminy, są też takie prowadzone przez lokalne organizacje. Osoby w nich pracujące albo angażują się społecznie, albo zatrudnione są na umowę zlecenie, gdzie 500 zł miesięcznie to już dużo. Czasami zatrudniane są na umowę o pracę, najczęściej w ramach prac interwencyjnych, na kilka miesięcy. Osoby pracujące w świetlicach odpowiadają za stan techniczny budynku i mienie, a jednocześnie prowadzą zajęcia, starają się angażować mieszkańców i budować ofertę dla mieszkańców. Niestety, nie mają praktycznie dostępu do edukacji, bazują więc na swojej intuicji, umiejętnościach, doświadczeniu.

Stan techniczny świetlic i ich wyposażenie pozostawia wiele do życzenia. Co prawda coraz więcej świetlic to nowe lub wyremontowane budynki, zdarzają się jednak przypadki, że są zamknięte, a wiele z nich lata świetności ma dawno za sobą.

Bieżąca, ale niezwykle istotna potrzeba to materiały na codzienne funkcjonowanie. Społeczności zgromadzone dookoła świetlic radzą sobie jak mogą. Codzienna walka o podstawowe materiały odbija się jednak na ofercie świetlic.

Federacja FOSa od wielu lat aktywnie działa na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast. Marzy nam się świetlica wiejska jako profesjonalne miejsce pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodziną i całą społecznością. Gromadzimy koalicję dookoła tej idei, budujemy standard takiego miejsca, testujemy je i prowadzimy edukację kadry.

Mamy jednak świadomość, że rozwiązania systemowe wymagają czasu i sukcesem będzie osiągnięcie zamierzonej zmiany choć w części. Z drugiej strony zależy nam na wprowadzeniu zmiany w konkretnej społeczności w jak najszybszym czasie.

Dlatego zainicjowaliśmy kampanię Wspieramy Dobre Miejsca. W jej ramach łączymy dobrych ludzi – chcących pomóc, z dobrymi miejscami – świetlicami potrzebującymi wsparcia.

Jak można wziąć udział w Kampanii?

Jeśli chcesz pomóc, zgłoś się do nas dobremiejsce@federacjafosa.pl, w tytule wpisując Pomagam.

Jeśli reprezentujesz/ecie świetlicę i chcesz skorzystać z pomocy, również napisz na adres dobremiejsce@federacjafosa.pl, w tytule wpisując Potrzebuję, a następnie wypełnij prosty formularz.

Co zbieramy?

Zeszyty, notesy, papier w różnych formatach, materiały plastyczne, długopisy, ołówki kredki, pisaki itp. Z potrzeb innych wskazano do tej pory gry planszowe, tablety czy jednopalnikową kuchenkę. Szczegółowa lista świetlic i ich potrzeb jest na bieżąco przez nas aktualizowana.

Pomożemy przekazać zebrane materiały, możesz je również sam wysłać sam do wybranej świetlicy.

Przyłącz się do nas! Wspieraj Dobre Miejsca!

Zespół Federacji FOSa

Formularz dla świetlic (1)