Rozeznanie rynku na usługę – przeprowadzenie badania kompetencji

Rozeznanie rynku na usługę przeprowadzenie badania kompetencji metodą Assessment Center dla 12 uczestników projektu „W drodze do aktywności”

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzimy rozeznanie rynku  na usługę przeprowadzenia badania kompetencji metodą Assessment Center  dla 12 uczestników projektu „W drodze do aktywności” współfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty przyjmujemy do 1 marca 2019 r. do godziny. 23:59.

Szczegóły w załączniku:

rozeznanie rynku nr 3_2019 _usługa assessment center

Wyniki zapytania ofertowego na zakup sprzętu biurowego i multimedialnego

Wyniki zapytania ofertowego nr 2/WDA/ZO/2019 na usługę zakupu i dostawy sprzętu biurowego i multimedialnego w ramach projektu pod nazwą „W drodze do aktywności”

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę zakupu i dostawy sprzętu biurowego i multimedialnego.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa:  Wilanka Sp. z o.o.

Adres:   ul. Lidleya 16, 02-013 Warszawa

Nowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

12 lutego Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin wręczył akty powołania członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (na lata 2019-2021) IV kadencji.  Współprzewodniczącymi rady na pierwszym spotkaniu wybrani zostali Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego oraz Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołana została zarządzeniem marszałka z dnia 18 stycznia 2019 na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 41a i 41b ustawy)

Wśród dwudziestu członków znajdują się przedstawiciele marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, wojewody warmińsko-mazurskiego oraz organizacji pozarządowych, stanowiących połowę jej składu. Są to, poza Bartłomiejem Głuszakiem, także Arkadiusz Jachimowicz (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, organizacja członkowska Federacji FOSa), Marek Borowski  (Bank Żywności w Olsztynie, organizacja członkowska Federacji FOSa), Janina Milewicz (UTW w Olsztynie, organizacja członkowska Federacji FOSa), Teresa Kocbach (Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” w Olsztynie, organizacja członkowska Federacji FOSa) oraz Piotr Baczewski (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” w Górowie Iławeckim, organizacja członkowska Federacji FOSa). Stronę pozarządową reperezentują poza tym: Antoni Furtak (Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur)
Dorota Jeżowska-Olszewska (Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego) Marlena Kulis – Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach i Andrzej Karski – Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie.

Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie zadań pożytku publicznego realizowanych w szczególności we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Może również podejmować inicjatywy w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego

Pełny skład rady: https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/3681-wspolpraca-samorzadow-z-sektorem-obywatelskim

Wszystkim członkiniom i członkom Rady życzymy owocnej pracy!

 

Zapytanie ofertowe – dostawa sprzętu biurowego i multimedialnego

Zapytanie ofertowe nr  2/WDA/ZO/2019 na usługę zakupu i dostawy sprzętu biurowego i multimedialnego w ramach projektu pod nazwą „W drodze do aktywności”

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzimy zapytanie ofertowe na usługę zakupu i dostawy sprzętu biurowego i multimedialnego w ramach projektu pod nazwą „W drodze do aktywności”.

Oferty przyjmujemy do 20 lutego 2019 r. do godziny. 23:59

Uwaga!!! W zapytaniu ofertowym był błąd w opisie specyfikacji bindownicy termicznej. Dokonano poprawy specyfikacji o oczekiwane parametry bindownicy termicznej.

Nowy załącznik

Zapytanie ofertowe nr2_2019_sprzęt

Zapytanie ofertowe – leasing samochodu osobowego


Zapytanie ofertowe nr 1/WDA/ZO/2019 na dostawę samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzimy zapytanie ofertowe na dostawę samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

Oferty przyjmujemy do 20 lutego 2019 r. do godziny. 23:59

 

zapytanie ofertowe 1_2019 leasing

Załączniki_Formularz oferty plus oświadczenie

Rozeznanie rynku – organizacja survivalu

Rozeznanie rynku na usługę organizacji survivalu dla uczestników projektu  „W drodze do aktywności”.

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzimy rozeznanie rynku na na usługę organizacji survivalu w ramach projektu „W drodze do aktywności” współfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty przyjmujemy do 7 lutego 2019 r. do godziny. 23:59.

Szczegóły w załączniku:

rozeznanie rynku nr 2_2019 _usługa survivalu dla uczestników projektu

Rozeznanie rynku na zakup ergonomicznych foteli

Rozeznanie rynku na usługę na zakup i dostawę ergonomicznych foteli biurowych dla osób ze schorzeniami kręgosłupa w ramach racjonalnych usprawnień dla uczestników/uczestniczek projektu „W drodze do aktywności”

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzimy rozeznanie rynku na zakup i dostawę 15 ergonomicznych foteli biurowych dla osób ze schorzeniami kręgosłupa w ramach racjonalnych usprawnień  dla uczestników/uczestniczek projektu „W drodze do aktywności” współfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Oferty przyjmujemy do 4 lutego 2019 r. do godziny. 23:59.

rozeznanie rynku nr1_2019 _krzesła dla osób ze schorzeniami kręgosłupa

 

Oszustwa „na wnuczka” – alarm trwa!

Stanisław Brzozowski, rzecznik praw osób starszych uczestniczył 23 stycznia w TVP 3 Olsztyn w programie „Wstaje Nowy Dzień”. Jednym z tematów audycji, w której wzięła też udział podkomisarz Izabela Niedźwiedzka-Pardela z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie było kolejne ostrzeżenie przed oszustwami „na wnuczka”.

W 2018 roku w całym kraju metodą „na wnuczka” oszuści wyłudzili od seniorów około 60 milionów złotych. W naszym regionie policja stwierdziła w ubiegłym roku 19 takich przypadków (nieudanych prób było 3-4 razy więcej) na kwotę 752 tysięcy. Od początku obecnego roku olsztyńska policja na szczęście nie odnotowała jeszcze przestępstw tego typu.

Stosowana od lat i bez przerwy modyfikowana metoda oszustwa „na wnuczka” wykorzystuje ufność osób starszych, a zwłaszcza ich gotowość do niesienia pomocy bliskim. Typowy przykład oszustwa to telefon od „wnuczka” informujący o wypadku lub innej dramatycznej sytuacji. Dzwoniący udaje wnuczka, wciągając seniora w rozmowę zdobywa informacje uwiarygadniające sytuację, zmienia głos tłumacząc się np. przeziębieniem, często udaje tylko „kolegę wnuczka” itp. Ostatnio w tym scenariuszu oszuści coraz częściej wykorzystują także zaufanie do policji, wplatając do intrygi rzekomego policjanta tropiącego oszusta, któremu należy przekazać potrzebną sumę.

Metoda w wielu przypadkach okazuje się skuteczna, mimo że policja nieodmiennie podkreśla, iż nigdy nie żąda od obywateli przekazywania pieniędzy, podawania numerów kont itp., nie angażuje ich także w prowadzone przez siebie operacje przeciw przestępcom. Alarm należy podnosić bezustannie, przy każdej możliwej okazji i we wszystkich środowiskach. Zagrożenie wynika bowiem nie tylko z perfidnego wykorzystywania ufności osób starszych, ale także coraz bardziej rozluźniających się relacji w rodzinach. Tam gdzie kontakt, między pokoleniem dziadków, a pokoleniem dzieci i wnuków jest częsty i bezpośredni, i nie ogranicza się wyłącznie od sporadycznych telefonów, oszustwo „na wnuczka” nie przejdzie.

Patrz także: https://olsztyn.tvp.pl/40977606/23119-cz1

15 inicjatyw na 15-lecie FOSy – konkurs

Szanowni Państwo,

15 lat aktywnych działań Federacji FOSa jest wspaniałą okazją, aby podzielić się z innymi naszymi doświadczeniami i wesprzeć tych najbardziej aktywnych. W związku z tym, Federacja FOSa zachęca do wzięcia udziału w konkursie „15 inicjatyw na 15-lecie Federacji FOSa”. Konkurs organizowany jest w celu pobudzenia aktywności społecznej i wsparcia działań obywatelskich realizowanych przez mieszkańców i na rzecz swoich społeczności lokalnych.

 

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 11 lutego włącznie.

Szczegółowy regulamin konkursu, w załączeniu.

15 inicjatyw (1)

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), które odbędzie się
7 stycznia o godzinie 12:00 w Lidzbarku Warmińskim w Hotelu Krasicki (Pl. Zamkowy 1/7).

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 określa m.in. cele, kierunki działań oraz mechanizmy prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r. oraz priorytety finansowe środków budżetu państwa, jak i funduszy europejskich w nadchodzących latach. Z projektem dokumentu można zapoznać się tutaj:  www.miir.gov.pl/ksrr. Uwagi i wnioski do KSRR 2030 można składać do 20 stycznia 2019 r.:

  • przy użyciu formularza na adres e-mail: polityka.regionalna@miir.gov.pl z dopiskiem „Konsultacje KSRR 2030”
  • na adres pocztowy: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4, Warszawa 00-926 Warszawa z dopiskiem „Konsultacje KSRR 2030”

 

Na spotkanie należy zgłosić się za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://www.miir.gov.pl/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030-warminsko-mazurskie/.

Organizatorem spotkania jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.