Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko Mazurskiego

Dzień Dobry,

Szanowni Państwo

W związku z zbliżającymi się wyborami do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko Mazurskiego, Zarząd Federacji FOSa rekomenduje i zachęca do poparcia następujących kandydatów:

Beata Peplińska Strehlau, Marzena Zatorska Teresa Kocbach, Marlena Kulis  Piotr Baczewski. Głosy można oddawać do  31 grudnia 2018 r.

Głosować można po przez formularz (w załączeniu), który należy wysłać na adres e mail radadpp@warmia.mazury.pl

Pozdrawiam

Tomasz Tokarczyk

Lista kandydatów do Rady

Formularz wyboru kandydatów

FOSa dzieciom i seniorom

W tym roku, już po raz DWUNASTY, zorganizujemy gwiazdkowe prezenty dla dzieci i seniorów najbardziej potrzebujących pomocy, zwłaszcza dla tych mieszkających na terenach wiejskich.
W związku z powyższym zapraszamy organizacje członkowskie i partnerskie oraz wszystkich zainteresowanych współpracą. 🙂

Federacja FOSa odpowiada za ogólną organizację akcji zapewniając pozyskanie zawartości paczek. Natomiast ze strony wybranej organizacji oczekiwalibyśmy wsparcia w zakresie wskazania dzieci/seniorów, spakowaniu prezentów, zaangażowaniu wolontariuszy – Mikołajów do wręczania prezentów, ewentualnie uzupełnienia zawartości paczek oraz przygotowania krótkiej informacji prasowej (w tym fotograficznej) z przekazania paczek.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Magdalena Chojnacka, e-mail: m.chojnacka@federacjafosa.pl, tel.fax 89- 523-60-92.

 

Pozdrawiam

Magdalena Chojnacka

Nagrody marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał doroczne nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. 15 listopada na olsztyńskim zamku, wręczał je w imieniu marszałka Miron Sycz. To już XVIII edycja nagrody, którą samorząd województwa przyznaje najbardziej aktywnym i kreatywnym działaczom społecznym w regionie. Zarówno pracownikom socjalnym jak i działaczom organizacji pozarządowych.

Wśród narodzonych za rok 2018 znalazł się Piotr Kubarewicz, członek zarządu Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu. Marszałek docenił nie tylko jego długoletnią pracę, ale także pozyskanie środków na przeprowadzoną ostatnio wielomilionową inwestycję, która znacznie zwiększyła możliwości pomocy i aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych.

Nagrody pieniężne marszałka otrzymali też: Danuta Bill, dyrektorka Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Bartoszycach, Jolanta Chabowska, z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach, Irena Kondrat z Miejskiego Ośrodka Pomocy w Biskupcu oraz ksiądz Edward Julian Rysztowski, przewodniczący Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego KRAN, oddział w Elblągu i Krzysztof Margol prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. Przyznano także trzy wyróżnienia i trzy nagrody zespołowe.

Na zdjęciu Piotr  Kubarewicz w gronie swoich współpracowników po odebraniu nagrody.

Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpoczęła pracę

4 października 2018 w Olsztynie rozpoczęła działalność Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Po prawie roku konsultacji w środowisku organizacji seniorskich i wyborach w powiatach, które odbyły się w drugiej dekadzie września, marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin wręczył nominacje 27 członkom rady. Są w niej przedstawiciele powiatów: lidzbarskiego, braniewskiego, ostródzkiego, giżyckiego, piskiego, bartoszyckiego, iławskiego, ełckiego, mrągowskiego, działdowskiego, kętrzyńskiego, oleckiego, szczycieńskiego i węgorzewskiego, po dwóch przedstawicieli rad seniorów w Elbląga i Olsztyna oraz organizacji seniorskich obejmujących swoim działaniem cały region takich jak: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Związek Sybiraków, Polski Związku Działkowców, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Przedstawicielem marszałka w radzie jest Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, która od wielu lat dążyła do powołania reprezentacji seniorskiego na szczeblu wojewódzkim i uczestniczyła w przygotowaniu statutu, regulaminu wyborów i ramowych zasad działania rady, w Społecznej Wojewódzkiej Radzie Seniorów reprezentować będzie, rzecznik praw osób starszych Stanisław Brzozowski.

4 października członkowie rady w głosowaniu tajnym powołali przewodniczącego Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Został nim Krzysztof Świątek z Olsztyna, reprezentujący Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W głosowaniu tajnym wybrany został także zarząd rady, który ukonstytuował się w składzie Elżbieta Dziergacz (w Ostródy) wiceprzewodnicząca rady, Barbara Nikołajuk-Liberna (z Olsztyna) sekretarz oraz Jolanta Adamczyk z Lidzbarka Warmińskiego, Teresa Kasa z Orzysza, Krystyna Kijewicz z Bisztynka, Ryszard Wachnik z Kętrzyna i Stanisław Brzozowski z Olsztyna.

Pierwszym działaniem Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która powołana została na trzyletnią kadencję, będzie opracowanie regulaminu i planu pracy. Rada jest ciałem społecznym, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie ma charakter doradczy, konsultacyjny i inicjatywny.

Proces powołania rady korzysta ze wsparcia realizowanego przez FOSę projektu finansowanego przez rządowy program ASOS.

także: https://www.olsztyn24.com/news/32676-ruszyla-spoleczna-rada-seniorow-wojewodztwa-warmisko-mazurskiego.html

Debata wyborcza na temat współpracy samorządu i NGO-sów

Wspólnie z Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszamy  na otwartą debatę wyborczą, która odbędzie się 15 października (poniedziałek) o godz. 14.00 w Hotelu Omega w Olsztynie, ul. Sielska 4a.

Debata skupiać się będzie na sprawach społecznych ważnych dla naszego Regionu, w szczególności na obszarze współpracy władz samorządowych z sektorem pozarządowym.

Zaproszenie do udziału w debacie otrzymały Komitety Wyborcze, które zarejestrowały listy kandydatów w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wysłano im oficjalne zaproszenia, a w nich trzy pytania, które zostaną postawione podczas debaty:

  1. Jaki pomysł ma Komitet Wyborczy na zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa?
  2. Co Komitet uważa za najważniejsze we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z ich reprezentacjami?
  3. W jaki konkretny sposób Komitet będzie współpracował z organizacjami pozarządowymi i ich reprezentacjami w razie wygrania wyborów? Jakie ma propozycje zmian w stosunku do obecnej formuły współpracy?

Ponadto uczestnicy debaty będą mogli zadać przedstawicielom Komitetów swoje własne pytania. Gorąco zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych, zaś w szczególności osoby reprezentujące organizacje pozarządowe z Warmii i Mazur, lokalnych liderów i wolontariuszy.

więcej szczegółów:

https://rowop.pl/aktualnosci/411/zapraszamy-ngo-na-debate-przedwyborcza.html

Badanie sytuacji i potrzeb organizacji członkowskich FOSy

Szanowni Państwo,

W związku z aktualizacją bazy danych organizacji członkowskich Federacji FOSa, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniu diagnozującym sytuację i potrzeby naszych organizacji członkowskich. Informacje uzyskane od Państwa posłużą jako materiał do przygotowania raportu obrazującego stan i potrzeby organizacji członkowskich Federacji.

Wnioski wynikające z zebranego materiału posłużą przede wszystkim do prowadzenia skuteczniejszych działań na rzecz efektywnej współpracy w ramach naszej sieci.

Z naszej strony, w ciągu kilku najbliższych dni, będą się z Państwem kontaktowali pracownicy biura w celu ustalenia terminu spotkania. Będą oni dysponowali kwestionariuszem (przesyłamy w załączeniu z prośbą o zapoznanie się), na podstawie którego przeprowadzą z Przedstawicielem Zarządu organizacji rozmowę zbierającej niezbędne dane. Zakładany termin realizacji badania 17-28 września 2018 r..

Z góry dziękujemy za współpracę i poświęcony czas!

badanie organizacji – kwestionariusz !

badanie organizacji – kwestionariusz ! pdf

 

Zaproszenie organizacji pozarządowych do konsultacji Programu współpracy na rok 2019

Szanowni Państwo!

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji Programu współpracy na rok 2019. Termin zgłaszania uwag i opinii: do 5 października 2018 r.

Link do konsultacji:

https://bip.warmia.mazury.pl/968/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-rok-2019.html

z poważaniem

Joanna Glezman

Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego

zaproszenie do konsultacji Programu_Wspolpracy_NGO_ 2019

Rusza nabór do Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 14 sierpnia 2018 r. przyjął Uchwałę Nr 36/772/18/V w sprawie: powołania Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  Rada będzie ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym Marszałka Województwa. Główny cel jej działania to tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie.

Na mocy powyższej uchwały w naszym regionie rozpoczął się proces naboru kandydatów na członków wojewódzkiej Rady Seniorów. Ogłoszenie o naborze znajduje się pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl/964/ogloszenie-marszalka-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-spolecznej-rady-seniorow-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego.html Informacja na temat podjętej inicjatywy została opublikowana również pod adresem: https://www.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/2861-nabor-kandydatow-do-spolecznej-rady-seniorow

W skład Rady wejdą m.in. reprezentanci senioralnych organizacji pozarządowych oraz senioralnych grup nieformalnych z powiatów, w których zostaną zorganizowane konferencje plenarne. Organizatorami konferencji powiatowych mogą być co najmniej dwie organizacje senioralne i/lub gminne rady seniorów. Szczegóły organizacji konferencji plenarnych określa załącznik nr 1 do Zasad wyboru i funkcjonowania Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przyjętych ww. uchwałą.

Państwa otwartość i zaangażowanie wzmocnią skuteczne przeprowadzenie wyborów w poszczególnych powiatach, a co za tym idzie, zapewnicie Państwo udział reprezentanta swojego powiatu w gremium, które będzie reprezentowało interesy osób starszych województwa warmińsko-mazurskiego wobec organów administracji publicznej, a także wielu innych podmiotów i instytucji.

 

 

 

W przypadku pytań w przedmiotowej sprawie prosimy o kontakt z:

Pauliną Karwowską – tel.: 89 523 60 92, e-mail: p.karwowska@federacjafosa.pl (Federacja FOSa) lub

Anną Konecko – tel.: 89 521 95 27, e-mail: a.konecko@warmia.mazury.pl (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej).

INFORMACJE DODATKOWE

Uchwala_36_772_18_V

Załącznik do Uchwały

Wyniki zapytania ofertowego – warsztaty z wizażu i stylizacji

Wyniki 4/WDA/ZO/2018 (warsztaty grupowe z wizażu i stylizacji))

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę prowadzenia warsztatów grupowych z wizażu i stylizacji.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa:  Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr Kursor Oddział w Białej Podlaskiej

Adres:   ul. Narutowicza 66, 21-500 Biała Podlaska

Wyniki zapytania ofertowego – indywidualne doradztwo dietetyczne

 

Wyniki 3/WDA/ZO/2018 (indywidualne specjalistyczne doradztwo dietetycznego)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę indywidualnego doradztwa dietetycznego.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa:  Gabinet Dietetyki  Klinicznej Klaudia Smosarska

Adres:   ul. Kościuszki 13/219, 10-502 Olsztyn