Dzienny Dom Opieki Medycznej dla seniorów

Przy ulicy Kościuszki w Olsztynie działa od ponad roku Dzienny Dom Opieki  Medycznej. Prowadzona przez Caritas placówka adresowana jest zasadniczo do seniorów, pacjentów 65+ . To dobre miejsce dla osób głównie bezpośrednio po hospitalizacji,  ciągle wymagających wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru na terapią farmakologiczną i rehabilitacji. Dostępne  jest  jednak także dla osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przebywały w szpitalu. Skierowanie do DDOM wdaje lekarz rodzinny, bądź lekarz prowadzący, jeśli pacjent trafia tu bezpośrednio ze szpitala.

– W ciągu trzech dni po przybyciu, z udziałem lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji ustalamy zakres ćwiczeń i sposób postępowania z każdym pacjentem. To nie jest tylko rehabilitacja, także elementy terapii zajęciowej,  zabawy. Cały dzień coś się dzieje  – mówi kierownik zespołu medycznego i szefowa domu, Joanna Szwedo podkreślając, że równie ważne jak systematyczne ćwiczenia jest dobre nastawienie psychiczne pacjenta.

Dzienny Dom Opieki Medycznej ma miejsce na 15 osób z miasta Olsztyna. Jego atutem jest intensywność terapii, „turnus”  obejmuje  minimum 30 dni codziennych zajęć, a może być (zależnie od konsultacji lekarskich) przedłużony nawet do 120 dni. Pacjenci na miejscu mogą korzystać z kinezyterapii, masażu, leczenia polem magnetycznym, światłolecznictwa, elektrolecznictwa, krioterapii,  także ćwiczeń usprawniających, edukacji w zakresie samopielęgnacji i samoopieki, doradztwa w doborze wyrobów medycznych itp.

Codziennie rano busem (przystosowanym także dla osób poruszających się na wózkach) seniorzy przywożeni są na zajęcia, a  po obiedzie odwożeni do domu.  Głównym założeniem, finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia, projektu Dziennych Domów Pomocy Medycznej  jest bowiem przygotowanie pacjenta do samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym, a hasłem „Zdrowiej w domu”.

https://www.facebook.com/Dzienny-Dom-Opieki-Medycznej-Caritas-Olsztyn-217462818708431/

http://olsztyn.caritas.pl/DDom/

 

400 seniorów w systemie teleopieki

17 stycznia w Olsztynie, władze 20 miast i gmin regionu podpisały z samorządem województwa umowy dotyczące wdrożenia  systemu teleopieki dla osób starszych. Warmińsko-Mazurskie, jako pierwsze w kraju na taką skalę testować będzie system w niektórych  miastach  (np. w Giżycku) funkcjonujący  już od kilku lat. Projektem objętych będzie wyjściowo 400 osób,  po 20 w każdej gminie. System, za pomocą łączy telefonicznych (telefon stacjonarny, bądź komórkowy) w mieszkaniu i bransoletki/breloczka stale noszonego przez osobę starszą,  pozwala jednym przyciśnięciem guzika wezwać pomoc.  Sygnał dociera do operatora, który łącząc się z seniorem ocenia, czy sytuacja wymaga poważnej interwencji (karetka, straż pożarna) czy wystarczy powiadomić rodzinę bądź sąsiadów, do których  – jeśli zgodzili się uczestniczyć w projekcie – operator ma kontakt. W przypadku zasłabnięć, upadków w mieszkaniu mieszkających samotnie osób starszych, taka pomoc  jest bardzo ważna. Równie istotna jest świadomość, że przez 24-godziny na dobę można na nią liczyć.

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin i wicemarszałek, Wioletta Śląska-Zyśk, umowy o wprowadzeniu systemu teleopieki  podpisali z samorządami: Olsztyna, Elbląga, Ełku, Iławy, Nowego Miasta Lubawskiego, Ostródy, Gietrzwałdu, Bartoszyc, Ornety, Pasłęka, Morąga Braniewa, Lidzbarka Warmińskiego, Biskupca, Szczytna, Pisza, Mrągowa, Węgorzewa, Gołdapi i  Olecka. W większości wymienionych gmin, przy pomocy ośrodków opieki społecznych, dokonano już wyboru seniorów (60+) zgłoszonych do systemu, niektóre wybrały także operatora systemu. Wszystko powinno zacząć działać w ciągu najbliższych tygodni.

Koszty pilotażowego roku 2018 dzielone są po połowie – 143 870 złotych samorząd regionu i  145 tysięcy poszczególne gminy. Jak powiedziała dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Wiesława Przybysz, kolejne gminy, które się na to zdecydują, mogą jeszcze w tym roku ubiegać się o dofinansowanie wprowadzenia systemu teleopieki.

Działanie systemu zostanie ocenione w połowie roku w Olsztynie w trakcie dorocznej konferencji z okazji Światowego  Dnia Praw Osób Starszych.

 

Wyniki zapytania ofertowego – doradztwo w zakresie dietetyki

Wyniki zapytania ofertowego nr 6/WDA/ZO/2017 (usługa indywidualnego doradztwa w zakresie dietetyki

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę indywidualnego doradztwa w  zakresie dietetyki.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa: Klaudia Smosarska
Adres:   ul. Narutowicza 23c/33, 10-581 Olsztyn

Wyniki postępowania ofertowego – poradnictwo biznesowe

Wyniki zapytania ofertowego nr 5/WDA/ZO/2017

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę indywidualnego specjalistycznego poradnictwa biznesowego

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:

LEX Consulting Doradztwo Prawno-Gospodarcze Marcin Nowakowski, ul. Korzeniowskiego 39, 83-000 Pruszcz Gdański

Wyniki zapytania ofertowego – poradnictwo prawne

Wyniki zapytania ofertowego nr 3/WDA/ZO/2017

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę indywidualnego specjalistycznego poradnictwa prawnego

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:

Paweł Klonowski, ul. Rymkiewicza 4, 10-089 Olsztyn

FOSa dzieciom i seniorom

W tym roku, już po raz JEDENASTY, zorganizujemy gwiazdkowe prezenty dla dzieci najbardziej potrzebujących pomocy, zwłaszcza dla tych mieszkających na terenach wiejskich. Po raz pierwszy oficjalnie akcję kierujemy również do osób starszych. Zapraszamy organizacje członkowskie i partnerskie zainteresowane współpracą i udziałem w naszej akcji.

Federacja FOSa odpowiada za ogólną organizację akcji zapewniając pozyskanie zawartości paczek. Natomiast ze strony wybranej organizacji oczekiwalibyśmy wsparcia w zakresie wskazania dzieci, spakowaniu prezentów, zaangażowaniu wolontariuszy – Mikołajów do wręczania prezentów, ewentualnie uzupełnienia zawartości paczek oraz przygotowania krótkiej informacji prasowej (w tym fotograficznej) z przekazania paczek.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Magdalena Chojnacka, e-mail: m.chojnacka@federacjafosa.pl, tel.fax 89- 523-60-92.

FOSA DZIECIOM I SENIOROM ZGŁOSZENIE

 

Zapytanie ofertowe – opieka nad dziećmi

Zapytanie ofertowe nr 7/WDA/ZO/2017  ( usługa  opieki nad dziećmi uczestników projektu „W drodze do aktywności”)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące usługi opieki nad dziećmi uczestników projektu ” W drodze do aktywności”.

Oferty przyjmujemy do 6 grudnia 2017 r.  do godziny. 12:00

Wybrana oferta – wizaż i stylizacja

Wyniki zapytania ofertowego nr 4/WDA/ZO/2017

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na warsztaty wizażu i stylizacji.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa:  Architekta Stylu Alina Awiżeń.

Projekt społeczny – od A do Z

Projekt społeczny – jak go stworzyć i zrealizować od A do Z

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu „Projektu społecznego” Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy z zarządzania projektem . uczestnik pozna czym jest projekt , czym są interesariusze projektu. Pozna etapy  projektu, będzie potrafił zarządzać zespołem projektowym.

Program szkolenia:

1.Cykl życia projektu według standardów Unii Europejskiej

2. Budowanie zespołu projektowego i pozyskiwanie partnerów

– jak nawiązywać i podtrzymywać współpracę z partnerami projektowymi i społecznymi? Gdzie szukać partnerów i jak z nimi sprawnie współpracować?

3.Diagnoza dla potrzeb projektu – strategie i narzędzia

– jak diagnozować wybrane środowisko społeczne pod kątem jego potrzeb i problemów oraz potencjałów? Jak konstruować narzędzia takiej diagnozy i prowadzić badania?

4.Cele, rezultaty i działania w projekcie

– jak planować cykl życia projektu uwzględniając jego wszystkie etapy?

5.Harmonogram i budżet projektu:

– jak tworzyć strategię, harmonogram i budżet projektu?

6.Ewaluacja w projekcie społecznym

– jak prowadzić ewaluację projektu społecznego?

7.Pozyskiwanie środków na projekty

– gdzie i jak poszukiwać partnerów i źródeł finansowania projektów społecznych, by aktywnie rozwijać swoją karierę zawodową?

 

Szkolenie ma formę warsztatową, będzie prowadzone przez trenerów z doświadczeniem
w zarządzaniu projektu, skończy się certyfikatem , oraz będzie pozwalać przygotować własny projekt

Czas trwania szkolenia: 3 dni szkoleniowe (24 godziny).

Harmonogram:

10.00 – 11.30 – szkolenie
11.30 – 11.45 – przerwa
11.45 – 13.15 – szkolenie
13.15 – 13.45 – obiad
13.45 – 15.00 – szkolenie
15.00 – 15.15 – przerwa
15.15 – 16.30 – szkolenie

Szczegółowych informacji w zakresie rekrutacji na szkolenie, ceny szkolenia itd. udziela Paweł Pietrzak pod nr tel. 500 897 175  e-mail p.pietrzak96@op.pl

Amicus Bonus 2017

W związku z obchodzonym 21 października Dniem Pracownika Socjalnego wicewojewoda Sławomir Sadowski spotkał się z pracownikami socjalnymi z regionu, podczas którego wręczył przyznane przez wojewodę wyróżnienia za pracę socjalną, w tym najbardziej prestiżowe – statuetki Amicus Bonus.

W kategorii indywidualnej nagrodzono Elżbietę Rafalską, minister pracy i polityki społecznej zaś w kategorii zespołowej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy
Wśród instytucji nagrodzonych medalami i listy gratulacyjnymi znalazło się m.in. będące członkiem FOSy Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Arka” w Olsztynie (prezes Fabian Stasiewicz) – za działania, których celem jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży oraz wspieranie rodzin.

Wszystkim nagrodzonym, gratulujemy!

źródło W-M Urząd Wojewódzki