Biuro nieczynne – przepraszamy!

W dniach 23-24 września (poniedziałek i wtorek) biuro federacji FOSa przy ulicy Linki 3/4 w Olsztynie z przyczyn niezależnych będzie nieczynne.

Ze wszystkimi pilnymi sprawami można się zgłaszać do prowadzonego przez nas klubu przy ul. Mazurskiej 7/2

Za ewentualne kłopoty serdecznie przepraszamy!

15-lecie FOSy – zapraszamy na nasz jubileusz !

15 lat to taki trochę zwariowany wiek. Dużo w nim buntu, nastoletniej przemądrzałości i dziecięcej naiwności. Na szczęście organizacja to nie nastolatek ani nastolatka. 15 lat to dla organizacji kawał czasu nabierania doświadczeń, radzenia sobie w trudnych sytuacjach i satysfakcji z dobrych działań. Federację FOSę tworzą organizacje, które na pierwszym miejscu stawiają drugiego człowieka i mądrze go wspierają. Wspólnie dotarliśmy do tego wieku i chcemy to uczcić.

W poniedziałek 23 września zapraszamy do Olsztyńskiego Planetarium na galę jubileuszową, a nasze organizacje członkowskie i partnerskie na dwudniowe spotkanie w Lidzbarku Warmińskim. W linku znajdziecie Państwo program i formularze zgłoszeniowe. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, należy poczekać na potwierdzenie swojego udziału.

ZAPROSZENIE -15-lecie Federacji FOSa

Jubileusz 15-lecia Federacji FOSa – formularz zgłoszeniowy.

Urzędnik z misją – głosowanie trwa

„Dusza człowiek, wspiera i pomaga organizacjom pozarządowych, kreuje kulturę, rozrywkę i rekreację w gminie Lidzbark” – Małgorzata Nawrocką z Lidzbarka jest kolejną kandydatką do tytułu urzędnika z misją w głosowaniu sms-owym prowadzonym przez Gazetę Olsztyńską.
W plebiscycie „Urzędnik z misją” organizowanym na 15-lecie federacji FOSa mogą wziąć udział urzędnicy pracujący na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, pracownicy wszystkich szczebli administracji publicznej. Mogą to być np. pracownicy urzędu gminy czy powiatu, pracownicy socjalni, ale też instytucji kulturalnych czy innych urzędów. Z plebiscytu wyłączeni są prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie gmin, a także starostowie powiatów oraz członkowie zarządów samorządów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
Ostateczny termin zgłaszania upływa 18.09.2019 roku. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: redakcja@gazetaolsztynska.pl
Do tej pory zgłoszono dziewięć osób, są to wyłącznie panie.
Katarzyna Karolska, główny specjalista w Biurze Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku
Katarzyna Kopeć, pełnomocnik burmistrza Kętrzyna ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Jadwiga Gryncewicz z Urzędu Miejskiego w Orzyszu
Iwona Balcerzak, pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Katarzyna Waluk, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku
Anna Kupczak, starszy referent ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcianach
Beata Kulesza, dyrektor MOPS w Elblągu
Brygida Adamajtis, kierownik PCPR Bartoszyce
Małgorzata Nawrocka, naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku

Głosowanie sms-owe trwa do 20 września. Zwycięzców poznamy w czasie uroczystej gali 15-lecia Federacji FOSa, która odbędzie się 23 września w olsztyńskim Planetarium.
Patrz: http://gazetaolsztynska.pl/606172,Wciaz-szukamy-urzednika-z-misja-Mamy-kolejne-zgloszenie.html

 

Zapraszamy na bieg! – Endorfiny na piętnastolecie FOSy

Jednym z punktów przygotowywanych na wrzesień obchodów 15-lecia FOSy będzie w Olsztynie I Bieg Pozarządowy. Zostanie on rozegrany 29 września 2019 w rejonie olsztyńskiej Plaży Miejskiej po ścieżkach CRS Ukiel. Bieg organizowany jest dla dzieci (dystanse od 0,5 do 1,5 km) i dla dorosłych (5 km). Dla pracowników organizacji pozarządowych, uczestników realizowanych przez nas projektów i ich dzieci, ale także dla wszystkich chętnych.

Endorfiny, hormony szczęścia mamy w sobie. Trzeba je tylko wyzwolić. Oderwanie się od pracy, codziennych obowiązków i przyzwyczajeń, każdemu wyjdzie na zdrowie. Udział w zawodach całych rodzin, rodziców i dzieci będzie też doskonałą lekcją wychowawczą. Medale po biegu dostaną wszyscy, dla zwycięzców (miejsca I-III) kategorii przewidziano statuetki i nagrody rzeczowe.
Zapisy już ruszyły! Szczegóły imprezy, regulamin i informacje o zgłoszeniach na stronie: https://superczas.pl/biegpozarzadowy2019#main

 

 

 

 

 

Pomogliśmy rodakom w Nowych Święcianach na Litwie

Federacja FOSa współpracuje z Warmińsko-Mazurską Koalicją Kresowian deklarując wspólne działania „na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza w obszarze wzmacniania kontaktów organizacji socjalnych z warmińsko-mazurskimi organizacjami kresowymi oraz polskimi i polonijnymi środowiskami z zagranicy”. W współpracy z Warmińsko-Mazurską Koalicją Kresowian i dzięki naszej zbiórce udało się w ostatnich tygodniach dotrzeć z darami żywnościowymi do 166 mieszkańców Rejonu Święciańskiego na Litwie, skąd otrzymaliśmy właśnie podziękowania za pomoc z pozdrowieniami od Dyrektora Domu Polskiego Edwarda Jedzińskiego (radnego rejonowego) oraz Prezesa Związku Polaków na Litwie, koło Nowe Święciany, Wacława Wikłojcia.

 

W Nowych Święcianach, położonych około stu kilometrów od Wilna od pięciu lat działa Dom Polski. Polscy seniorzy z tej miejscowości od lat uczestniczą w Integracyjnych Spotkaniach Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Olsztynie, ostatnie odbyło się w czerwcu br.

Urzędnik z Misją – konkurs FOSy i „Gazety Olsztyńskiej”

Znamy naprawdę wspaniałe osoby, które pracują w urzędach, ośrodkach pomocy społecznej, domach kultury, bibliotekach. Często ich praca nie jest doceniana, a czasami postrzegana stereotypowo. Chcemy to odczarować.

Wspólnie z „Gazetą Olsztyńską” zorganizowaliśmy plebiscyt na „Urzędnika z Misją”. W plebiscycie mogą wziąć udział urzędnicy pracujący na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Do plebiscytu mogą być zgłoszeni pracownicy wszystkich szczebli administracji publicznej, a więc nie tylko pracowników urzędów, ale też ich jednostek organizacyjnych. Mogą to być np. pracownicy Urzędu Gminy czy powiatu, pracownicy socjalni, ale też instytucji kulturalnych czy innych urzędów. Z plebiscytu wyłączeni są prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie gmin, a także starostowie powiatów oraz członkowie zarządów samorządów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

22 sierpnia rozpoczyna się głosowanie sms-owe, które potrwa do 20 września do godziny 23.59.

Pierwsze kandydatki są już zgłoszone, czekamy na kolejne osoby. Szczegóły w linku.

http://gazetaolsztynska.pl/600841,Urzednik-z-misja.html

Konkurs „Społecznicy FOSy”

Po raz kolejny chcemy nagrodzić społeczników z regionu, którzy poszukują nowych dróg i ciekawych rozwiązań w pracy z osobami mającymi trudność w zaspokajaniu podstawowych potrzeb egzystencjalnych.

Celem konkursu „Społecznicy FOSy” jest propagowanie innowacyjnego podejścia oraz postawy pomocniczości, realizowanych w oparciu o socjalne organizacje pozarządowe  z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać do dnia 15 września 2019 r w wersji elektronicznej na adres e-mailowy biuro@federacjafosa.pl lub w wersji papierowej na adres: Federacja FOSA 10-534 Olsztyn, ul. Linki 3/4.

Szczegóły, czyli regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe w załącznikach.

Zapraszamy!

Regulamin-konkursu-FOSy-2019akt

formularz zgloszeniowydlaorganizacji akt

zaB.-nr-1-formularz-zgloszeniowydlaosobyakt

 

Promujemy Olsztyński Budżet Obywatelski

Do 4 września 2019 można zgłaszać wnioski w kolejnej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku w budżecie miasta na ten cel przeznaczona została kwota 6 400 000 złotych.
Federacja FOSa popierając wszelkie formy aktywności obywatelskiej i zaangażowania mieszkańców w życie i sprawy swojego miasta, osiedla, społeczności lokalnej przyłącza się do promocji OBO. W zaplanowanej na najbliższy miesiąc akcji edukacyjno-informacyjnej przeprowadzone zostaną:
– 7 sierpnia 2019 plenerowe spotkanie informacyjne z udziałem zwycięzców poprzedniej edycji OBO (o godzinie 16.00 na Podzamczu – w pobliżu ławeczki z Kopernikiem – przy okazji organizowanego przez FOSę street-artowego malowania olsztyńskiej szafy artystycznej.
– 12 sierpnia – godz. 16.00 w siedzibie FOSy przy ulicy Linki 3/4 ogólne spotkanie informacyjne
– 26 sierpnia i 2 września – o godzinie 16.30 w siedzibie FOSy (ul. Linki 3/4) – maraton pisania wniosków.
W ramach akcji promocyjnej zorganizowane zostaną także cztery spotkania informacyjne na terenie miasta Olsztyna, szczegóły wkrótce.
O Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim czytaj także https://glosujobo.olsztyn.eu/

Rozeznanie rynku na usługę poprowadzenia warsztatów kompetencji społecznych i życiowych

Rozeznanie rynku na usługę poprowadzenia warsztatów kompetencji społecznych i życiowych

dla uczestników projektu „Olsztyński Klub Integracji Społecznej 2” współfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Treść zapytania ofertowego w załączniku.

Nr postępowania:             1/OKIS2/2019

Realizator projektu:  Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, ul. Linki 3/4 , 10-534 Olsztyn;

telefon: 739 250 621;  e-mail: biuro@federacjafosa.pl;

adres strony internetowej: http://www.federacjafosa.pl/

1Zapytanie ofertowe OKIS2

 

Absolutorium dla zarządu FOSy

W dniu 30 maja odbyło się sprawozdawcze walne zebranie Federacji FOSa.

Obecnym przedstawiony został raport roczny i sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Patrz (http://federacjafosa.pl/kontakt/raporty-roczne/). Walne zebranie zatwierdziło sprawozdania i  udzieliło zarządowi absolutorium

Następnie prezes FOSy, Bartłomiej Głuszak, zaprezentował założenia planu pracy i najważniejsze projekty realizowane w roku 2019.

Walne zebranie podjęło także uchwałę o wysokości składki członkowskiej – pozostawiono wysokość składki na niezmienionym poziome tj. 120 zł za rok, a gdy składka zostanie opłacona do końca lutego – 80 zł.