Polityka senioralna – raport za lata 2015-16

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 23 października 2017 r. przyjął Raport z monitoringu wdrażania w latach 2015-2016 programu  „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”. Raport opracowano na podstawie informacji otrzymanych z samorządów gminnych i powiatowych, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, instytucji ochrony zdrowia, rynku pracy, policji, straży miejskiej, uczelni wyższych, szkół policealnych, uniwersytetów
i akademii trzeciego wieku, a także regionalnych mediów i organizacji pozarządowych (w tym federacji FOSa). Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu.

Raport_polityka_senioralna_2015_2016

Zapytanie ofertowe – catering

Zapytanie ofertowe nr 2/WDA/ZO/2017  (usługa cateringowa podczas warsztatów dla uczestników projektu „W drodze do aktywności”)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringowej podczas warsztatów dla uczestników projektu ” W drodze do aktywności”

Oferty przyjmujemy do 30 października 2017 r. do godziny. 14:00/

Zapytanie ofertowe nr WDA 2_2017_ catering

Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami – ważne pismo

W załączniku przesyłamy Państwu do wiadomości  scan pisma, które jest odpowiedzią PFRON na stanowisko Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wyrażające niepokój spowodowany brakiem sprawnej realizacji programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” oraz na uwagi co do wkładu własnego i stosowania promes. Pismo dotarło właśnie do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego.

Przypominam, iż w Radzie zasiadają przedstawiciele Federacji FOSa oraz jej organizacji członkowskich, reprezentując organizacje pozarządowe, w tym socjalne.

Z poważaniem

Bartłomiej Głuszak

Prezes Zarządu FOSy

fundusz image0001

_______________

Zapytanie ofertowe – dostawa materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe nr 1/WDA/ZO/2017 (sukcesywna dostawa materiałów biurowych do funkcjonowania JOBfirmy)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnej dostawy materiałów biurowych do funkcjonowania JOBfirmy.

Oferty przyjmujemy do 20 października 2017 r. do godziny. 23:59.

Zapytanie ofertowe nr WDA 1_2017_

Jak pozykiwać zamówienia – bezpłatne szkolenia

Trwa nabór przedsiębiorstw społecznych i ich pracowników w ramach projektu „Skutecznie pozyskujemy zamówienia”

Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do udziału w całkowicie bezpłatnych szkoleniach i doradztwie z zakresu pozyskiwania zamówień publicznych przez przedsiębiorstwa społeczne. Brak opłat za udział wynika z faktu, iż szkolenia i doradztwo są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach EFS w ramach projektu pt. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”.  W ramach projektu zapewniamy Państwu BEZPŁATNIE: szkolenia w wymiarze 48 godzin, materiały szkoleniowe, doradztwo indywidualne, wyżywienie w trakcie szkoleń, a dla osób spoza miejsc realizacji szkoleń – noclegi i zwrot kosztów dojazdu na szkolenia! Szkolenia w odbywać się będą w Olsztynie.  Nadzór nad projektem i szkoleniami pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które jest Instytucją przyznającą środki na projekt.

WARUNKI UDZIAŁU

  1. Wypełnienie formularzy zgłoszeniowych (kwestionariusz Przedsiębiorstwo Społeczne, Kwestionariusz Uczestnika Projektu, Formularz de minimis) i przesłanie ich pocztą, mailem (podpisane skany) lub faxem na następujące adresy:

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
ul. Linki 3/4; 10-535 Olsztyn
e-mail: m.soroka@federacjafosa.pl

  1. Termin zgłoszeń:

I faza rekrutacji – 30 września 2017 roku
II faza (w razie wolnych miejsc) – 31 października 2017 roku
III faza (w razie wolnych miejsc) – 30 listopada 2017
IV faza – w miarę dostępności miejsc – 31 grudnia 2017 roku

Szkolenia w zależności od preferencji i dostępności terminów odbywać się będą od października 2017 roku do lutego 2018 roku.  Tym samym Przedsiębiorstwo zgłaszające się  w I fazie może zaproponować szkolenie w późniejszym terminie. Dostępność miejsc będzie w takiej sytuacji potwierdzana przez Federację FOSa.

Rekrutacja

OSwiadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Kwestionariusz Uczestnika Projektu

Kwestionariusz Przedsiębiorstwo Społeczne

Formularz de minimis

Konsultacje programu przeciwdziałania narkomanii

Trwają konsultacje dotyczące Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022. Uczestniczy w nich członkowska organizacja FOSy,  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Rucianego-Nidy. Do przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie projektu programu, który jest dostępny a stronie www.warmia.mazury.pl (w zakładce Polityka Społeczna) do dnia 5 października 2017 można składać opinie, propozycje i uwagi.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Wyniki postępowania 1/RUSKB/RPO/2017

Podajemy wyniki postępowania nr 1/RUSKB/RPO/2017 na wyłonienie wykonawców usług doradczych z zakresu prawa, mediacji, profilaktyki zdrowia, poradnictwa rodzinnego i w zakresie problemów opiekuńczych i wychowawczych, pomocy przedmedycznej i postępowania z osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i osobami z niepełnosprawnością, terapii uzależnień, higieny i zdrowego żywienia oraz gospodarowania budżetem domowym i postępowania w procedurach windykacyjnych.

Prawne – Wyłoniony wykonawca: Kancelaria Prawa Prywatnego i Gospodarczego Togatus Sławomir Trojanowski

Mediacyjne – Wyłoniony wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Jowita Hryniewiecka

Poradnictwo rodzinne i w zakresie problemów opiekuńczych i wychowawczych – Wyłoniony wykonawca: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Halina Chorążewicz

Gospodarowanie budżetem domowym i postępowanie w procedurach windykacyjnych – Wyłoniony wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Jowita Hryniewiecka

Poradnictwo w zakresie pomocy przedmedycznej i postępowania z osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i osobami z niepełnosprawnością – nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak ofert.

Terapia uzależnień – nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak ofert.

Poradnictwo z zakresu higieny i zdrowego żywienia – nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak ofert
Profilaktyka zdrowia – nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak ofert.

 

Wyniki postępowania 1/RUSFB/RPO/2017

Informujemy o wynikach postępowania nr 1/RUSFB/RPO/2017 na wyłonienie wykonawców usług doradczych z zakresu prawa, mediacji, profilaktyki zdrowia, poradnictwa rodzinnego i w zakresie problemów opiekuńczych i wychowawczych, pomocy przedmedycznej i postępowania z osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i osobami z niepełnosprawnością, terapii uzależnień, higieny i zdrowego żywienia oraz gospodarowania budżetem domowym i postępowania w procedurach windykacyjnych.
Prawne –
Wyłoniony wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Ewa Habuda

Mediacyjne –
Wyłoniony wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Ewa Habuda

Poradnictwo rodzinne i w zakresie problemów opiekuńczych i wychowawczych –
Wyłoniony wykonawca: NGO and Business Service Przemysław Rajchel

Gospodarowanie budżetem domowym i postępowanie w procedurach windykacyjnych –
Wyłoniony wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Ewa Habuda

Poradnictwo w zakresie pomocy przedmedycznej i postępowania z osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i osobami z niepełnosprawnością – nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak ofert
Terapia uzależnień – nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak ofert
Poradnictwo z zakresu higieny i zdrowego żywienia – nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak ofert
Profilaktyka zdrowia – nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak ofert

Polecamy Targes.pl

W niedzielę 3 września 2017 na Bulwarze Zygmunta Augusta w Elblągu odbyły się Targi Przedsiębiorczości Społecznej, będące jednym z wydarzeń towarzyszących XII Elbląskiego Święta Chleba.

Przy okazji polecamy portal

 

Targes.pl –

to portal pośredniczący w sprzedaży produktów i usług przedsiębiorstw tworzących niepowtarzalny klimat województwa warmińsko-mazurskiego. Jego działania zmierzają do rozwoju ekonomii społecznej, katalog podmiotów liczy już kilkadziesiąt organizacji pozarządowych (w tym FOSa) spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, fundacji, ale także przedsiębiorstw lokalnych , rzemieślników oraz rękodzielników.
Głównym założeniem portalu jest pośrednictwo: łączymy producentów z nabywcami, dlatego prowadzimy szerokie działania promocyjne podmiotów, które sprzedają swoje produkty i usługi na stronie targes.pl.

Klient znajdzie szeroką ofertę, od usług opiekuńczych, cateringowych, sprzątania, usług turystycznych w miejscowościach i obiektach Warmii i Mazur, poprzez rozrywki dla dzieci i młodzieży, propozycję wynajmu pomieszczeń, aż do rękodzieła.
Każda transakcja dokonana za pomocą Targes.pl to zakup produktów i usług unikatowych, z których część dochodów przeznaczona jest na cele społeczne, a każda sprzedaż to pomoc w ich realizacji.
Administratorem strony jest organizacja pozarządowa – ESWIP.

https://www.targes.pl/