Nowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

12 lutego Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin wręczył akty powołania członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (na lata 2019-2021) IV kadencji.  Współprzewodniczącymi rady na pierwszym spotkaniu wybrani zostali Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego oraz Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołana została zarządzeniem marszałka z dnia 18 stycznia 2019 na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 41a i 41b ustawy)

Wśród dwudziestu członków znajdują się przedstawiciele marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, wojewody warmińsko-mazurskiego oraz organizacji pozarządowych, stanowiących połowę jej składu. Są to, poza Bartłomiejem Głuszakiem, także Arkadiusz Jachimowicz (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, organizacja członkowska Federacji FOSa), Marek Borowski  (Bank Żywności w Olsztynie, organizacja członkowska Federacji FOSa), Janina Milewicz (UTW w Olsztynie, organizacja członkowska Federacji FOSa), Teresa Kocbach (Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” w Olsztynie, organizacja członkowska Federacji FOSa) oraz Piotr Baczewski (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” w Górowie Iławeckim, organizacja członkowska Federacji FOSa). Stronę pozarządową reperezentują poza tym: Antoni Furtak (Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur)
Dorota Jeżowska-Olszewska (Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego) Marlena Kulis – Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach i Andrzej Karski – Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie.

Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie zadań pożytku publicznego realizowanych w szczególności we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Może również podejmować inicjatywy w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego

Pełny skład rady: https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/3681-wspolpraca-samorzadow-z-sektorem-obywatelskim

Wszystkim członkiniom i członkom Rady życzymy owocnej pracy!

 

Zapytanie ofertowe – dostawa sprzętu biurowego i multimedialnego

Zapytanie ofertowe nr  2/WDA/ZO/2019 na usługę zakupu i dostawy sprzętu biurowego i multimedialnego w ramach projektu pod nazwą „W drodze do aktywności”

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzimy zapytanie ofertowe na usługę zakupu i dostawy sprzętu biurowego i multimedialnego w ramach projektu pod nazwą „W drodze do aktywności”.

Oferty przyjmujemy do 20 lutego 2019 r. do godziny. 23:59

Uwaga!!! W zapytaniu ofertowym był błąd w opisie specyfikacji bindownicy termicznej. Dokonano poprawy specyfikacji o oczekiwane parametry bindownicy termicznej.

Nowy załącznik

Zapytanie ofertowe nr2_2019_sprzęt

Zapytanie ofertowe – leasing samochodu osobowego


Zapytanie ofertowe nr 1/WDA/ZO/2019 na dostawę samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzimy zapytanie ofertowe na dostawę samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

Oferty przyjmujemy do 20 lutego 2019 r. do godziny. 23:59

 

zapytanie ofertowe 1_2019 leasing

Załączniki_Formularz oferty plus oświadczenie

Rozeznanie rynku – organizacja survivalu

Rozeznanie rynku na usługę organizacji survivalu dla uczestników projektu  „W drodze do aktywności”.

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzimy rozeznanie rynku na na usługę organizacji survivalu w ramach projektu „W drodze do aktywności” współfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty przyjmujemy do 7 lutego 2019 r. do godziny. 23:59.

Szczegóły w załączniku:

rozeznanie rynku nr 2_2019 _usługa survivalu dla uczestników projektu

Rozeznanie rynku na zakup ergonomicznych foteli

Rozeznanie rynku na usługę na zakup i dostawę ergonomicznych foteli biurowych dla osób ze schorzeniami kręgosłupa w ramach racjonalnych usprawnień dla uczestników/uczestniczek projektu „W drodze do aktywności”

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzimy rozeznanie rynku na zakup i dostawę 15 ergonomicznych foteli biurowych dla osób ze schorzeniami kręgosłupa w ramach racjonalnych usprawnień  dla uczestników/uczestniczek projektu „W drodze do aktywności” współfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Oferty przyjmujemy do 4 lutego 2019 r. do godziny. 23:59.

rozeznanie rynku nr1_2019 _krzesła dla osób ze schorzeniami kręgosłupa

 

Oszustwa „na wnuczka” – alarm trwa!

Stanisław Brzozowski, rzecznik praw osób starszych uczestniczył 23 stycznia w TVP 3 Olsztyn w programie „Wstaje Nowy Dzień”. Jednym z tematów audycji, w której wzięła też udział podkomisarz Izabela Niedźwiedzka-Pardela z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie było kolejne ostrzeżenie przed oszustwami „na wnuczka”.

W 2018 roku w całym kraju metodą „na wnuczka” oszuści wyłudzili od seniorów około 60 milionów złotych. W naszym regionie policja stwierdziła w ubiegłym roku 19 takich przypadków (nieudanych prób było 3-4 razy więcej) na kwotę 752 tysięcy. Od początku obecnego roku olsztyńska policja na szczęście nie odnotowała jeszcze przestępstw tego typu.

Stosowana od lat i bez przerwy modyfikowana metoda oszustwa „na wnuczka” wykorzystuje ufność osób starszych, a zwłaszcza ich gotowość do niesienia pomocy bliskim. Typowy przykład oszustwa to telefon od „wnuczka” informujący o wypadku lub innej dramatycznej sytuacji. Dzwoniący udaje wnuczka, wciągając seniora w rozmowę zdobywa informacje uwiarygadniające sytuację, zmienia głos tłumacząc się np. przeziębieniem, często udaje tylko „kolegę wnuczka” itp. Ostatnio w tym scenariuszu oszuści coraz częściej wykorzystują także zaufanie do policji, wplatając do intrygi rzekomego policjanta tropiącego oszusta, któremu należy przekazać potrzebną sumę.

Metoda w wielu przypadkach okazuje się skuteczna, mimo że policja nieodmiennie podkreśla, iż nigdy nie żąda od obywateli przekazywania pieniędzy, podawania numerów kont itp., nie angażuje ich także w prowadzone przez siebie operacje przeciw przestępcom. Alarm należy podnosić bezustannie, przy każdej możliwej okazji i we wszystkich środowiskach. Zagrożenie wynika bowiem nie tylko z perfidnego wykorzystywania ufności osób starszych, ale także coraz bardziej rozluźniających się relacji w rodzinach. Tam gdzie kontakt, między pokoleniem dziadków, a pokoleniem dzieci i wnuków jest częsty i bezpośredni, i nie ogranicza się wyłącznie od sporadycznych telefonów, oszustwo „na wnuczka” nie przejdzie.

Patrz także: https://olsztyn.tvp.pl/40977606/23119-cz1

15 inicjatyw na 15-lecie FOSy – konkurs

Szanowni Państwo,

15 lat aktywnych działań Federacji FOSa jest wspaniałą okazją, aby podzielić się z innymi naszymi doświadczeniami i wesprzeć tych najbardziej aktywnych. W związku z tym, Federacja FOSa zachęca do wzięcia udziału w konkursie „15 inicjatyw na 15-lecie Federacji FOSa”. Konkurs organizowany jest w celu pobudzenia aktywności społecznej i wsparcia działań obywatelskich realizowanych przez mieszkańców i na rzecz swoich społeczności lokalnych.

 

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 11 lutego włącznie.

Szczegółowy regulamin konkursu, w załączeniu.

15 inicjatyw (1)

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), które odbędzie się
7 stycznia o godzinie 12:00 w Lidzbarku Warmińskim w Hotelu Krasicki (Pl. Zamkowy 1/7).

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 określa m.in. cele, kierunki działań oraz mechanizmy prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r. oraz priorytety finansowe środków budżetu państwa, jak i funduszy europejskich w nadchodzących latach. Z projektem dokumentu można zapoznać się tutaj:  www.miir.gov.pl/ksrr. Uwagi i wnioski do KSRR 2030 można składać do 20 stycznia 2019 r.:

  • przy użyciu formularza na adres e-mail: polityka.regionalna@miir.gov.pl z dopiskiem „Konsultacje KSRR 2030”
  • na adres pocztowy: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4, Warszawa 00-926 Warszawa z dopiskiem „Konsultacje KSRR 2030”

 

Na spotkanie należy zgłosić się za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://www.miir.gov.pl/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030-warminsko-mazurskie/.

Organizatorem spotkania jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko Mazurskiego

Dzień Dobry,

Szanowni Państwo

W związku z zbliżającymi się wyborami do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko Mazurskiego, Zarząd Federacji FOSa rekomenduje i zachęca do poparcia następujących kandydatów:

Beata Peplińska Strehlau, Marzena Zatorska Teresa Kocbach, Marlena Kulis  Piotr Baczewski. Głosy można oddawać do  31 grudnia 2018 r.

Głosować można po przez formularz (w załączeniu), który należy wysłać na adres e mail radadpp@warmia.mazury.pl

Pozdrawiam

Tomasz Tokarczyk

Lista kandydatów do Rady

Formularz wyboru kandydatów

FOSa dzieciom i seniorom

W tym roku, już po raz DWUNASTY, zorganizujemy gwiazdkowe prezenty dla dzieci i seniorów najbardziej potrzebujących pomocy, zwłaszcza dla tych mieszkających na terenach wiejskich.
W związku z powyższym zapraszamy organizacje członkowskie i partnerskie oraz wszystkich zainteresowanych współpracą. 🙂

Federacja FOSa odpowiada za ogólną organizację akcji zapewniając pozyskanie zawartości paczek. Natomiast ze strony wybranej organizacji oczekiwalibyśmy wsparcia w zakresie wskazania dzieci/seniorów, spakowaniu prezentów, zaangażowaniu wolontariuszy – Mikołajów do wręczania prezentów, ewentualnie uzupełnienia zawartości paczek oraz przygotowania krótkiej informacji prasowej (w tym fotograficznej) z przekazania paczek.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Magdalena Chojnacka, e-mail: m.chojnacka@federacjafosa.pl, tel.fax 89- 523-60-92.

 

Pozdrawiam

Magdalena Chojnacka