Zapytanie ofertowe – poradnictwo prawne

Zapytanie ofertowe nr 3/WDA/ZO/2017  – na usługę indywidualnego specjalistycznego poradnictwa prawnego dla uczestników projektu „W drodze do aktywności”.

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące usługi indywidualnego specjalistycznego poradnictwa prawnego dla uczestników projektu ” W drodze do aktywności”

Oferty przyjmujemy do 27 listopada 2017 r.  do godziny. 12:00

Zapytanie ofertowe na usBug_ indywidualnego doradztwa prawnego nr WDA_3_3017

Warsztaty tematyczne – szukamy prowadzących

Szukamy osoby/osób chętnych do przeprowadzenia jeszcze w listopadzie warsztatów w ramach projektów „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno/Biskupiec i Frombork/Braniewo”.

Warsztaty mające na celi wsparcie prawidłowego funkcjonowania przewidziane są w tematach:

– podział zadań w rodzinie,

– organizowanie czasu wolnego,

– żywienie i higieniczny trybu życia

Osoby chętne, posiadające wiedzę i doświadczenie z powyższych tematów proszę o zgłaszanie się (przesyłanie CV) na adres: w.szewalje@federacjafosa.pl

Co z olsztyńskimi jeziorami? – ruszają konsultacje

Olsztyn Olsztyn przystąpił do konsultacji  w sprawie aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna”. Na pierwszy ogień pójdą leżące w granicach miasta jeziora rzeki. Jak ma być ich funkcja w mieście, jak mają wyglądać, co można nad nimi budować, a co nie?  Społeczne konsultacje, których organizacją konsultacji zajmuje się FOSa ruszają 7 listopada o godz. 17.30 w ratuszu.

– Traktujemy tę sprawę misyjnie, chcemy zaznaczyć swoje zaangażowanie w sprawy  miasta – mówi Monika Hausman-Pniewska.

Korzystając z projektu „Przestrzeń dla partycypacji ” (prowadzonego przez Forum Zrównoważonego Rozwoju), drogą bardziej aktywnych konsultacji , miasto chce zasięgnąć opinii większej liczby mieszkańców.  Podpisując, na specjalnej konferencji prasowej , już 12 października, dokument formalnie rozpoczynający konsultacje, prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz powiedział,  że w sprawie jezior i rzek szczególnie zależy mu na znalezieniu kompromisu między przyrodnikami,  a deweloperami.

Plan konsultacji zakłada w listopadzie cztery spotkania warsztatowe – w kolejne worki: 7.11 (ratusz) , 14.11 (tartak Raphaelsonów), 21.11 (Ukiel Kapitanat)  i 28.11 (siedziba FOSy ul. Linki 3/4) o godzinie 17.30. Zapisy na warsztaty pod mailem: konsultacje@federcjafosa.pl  –  zapisy tylko z powodu konieczności przygotowania odpowiedniej sali,  zaproszonymi do uczestnictwa  mogą czuć się wszyscy mieszkańcy Olsztyna.

 

Wyniki zapytania ofertowego – dostawa materiałów biurowych

Wyniki zapytania ofertowego nr 1/WDA/ZO/2017 (sukcesywna dostawa materiałów biurowych do funkcjonowania JOBfirmy)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę materiałów biurowych do funkcjonowania JOBfirmy.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa:  Dom Handlowy Equimed    Krzysztof Pałubiński

Adres:   ul. Kopernika 14a, 10-511 Olsztyn

Polityka senioralna – raport za lata 2015-16

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 23 października 2017 r. przyjął Raport z monitoringu wdrażania w latach 2015-2016 programu  „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”. Raport opracowano na podstawie informacji otrzymanych z samorządów gminnych i powiatowych, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, instytucji ochrony zdrowia, rynku pracy, policji, straży miejskiej, uczelni wyższych, szkół policealnych, uniwersytetów
i akademii trzeciego wieku, a także regionalnych mediów i organizacji pozarządowych (w tym federacji FOSa). Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu.

Raport_polityka_senioralna_2015_2016

Zapytanie ofertowe – catering

Zapytanie ofertowe nr 2/WDA/ZO/2017  (usługa cateringowa podczas warsztatów dla uczestników projektu „W drodze do aktywności”)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringowej podczas warsztatów dla uczestników projektu ” W drodze do aktywności”

Oferty przyjmujemy do 30 października 2017 r. do godziny. 14:00/

Zapytanie ofertowe nr WDA 2_2017_ catering

Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami – ważne pismo

W załączniku przesyłamy Państwu do wiadomości  scan pisma, które jest odpowiedzią PFRON na stanowisko Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wyrażające niepokój spowodowany brakiem sprawnej realizacji programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” oraz na uwagi co do wkładu własnego i stosowania promes. Pismo dotarło właśnie do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego.

Przypominam, iż w Radzie zasiadają przedstawiciele Federacji FOSa oraz jej organizacji członkowskich, reprezentując organizacje pozarządowe, w tym socjalne.

Z poważaniem

Bartłomiej Głuszak

Prezes Zarządu FOSy

fundusz image0001

_______________

Zapytanie ofertowe – dostawa materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe nr 1/WDA/ZO/2017 (sukcesywna dostawa materiałów biurowych do funkcjonowania JOBfirmy)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnej dostawy materiałów biurowych do funkcjonowania JOBfirmy.

Oferty przyjmujemy do 20 października 2017 r. do godziny. 23:59.

Zapytanie ofertowe nr WDA 1_2017_