Zapytanie ofertowe – dostawa materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe nr 1/WDA/ZO/2017 (sukcesywna dostawa materiałów biurowych do funkcjonowania JOBfirmy)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnej dostawy materiałów biurowych do funkcjonowania JOBfirmy.

Oferty przyjmujemy do 20 października 2017 r. do godziny. 23:59.

Zapytanie ofertowe nr WDA 1_2017_

Jak pozykiwać zamówienia – bezpłatne szkolenia

Trwa nabór przedsiębiorstw społecznych i ich pracowników w ramach projektu „Skutecznie pozyskujemy zamówienia”

Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do udziału w całkowicie bezpłatnych szkoleniach i doradztwie z zakresu pozyskiwania zamówień publicznych przez przedsiębiorstwa społeczne. Brak opłat za udział wynika z faktu, iż szkolenia i doradztwo są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach EFS w ramach projektu pt. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”.  W ramach projektu zapewniamy Państwu BEZPŁATNIE: szkolenia w wymiarze 48 godzin, materiały szkoleniowe, doradztwo indywidualne, wyżywienie w trakcie szkoleń, a dla osób spoza miejsc realizacji szkoleń – noclegi i zwrot kosztów dojazdu na szkolenia! Szkolenia w odbywać się będą w Olsztynie.  Nadzór nad projektem i szkoleniami pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które jest Instytucją przyznającą środki na projekt.

WARUNKI UDZIAŁU

  1. Wypełnienie formularzy zgłoszeniowych (kwestionariusz Przedsiębiorstwo Społeczne, Kwestionariusz Uczestnika Projektu, Formularz de minimis) i przesłanie ich pocztą, mailem (podpisane skany) lub faxem na następujące adresy:

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
ul. Linki 3/4; 10-535 Olsztyn
e-mail: m.soroka@federacjafosa.pl

  1. Termin zgłoszeń:

I faza rekrutacji – 30 września 2017 roku
II faza (w razie wolnych miejsc) – 31 października 2017 roku
III faza (w razie wolnych miejsc) – 30 listopada 2017
IV faza – w miarę dostępności miejsc – 31 grudnia 2017 roku

Szkolenia w zależności od preferencji i dostępności terminów odbywać się będą od października 2017 roku do lutego 2018 roku.  Tym samym Przedsiębiorstwo zgłaszające się  w I fazie może zaproponować szkolenie w późniejszym terminie. Dostępność miejsc będzie w takiej sytuacji potwierdzana przez Federację FOSa.

Rekrutacja

OSwiadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Kwestionariusz Uczestnika Projektu

Kwestionariusz Przedsiębiorstwo Społeczne

Formularz de minimis

Konsultacje programu przeciwdziałania narkomanii

Trwają konsultacje dotyczące Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022. Uczestniczy w nich członkowska organizacja FOSy,  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Rucianego-Nidy. Do przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie projektu programu, który jest dostępny a stronie www.warmia.mazury.pl (w zakładce Polityka Społeczna) do dnia 5 października 2017 można składać opinie, propozycje i uwagi.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Wyniki postępowania 1/RUSKB/RPO/2017

Podajemy wyniki postępowania nr 1/RUSKB/RPO/2017 na wyłonienie wykonawców usług doradczych z zakresu prawa, mediacji, profilaktyki zdrowia, poradnictwa rodzinnego i w zakresie problemów opiekuńczych i wychowawczych, pomocy przedmedycznej i postępowania z osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i osobami z niepełnosprawnością, terapii uzależnień, higieny i zdrowego żywienia oraz gospodarowania budżetem domowym i postępowania w procedurach windykacyjnych.

Prawne – Wyłoniony wykonawca: Kancelaria Prawa Prywatnego i Gospodarczego Togatus Sławomir Trojanowski

Mediacyjne – Wyłoniony wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Jowita Hryniewiecka

Poradnictwo rodzinne i w zakresie problemów opiekuńczych i wychowawczych – Wyłoniony wykonawca: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Halina Chorążewicz

Gospodarowanie budżetem domowym i postępowanie w procedurach windykacyjnych – Wyłoniony wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Jowita Hryniewiecka

Poradnictwo w zakresie pomocy przedmedycznej i postępowania z osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i osobami z niepełnosprawnością – nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak ofert.

Terapia uzależnień – nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak ofert.

Poradnictwo z zakresu higieny i zdrowego żywienia – nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak ofert
Profilaktyka zdrowia – nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak ofert.

 

Wyniki postępowania 1/RUSFB/RPO/2017

Informujemy o wynikach postępowania nr 1/RUSFB/RPO/2017 na wyłonienie wykonawców usług doradczych z zakresu prawa, mediacji, profilaktyki zdrowia, poradnictwa rodzinnego i w zakresie problemów opiekuńczych i wychowawczych, pomocy przedmedycznej i postępowania z osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i osobami z niepełnosprawnością, terapii uzależnień, higieny i zdrowego żywienia oraz gospodarowania budżetem domowym i postępowania w procedurach windykacyjnych.
Prawne –
Wyłoniony wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Ewa Habuda

Mediacyjne –
Wyłoniony wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Ewa Habuda

Poradnictwo rodzinne i w zakresie problemów opiekuńczych i wychowawczych –
Wyłoniony wykonawca: NGO and Business Service Przemysław Rajchel

Gospodarowanie budżetem domowym i postępowanie w procedurach windykacyjnych –
Wyłoniony wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Ewa Habuda

Poradnictwo w zakresie pomocy przedmedycznej i postępowania z osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i osobami z niepełnosprawnością – nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak ofert
Terapia uzależnień – nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak ofert
Poradnictwo z zakresu higieny i zdrowego żywienia – nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak ofert
Profilaktyka zdrowia – nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak ofert

Polecamy Targes.pl

W niedzielę 3 września 2017 na Bulwarze Zygmunta Augusta w Elblągu odbyły się Targi Przedsiębiorczości Społecznej, będące jednym z wydarzeń towarzyszących XII Elbląskiego Święta Chleba.

Przy okazji polecamy portal

 

Targes.pl –

to portal pośredniczący w sprzedaży produktów i usług przedsiębiorstw tworzących niepowtarzalny klimat województwa warmińsko-mazurskiego. Jego działania zmierzają do rozwoju ekonomii społecznej, katalog podmiotów liczy już kilkadziesiąt organizacji pozarządowych (w tym FOSa) spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, fundacji, ale także przedsiębiorstw lokalnych , rzemieślników oraz rękodzielników.
Głównym założeniem portalu jest pośrednictwo: łączymy producentów z nabywcami, dlatego prowadzimy szerokie działania promocyjne podmiotów, które sprzedają swoje produkty i usługi na stronie targes.pl.

Klient znajdzie szeroką ofertę, od usług opiekuńczych, cateringowych, sprzątania, usług turystycznych w miejscowościach i obiektach Warmii i Mazur, poprzez rozrywki dla dzieci i młodzieży, propozycję wynajmu pomieszczeń, aż do rękodzieła.
Każda transakcja dokonana za pomocą Targes.pl to zakup produktów i usług unikatowych, z których część dochodów przeznaczona jest na cele społeczne, a każda sprzedaż to pomoc w ich realizacji.
Administratorem strony jest organizacja pozarządowa – ESWIP.

https://www.targes.pl/

FOSa na Linki!!!

Od 1 września 2017 Federacja Organizacji Socjalnych WojewództwaWarmińsko-Mazurskiego FOSa ma nową siedzibę. Z gościnnych pomieszczeń przy Banku Żywności przy ulicy Kotańskiego 1 przenieśliśmy się do centrum Olsztyna, na ulicę Linki 3/4.

FOSa zajmować będzie tam całe IV piętro, nad piekarnią i kancelariami adwokackimi, dojazd windą.

Nowy adres: 10-535 Olsztyn, ul Linki 3/4

Telefony i maile pozostają bez zmian.

Innowacje społeczne – studia podyplomowe

 

Chcesz być jak Jimmy Wales, współtwórca Wikipedii?

Chcesz tworzyć nowe rozwiązania dla organizacji pozarządowych, administracji, biznesu?

Masz pomysł na innowację?

Chcesz stworzyć swój zespół, z którym będziesz na nim pracować?

Potrzebujesz wsparcia, podpowiedzi, inspiracji?

Chcesz pozytywnie wpływać na jakość życia społeczności?

 

Jeśli na choć jedno pytanie odpowiedziałeś TAK –  mamy coś właśnie dla Ciebie!

 

Studia skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz biznesu. Zapraszamy innowatorów, którzy działają, mają pomysły na nowe działania ale np. potrzebują wsparcia merytorycznego w drodze do realizacji swoich projektów. Studia mogą być również pomocne osobom szukającym inspiracji oraz pomysłu na siebie oraz tym, które posiadają innowacyjne pomysły ale np. nie wiedzą jak wdrożyć swoje plany.

 

Społecznik FOSy – konkurs

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa ogłasza trzecią edycję konkursu o tytuł „Społecznika Federacji FOSa”.

Tytułem Społecznik FOSy, statuetką i gratyfikacją finansową nagradzamy dotychczasowe doświadczenie kandydata w obszarze polityki społecznej, innowacyjność pomysłu na działania na rzecz odbiorców swojej organizacji oraz ich efektywność i trwałość

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 września 2017 r w wersji elektronicznej na adres e-mailowy biuro@federacjafosa.pl  lub w wersji papierowej na adres: Federacja FOSA, 10-534 Olsztyn, ul. Linki 3/4 (adres aktualny od 1 września 2017).  Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajduje się w załącznikach. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 89 523 60 92 ze Stanisławem Brzozowskim (rzecznik@federacjafosa.pl) lub Moniką Hausman-Pniewską (m.hausman@federacjafosa.pl). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Wojewódzkiego Spotkania Organizacji Socjalnych skupionych w Federacji FOSa w dniach 9-10.10.2017.

Regulamin konkursu FOSy 2017

zaB. nr 1 formularz zgloszeniowy