Co z olsztyńskimi jeziorami? – ruszają konsultacje

Olsztyn Olsztyn przystąpił do konsultacji  w sprawie aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna”. Na pierwszy ogień pójdą leżące w granicach miasta jeziora rzeki. Jak ma być ich funkcja w mieście, jak mają wyglądać, co można nad nimi budować, a co nie?  Społeczne konsultacje, których organizacją konsultacji zajmuje się FOSa ruszają 7 listopada o godz. 17.30 w ratuszu.

– Traktujemy tę sprawę misyjnie, chcemy zaznaczyć swoje zaangażowanie w sprawy  miasta – mówi Monika Hausman-Pniewska.

Korzystając z projektu „Przestrzeń dla partycypacji ” (prowadzonego przez Forum Zrównoważonego Rozwoju), drogą bardziej aktywnych konsultacji , miasto chce zasięgnąć opinii większej liczby mieszkańców.  Podpisując, na specjalnej konferencji prasowej , już 12 października, dokument formalnie rozpoczynający konsultacje, prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz powiedział,  że w sprawie jezior i rzek szczególnie zależy mu na znalezieniu kompromisu między przyrodnikami,  a deweloperami.

Plan konsultacji zakłada w listopadzie cztery spotkania warsztatowe – w kolejne worki: 7.11 (ratusz) , 14.11 (tartak Raphaelsonów), 21.11 (Ukiel Kapitanat)  i 28.11 (siedziba FOSy ul. Linki 3/4) o godzinie 17.30. Zapisy na warsztaty pod mailem: konsultacje@federcjafosa.pl  –  zapisy tylko z powodu konieczności przygotowania odpowiedniej sali,  zaproszonymi do uczestnictwa  mogą czuć się wszyscy mieszkańcy Olsztyna.

 

Wyniki zapytania ofertowego – dostawa materiałów biurowych

Wyniki zapytania ofertowego nr 1/WDA/ZO/2017 (sukcesywna dostawa materiałów biurowych do funkcjonowania JOBfirmy)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę materiałów biurowych do funkcjonowania JOBfirmy.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa:  Dom Handlowy Equimed    Krzysztof Pałubiński

Adres:   ul. Kopernika 14a, 10-511 Olsztyn

Polityka senioralna – raport za lata 2015-16

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 23 października 2017 r. przyjął Raport z monitoringu wdrażania w latach 2015-2016 programu  „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”. Raport opracowano na podstawie informacji otrzymanych z samorządów gminnych i powiatowych, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, instytucji ochrony zdrowia, rynku pracy, policji, straży miejskiej, uczelni wyższych, szkół policealnych, uniwersytetów
i akademii trzeciego wieku, a także regionalnych mediów i organizacji pozarządowych (w tym federacji FOSa). Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu.

Raport_polityka_senioralna_2015_2016

Zapytanie ofertowe – catering

Zapytanie ofertowe nr 2/WDA/ZO/2017  (usługa cateringowa podczas warsztatów dla uczestników projektu „W drodze do aktywności”)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringowej podczas warsztatów dla uczestników projektu ” W drodze do aktywności”

Oferty przyjmujemy do 30 października 2017 r. do godziny. 14:00/

Zapytanie ofertowe nr WDA 2_2017_ catering

Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami – ważne pismo

W załączniku przesyłamy Państwu do wiadomości  scan pisma, które jest odpowiedzią PFRON na stanowisko Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wyrażające niepokój spowodowany brakiem sprawnej realizacji programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” oraz na uwagi co do wkładu własnego i stosowania promes. Pismo dotarło właśnie do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego.

Przypominam, iż w Radzie zasiadają przedstawiciele Federacji FOSa oraz jej organizacji członkowskich, reprezentując organizacje pozarządowe, w tym socjalne.

Z poważaniem

Bartłomiej Głuszak

Prezes Zarządu FOSy

fundusz image0001

_______________

Zapytanie ofertowe – dostawa materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe nr 1/WDA/ZO/2017 (sukcesywna dostawa materiałów biurowych do funkcjonowania JOBfirmy)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnej dostawy materiałów biurowych do funkcjonowania JOBfirmy.

Oferty przyjmujemy do 20 października 2017 r. do godziny. 23:59.

Zapytanie ofertowe nr WDA 1_2017_

Jak pozykiwać zamówienia – bezpłatne szkolenia

Trwa nabór przedsiębiorstw społecznych i ich pracowników w ramach projektu „Skutecznie pozyskujemy zamówienia”

Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do udziału w całkowicie bezpłatnych szkoleniach i doradztwie z zakresu pozyskiwania zamówień publicznych przez przedsiębiorstwa społeczne. Brak opłat za udział wynika z faktu, iż szkolenia i doradztwo są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach EFS w ramach projektu pt. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”.  W ramach projektu zapewniamy Państwu BEZPŁATNIE: szkolenia w wymiarze 48 godzin, materiały szkoleniowe, doradztwo indywidualne, wyżywienie w trakcie szkoleń, a dla osób spoza miejsc realizacji szkoleń – noclegi i zwrot kosztów dojazdu na szkolenia! Szkolenia w odbywać się będą w Olsztynie.  Nadzór nad projektem i szkoleniami pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które jest Instytucją przyznającą środki na projekt.

WARUNKI UDZIAŁU

  1. Wypełnienie formularzy zgłoszeniowych (kwestionariusz Przedsiębiorstwo Społeczne, Kwestionariusz Uczestnika Projektu, Formularz de minimis) i przesłanie ich pocztą, mailem (podpisane skany) lub faxem na następujące adresy:

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
ul. Linki 3/4; 10-535 Olsztyn
e-mail: m.soroka@federacjafosa.pl

  1. Termin zgłoszeń:

I faza rekrutacji – 30 września 2017 roku
II faza (w razie wolnych miejsc) – 31 października 2017 roku
III faza (w razie wolnych miejsc) – 30 listopada 2017
IV faza – w miarę dostępności miejsc – 31 grudnia 2017 roku

Szkolenia w zależności od preferencji i dostępności terminów odbywać się będą od października 2017 roku do lutego 2018 roku.  Tym samym Przedsiębiorstwo zgłaszające się  w I fazie może zaproponować szkolenie w późniejszym terminie. Dostępność miejsc będzie w takiej sytuacji potwierdzana przez Federację FOSa.

Rekrutacja

OSwiadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Kwestionariusz Uczestnika Projektu

Kwestionariusz Przedsiębiorstwo Społeczne

Formularz de minimis

Konsultacje programu przeciwdziałania narkomanii

Trwają konsultacje dotyczące Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022. Uczestniczy w nich członkowska organizacja FOSy,  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Rucianego-Nidy. Do przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie projektu programu, który jest dostępny a stronie www.warmia.mazury.pl (w zakładce Polityka Społeczna) do dnia 5 października 2017 można składać opinie, propozycje i uwagi.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w konsultacjach.