Seminarium – Jakość czy cena?

W imieniu Stowarzyszenia ESWIP, Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa wraz z funkcjonującym przy niej Instytutem Studiów Społeczno-Edukacyjnych i Regionalną Platformą Usług Społecznych oraz Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszamy na seminarium z cyklu:
 „Społeczeństwo obywatelskie w województwie warmińsko-mazurskim”.
 JAKOŚĆ CZY CENA? O WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W ŚWIADCZENIU USŁUG SPOŁECZNYCH
Seminarium odbędzie się 31 maja 2017 (środa) w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, w godz. 11.30-14.20, zaraz po Walnym Zebraniu FOSy.
Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce stwierdza: „Jednym z podstawowych zadań organizacji jest działanie na rzecz swoich członków oraz podnoszenie jakości życia współobywateli poprzez świadczenie im usług. By to zadanie realizować coraz lepiej, obywatele i ich organizacje powinni dbać o jakość świadczonych usług. Wciąż jeszcze dominujące, również w świecie zamówień publicznych, podejście rynkowe skoncentrowane jest na cenie usługi. Jednak organizacje powinny dbać przede wszystkim o to, by świadczone przez nie usługi rzeczywiście rozwiązywały problemy i odpowiadały na społeczne potrzeby. Usługi nieprawidłowo realizowane przynoszą często więcej szkody niż pożytku (…)”.
Podczas kolejnego spotkania z Państwem poruszymy szereg istotnych kwestii, odnoszących się do wpływu organizacji pozarządowych na włączenie społeczne mieszkańców województwa pozostających w trudnej sytuacji życiowej.
Nacisk położymy na stan usług społecznych w województwie oraz kwestię partnerstwa na każdym etapie, począwszy od planowania, przez realizację i ocenę, czy w końcu wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych na usługi społeczne.
Zapraszamy do dyskusji!

PROGRAM

– wprowadzenie – Beata Wachniewska-Mazurek, Stowarzyszenie ESWIP, Obserwatorium Społeczeństwa Obywatelskiego – 11.30–11.50

– O potrzebie holistycznego podejścia do usług społecznych. Zadania publiczne a włączenie społeczne – dr Katarzyna Białobrzeska, dyrektor Instytutu Studiów Społeczno-Edukacyjnych przy Federacji Organizacji Socjalnych FOSa -11.50–12.20

– Włączenie społeczne w praktyce, w ujęciu partnerskim – perspektywa organizacji socjalnych – Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji Organizacji Socjalnych FOSa – 12.20–12.40

– Włączenie społeczne w praktyce, w ujęciu partnerskim – perspektywa samorządu – Katarzyna Pasławska, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie -12.40-13.00

– przerwa 13.00–13.20

– dyskusja moderowana – Arkadiusz Jachimowicz, Prezes Stowarzyszenia ESWIP, Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13.20-14.20

Silver Learners w Nyiregyhaza

W Nyiregyhaza w najdalej na wschód położonym regionie Węgier w dniach 22-24 marca 2017 odbyło się drugie spotkanie uczestników projektu „Silver Learners”. W projekcie, którego celem jest wypracowanie metod, wymiana dobrych praktyk i doświadczeń dotyczących kształcenia ustawicznego, pracy z seniorami, podnoszeniu ich umiejętności w posługiwaniu się mediami elektronicznymi, językami obcymi, a także społecznej i fizycznej aktywności uczestniczyli partnerzy z Anglii, Irlandii Północnej, Holandii, Luksemburga, Niemiec oraz gospodarze z miasta liczącego około 100 tysięcy mieszańców. Z polskiej strony w projekcie uczestniczy miasto Chorzów oraz federacja FOSa.


Z Olsztyna na Węgry pojechało pięć osób: koordynatorki seniorskich projektów FOSy Magdalena Chojnacka i Paulina Karwowska oraz seniorzy: Elżbieta Rynkiewicz, od lat współpracująca z FOSą przy okazji międzynarodowych wymian, zajmująca się także podnoszeniem językowych kwalifikacji osób starszych oraz Krzysztof Marusiński, animator seniorskich działań w Orzyszu, jednocześnie redaktor środowiskowego magazynu „Generacja” i Stanisław Brzozowski, rzecznik praw osób starszych w regionie.

Uczestnicy, w większości samorządowi pracownicy socjalni, ale również jak w przypadku FOSy i Holendrów, przedstawiciele organizacji pozarządowych, zaprezentowali swoje działania, w ramach warsztatów mieli również okazję do bezpośrednich rozmów.

http://www.iserlohn.de/kultur/volkshochschule/projekt-silver-learners-english-version/workshop-nyiregyhaza/

Rady seniorów – masz wpływ

19 października w Warszawie odbyło się Drugie Ogólnopolskie Spotkanie Rad Seniorów „Zoom na rady seniorów, masz radę, masz wpływ”. W konferencji organizowanej przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” wzięli udział przedstawiciele rad seniorów z Olsztyna, Działdowa i Nowego Miasta Lubawskiego. Podczas zajęć warsztatowych, w prezentujacym dobre praktyki „targowisku wiedzy”, rzecznik praw osób starszych Stanisław Brzozowski, przedstawił narzędzia stosowane przez FOSę przy realizacji poświęconemu ofiarom wojny projektu „Strażnicy Pamięci”.

W kuluarach spotkania Tomasz Tokarczyk ze działającej przy FOSie spółdzielni socjalnej „Humanus” zorganizował wystawę wybranych prac spółdzielni.

Zaangażowani w zmianę

30 września 2016 w Hotelu Wileńskim w Olsztynie odbyła się IX Wojewódzka Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Jej organizatorem, we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie po raz kolejny była FOSa. W tym roku konferencji, w której uczestniczyło około 150 osób, przedstawicieli administracji publicznej, samorządowej oraz licznych organizacji społecznych i pozarządowych, przyświecało w tym roku hasło: „Seniorzy zaangażowani w zmianę społeczną”.

Gościem honorowym konferencji była Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wioletta Śląska-Zyśk. Wśród innych gości obecni byli m.in. Barbara Szafraniec, przewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia o Współpracy Rad Seniorów, Maria Klaman z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, koordynatorka projektu „Zoom na rady seniorów” oraz Cezary Kurkowski, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie.

W panelu dyskusyjnym, moderowanym przez prezesa FOS-y, Bartłomieja Głuszka, na temat aktywności osób starszych rozmawiali Barbara Szafraniec, Barbara Baturo-Warszawska, przewodnicząca Rady Olsztyńskich Seniorów, Aneta Ruszczyk, dyrektor MOPS w Ełku oraz wolontariusze-seniorzy Jadwiga Olsińska i Tadeusz Głowdel.

Informację na temat aktywności osób starszych w środowiskach wiejskich, na przykładach kilku miejscowości, przedstawiła Anna Książak-Gregorczyk, w FOS-ie koordynatorka projektów.

Projekt „IX Wojewódzka Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych” zrealizowano przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Strażnicy pamięci – rok trzeci

 

30 września przed IX Wojewódzką Konferencją z Okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych odbyła się konferencja prasowa poświęcona realizacji projektu „Strażnicy Pamięci”. Program finansowany przez niemiecką fundację EVZ Pamięć Odpowiedzialność Przyszłość FOSa realizuje od 2014 roku w partnerstwie z organizacjami kombatanckimi i instytucjami samorządowymi w Olsztyna i Iławy oraz licznymi organizacjami pozarządowymi np. Stowarzyszeniem Przystań i Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Iławie. Beneficjentami projektu są byli więźniowie niemieckich obozów, robotnicy przymusowi w III Rzeszy, ostatni już żywi świadkowie okropności II wojny światowej.

Z czworgiem z nich: paniami Ireną Masicą i Krystyną Raszkowską z Iławy, Tadeuszem Licznerskim z Lubawy, którzy jako dzieci byli więźniami hitlerowskiego obozu w Potulicach (Lebrechtsdorf) oraz Anną Sobolewską z Olsztyna, która przeszła przez obóz w Działdowie obecni na konferencji dziennikarze mogli rozmawiać bezpośrednio.

http://olsztyn.tvp.pl/27154542/30916-godz-1830

http://www.olsztyn24.com/news/28742-podsumowano-trzeci-rok-partnerstwa-straznicy-pamieci.html