Local and International Acitve Seniors – wizyta gości z Włoch i Francji

W Olsztynie gościliśmy w minionych dniach Alberta Salę reprezentującego REPLAY Network z Rzymu i Nicolasa Condoma z organizacji Pistes Solidaires, z Pau we francuskich Pirenejach. Wraz z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa uczestniczą oni w realizacji międzynarodowego projektu „Local and International Acitve Seniors” („Lokalni i międzynarodowi Aktywni Seniorzy”)

Pilotowani przez koordynatora projektu ze strony FOS-y, Marka Zbytniewskiego goście z Włoch (choć Albert Sala jest Hiszpanem) i Francji w ciągu trzech dni mogli zapoznać się z działalnością naszej federacji, a także zajmujących się osobami starszymi naszymi organizacji członkowskimi z Biskupca, Elbląga, Fromborka, Morąga oraz samego Olsztyna. W Elblągu np. złożyli wizytę w Domu Sąsiedzkim na Zawodziu, zapoznając się działaniem „Pozytywnych Elblążanek”, które rozpoczęło się od zwykłych damskich spotkań koleżanek 50+ teraz zaś coraz więcej pracuje dla lokalnej społeczności. Oczywiście także dla samych siebie, np. nasi goście trafili akurat na zajęcia jogi. W Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu, Gabriela Zimirowska przedstawiła sposób rekrutacji wolontariuszy (licząc jednorazowy wolontariat akcyjny, np. zbiórka na WOŚP to w Elblągu około 3000 osób w roku) oraz zakres pomocy, jaką świadczą. O tym jak powstała fundacja „Żółty Szalik” we Fromborku, jak działa spółdzielnia socjalna utrzymująca utworzony przy fundacji ośrodek szkoleniowo-hotelowy, mówił jej prezes Marian Nadziejko. Goście mogli też obejrzeć przy pracy Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Morągu, jedną z trzech placówek, prowadzonych przez tamtejszy oddział TPD, a także działalność Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Arki” w Olsztynie. Gości interesowała struktura, sposób finansowania organizacji, prawa do użytkowanych obiektów, a przede wszystkim sposoby aktywizacji seniorów i lokalnych społeczności.

Pobyt zagranicznych gości został wykorzystany także podczas dorocznej Wojewódzkiej konferencji z Okazji Światowego Dnia Praw Osób Starszych, która 14 czerwca odbyła się w Olsztynie. Albert Sala z REPLAY Network z Rzymu przedstawił tam „European Pathfinder: internetową platformę mobilności edukacyjnej 50+” zachęcając do korzystania z dostępnej już w pięciu języka strony www.europeanpathfinders.eu, także jako platformy dla szukania kontaktów zagranicznych dla organizacji zajmujących się podobną tematyką.

Finansowany przez Erasmus + projekt „Local and International Acitve Seniors” realizowany jest przez federację FOSa wspólnie z: Community Action Dacorum (Anglia), Pistes Solidaires (Francja), REPLAY Network (Włochy), Gulbene Municipality Council (Łotwa) i Associacao Mais Cidadania (Portugalia). Celem projektu jest zwiększenie wolontariatu osób w wieku 50+ (głównie mężczyzn) usprawnienie procedur/polityk w organizacjach wolontariackich, zmniejszenie poziomu izolacji społecznej oraz poprawa umiejętności czytania, liczenia i obsługi komputera wśród seniorów. W ramach projektu opracowane zostaną materiały szkoleniowe dla wolontariuszy 50+ oraz organizacji pozarządowych pracujących z wolontariuszami.

Warsztaty na Łotwie

W Junapils  na Łotwie od 4 czerwca trwają warsztaty międzynarodowego projektu COMBAT LONELINESS THROUGH LEARNING (Zwalczanie samotności przez uczenie) FOSę, która uczestniczy w realizacji tego projektu reprezentują Julia Larenta i Paulina Karwowska.  W czasie wizyty mają okazję zapoznać się z działaniami  różnych instytucji,  których celem jest włączanie społeczności do działania i pozbywania się społecznej izolacji .

 

Celem finansowanego ze środków unijnych projektu COMBAT LONELINESS THROUGH LEARNING (Zwalczanie samotności przez uczenie) jest poprawa oferty  edukacyjnej dla seniorów, w szczególności dla osób w tym przedziale wiekowym, które zmagają się z izolacją społeczną i samotnością. Uczenie się jest skutecznym narzędziem radzenia sobie z tymi problemami, zapewnia wyjście z  domu, nawiązywanie kontaktów z innymi oraz zapewnia interakcje społeczne i stymulację. W ramach projektu każdy z partnerów zorganizuje krótkoterminowe wspólne szkolenie dla pracowników organizacji  uczestniczących w projekcie, aby dzielić się bieżącą działalnością, omawiać i projektować nowe praktyki oraz pilotażowe tworzenie samo-organizujących się grup jako sposób ciągłego zapewniania ciągłości świadczenia usług, aby umożliwić osobom starszym pozostanie aktywnymi i uczestniczącymi. Rezultatem będzie przewodnik po tym, jak uczenie się rozwiązuje izolację społeczną i samotność oraz zestaw narzędzi do tworzenia samo-zorganizowanych grup. Ze strony łotewskiej w projekcie uczestniczy  organizacja Junapils novada Dome.

Inspiratorzy „200 lat”

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa od kilkunastu lat podejmuje systemowe działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w naszym regionie. Jednym z naszych działań jest edukacja osób pracujących w społecznościach i ze społecznościami lokalnymi, zwłaszcza w kontekście osób starszych. Obecnie rozwijamy innowacyjną inicjatywę Federacji FOSa – „200 lat”, która polega na organizowaniu przez lokalną społeczność: sąsiadów, organizacje pozarządowe, rady osiedli itp. jubileuszy seniorów wchodzących w tzw. czwarty wiek. To nie musi być okrągła rocznica urodzin, ważne jest dostrzeżenie osoby starszej przez środowisko i docenienie jej.

I właśnie w ramach rozwoju tej inicjatywy Federacja FOSa uruchomiła Szkołę Animatorów Społecznych – „Inspiratorzy 200 lat”, cykl trzech dwudniowych szkoleń,     podczas których jej uczestnicy i uczestniczki uczą się jak animować lokalną społeczność, aby ta angażowała się w rozwiązywanie nurtujących ją problemów i korzystania z własnych potencjałów.

Dwa szkolenia Szkoły Animatorów Społecznych –  Inspiratorzy „200 lat” – już za nami. Inicjatywy 200 lat zaplanowane! Grupa animatorek i animatorów pod okiem trenerów poznawała tajniki animacji społecznej, diagnozowania środowiska, pracowała nad projektowaniem zmiany społecznej w środowisku osób starszych (i nie tylko) oraz zaplanowaniem jubileuszy osób starszych z udziałem lokalnej społeczności.

Ostatnie szkolenie w dniach 18-19 maja poświęcone będzie mobilizowaniu do działania i tworzenia lokalnych partnerstw.

„200 lat” to innowacja społeczna w ramach projektu Generator Innowacji. Sieci Wsparcia realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i finansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Sadzimy drzewka w Białutach

W czwartek, 26 kwietnia, dzieci, członkowie Klubu Małego Społecznika w Białutach wraz z animatorami z FOSy sadzili ozdobne drzewka wzdłuż alejek społecznej szkoły w Białutach, której są uczniami.

To kolejny punkt projektu „Mega-szkoła w Białutach”, który FOS-a od wielu miesięcy realizuje we współpracy z Gminą Iłowo-Osada oraz Stowarzyszeniem Społeczno-Oświatowym „Żaczek” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Białutach.

Projekt LIAS – pierwszy etap wkrótce za nami!

Powoli kończymy realizację pierwszego etapu projektu ponadnarodowego „Local and International Active Seniors” (w ramach programu ERASMUS+), w ramach którego wspólnie z partnerami z Anglii, Francji, Łotwy, Portugalii, Włoch wypracowywaliśmy wzory dobrych praktyk dotyczących organizacji wolontariatu. Opracowaliśmy wiele ciekawych narzędzi, które będzie można wykorzystać zarówno do pracy z kandydatami na wolontariuszy jak i organizacjami chcącymi rozpocząć organizację wolontariatu.

Teraz czeka nas etap testowania wypracowanych form szkoleniowych w praktyce. Na pewno podzielimy się wszystkimi opracowanymi w ramach projektu programami i narzędziami! Na tą chwilę zachęcamy do śledzenia postępów w realizacji projektu na fanpage’u na portalu facebook: https://web.facebook.com/activeseniorsEU

 

Upiększamy Bęsię

Wszystkich mieszkańców Bęsi zapraszamy w piątek, 27 kwietnia na godzinę 16.00 (przed Centrum Kultury). Przy okazji wiosennych porządków chcemy namówić wszystkich do zadbania także o wygląd własnej wsi. Dzięki wspólnej pracy wiejski skwerek już na majówkę może wyglądać pięknie.

Zapraszamy!

Bęsia jest jedną z miejscowości, w której FOSa, we współpracy z samorządami gmin realizuje projekt „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec”.

 

Nie ma jak książka

Kolejne spotkanie Klubu Aktywnego Seniora w Gminie Braniewo odbyło się 09.04.2018 w świetlicy wiejskiej w Krzewnie. Klub działa w ramach pracy animatorów w projekcie „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” Federacji FOSa.  Spotkanie odbyło się pod hasłem „Nie ma jak książka” i było wspaniałą okazją do podzielenia się ulubionymi tytułami.  W końcu „Kto czyta – żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany” (J.Czechowicz).

 

Wraz z Seniorami stworzyliśmy listę książkowych bestsellerów, z których każdy znajdzie coś dla siebie- są tu pozycje, które uczą, bawią, wzruszają, wstrząsają i odprężają. Książka pozwala nam poznać historię, inne kultury i miejsca, ludzi a często nawet nas samych. Czytając kolejne strony przenosimy się w zupełnie inne miejsca, wcielamy się w bohaterów śmiejemy się z nimi i płaczemy. Mimo, że Krzewno jest niewielką miejscowością to ilość uczestniczek spotkania naprawdę nas zaskoczyła – myślę, że nie do przecenienia jest też udział Pań ze stowarzyszenia „Przy Granicy”, które ewidentnie są liderkami i które z całą pewnością zaprosimy do kolejnych działań. Chcemy również podziękować serdecznie bibliotece miejskiej w Braniewie, która pomogła nam „uwolnić książkę” na terenie Krzewna. Dziękujemy serdecznie również Pani Beacie Gałaś, która na spotkaniu pełniła rolę specjalnego gościa z racji zamiłowania do literatury i umiejętności opowiadania w taki sposób, który wszystkich uczestników z pewnością zachęcił do sięgnięcia po nowe tytuły.

Klubu Aktywnego Seniora poleca:

 • „Caryca” Ellen Alpsten
 • „Jak zawsze” Zygmunt Miłoszewski
 • „Dom nad rozlewiskiem” Małgorzata Kalicińska
 • „Krawędź wieczności” Ken Follett
 • „Poczwarka” Dorota Terakowska
 • „Hiszpańskie oczy” Maria Nurowska
 • „Jeździec miedziany” Paulina Simons
 • „Maria Callas -primadonna stulecia” Anne Edwards
 • „Zjedz tę żabę” Brian Tracy
 • „Nastolatek dla początkujących”  Leszek Talko
 • „Trylogia czarnego maga” Trudi Canavan
 • „Metro 2033” Dimitrij Głuchowski
 • „9 części pożądania” Gerladine Brooks
 • „Śpiewające piaski” Agnieszka Osiecka
 • „Warmińska saga, a życie toczy się dalej” Edward Cyfus
 • „Shantaram” Gregory David Roberts
 • „Jestem komunistyczną babą” Langu Dan
 • „Łaskawa ziemia” Pearl S. Bruck
 • „Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął” Jonas Jonasson
 • „Klub mało używanych dziewic” Monika Szwaja

Odkryj swoje piękno w Bęsi

W ramach projektu „Rozwój usług społecznych w  Kolnie i Biskupcu „, w czwartek, 5 kwietnia 2018 o godzinie `16.00 w Centrum Kultury w Bęsi organizujemy warsztaty z wizażu.

Warsztaty poprowadzi Agnieszka Dobosz-Szmigiel.

Serdecznie zapraszamy wszystkie panie!

Projekt „Rozwój usług społecznych w  Kolnie i Biskupcu” realizowany jest przez FOSę we współpracy z samorządami obydwu gmin.

 

wizaz_plakatA4

Ruszyła rekrutacja do Szkoły Animatorów Społecznych. Inspiratorzy „200 lat”

Szanowni Państwo:

Jednym z działań Federacji FOSa jest edukacja osób pracujących w społecznościach i ze społecznościami lokalnymi, zwłaszcza w kontekście osób starszych. Obecnie rozwijamy innowacyjną inicjatywę Federacji FOSa – „200 lat”, która polega na organizowaniu przez lokalną społeczność: sąsiadów, organizacje pozarządowe, rady osiedli itp  jubileuszy seniorów wchodzących w tzw. czwarty wiek. To nie musi być okrągła rocznica urodzin, ważne jest dostrzeżenie osoby starszej przez środowisko i docenienie jej.

W związku z tym uruchamiamy cykl edukacyjny dla przedstawicieli Rad Osiedli, organizacji pozarządowych i innych podmiotów-  Szkołę Animatorów Społecznych – „Inspiratorzy 200 lat”, w której uczestnicy i uczestniczki nauczą się, jak animować lokalną społeczność, aby ta angażowała się w rozwiązywanie nurtujących ją problemów i korzystania z własnych potencjałów (w kontekście osób starszych).

Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo w załącznikach.

Pozdrawiam

Monika Hausman-Pniewska

zaproszenie 200 lat

kontrakt

harmonogram

Formularz zgBoszeniowy.doc

Wielkanocny obiad „Strażników Pamięci”

21 marca, w środę, w pierwszy dzień wiosny, zaprosiliśmy uczestników projektu „Strażnicy Pamięci” z Olsztyna na obiad okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. W spotkaniu w restauracji „Staromiejska” na olsztyńskiej starówce wzięło udział dwadzieścia kilka osób: beneficjentów projektu – ofiar wojny, byłych więźniów hitlerowskich obozów oraz wolontariuszy FOSy opiekujących się nimi na zasadzie „ciepłego telefonu”, bądź jako „przyjazny sąsiad”.

Realizowany przez FOSę od 2014 roku projekt „Strażnicy Pamięci” finansowany jest przez niemiecką fundację EVZ „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”.