Bęsia w działaniu

W dniu 24 października odbyło się spotkanie z mieszkańcami uroczej miejscowości Bęsia,  gmina Kolno, które dotyczyło zaprezentowania oferty  projektu „Rozwój usług społecznych w gm. Kolno i Biskupiec” dla mieszkańców tej miejscowości, realizowanego przez FOSę, we współpracy z samorządem obydwu gmin.

W  zebraniu uczestniczyło kilkunastu mieszkańców, którzy z zainteresowaniem i ożywieniem słuchali propozycji. Podczas dyskusji narodził się pomysł utworzenia Koła Gospodyń Wiejskich w Bęsi, reaktywacji sekcji narciarskiej „Bieg Bęsków” oraz sportów zimowych, powołania sekcji krajoznawczo-turystycznej, koła „Seniorzy w działaniu”, a także przeprowadzenia warsztatów komputerowych dla mieszkańców.

Wszyscy wyrazili swój akces w działaniach aktywizujących wieś i zapowiedzieli  udział w dalszych spotkaniach. Ustalono iż inicjatywne spotkanie KGW odbędzie się już w dniu 7 listopada o godz. 17:30.

Urodziny Pani Janiny

24.10.2017 odbyło się spotkanie integracyjne wolontariuszy i beneficjentów projektu „Strażnicy Pamięci” z Olsztyna.

Wczoraj 87 urodziny obchodziła Pani Janina Biegańska-Michalczyk.

Projekt „Strażnic Pamięci”, jest finansowany przez niemiecką fundację EVZ „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” dla dwóch grup byłych więźniów hitlerowskich obozów z Iławy i Olsztyna (patrz zakładka na stronie FOSy  – Publikacje -Generacja nr 14 i 15

 

 

Kluby Aktywnego Seniora w Braniewie i Fromborku

Październik śmiało możemy nazwać miesiącem seniorów – 1 października wypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 17 października obchodziliśmy Dzień Seniora w Braniewie. Miło nam poinformować, że w gminie Braniewo i Frombork powstaną „Kluby Aktywnego Seniora”. Inicjatywa  zrodziła się dzięki projektowi „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” realizowanemu przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego „FOSa”, a współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem „Klubu Aktywnego Seniora” jest zorganizowanie przestrzeni dla aktywność ludzi starszych, którzy mają chęć działania zarówno na rzecz członków Klubu jak również udział w działaniach wolontariackich. Członkowie Klubów będą mieli okazję do korzystania z różnego rodzaju warsztatów dostosowanych do ich zainteresowań, a przede wszystkim do dobrej zabawy we wspólnym gronie. Kluby powstaną we Fromborku przy Centrum Aktywizacji Społecznej Fundacji „Żółty Szalik” oraz w Żelaznej Górze przy Stowarzyszeniu „Ostoja Warmińska”.

Wszystkich chętnych z gminy Braniewo zapraszamy serdecznie, 24 października (wtorek) do siedziby Stowarzyszenia „Ostoja Warmińska” w Żelaznej Górze 41 na godz. 15.30. na pierwsze spotkanie Klubu Aktywnego Seniora.

Czekamy właśnie na Ciebie!

Osoby zainteresowane, które chciałyby uzyskać więcej informacji na ten temat mogą dzwonić pod nr 506 142 796. Jolanta Skowroń.

Harmonogram wsparcia

Przedstawiamy październikowy harmonogram wsparcia w projekcie „Partnerstwo na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami wśród administracji publicznej województwa warmińsko-mazurskiego”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

harmonogram wsparcia_FOSa_10

Karmniki dla ptaków w Białutach

12.10.2017 roku uczestnicy Klubu Małego Społecznika w Białutach rozwieszali w swojej miejscowości karmniki dla ptaków, które na poprzednich zajęciach własnoręcznie pomalowali. Projekt „MEGA-SZKOŁA w Białutach” jest realizowany przez FOSę od początku 2017 roku we współpracy z Gminą Iłowo-Osada (powiat działdowski) oraz Stowarzyszeniem Społeczno-Oświatowym „Żaczek”, a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z orzeczeniem do pracy

 

 

W Starostwie Powiatowym w Olsztynie, z udziałem Pani Starost Małgorzaty Chyziak, odbyło się 13 września pierwsze spotkanie projektu „Z orzeczeniem do pracy”. Wnioskodawcą projektu na innowacje społecznie jest Fundacja „Żółty Szalik” (prezes Marian Nadziejko) a realizowany jest przez FOSę do końca 2017 (lider – członek zarządu FOSy – Piotr Kubarewicz) Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmuje miasta oraz gminy powiatu olsztyńskiego, a jego głównym celem jest wzrost społecznej i zawodowej aktywności osób z niepełnosprawnością. Według danych statystycznych w powiecie olsztyńskich jest takich osób ponad 13 tysięcy (w tym ponad 9 tysięcy z orzeczeniem o niepełnoprawności). Projekt ma na celu wypracowanie modelu ułatwiającego i skracającego niepełnosprawnym drogę do zatrudnienia, nakierowywanie takich osób już na etapie orzekania  o niepełnosprawności, a także usprawnienie przepływu informacji między podmiotami zajmującymi się tym tematem. Model  proponowanych zmian, który ma być zbudowany do połowy października i częściowo testowany w powiecie olsztyńskim w listopadzie 2017 może być wykorzystany w przygotowanym od kilku miesięcy rządowym  projekcie zmian przepisów dotyczących zasad orzekania.

W spotkaniu w starostwie brali udział przedstawiciele i samorządowych jednostek zajmujących się pomocą społeczną, ale także stowarzyszyszeń i organizacji pozarządowych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi z Dobrego Miasta, Biskupca, Jezioran, Olsztynka, Purdy i innych gmin powiatu olsztyńskiego.

Purda tworzy radę seniorów

W Kretowinach nad jeziorem Narie w dniach 29-30 sierpnia odbyło się szkoleniowe spotkanie grupy inicjatywnej rady seniorów w gminie Purda. Największa w regionie, być może także w całej Polsce, wiejska gmina uczestniczy w realizowanym przez FOSę projekcie „Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” którego celem jest zwiększenie liczby rad seniorów w regionie,

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W jego ramach we wrześniu odbędą się kolejne szkolenia.

Rejs po jeziorze Ukiel

18 sierpnia kilkunastoosobowa grupa uczestników projektu „Strażnicy Pamięci” z Olsztyna wzięła udział w wycieczce statkiem po jeziorze Ukiel. Dla beneficjentów projektu, osób które jako dzieci przeżyły koszmar wojny: wysiedleń, niemieckich obozów, śmierci bliskich oraz pracujących z nimi wolontariuszy 50+ było to kilka godzin relaksu a przy okazji możliwość obejrzenia od strony wody  inwestycji, jakie w ostatnich latach poczynił Olsztyn  nad swoim największym jeziorem i na plaży miejskiej.

Projekt „Strażnicy Pamięci”, realizowany przez FOSę od 2014 i obecnie przedłużony do roku 2019 finansowany jest przez niemiecką fundację EVZ „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” i poświęcony ofiarom drugiej wojny światowej.

Szkoła dla rodziców w Biskupcu

W dnia 27 – 28 lipca w Biskupcu  w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyła się –
Szkoła dla Rodziców prowadzona jest oparciu o koncepcję Thomasa Gordona Wychowanie bez porażek oraz Adele Faber i Elaine Mazlish Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. W szkoleniu uczestniczyło 16 osób.

Porojekt realizowany jest do końca lipca 2019.

Tworzymy rady seniorów

10 lipca w Villi Pallas w Olsztynie rozpoczęły się dwudniowe warsztaty grupy inicjatywnej rady seniorów z Giżycka. W spotkaniu bierze udział kilkanaście osób, reprezentujących m.in. Uniwersytet III Wieku w Giżycku czy Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. To kolejne warsztaty w kalendarzu realizowanego przez FOSę projektu „Rady seniorów na Warmii i Mazurach”, dofinansowanego z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 ASOS. W czerwcu przeprowadziliśmy już warsztaty dla powstających rad seniorów w Korszach oraz Braniewie i Ornecie. Ostatnie, dla gminy Purda, piątej wybranej w konkursie do projektu, odbędą się w dniach 17-18 lipca 2017 w Kretowinach.

Uczestnicy warsztatów „Tworzymy rady seniorów”, pod kierunkiem ekspertów FOSy, omawiają sytuację osób starszych w swoich środowiskach, pracują nad przygotowaniem statutów, regulaminu oraz planów działania przyszłych rad seniorów.