Projekty godne dofinansowania

6 lutego 2017 w Olsztynie (sala Planetarium Olsztyńskiego) odbyło się kolejne spotkanie Platformy Usług Społecznych. Spotkanie prowadzone przez prezesa FOSy Bartłomieja Głuszaka oraz pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie z wicedyrektor Dorotą Solińską na czele, dotyczyło najnowszych projektów konkursowych z tzw. Osi Priorytetowej 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy spotkania, przedstawiciele około trzydziestu organizacji pozarządowych i ośrodków pomocy społecznej (członków FOSy, ale nie tylko) z Olsztyna, Iławy, Szczytna, Ostródy, Giżycka, Biskupca oraz mniejszych miejscowości, takich jak Srokowo, Kozłowo czy Jeziorany usłyszeli, że w tegorocznej edycji preferowane będą działania na rzecz szeroko pojętego „włączenia społecznego” zmierzające do aktywizacji społeczną i zawodowej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem, wspieranie tworzenia i funkcjonowania Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej i Zakładów Aktywności Zawodowej, rozwój usług społecznych itp. Otrzymali też informację jak szukać partnerów do realizacji projektów, jak przygotowywać wnioski, jak je konsultować, jakie są najbliższe terminy aplikacji.

Spotkanie miało na celu lepsze wykorzystanie środków RPO.

Opłatkowe spotkanie FOSy

15 grudnia 2016 w gościnnie użyczonej sali Planetarium w Olsztynie obyło się doroczne przedświąteczne, opłatkowe spotkanie FOSy. Wzięli w nim udział pracownicy i wolontariusze naszej organizacji. Specjalnymi gośćmi byli seniorzy-weterani z Olsztyna i Iławy, uczestnicy projektu „Strażnicy Pamięci”, realizowanego we współpracy z niemiecką fundacją EVZ i poświęconego byłym więźniom hitlerowskich obozów.

Najlepsze życzenia wszystkim obecnym składali prezes FOSy Bartłomiej Głuszak, oraz obecny na spotkaniu wiceprezydent Olsztyna, Jarosław Słoma, który podkreślał jak ważne dla miasta są działalność i inicjatywy organizacji pozarządowych.

Świąteczny poczęstunek umilił koncert kolęd w wykonaniu zaprzyjaźnionych muzyków z Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie.