Federacja FOSa

Idea stworzenia federacji organizacji działających na polu pomocy społecznej zrodziła się w 2004 roku. Było to wynikiem analizy III sektora województwa warmińsko – mazurskiego i wyciągnięcia wniosków o konieczności stworzenia struktury, która skupiłaby w swoim kręgu organizacje socjalne i stała się forum współpracy między nimi. Pomysł ten został wcielony w życie w tym samym roku. 28 lutego 2004 r. w Olsztynie odbyło się spotkanie założycielskie Federacji, w którym uczestniczyli przedstawiciele: Związku Stowarzyszeń „Warmińsko-Mazurski Bank Żywności”, Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Elblągu, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Działdowo i Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacji ”Zdrowe dziecko” z Olsztyna, Centrum Pomocy Rodzinie, Polskie Związek Bezrobotnych z/s w Ełku oraz przedstawiciel Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS z Warszawy.

Na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia w dniu 28 lutego 2004 roku jednogłośnie podjęto uchwałę o powołaniu Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa”. Na tym samym posiedzeniu uchwalono statut Federacji, określono skład Zarządu.

Prezes 
Bartłomiej  Głuszak

Katarzyna Białobrzeska - wiceprezes

Marek Borowski - wiceprezes

Piotr Kubarewicz - sekretarz

Maria Popieluch - skarbnik