Nagrody Federacji FOSa

Tytułem Społecznik FOSy,  nagradzamy osiągnięcia kandydata w obszarze polityki społecznej, innowacyjność pomysłów i działań na rzecz odbiorców swojej organizacji oraz ich efektywność i trwałość

Dotychczasowymi laureatami nagrody FOSy byli

w 2013 roku – Krzysztof Grablewski – prezes Fundacji Elbląg

w 2015 roku – Marta Liberadzka reprezentująca „Fundację Dalekiego Zasięgu”

w 2017 roku – Małgorzata Sanajko i Daniel Ziemacki ze Stowarzyszenia NORA z Bartoszyc

– Aleksandra Kojtych – reprezentująca Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło w Elblągu

– Jadwiga Lipska – reprezentująca Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych „RAZEM” w Olsztynku