Nagrody Federacji FOSa

Tytułem Społecznik FOSy,  nagradzamy osiągnięcia kandydata w obszarze polityki społecznej, innowacyjność pomysłów i działań na rzecz odbiorców swojej organizacji oraz ich efektywność i trwałość

Dotychczasowyi laureatami nagrody FOSy byli

w 2013 roku – Krzysztof Grablewski – prezes Fundacji Elbląg

w 2015 roku- Marta Liberadzka reprezentująca „Fundację Dalekiego Zasięgu”