Misja i cel

Misją Federacji FOSa jest efektywne rozwiązywanie problemów społecznych poprzez wzajemne wspieranie i reprezentowanie organizacji socjalnych województwa warmińsko – mazurskiego

Federacja FOSa realizuje swoje cele poprzez:

  • rzecznictwo interesów, reprezentowanie organizacji członkowskich
  • wspieranie organizacji socjalnych poprzez:
  • szkolenia i warsztaty z zakresu zarządzania projektem, pisania projektów, pozyskiwania środków finansowych, zarządzania NGO, usług socjalnych, strategii rozwoju, standaryzacji usług itd.;
  • poradnictwo dla pracowników, wolontariuszy działających w organizacjach pozarządowych
  • konferencje i seminaria
  • i inne wynikające z działań statutowych