Nasz zespół

 Bartłomiej Głuszak

w 2004 roku współinicjator i prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, polityk społeczny, ekspert w zakresie polityk i inicjatyw społecznych

gluszak@wp.pl

b.gluszak@federacjafosa.pl

Piotr Pniewski

Od 1 lutego 2017 dyrektor Federecji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
p.pniewski@federacjafosa.pl

Marta Liberadzka

 

- wicedyrektor Federacji Organizacji Socjalnych
Województwa Warmińsko - Mazurskiego, socjolożka, koordynator projektu "W
drodze do aktywności", lider zespołu koordynatorów.
m.liberadzka@federacjafosa.pl

 Marek Zbytniewski

 

-  socjolog, doradca zawodowy, lider zespołu ds.
aktywizacji społeczno - zawodowej, lider zespołu ds. współpracy
ponadnarodowej, koordynator projektów ponadnarodowych.
m.zbytniewski@federacjafosa.pl

 Maciej Soroka

Ukończył prawo na UWM, koordynator projektów, kierownik sekretariatu FOSy w której pracuje od 2011 r.

m.soroka@federacjafosa.pl

 Weronika Szewalje

koordynator projektów, doradca zawodowy w FOSie od 2013

w.szewalje@federacjafosa.pl

 Katarzyna Sosnowska

doradca zawodowy, koordynator projektów, w FOSie od 2014

k.sosnowska@federacjafosa.pl

 Paulina Karwowska

koordynator projektu w FOSie od sierpnia 2016 roku

p.karwowska@federacjafosa.pl

 Tomasz Tokarczyk

pracownik administracyjno-biurowy absolwent prawa i administracji UWM, w FOSie od kwietnia 2015

t.tokarczyk@fedaracjafosa.pl

 Zyta Izabela Hermanowicz

księgowa, w FOSie od 2016

z.hermanowicz@federacjafosa.pl

 Natalia Preilowska

pracownik biurowy, koordynator projektów, w FOSie od stycznia 2016

n.preilowska@federacjafosa.pl

 Anna Książak-Gregorczyk

doktor nauk społecznych, koordynator projektów, w FOSie od 2011

a.ksiazak@federacjafosa.pl

Magdalena Chojnacka

koordynator projektów, administrator FB FOSy, w federacji od 2013

m.chojnacka@federacjafosa.pl

 

 

 

 

 

Joanna Szymańska-Bica

ekspert, tłumacz, koordynator projektów, dyrektor Federacji FOSa ( 02/2014-02/2017)

j.szymanska@federacjafosa.pl

 

Monika Hausman-Pniewska

najczęściej animatorka i trenerka, coraz  chętniej w indywidualnym kontakcie z drugim człowiekiem. Z wykształcenia polonistka z doświadczeniem dziennikarskim, z zamiłowania także aktywistka społeczna. Od wielu lat w sektorze pozarządowym,  w FOSie od  odpowiedzialna za rozwój zespołu i wspieranie społeczności lokalnych.

m.hausman@federacjafosa.pl

 

 

 

 

Julia Larenta

animator, koordynator projektów, w FOSie od lipca 2017

j.larenta@federacjafosa.pl

 

Beata Izabela Jakubiak

animator, asystent pomocy rodzinie

b.jakubiak@federacjafosa.pl

 

 

 

 

 

 

 

Mariusz Mazurkiewicz

trener pracy

m.mazurkiewicz@federacjafosa.pl

 

 

 

Olga Łukasik

psycholog

o.lukasik@federacjafosa.pl

Katarzyna Chwieduk

psycholog 

k.chwieduk@federacjafosa.pl

Marzena Buturla     

asystent pomocy rodzinie   

biuro w Biskupcu  tel. 739 250 620

e-mail: m.buturla@federacjafosa.pl

 

Agnieszka Dobosz - Szmigiel

pracownik socjalny/asystent pomocy rodzinie - w projekcie "Usługi społeczne w gminach Kolno i Biskupiec"

w FOSie od kwietnia 2017

biuro w Biskupcu tel. 739 250 620

a.dobosz-szmigiel@federacjafosa.pl

Iwona Leończyk

 

psycholog

i.leonczyk@federacjafosa.pl

Joanna Domańska

 

opiekun osobisty JOBfirma

j.domanska@federacjafosa.pl

 

Małgorzata Dębicka

 

pedagog, mediator, animator - w projekcie "Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork"

 

Monika Lange

doradca zawodowy

m.lange@federacjafosa.pl

 Jolanta Witkowska

pedagog,

asystent pomocy rodzinie,

osoba do opieki nad dziećmi / osobami zależnymi uczestników projektu w trakcie trwania zajęć, w ramach projektu "W
drodze do aktywności"

Olsztyn ul. Mazurska 7/2, tel. 503 466 550

j.witkowska@federacjafosa.pl

Magdalena Podborowska

psycholog

m.podborowska@federacjafosa.pl

Anna Liberadzka

główna księgowa

a.liberadzka@federacjafosa.pl

Paweł Pietrzak 

 

- opiekun nad dziećmi, osobami zależnymi

specjalista ds. obsługi biura.

p.pietrzak@federacjafosa.pl