Nasz zespół

 Bartłomiej Głuszak

w 2004 roku współinicjator i prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, polityk społeczny, ekspert w zakresie polityk i inicjatyw społecznych

gluszak@wp.pl

b.gluszak@federacjafosa.pl

Piotr Pniewski

Od 1 lutego 2017 dyrektor Federecji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
p.pniewski@federacjafosa.pl

 Maciej Soroka

Ukończył prawo na UWM, koordynator projektów, kierownik sekretariatu FOSy w której pracuje od 2011 r.

m.soroka@federacjafosa.pl

 Weronika Szewalje

koordynator projektów, doradca zawodowy w FOSie od 2013

w.szewalje@federacjafosa.pl

 Katarzyna Sosnowska

doradca zawodowy, koordynator projektów, w FOSie od 2014

k.sosnowska@federacjafosa.pl

 Paulina Karwowska

koordynator projektu w FOSie od sierpnia 2016 roku

p.karwowska@federacjafosa.pl

 Tomasz Tokarczyk

pracownik administracyjno-biurowy absolwent prawa i administracji UWM, w FOSie od kwietnia 2015

t.tokarczyk@fedaracjafosa.pl

 Ewa Wilan

Główna księgowa, w FOSie od 2016

e.wilan@federacjafosa.pl

 Zyta Izabela Hermanowicz

księgowa, w FOSie od 2016

z.hermanowicz@federacjafosa.pl

 Natalia Preilowska

pracownik biurowy, koordynator projektów, w FOSie od stycznia 2016

n.preilowska@federacjafosa.pl

 Anna Książak-Gregorczyk

doktor nauk społecznych, koordynator projektów, w FOSie od 2011

a.ksiazak@federacjafosa.pl

Magdalena Chojnacka

koordynator projektów, administrator FB FOSy, w federacji od 2013

m.chojnacka@federacjafosa.pl

 

 

 

 

 

Joanna Szymańska-Bica

ekspert, tłumacz, koordynator projektów, dyrektor Federacji FOSa ( 02/2014-02/2017)

j.szymanska@federacjafosa.pl

 

Monika Hausman-Pniewska

najczęściej animatorka i trenerka, coraz  chętniej w indywidualnym kontakcie z drugim człowiekiem. Z wykształcenia polonistka z doświadczeniem dziennikarskim, z zamiłowania także aktywistka społeczna. Od wielu lat w sektorze pozarządowym,  w FOSie od  odpowiedzialna za rozwój zespołu i wspieranie społeczności lokalnych.

m.hausman@federacjafosa.pl

 

 

 

 

Julia Larenta

animator, koordynator projektów, w FOSie od lipca 2017

j.larenta@federacjafosa.pl

 

Beata Izabela Jakubiak

animator, asystent pomocy rodzinie

b.jakubiak@federacjafosa.pl

 

 

 

 

 

 

Projekt - „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Frombork i Braniewo” - biuro w Braniewie

Aleksandra Ostrowska-  aleksandra.ostrowska91@wp.pl

 

Projekt - „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec” - biuro w Biuskpcu

Agnieszka Dobosz-Szmigiel -  ad78@wp.pl

Marzena Buturla -  marzenabut@wp.pl