Zrealizowane

Akademia III wieku w Orzyszu, Małdytach, Wilczętach i Korszach.

50 i więcej same plusy

III wiek na Warmii i Mazurach – dobre praktyki

Silver Learners

Projekt Silver Learners Celem programu jest wymiana doświadczeń i wypracowanie metod kształcenia ustawicznego, pracy z seniorami, podnoszenia ich kompetencji w posługiwaniu się mediami elektronicznymi, językami obcymi, a także ich społecznej i aktywności. Program realizowany od 1 września 2016 do 31 października 2018 i współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus + Partnerzy: VHS volkshochschule Iserlohn (Niemcy), Cambridgeshire County Council (Anglia), miasto Stockport (Anglia), Kilcooley Women's Centre (Irlandia Północna), Learn for Life (Holandia), Nationaal Ouderen Fonds (Holandia), RBS Centre (Luksemburg), miasto Niyregyhaza (Węgry), miasto Chorzów i Federacja FOSa. koordynator Joanna Szymańska: j.szymanska@federacjafosa.pl

Mega-szkoła w Białutach

Projekt „Mega-szkoła w Białutach" FOS-a realizowała we współpracy z Gminą Iłowo-Osada oraz Stowarzyszeniem Społeczno-Oświatowym „Żaczek” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Białutach. Projekt był finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Okres realizacji: luty 2017-styczeń 2019. Celem projektu było rorozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci wiejskich

Partnerstwo na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami

Celem głównym projektu było dokonanie przeglądu i analizy zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej woj. warmińsko-mazurskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Projekt został zakończony 31.01.2019

Fosa ludzi, idei, działań

III wiek na Warmii i Mazurach

Silver Sharing

Silver Sharing Projekt „Silver Sharing initiave” realizowany od 09/2015 do 09/2017 przez FOSę w partnerstwie z organizacjami z Łotwy i Chorwacji finansowany przez Erasmus+. W 2016 roku miały miało miejsce kilka wymian do grup seniorskich podmiotów uczestniczących w projekcie, ze strony polskiej seniorów w Morąga i Fromborka W dniach 7-8 czerwca 2017 w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (stara kotłownia) odbyła się, zorganizowana przez FOSę międzynarodowa konferencja podsumowująca obecną edycję Silver Sharing Initiative.

Stawiamy na seniorów

Rokroczny projekt wspierajacy działanie rzecznika osób starszych w 2017 pod hsłem „Stawiamy na seniorów” realizowany od 1 maja do 31 grudnia 2017

Rady seniorów na Warmii i Mazurach

4. Rady seniorów na Warmii i Mazurach Projektu „Rady seniorów na Warmii i Mazurach”, dofinansowany z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Obejmował powstanie pięciu rad seniorów w wybranych gminach oraz wsparcie w rozwoju, funkcjonowaniu rad już istniejących, a także nowo powstających. Realizowany w okresie marzec-grudzień 2017

„Stawiamy na seniorów”.

„Stawiamy na seniorów” Kolejna edycja projektu, którego celem jest wsparcie działań rzeczników praw osób starszych oraz dofinansowanie wydania „Generacji”, magazynu środowisk osób starszych. Projekt realizowany od 1.06 do 31.12.2018. z dofinasnowaniem Warminsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego.