Sieci

W ramach Federacji FOSa funkcjonują grupy organizacji podejmujących w swych działaniach tę samą tematykę. W większości są to niezależne sieci, posiadające wypracowane zasady współpracy z Federacją FOSa. Organizacje należące do ww. sieci, a nie będące członkami Federacji FOSa, posiadają status organizacji partnerskich Federacji. Federacja FOSa systematycznie wspiera oraz współpracuje z tymi grupami. W 2014 roku w ramach realizacji projektu pt. :FOSa ludzi, idei i działań” odbyły się spotkania Sieci branżowych, które były okazją do poznania się członków sieci, wymiany doświadczeń, rozmowy nt. problemów wynikających z specyfiki socjalnych organizacji wchodzących w skład poszczególnych sieci. W trakcie warsztatów uczestnicy dokonali diagnozy funkcjonujących sieci, ustalali plany i strategie działań oraz debatowali się nad konkretnym wsparciem które wpłynie na polepszenie ich funkcjonowania.