Sieć na rzecz seniorów z Warmii i Mazur

Sieć Na Rzecz Seniorów Warmii i Mazur. To Sieć zrzeszająca organizacje, instytucje i grupy nieformalne, działające na rzecz seniorów. Podczas spotkania Sieci przewodniczącym wybrano Krzysztofa Marusińskiego, szefa Mazurskiego Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej MSAL z Orzysza, zastępcę rzecznika praw osób starszych na subregion ełcki.