Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw Warmii i Mazur

Warmińsko-Mazurska Sieć na Rzecz Wspierania Ofiar Przestępstw – Celem głównym sieci jest podniesienie jakości i dostępności usług na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin. Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej pełni funkcję sekretariatu Sieci.