Sieć Wolontariatu Warmii i Mazur

Sieć Wolontariat Warmii i Mazur. Sieć zrzesza organizacje działające w obszarze wolontariatu. Dziewięć z nich prowadzi Centra lub Kluby Wolontariatu. Sieci przewodniczy Regionalne Centrum Wolontariatu z Elbląga. W 2014 r. Federacja FOSa wspierała w ramach różnych projektów funkcjonowanie części Centrów Wolontariatu. Przewodniczącą Sieci jest Adriana Sałak zMorąga.