W drodze do aktywności – edycja 2

Projekt pt. „W drodze do aktywności – edycja 2” jest realizowany w okresie 1.01.2020 r. do 31.10.2022 r. przez Federację FOSa. Celem projektu jest podniesienie stopnia aktywności społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej 140K i 100M zamieszkujących na terenie MOF Olsztyn (wszystkie gminy). Podjęte zostaną działania zmierzające do aktywizacji społecznej i zdrowotnej (warsztaty kompetencji społecznych i … Czytaj dalej W drodze do aktywności – edycja 2