Rozeznanie rynku – specjalista ds. diagnozy

Szanowni Państwo,
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zaprasza Państwa do złożenia oferty na prowadzone postępowanie rozeznania rynku na świadczenie usługi specjalisty ds. diagnozy w ramach grantu “ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych” uzyskanego w ramach projektu “SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach POWER współfinansowanego ze środków EFS.

Dokładne informacje znajdują się w załączniku.

Oferty należy złożyć w terminie do 27.10.2020 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: k.giedrys@federacjafosa.pl lub w siedzibie biura FOSa.

Rozeznanie rynku – specjalista ds. diagnozy 1_2020_Ż