Człowiek w zmianie

Zmiana…

We współczesnym świecie właściwie jedyną stałą kategorią jest ZMIANA. Zmieniają się uwarunkowania społeczne, polityczne, ekonomiczne, gospodarcze, kulturowe. Zmienia się język, jakim się posługujemy i kanały komunikacji międzyludzkiej. Zmienia się też rynek pracy i jego potrzeby – jedne kompetencje stają się kluczowe, inne powoli odchodzą do lamusa.

Jednym z celów naszej organizacji jest towarzyszenie i wspieranie ludzi w procesie zmian – zarówno jako jej permanentnych uczestników, pomagając im adaptować się do płynnych realiów współczesności, jak i jako autorom swoich własnych, indywidualnych przemian.

Człowiek…

W FOSie wierzymy, że każdy człowiek ma potencjał i zasoby aby osiągać założone przez siebie cele. Dlatego też staramy się przyjmować rolę facylitatorów zmiany, w której nawigatorem i sternikiem jest osoba, z którą pracujemy – my tylko pilnujemy, aby trzymała się wytyczonego przez siebie szlaku, od czasu do czasu wspólnie go korygując. Ale ostateczna decyzja co do kierunku zmian należy zawsze do człowieka i jest jego własną.

Człowiek w zmianie…

W Federacji FOSa wspieramy osoby znajdujące się w różnych sytuacjach życiowych i społecznych. W naszych działaniach i projektach stymulujemy aktywność osób starszych, pomagamy rodzinom sprawnie i harmonijnie funkcjonować, asystujemy osobom pozostającym poza rynkiem pracy rozwiązać problemy zawodowe i zdobyć zatrudnienie zgodne ze swoimi oczekiwaniami i predyspozycjami, uczymy młodych ludzi jak zaplanować karierę i jak przygotować się do jej rozpoczęcia, a także dajemy im też szansę na zdobycie pierwszych doświadczeń, np. organizując dla nich praktyki, staże czy wolontariat. Każdy, kto chce zmienić coś w swoim życiu, odkryć na nowo swoje powołanie, naprawić błędy jakie popełnił w przeszłości czy pokonać bariery, które stawia przed nim teraźniejszość, znajdzie w nas partnerów do wspólnego działania.

Jak zmieniamy?

W FOSie świadczymy wsparcie na wielu płaszczyznach. Zapewniamy opiekę psychologiczną i psychoedukacyjną, prowadzimy grupy wsparcia, zapewniamy usługi asystenckie i pracę socjalną, prowadzimy warsztaty kompetencji społecznych i życiowych, a także organizujemy opiekę nad dziećmi, których rodzice chcą brać udział w naszych działaniach lub podjąć zatrudnienie. Świadczymy również kompleksowe usługi w zakresie aktywizacji zawodowej – poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, organizacja szkoleń i staży, a także wsparcie trenera pracy i brokera edukacyjnego.

Będąc świadomymi różnorodności problemów z jakimi borykają się ludzie, z którymi pracujemy, cały czas poszukujemy innowacyjnych rozwiązań i metod, które pozwolą jak najefektywniej pomagać, rozwijać i edukować naszych podopiecznych. Staramy się do każdej sytuacji dopasować narzędzie, które zaangażuje uczestnika i wywoła lub zainicjuje u niego proces wewnętrznej zmiany.

Nasze innowacje w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej to m.in.:

JOB Firma – 5 tygodniowy program szkoleniowy, symulujący funkcjonowanie realnego przedsiębiorstwa, w którym uczestnicy uczą się funkcjonować w miejscu pracy, zdobywają umiejętności zawodowe, uczą się planować, pracować w grupie i realizować powierzone zadania;

– Gra planszowa „Efektywne zarządzanie zasobami” – poprzez zabawę i elementy grywalizacji uczy jak racjonalnie gospodarować ograniczonym domowym budżetem;

– Silver Sharing – metoda pracy ze starszymi ludźmi stymulująca ich aktywność poprzez turystykę oraz współpracę i spotkania z osobami i grupami w tym samym wieku…

… I WIELE, WIELE INNYCH NIEKOWENCJONALNYCH POMYSŁÓW, KTÓRYCH WDRAŻANIE JEST NASZĄ PASJĄ! ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ PRZYGODY NA DRODZE DO ZMIANY!