Nagrody

Nagrody Federacji FOSa 

2019

Nagroda w postaci grantu w międzynarodowym konkursie Social Innovation to Tackle Energy Poverty za innowacyjną grę edukacyjną pn. „Efektywne zarządzanie zasobami”.

Bartłomiej Głuszak otrzymał od Karola Jacuńskiego, prezesa Okręgowego Koła Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Olsztynie, medal za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Krzysztof Marusiński otrzymał nagrodę i Wyróżnienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Maria Popieluch, do czerwca 2020 członkini zarządu Federacji FOSa, otrzymała nagrodę Św. Brunona w kategorii zdrowie.

2018

Piotr Kubarewicz, członek zarządu Federacji FOSa, otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Monika Hausman-Pniewska została nagrodzona statuetką i tytułem „Pozarządowiec Godny Naśladowania” w XV edycji konkursu „Godni Naśladowania”, organizowanym przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko - Mazurskiego i Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

2017

Federacja FOSa otrzymała wyróżnienie w konkursie Godni Naśladowania w kategorii VIII – inicjatywa międzynarodowa otrzymała wyróżnienie za Inicjatywę Silver Sharing, organizowanego przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Katarzyna Białobrzeska wiceprezes Federacji FOSa otrzymała Wyróżnienie Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Magdalena Chojnacka animatorka Federacji FOSa, otrzymała wyróżnienie w konkursie Godni Naśladowania, w kategorii VI – animator godny naśladowania.

Maria Popieluch członkini zarządu Federacji FOSa, otrzymała Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

2015

Zespół Federacji FOSa otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Federacja FOSa wraz z partnerami otrzymała wyróżnienie specjalne w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2015 „Razem dla rozwoju”. Nagrodzono inicjatywę „Partnerstwo na rzecz podniesienia jakości życia osób starszych wraz z kluczowymi narzędziami: przyjazdy sąsiad, ciepły telefon, udział w życiu społecznym, rzecznik praw osób starszych.

Bartłomiej Głuszak został laureatem podczas Gali Laur Najlepszych z Najlepszych w województwie warmińsko - mazurskim w kategorii osobowość.

2014

Federacja FOSa otrzymała tytuł Ambasadora EFS 2014 w kategorii Integracja Społeczna za projekt „Inwestuj w siebie – reintegracja zawodowa i społeczna”.

Bartłomiej Głuszak otrzymał nagrodę EDUinspirator w kategorii EDUKACJA DOROSŁYCH z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji FRSE.

Marek Borowski otrzymał nagrodę Obywatelską 25-lecia Samorządności. Honorowe wyróżnienie wręczył Prezydent RP Bronisław Komorowski.

2013

Joanna Tomaszczyk wiceprezes do 2016 otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej Działalność Rzeczników Praw Osób Starszych została uhonorowana w Witrynie Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii Obywatelska Inicjatywa Lokalna.

2012

Rzecznicy praw osób starszych Stanisław Brzozowski oraz Stanisław Puchalski otrzymali nagrodę i wyróżnienie Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego za zasługi w dziedzinie pomocy społecznej oraz tytuł dla Pana Stanisława Puchalskiego w konkursie „Spoko senior”.

Krzysztof Marusiński otrzymał nagrodę w ogólnopolskim konkursie im. Heleny Radlińskiej dla animatorów społecznych.

2009

Federacja FOSa otrzymała nagrodę VI edycji Konkursu „Godni Naśladowania” w kategorii na najlepszą inicjatywę reprezentacji sektora pozarządowego w województwie warmińsko - mazurskim za stworzenie „Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2009 – 2013. Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach”.

2007

Bartłomiej Głuszak i Krystyna Sałak (członkini zarządu Federacji FOSa do 2016 roku) otrzymali nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziecinie pomocy społecznej.

Bartłomiej Głuszak otrzymał nagrodę w ogólnopolskim konkursie im. Heleny Radlińskiej dla animatorów społecznych.