Zmiana w społeczności

Wychodzimy z założenia, że zmiana w człowieku nie będzie pełna, jeśli równolegle nie dokona się ona w społeczności, w której ten człowiek żyje. Dlatego animacja społeczna jest u nas jednym z kluczowych narzędzi pracy z całymi społecznościami: osobami aktywnymi, instytucjami, samorządami i organizacjami. Wspólnie podejmowane przedsięwzięcia mają charakter włączający tych, którzy są w trudniejszej sytuacji życiowej ze względu na ubóstwo, niepełnosprawność czy chociażby wiek.