Projekty

AKTUALNE PROJEKTY

"Strażnicy Pamięci" - kontynuacja

Projekt adresowany jest do ofiar II wojny światowej z Olsztyna i Iławy, które jako dzieci przebywały w niemieckich obozach, doświadczyły wypędzenia i przymusowej pracy.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

"Architektki zmiany"

Głównym celem projektu jest wsparcie uczestniczek w adaptacji społecznej w nowej rzeczywistości poprzez udział w serii warsztatów rozwojowych, przedsiębiorczość, wsparciu mentora i wolontariuszy, organizację wspólnych inicjatyw integracyjnych.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

„THE GAP – Sieciowanie bez luk na Warmii i Mazurach”

„THE GAP – Sieciowanie bez luk na Warmii i Mazurach” to projekt skierowany do przedstawicieli organizacji pozarządowych – członków i członkiń branżowych sieci współpracy i ciał dialogu .

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

W drodze do aktywności – działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością – uchodźców z Ukrainy

«Дорогою до діяльності – заходи, що сприяють професійній активізації людей з інвалідністю – біженців з України».

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

„Wkręć się z nami w wolontariat! Wsparcie organizacji wolontariatu w Federacji FOSa”

Celem projektu jest wsparcie rozwoju Centrum Wolontariatu Federacji FOSa poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Projekt „Skuteczne Kluby Integracji Społecznej”

Projekt skierowany jest do Klubów Integracji Społecznej i Centrów Integracji Społecznej z województwa warmińsko – mazurskiego.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY