Dołącz do nas

Organizacja pozarządowa, chcąca stać się członkiem Federacji FOSa składa deklarację członkowską wraz z załącznikami:
- statut organizacji,
- wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
- uchwała Zarządu o woli przystąpienia do Federacji FOSa,
- uchwała delegująca członka organizacji do reprezentowania jej w Federacji FOSa,
- raport z działalności oraz sprawozdanie finansowe za ostatni rok,
- rekomendację organizacji członkowskiej Federacji, która wystawi opinię organizacji składającej deklarację,

Decyzję o przyjęciu w poczet członków Federacji FOSa podejmuje Zarząd Federacji FOSa.
Organizacja członkowska zobowiązana jest do opłacenia składki członkowskiej w wysokości 120 zł za rok, a gdy dokona opłaty do końca lutego danego roku - wysokość składki wynosi 80 zł.

Numer konta do wpłat: 65 1600 1462 1882 6733 2000 0001

Pobierz deklarację przystąpienia do Federacji FOSa poniżej:

deklaracja przystąpienia do FOSy