Misja

Jesteśmy federacją organizacji wspierających osoby i rodziny w trudnych sytuacjach życiowych oraz ich otoczenie.

Pomagamy rozwijać się społecznościom i organizacjom, jesteśmy ich głosem.

Inicjujemy i wdrażamy skuteczne rozwiązania w obszarze pomocy i polityki społecznej.

Ważny jest dla nas każdy człowiek i jego potencjał.