Misja

Federacja FOSa to prawie 100 organizacji, w tym członkowskich i współpracujących, stałych partnerów krajowych i zagranicznych, partnerów samorządowych. Jesteśmy grupą społeczników i organizacji, które wspierają osoby i rodziny w trudnych sytuacjach życiowych. Ważny jest dla nas każdy człowiek i jego potencjał. Pomagamy rozwijać się organizacjom i społecznościom. Inicjujemy i wdrażamy innowacyjne rozwiązania systemowe w obszarze pomocy i polityki społecznej.