Regionalna Strefa Pomocy

Centrum Informacji i Koordynacji na Rzecz Osób Niesamodzielnych i ich Rodzin

Opieka nad osobą starszą, chorą i zależną jest wyzwaniem, które spada na nas często niespodziewanie. Problemy organizacji życia codziennego z osobą niesamodzielną w domu często powodują zagubienie i trudność w odnalezieniu się w nowej sytuacji. A kiedy już opieka trwa już dłuższy czas pojawia się zmęczenie, frustracja, konieczność rezygnacji z pracy, często też problemy zdrowotne.

Odpowiedzią na te wyzwania jest Centrum Informacji i Koordynacji na Rzecz Osób Niesamodzielnych i ich Rodzin „Regionalna Strefa Pomocy”, które świadczy kompleksowe usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe.

Celami działania „Regionalnej Strefy Pomocy” są:

  • Zwiększenie dostępności osób niesamodzielnych i ich rodzin do usług, zwłaszcza w obszarze pomocy społecznej i ochrony zdrowia.
  • Podniesienie kompetencji środowisk osób niesamodzielnych i ich rodzin.
  • Ograniczenie samotności, wzmocnienie samodzielności i integracji ze środowiskiem lokalnym.
  • Zwiększanie efektywności współpracy międzysektorowej i budowa partnerstwa na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich rodzin.

Jeśli opiekujesz się osobą niesamodzielną i potrzebujesz:

  • informacji o możliwościach uzyskania pomocy w różnych instytucjach, adresów i numerów telefonów,
  • pomocy w wypełnianiu różnorodnych dokumentów, wniosków, formularzy,
  • wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zakupach, transporcie, umówieniu wizyty lekarskiej itp.
  • bezpłatnego wsparcia psychologa, prawnika, dietetyka, pielęgniarki lub porady innego specjalisty dla rodziny,
  • wzmocnienia odporności psychicznej i nauki relaksacji,
  • wyjść z domu, spędzić czas z innymi osobami o podobnych problemach, porozmawiać, wypić kawę.

W Strefie znajdziesz przyjaznych i profesjonalnych ekspertów, którzy odpowiedzą na Twoje pytania i wskażą możliwe rozwiązania trudnych sytuacji.

Federacja FOSa, ul. Linki 3/4   pok. 2, 10-535 Olsztyn
poniedziałek – piątek 8.00-16.00

Kontakt: Monika Michniewicz
e-mail: strefapomocy@federacjafosa.pl
tel. +48 799 099 862

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Fundusz EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny