Regionalna Strefa Pomocy

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

FORMY POMOCY       REZULTATY     DO POBRANIA

 

Informacje o projekcie:

Projekt „Regionalna Strefa Pomocy” skierowany jest do 100 osób niesamodzielnych i ich rodzin z Olsztyna i okolicznych gmin
(teren powiatu olsztyńskiego ziemskiego) oraz wszystkich zainteresowanych tematem opieki. Jego celem jest umożliwienie ludziom starszym
i niesamodzielnym pozostania w domu i we własnych społecznościach tak długo, jak to możliwe przy zachowaniu ich podmiotowości.
W efekcie powstanie skoordynowany system wsparcia dla rodzin osób niesamodzielnych, który pozwoli im poczuć się bezpiecznie
podnieść jakość ich życia.
Co 2 starsza osoba niepełnosprawna nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności.
Statystycznie opiekunem osoby niesamodzielnej w Polsce jest kobieta w wieku 50-69 lat.
Problemy, z którymi mierzy się rodzina osoby niesamodzielnej to:
-osamotnienie w zmaganiu się z codziennymi problemami;
-brak miejsca ogniskującego wszystkie instytucje i organizacje pomocowe, pozwalającego na otrzymanie kompleksowej pomocy;
-brak dostępu do kompleksowych usług doradczych, informacyjnych, prawnych;
-brak indywidualnie dopasowanej oferty wsparcia odpowiadającej na wszystkie potrzeby rodziny;
- instytucjonalizacja opieki, podczas gdy istotne jest utrzymanie jak najwyższej jakości życia i
samodzielności seniorów we własnym środowisku.

Regionalna Strefa Pomocy to miejsce, w którym osoba starsza, niesamodzielna i jej rodzina, otrzymuje kompleksowe wsparcie
w dotarciu do każdej dostępnej formy pomocy jaką oferują różne podmioty działające w obszarze pomocy społecznej i zdrowia.
Nie muszą się oni mierzyć się z nieskoordynowanym i nieprzyjaznym systemem. Pracownicy Strefy, którzy wspierają uczestniczki
i uczestników projektu na co dzień to: doradca kluczowy, opiekun rodziny, rzecznik osób starszych i wolontariusze.
Pomagają oni przebić się przez gąszcz prawnych kruczków w otrzymaniu przysługujących zasiłków, zapisać się do lekarza,
zdobyć sprzęt rehabilitacyjny, egzekwować swoje prawa czy wyjść na spacer. Specjaliści (psycholog, prawnik, dietetyk,
rehabilitant czy pielęgniarka) wzmacniają poczucie podmiotowości i wspierają w sytuacjach kryzysowych.
W ramach projektu działa Szkoła dla Opiekunów osób niesamodzielnych, w ramach której powstał Pokój Treningowy,
który służy opiekunom do nauki pielęgnacji osoby niesamodzielnej, pod okiem specjalistów: pielęgniarki, fizjoterapeuty.
Oferujemy również opiekę wytchnieniową w domach uczestników projektu.

We wrześniu wydaliśmy również Magazyn GENERACJA zawierający szczegółowe informacje o działaniach Strefy, o działaniach Rzecznika, a także ważnych dla seniorów tematach takich jak badania profilaktyczne.

Jeśli opiekujesz się osobą niesamodzielną i potrzebujesz:

  • informacji o możliwościach uzyskania pomocy w różnych instytucjach, adresów i numerów telefonów,
  • pomocy w wypełnianiu różnorodnych dokumentów, wniosków, formularzy,
  • wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zakupach, transporcie, umówieniu wizyty lekarskiej itp.
  • bezpłatnego wsparcia psychologa, prawnika, dietetyka, pielęgniarki lub porady innego specjalisty dla rodziny,
  • wzmocnienia odporności psychicznej i nauki relaksacji,
  • wyjść z domu, spędzić czas z innymi osobami o podobnych problemach, porozmawiać, wypić kawę.

W Strefie znajdziesz przyjaznych i profesjonalnych ekspertów, którzy odpowiedzą na Twoje pytania i wskażą możliwe rozwiązania trudnych sytuacji.

Federacja FOSa, ul. Linki 3/4   pok. 2, 10-535 Olsztyn
poniedziałek – piątek 8.00-16.00

Kontakt: Monika Michniewicz
Koordynator projektu: Edyta Rodziewicz
e-mail: strefapomocy@federacjafosa.pl
tel. +48 799 099 862