POTRZEBNI.ORG.PL

Czy wiesz, że?

– co dwudziesty Polak w wieku 80+ nie ma z kim porozmawiać nawet przez chwilę…
– co dziesiąta nie ma w swoim otoczeniu osoby, z którą mogłaby porozmawiać o codziennych sprawach…
– co piąty senior 80+ nie ma kogoś, z kim mógłby miło spędzić czas (np. spacer)…

Czy wiesz, że na Warmii i Mazurach?

– kobieta 60+ ma szansę średnio na jeszcze 24,1 zaś mężczyzna na 18,3 lat życia…
– mieszka 55 tysięcy osób 80+ (tylko 15 tysięcy to mężczyźni) – to 4 procent ogółu (co dwudziesty piąty)…
– 195 tysięcy osób pobierało emerytury, a 29 tysięcy renty z tytułu niezdolności do pracy (co siódmy)…
– przeciętna emerytura z ZUS wynosiła 2017 złotych brutto a z KRUS (rolnicza) 1247 złotych brutto) i jest więcej niż o 200 złotych niższa od średniej krajowej (dane GUS z 2018)…
Zbyt wiele osób starszych nie ma do kogo zwrócić się po pomoc. Dlatego Federacja FOSa podjęła szlachetną misję zmiany smutnej rzeczywistości osób starszych w Polsce i regionie uruchamiając kampanię fundraisingową pod hasłem „Potrzebni”.

Dzięki pozyskanym środkom:

– powołamy do życia pierwsze w kraju Centrum Informacji i Koordynacji Osób Zależnych i ich Rodzin,
– zbudujemy aktualną diagnozę problemów i zasobów lokalnych w kontekście opieki nad osobą starszą;
– skoordynujemy sfragmentaryzowany, skąpy i nieskuteczny system opieki nad osobami zależnymi /starszymi poprzez zogniskowanie współpracy ośrodków pomocy społecznej, szpitali, geriatrów, organizacji prowadzących hospicja czy wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, rzecznika osób starszych oraz lokalnych władz;
– będziemy przeciwdziałać izolacji i marginalizacji starszych osób dorosłych zarówno w społecznościach wiejskich, jak i miejskich;
– wesprzemy opiekunów rodzinnych w wiedzę, informację oraz wsparcie w udzielaniu pomocy najbliższym;
– przełamiemy tabu końca życia i wesprzeć rodziny i opiekunów osób zależnych w poruszaniu się po opcjach zakończenia życia, prowadzeniu trudnych rozmów i upewnianiu się, że życzenia osoby starszej dotyczące końca życia zostaną spełnione (ostatnia wola).

Doświadczyłeś/łaś już w swoim życiu mrocznych stron starości? Opiekujesz się na co dzień osobą starszą, zależną? Chcesz z nami zmienić przerażająco smutny los osób starszych w naszym kraju?