Aktywne Rady Seniorów – trwają warsztaty

W ramach finansowanego przez ASOS projektu „Aktywne rady Seniorów” na utworzenie nowych rad seniorów, który ogłosiliśmy na stronie federacji FOSa 08.04.2019 , spośród zgłoszeń nadesłanych z całego województwa warmińsko-mazurskiego zostało wyłonionych dwanaście gmin. Osiem gmin otrzyma pełny cykl wsparcia z warsztatami wyjazdowymi, dodatkowo cztery gminy (Ostróda, Węgorzewo, gmina Braniewo i powiat bartoszycki) zostaną objęte wsparciem eksperta w ramach spotkań stacjonarnych.
Na dni 26.06-09.07. 2019 zaplanowano w „Termach Warmińskich” w Lidzbarku Warmińskim cykl warsztatów wyjazdowych z ekspertem dla rad nowo powstających. Dotychczas obyły się już warsztaty dla seniorów w miast i gmin: Sępopol, Susz, Iława, Świętajno (na zdjęciu z ekspertem Piotrem Pniewskim, dyrektorem federacji FOSa) oraz Bisztynek i Miłki. W dniach 08-09.07. w warsztatach uczestniczyć będą przedstawiciele organizacji seniorskich z Tolkmicka i Pasłęka
Program warsztatów porusza tematykę z zakresu tworzenia i funkcjonowania rad seniorów. Eksperci kolejno omawiają kwestie uwarunkowań prawnych, kompetencji i zadań rady seniorów, nawiązują do dobrych praktyk. Po części teoretycznej, dotyczącej dokumentów niezbędnych do powołania i funkcjonowania rady seniorów, a także planu pracy jako narzędzia pracy – uczestnicy są zaproszeni do pracy warsztatowej z zakresu tematyki szkolenia.
W kolejnych tygodniach realizacji projektu rozpoczynamy pracę z samorządami, które spotkają się z ekspertem w ramach szkoleń stacjonarnych. Wkrótce ukaże się też poświęcony radom seniorów numer magazynu „Generacja”.

Zainteresowanym problematyką seniorską proponujemy również, rozsyłany pocztą elektroniczną, biuletyn seniorski. Otrzyma go każdy, kto zgłosi zapotrzebowanie na adres: rzecznik@federeracjafosa.pl

 

Rozeznanie rynku na usługę poprowadzenia warsztatów kompetencji społecznych i życiowych

Rozeznanie rynku na usługę poprowadzenia warsztatów kompetencji społecznych i życiowych

dla uczestników projektu „Olsztyński Klub Integracji Społecznej 2” współfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Treść zapytania ofertowego w załączniku.

Nr postępowania:             1/OKIS2/2019

Realizator projektu:  Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, ul. Linki 3/4 , 10-534 Olsztyn;

telefon: 739 250 621;  e-mail: biuro@federacjafosa.pl;

adres strony internetowej: http://www.federacjafosa.pl/

1Zapytanie ofertowe OKIS2

 

W Dniu Matki rysujemy rekordową laurkę – będzie rekord Guinnnessa!

Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy. W niedzielę 26.05.2019.r z okazji Dnia Matki, na boisku przy LO3 przy ulicy Sybiraków w Olsztynie, będziemy rysowali kredą gigantyczną laurkę dla mamy. Tak chcemy uczcić ten wyjątkowy dzień. Każdy będzie mógł dołożyć swój element i wyżyć się artystycznie. Im więcej nas będzie tym lepszy efekt osiągniemy! Chcemy ustanowić rekord Guinnessa.
Dodatkową atrakcją imprezy, zaplanowanej w godzinach 11.00-14.00 będzie „powrót do przeszłości”, czyli podwórkowe gry i zabawy sprzed lat. Przypomnimy lub nauczymy Was jak grać w klasy, ślimaka, gumę, szczura i inne, trochę dziś zapomniane, lecz nadal atrakcyjne i ciekawe sposoby na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Dodatkowo będziecie mogli zrobić sobie zdjęcie w naszej fotobudce, narysować portret swojej mamy. Zaproponujemy Wam jeszcze kilka innych małych przyjemności.
Całe wydarzenie uświetni obecność i występ muzyczny Ani Brody – wokalistki i cymbalistki olsztyńskiej, której osoby nie trzeba bliżej przedstawiać.
Na zakończenie imprezy wykonamy wspólne, pamiątkowe zdjęcie z drona, które opublikuje „Gazeta Olsztyńska”. Fotografia będzie także do pobrania z naszej strony internetowej.
Liczymy na Waszą obecność, dobrą pogodę i świetną atmosferę:)

Dzień Matki na olsztyńskim Zatorzu FOSa organizuje w ramach realizowanego od lata ubiegłego roku projektu „Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna”.

Olsztyński Klub Integracji Społecznej 2 – rusza projekt

Od pierwszego maja, w tym samym miejscu, w siedzibie Olsztyńskiego Klubu Integracji Społecznej przy ulicy Mickiewicza 13 A przystąpiliśmy do realizacji nowego projektu o nazwie „Olsztyński Klub Integracji Społecznej 2”

Jego celem jest podniesienie stopnia aktywności społecznej i zawodowej 60 kobiet i 30 mężczyzn, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem w wieku 15–64 lat, zamieszkujących obszar miasta Olsztyna oraz  gmin Stawiguda, Purda, Gietrzwałd, Jonkowo i wiejsko-miejskiej Barczewo. Adresatami projektu są osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, a także ich otoczenia w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego objętych wsparciem.

Wsparcie w projekcie obejmuje: pracę socjalną, wsparcie psychologa, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kreatywnego rozwoju, animację społeczną i realizację inicjatyw uczestników, warsztaty szyte na miarę, doradztwo zawodowe, wsparcie trenera pracy, kursy kwalifikacyjne i zawodowe oraz staże, a w efekcie zatrudnienie jak największej liczby uczestników projektu.

Jego koordynatorką jest Aneta Fabisiak-Hill, kontakt: a.fabisiak@federacjafosa.pl telefon: 799 099 884

 

 

Rzecznicy osób starszych walczą o prawa seniorów

Federacja FOSa kolejny rok (obecna edycja od 1 maja do 31 grudnia 2019) przystępuje do realizacji projektu „Stawiamy na seniorów”  Projekt adresowany jest do osób 60+, mieszkańców całego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych zamieszkujących tereny wiejskie. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywnego udziału w życiu społecznym i publicznym oraz budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

W  ramach projektu realizowane będą następujące zadania: działalność Rzecznika Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz jego zastępy w Orzyszu (obydwaj na zdjęciu), wydanie kolejnego już numeru magazynu środowisk osób starszych „Generacja”, przeprowadzenie  wykładów/spotkań z rzecznikami by nagłośnić ich działania oraz szkolenia dla pracowników socjalnych. a także studentów i uczniów szkół medycznych.

Rzecznicy mają też dyżury i służą swoją pomocą oraz interwencją w przypadkach łamania praw osób starszych.

Działania rzecznicze skierowane do osób starszych realizujemy od 2010 roku, wciąż pozostają one innowacyjne, ponieważ nigdzie w Polsce nie ma Biur Rzecznika Praw Osób Starszych, co istotne rzecznicy co roku poszerzają zakres swojej działalności, nawiązują kontakty z nowymi osobami, instytucjami zwiększając zasięg oddziaływania. Funkcja rzecznika wpisana jest w obowiązujący w naszym regionie i przyjęty przez samorząd wojewódzki program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”

Zachęcamy do kontaktu:

Stanisław Brzozowski
Rzecznik osób starszych województwa warmińsko-mazurskiego

Dyżury: poniedziałki godz. 9.00-11.00 biuro FOS-a Linki 3/4
10-535 Olsztyn telefon (89) 523-60-92

kom. 601 558-143

e-mail: rzecznik@federacjafosa.pl

Krzysztof Marusiński

Zastępca rzecznika na region ełcki

Dyżury: poniedziałek 18.00-19.00 ul. Wojska Polskiego 9A 12-250 Orzysz

tel. 796 140-648

 

FOSa na spotkaniu Rady Olsztyńskich Seniorów

Marek Zbytniewski na spotkaniu Rady Olsztyńskich Seniorów przedstawił  w czwartek, 9 maja, międzynarodowe projekty FOSy. Propagując hasło „pomaganie – pomaga” mówił o realizowanym obecnie z partnerami z Łotwy, Anglii, Włoch, Francji i Portugalii, a finansowanym przez europejski fundusz Erasmus+ projekcie „Lokal and International Active Seniors”. Jego celem jest wypracowanie programów dla organizacji pozarządowych zajmujących się osobami starszymi (FOSa – zgłosiła i zaprezentowała partnerom m.in. stosowane przez nas inicjatywy „200 lat” i „Przyjazny sąsiad”) a także metod aktywizacji samych seniorów, zwłaszcza rozwoju wolontariatu 50+

Wartością międzynarodowych projektów jest wymiana uczestników między partnerskimi organizacjami. Marek Zbytniewski, jako koordynator projektu „Lokal and International Active Seniors”, poinformował Radę Olsztyńskich Seniorów, że jeszcze w maju nasi seniorzy wyjeżdżają na dwa tygodnie do Rzymu, gdzie pracować będą jako wolontariusze. W czerwcu kolejna dwójka wyjedzie do Pau we Francji.

Leroy Merlin funduje meble dla uczestników naszego projektu

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie pragnie serdecznie podziękować Firmie Leroy Merlin z Olsztyna za życzliwą odpowiedź na nasz apel, szybką pomoc i wsparcie w przekazaniu mebli kuchennych dla rodziny Tymrek. Uczestniczą oni w  projekcie „Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna” realizowanym przez Federację FOSa i Stowarzyszenie „Arka”  w Olsztynie.

Rodzina do tej pory mieszkała w 18-metrowym mieszkaniu komunalnych. Po wielu latach starań, otrzymała w końcu, większe, wymarzone mieszkanie  z zasobów Gminy Olsztyn. Rodzina jest wielodzietna, dwoje rodziców oraz 6 wspaniałych chłopców. Przy takiej gromadce potrzeby są ogromne (tylko ojciec tylko, mama zajmuje się dziećmi), w małym stopniu korzystają z pomocy społecznej. Rodzina sam poradziła sobie przy zgromadzeniu mebli do pokojów dzieci (gdzie kto mieszka, widać na rysunku autorstwa jednego ze „średnich” synów państwa Tymrek). Meble do kuchni były sporym wydatkiem i nie byli w stanie ich prędko kupić, prezent od Leroy Merlin był jak prawdziwy dar z nieba.

 

„Aktywne Rady Seniorów”- wsparcie dla rad istniejących

 Szanowni Państwo,

 

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zrzesza ok. 100 organizacji działających w szeroko rozumianej sferze pomocy społecznej. Dwa główne kierunki działań Federacji to wspieranie organizacji członkowskich oraz rzecznictwo interesów. Od wielu lat realizujemy systemowe działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w naszym regionie. Podejmujemy szereg tematów związanych z tą problematyką, m.in. działalność Rzeczników Praw Osób starszych, wydawanie Magazynu Generacja, powołanie Sieci na Rzecz Seniorów i wiele innych. Jednym z naszych kluczowych założeń jest podniesienie jakości życia i wzmocnienie aktywności środowisk osób starszych.

Federacja FOSa opracowała i realizuje projekt „Aktywne Rady Seniorów” i w związku z tym pragniemy  zaprosić Państwa do przystąpienia do konkursu o wsparcie w funkcjonowaniu dla już istniejących rad.

Rady seniorów otrzymają wsparcie ekspertów w zakresie wypracowania niezbędnych do skutecznego funkcjonowania dokumentów, np. podczas tworzenia planu rozwoju/pracy, bądź innego dowolnego dokumentu w zależności od potrzeb. Otrzymają też stałe wsparcie o charakterze informacyjnym, doradczym i eksperckim.

Liczymy, że oferowane wsparcie przełoży się na zwiększenie skuteczności i efektywności działania już istniejących Rad.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy prosimy nadsyłać w terminie do 15.05.2019 do godziny 12.00 na adres : j.osipiak@federacjafosa.pl. Prosimy o uwzględnienie, że im wcześniejszej nastąpi zgłoszenie do konkursu projektu, tym większe szanse, że zostaną Państwo zakwalifikowani do udzielenia wsparcia.

Z wybranymi radami zostanie podpisane porozumienie, regulujące zasady współpracy. Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać u Pani Joanny Osipiak – koordynatorki projektu, pisząc na podany wyżej adres mailowy lub pod numerami tel. 799 099 884 lub  89 523-60-92

 

Z poważaniem

Bartłomiej Głuszak

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ARS istniejące ASOS

„Aktywne Rady Seniorów” – rekrutacja do nowych rad

 Szanowni Państwo,

 

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zrzesza ok. 100 organizacji działających w szeroko rozumianej sferze pomocy społecznej. Od wielu lat realizujemy systemowe działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w naszym regionie. Podejmujemy szereg tematów związanych z tą problematyką, m.in. działalność Rzeczników Praw Osób starszych, wydawanie Magazynu Generacja, powołanie Sieci na Rzecz Seniorów i wiele innych.

Kontynuując działania z lat poprzednich, Federacja FOSa opracowała i przystępuje do realizacji projektu „Aktywne Rady Seniorów” i zaprasza do konkursu mającego na celu powołanie nowych rad w województwie warmińsko- mazurskim.

W ramach projektu założyliśmy wsparcie w powstaniu pięciu rad seniorów w wybranych gminach. ​Wsparcie w powstaniu każdej z rad seniorów polegało będzie na powołaniu i pracy zespołu, w skład którego będą wchodzili przedstawiciele samorządu, lokalnych środowisk seniorskich oraz organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób starszych. Zespół odbędzie co najmniej trzy spotkania, w tym jedne dwudniowe warsztaty oraz dwa spotkania jednodniowe, podczas których przy pomocy eksperta wypracuje dokumenty dotyczące powołania rady. Odbędzie się również spotkanie wyborcze, mające na celu wyłonienie kandydatów do rady. Za całokształt przedsięwzięcia tj. merytoryczne przygotowanie spotkań, przygotowanie materiałów, zapewnienie ekspertów, zorganizowanie warsztatów wyjazdowych, będzie odpowiadała Federacja FOSa. Od samorządu, na terenie którego będzie opracowywany program, oczekujemy m.in.:
– współpracy w procesie powołania rady,
– użyczenia sali do organizacji spotkań,
– sfinansowania kosztów przewozu uczestników dwudniowych warsztatów ,
– wyznaczenia osoby do współpracy,
– współorganizacji spotkania wyborczego oraz powołania Rady.
Wyboru gmin do opracowania programu dokonamy przede wszystkim w oparciu o następujące kryteria:
1) otwartość samorządu na demokratyczny proces powołania rady seniorów
2) zaangażowanie merytoryczne i organizacyjne samorządu gminy, poprzez udział przedstawicieli w opracowaniu dokumentów powołujących Radę, wyznaczenie osoby do współpracy z Federacją FOSa, zabezpieczenie sali, organizacji spotkań i in.
3) stopień gotowości do tworzenia rady ze strony samorządu i środowisk seniorskich oraz współpracy w tym zakresie – dokonanie zgłoszenia przez samorząd i konkretne środowiska/organizacje/grupy seniorskie
4) uzasadnienie potrzeby/pomysłu tworzenia rady, motywacji w tym zakresie

5) zaangażowanie innych podmiotów z terenu gminy, w tym zwłaszcza środowisk seniorskich oraz ich liderów.
Wierzymy, iż podjęcie przez gminę powyższej inicjatywy przyczyni się do zdecydowanej poprawy jakości życia osób starszych.  W związku z tym serdecznie zapraszamy samorządy do współpracy.
Projekt „Aktywne Rady Seniorów” współfinansowany jest ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy prosimy nadsyłać w terminie do 30.04.2019 r. do godz. 12.00, na adres mailowy j.osipiak@federacjafosa.pl

Informacja dotycząca wyników wyboru gmin z naszego województwa zostanie przesłana do każdej z zainteresowanych gmin oraz zamieszczona na stronie internetowej  www.federacjafosa.pl.
Z wybranymi gminami zostanie podpisane porozumienie, regulujące zasady współpracy.

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać u koordynatorki projektu- Joanny Chrzanowskiej- Osipiak, pisząc na podany wyżej adres mailowy lub pod numerami tel. 799 099 884, 89 523 60 92.

 

Z poważaniem
Bartłomiej Głuszak
Prezes Federacji

ARS FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY-ASOS nowe rady

200 lat, Pani Janino!

Pani Janina Grabowska jest uczestnikiem realizowanego przez FOSę projektu „Strażnicy Pamięci”. Mieszka w Olsztynie. Miała sześć i pół roku, kiedy Niemcy wyrzucili jej rodzinę z gospodarstwa pod Inowrocławiem, tak jak tysiące polskich rodzin z terenu II Rzeczpospolitej wcielonych po wybuchu wojny do III Rzeszy. Poprzez obóz w Łodzi rodzina trafiła pod Włodawę w Generalnej Guberni, szczęśliwie wszyscy przeżyli wojnę.

Wspólnie jej synem, synową i wnuczką oraz sąsiadami 27 marca świętowaliśmy z wyprzedzeniem „200 lat” pani Janiny, choć w rzeczywistości 4 kwietnia skończy ona dopiero 85 lat. Uroczystość odbyła się w olsztyńskim Pałacu Młodzieży, gdzie jubilatka do emerytury była księgową.

– Dzięki pracy takich osób jak Pani, ten pałac wygląda tak jak dziś wygląda. Z szacunku dla wszystkich, którzy byli tu przed nami przyłączamy się do życzeń dla Pani. Nasze drzwi są zawsze dla was otwarte – witała jubilatkę Iwona Łazicka-Pawlak, dyrektor Pałacu Młodzieży. Pałac zadbał też o honorowy fotel dla pani Janiny i artystyczną oprawę uroczystości.

Polskie „Sto lat”, ośpiewane jubilatce ze szczerym życzeniem dwustu lat, tym razem zabrzmiało w trzech językach. Odpowiednie pieśni po łotewsku, portugalsku i angielsku, odśpiewali  Janinie Grabowskiej obecni akurat w Olsztynie goście z organizacji partnerskich realizujących wspólnie z FOSą dedykowany seniorom międzynarodowy projektu COMBAT LONELINESS THROUGH LEARNING (Zwalczanie samotności przez uczenie).

Projekt „Strażnicy Pamięci” realizowany przez FOSę od 2014 roku dedykowany  jest byłym więźniom niemieckich, hitlerowskich obozów, ofiarom II wojny światowej i finansowany przez niemiecką fundację EVZ „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”.