„W drodze do aktywności” – spotkanie 12 lutego w Purdzie

Trwa nabór do projektu „W drodze do aktywności” edycja 2, w którym mogą wziąć udział osoby z Olsztyna, gminy Barczewo, Dywity, Gietrzwałdu, Jonkowa, Purdy i Stawigudy. Spotkanie informacyjne odbędzie się 12 lutego o godz. 15 w bibliotece w Purdzie.

OGŁASZAMY NABÓR DO PROGRAMU
„W DRODZE DO AKTYWNOŚCI – EDYCJA 2”!!!

Czekają na Ciebie: staże, kursy, szkolenia, atrakcyjne warsztaty, pośrednictwo pracy i wiele innych form wsparcia!

Pomożemy Ci wypromować Twoje uzdolnienia i rozwinąć skrzydła Twojej kariery w oparciu o to kim naprawdę chcesz być!

Jeśli będzie trzeba, zapewnimy Ci pomoc prawnika, dietetyka, coacha, doradcy biznesowego lub innego specjalisty dostosowanego do Twoich indywidualnych potrzeb – to Ty decydujesz w jaki sposób będzie wyglądała Twoja ścieżka w projekcie!

Personel projektu to świetni specjaliści. W naszej pracy stawiamy na człowieka, wierzymy w pozytywne zmiany, współpracę i empatię. Sukces pierwszej edycji (stałe zatrudnienie uzyskało ponad 140 osób!!!) daje nam przekonanie, że w kolejnej będzie jeszcze lepiej!

Dla kogo jest projekt?

Projekt skierowany jest dla osób w trudnej sytuacji życiowej, zamieszkujących Miasto Olsztyn lub gminy: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda.

Co oferujemy?

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Uczestnictwo w projekcie trwa 8 miesięcy, tj.: od 1 lutego 2020 do 30.09. 2020 r.

KURSY, SZKOLENIA I STAŻE U PRACODAWCÓW – wyposażymy Cię w kompetencje i umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia. Ścieżka Twojego rozwoju zawodowego będzie oparta o Twoje pomysły
i oczekiwania!
Pomożemy Ci spełnić Twoje marzenia!

DORADCA ZAWODOWY – zbada Twoje predyspozycje zawodowe, określi ścieżki rozwoju zawodowego. Przygotuję do rozmowy kwalifikacyjnej, będzie wspierał Cię w szukaniu pracy.

TRENER PRACY I POŚREDNIK znajdą dla Ciebie miejsce pracy zgodne z Twoimi oczekiwaniami, zainteresowaniami i predyspozycjami, skontaktują się w Twoim imieniu z pracodawcą i zorganizują spotkanie. Będą też wspierać Cię na nowym stanowisku.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

prawnik wskaże sposób rozwiązania twojego problemu prawnego, pomoże sporządzić, przygotować się do sprawy sądowej lub mediacji

dietetyk określi odpowiednią dla Ciebie dietę i zasady doboru produktów spożywczych do planowania jadłospisów dla Ciebie i Twojej rodziny,

doradca biznesowy – pomoże wypracować biznesplan, poszukać dofinansowania na założenie własnej firmy,

psycholog pomoże Ci uwolnić się od obaw i uczynić Twoje życie lepszym, nauczy jak z odwagą wyrażać swoje opinie, myśli i uczucia, zrozumieć swoje zachowania, poprawić relacje z innymi, zwiększyć motywację do zmian

pracownik środowiskowy pomoże Ci rozwiązać trudną sytuację życiową lub znaleźć wsparcie
w instytucjach np. MOPS, szkołach, urzędach

i inne poradnictwo, w zależności od tego czego będziesz potrzebować – katalog wsparcia jest (niemal) nieograniczony!

TRENINGOWE CENTRUM ROZWOJU

Zadbamy o Twój rozwój na wielu płaszczyznach – zabierzemy Cię do różnych instytucji (np. rzecznika konsumenta, Państwowej Inspekcji Pracy…) i pokażemy w jaki sposób mogą one wesprzeć Cię w codziennych problemach. Pójdziemy też do kina, teatru, filharmonii, restauracji – rozwój duchowy też jest ważny!

JOB Firma – to 5 tygodniowa przygoda w symulacyjnym przedsiębiorstwie. Rozwiniesz swoje kompetencje zawodowe w nowocześnie wyposażonym biurze w ramach innowacyjnego programu szkoleniowego. Nie tylko nauczysz się jak pracować w zespole i wykorzystywać nowoczesne technologie, ale też weźmiesz udział w czymś wartościowym – każda edycja przeprowadza zorganizowaną przez siebie inicjatywę.
Będziesz mieć okazję by uczynić świat lepszym!

ANIMATOR ZDROWEGO STYLU ŻYCIA – pokaże jak zadbać o zdrowie poprzez różne formy aktywności fizycznej. Nie trzeba kupować drogich karnetów na siłownię czy fitness klubów by być FIT!

INICJATYWY SĄSIEDZKIE, PIKNIKI RODZINNE, IMPREZY ŚWIĄTECZNE. WARSZTATY PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI – Nasi animatorzy mają głowę pełną pomysłów i ciągle coś ciekawego organizują, wymyślają. Chętnie również zrobią coś dobrego na terenie Twojego podwórka!

Ponadto, zaopiekujemy się Twoim dzieckiem/dziećmi jeśli będziesz na zajęciach, spotkaniach projektowych. Dowieziemy Cię również na zajęcia jeśli mieszkasz w miejscowości, która jest niedostatecznie skomunikowana z Olsztynem. Podczas warsztatów zapewniamy obiad i materiały szkoleniowe.

Co da Ci udział w projekcie?

  • poprawę sytuacji zawodowej i życiowej
  • wzrost kompetencji społecznych
  • wzrost umiejętności organizacyjnych, planowania, zarządzania sobą w czasie
  • wyprostowanie problemów prawnych
  • poznanie nowych, ciekawych ludzi
  • poprawa umiejętności pracy w grupie
  • radzenie sobie ze stresem, nauka techniki relaksacji
  • poprawa jakości życia poprzez zdrową dietę i styl życia
  • pracę z profesjonalistami, ekspertami w swoich dziedzinach

Jak do nas dołączyć?

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie zgłoś się do nas:

Federacja FOSa: ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn (4 piętro, jest winda) tel. 739 250 621. Lokal dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W naszym biurze personel projektu pomoże wypełnić dokumenty rekrutacyjne, umówi Cię na spotkania diagnostyczne, podczas których ustalone zostaną jakie formy wsparcia w projekcie są Ci najbardziej potrzebne.

Kontakt:

koordynatorka projektu – Marta Liberadzka 739 250 621

asystentka koordynatorki – Natalia Preilowska 739 250 621

Dzień Babci i Dziadka „W głowie się mieści”

Styczeń 2020 „W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3”

Kolejny miesiąc funkcjonowania punktu opieki „W głowie się mieści” za nami.
Był to czas pełen zabawy i eksperymentów sensorycznych.

W styczniu dzieci między innymi przygotowywały laurki dla Babć i Dziadków z okazji ich święta oraz brały udział w balu karnawałowym.

„W głowie się mieści”, to miejsce (ul. Mazurska 7) gdzie odbywa się profesjonalna opieka nad dziećmi do lat 3. Prowadzą ją wykwalifikowane osoby posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Opieka odbywa się w dni robocze w godzinach 6-18.

Projekt „W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rusza druga edycja projektu „Kierunek Aktywność” w Suszu

Z dniem 1 stycznia 2020 ruszyła druga edycja projektu „Kierunek Aktywność” w Suszu

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest podniesienie stopnia aktywności społecznej i zawodowej 15 kobiet i 7 mężczyzn, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem w wieku 18–64 lat, zamieszkujących obszar miasta i gminy Susz w okresie od 1.01.2020 r. do 31.01.2021 r.

W ramach projektu dla każdego uczestnika/czki wypracowany zostanie IŚR (indywidualna ścieżka rozwoju).

Formy wsparcia: praca socjalna, wsparcie psychologa, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kreatywnego rozwoju, animacja społeczna i realizacja inicjatyw uczestników, warsztaty szyte na miarę, doradztwo zawodowe, wsparcie trenera pracy, kursy kwalifikacyjne i zawodowe oraz staże.

W efekcie projektu : 6 osób podejmie zatrudnienie oraz 6 osób podniesie kwalifikacje zawodowe.

Realizator FOSa, koordynator: Julia Larenta, mail j.larenta@federacjafosa.pl

Partner Gmina Susz

Wartość całkowita projektu: 374 224,97 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 353 104,97zł

Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Załącznik nr 2 Oświadczenie_korzystanie z pomocy społecznej

Załącznik nr 3 Oświadczenie_przebywanie w pieczy zastępczej

Załącznik nr 4 Oświadczenie_członek gospodarstwa domowego opieka nad osobą z niepełnosprawnością Załącznik nr 4 Oświadczenie_członek gospodarstwa domowego opieka nad osobą z niepełnosprawnością

Załącznik nr 5 Oświadczenie_bezdomność, wykluczenie z dostępu do mieszkań

Załącznik nr 6 Oświadczenie_odbywanie kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego

Załącznik nr 7 Oświadczenie_korzystanie z POPŻ

Załącznik nr 8 Oświadczenie_inne

Załącznik nr 9 Rezygnacja z uczestnictwa

 

Grudzień 2019 „W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3”

 

Grudzień pełen był zabaw i zajęć tematycznych związanych z zimą i tradycjami świątecznymi. Dzieci przygotowywały ozdoby choinkowe, lepiły figury z masy solnej i piasku kinetycznego, malowały farbami oraz przygotowały krótki występ świąteczny.

Gościem specjalnym, który odwiedził dzieciaki 6 grudnia, był pomocnik świętego Mikołaja, Pan Krzysztof – bardzo dziękujemy.
„W głowie się mieści”, to miejsce (ul. Mazurska 7 w Olsztynie) gdzie odbywa się  profesjonalna opieka nad dziećmi do lat 3. Prowadzą ją wykwalifikowane osoby posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Opieka odbywa się w dni robocze w godzinach 6-18.
Projekt „W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rusza nabór do projektu „W drodze do aktywności – edycja 2”

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie „W drodze do aktywności – edycja 2”

Projekt pt. „W drodze do aktywności – edycja 2” jest realizowany w okresie 1.01.2020 r. do 3.06.2022 r. przez Federację FOSa.

Celem projektu jest podniesienie stopnia aktywności społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej 140K i 100M zamieszkujących na terenie MOF Olsztyn (wszystkie gminy). Podjęte zostaną działania zmierzające do aktywizacji społecznej i zdrowotnej (warsztaty kompetencji społecznych i życiowych, wsparcie psychologów, poradnictwo specjalistyczne, praca socjalna, animacja lokalna) oraz edukacyjnej i zawodowej (doradztwo zawodowe, kursy zawodowe i kwalifikacyjne, staże, pośrednictwo pracy). Innowacją w projekcie będzie zastosowanie modelu JOBfirma, symulacyjnego przedsiębiorstwa wykształcającego samodzielność i nawyki niezbędne w podjęciu zatrudnienia oraz Centrum wsparcia – trening wykształcania kultury osobistej.

W efekcie projektu min. 48 osób uzyska i utrzyma zatrudnienie.

Wartość całkowita projektu: 4 281 432,52

Wkład Funduszy Europejskich: 3 639 217,64 zł

koordynator projektu: Marta Liberadzka –   e-mail: m.liberadzka@federacjafosa.pl

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W DRODZE DO AKTYWNOŚCI – EDYCJA 2

Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Załącznik nr 2 Oświadczenie_korzystanie z pomocy społecznej

Załącznik nr 3 Oświadczenie_przebywanie w pieczy zastępczej

Załącznik nr 4 Oświadczenie_członek gospodarstwa domowego opieka nad osobą z niepełnosprawnością

Załącznik nr 5 Oświadczenie_bezdomność, wykluczenie z dostępu do mieszkań

Załącznik nr 6 Oświadczenie_odbywanie kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego

Załącznik nr 7 Oświadczenie_korzystanie z POPŻ

Załącznik nr 8 Oświadczenie_inne

Załącznik nr 9 Rezygnacja z uczestnictwa

STAŻ, PRACA, KURS, WARSZTATY ROZOWOJU 2

W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3

  Prezentujemy krótką fotorelację, jak dzieci spędzały czas na zabawie  i biorąc udział w zajęciach realizowanych w nowo powstałym i prowadzonym przez FOSę, punkcie opieki przy ulicy Mazurskiej 7 w Olsztynie
„W głowie się mieści”, to miejsce gdzie odbywa się  profesjonalna opieka nad dziećmi do lat 3. Prowadzą ją wykwalifikowane osoby posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Z opieki można skorzystać w dni robocze w godzinach 6-18.
Projekt FOSy „W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Święto dyni i Bieg z duchami

         29 października wspólnymi siłami kilku projektów realizowanych w FOSie, a także fundacji Żółty Szalik zorganizowaliśmy w Olsztynie „Święto dyni”. Inicjatywa była skierowana przede wszystkim do dzieci, uczestników naszych projektów. Przez kilka godzin mogły się one sprawdzić w wycinaniu dyniowych czerepów na Halloween. Była też okazja do przebierania się, odpowiedniego do okoliczności malowania twarzy i jak zawsze do przyjaznej integracji.

   W trakcie imprezy w olsztyńskim Parku Centralnym został również rozegrany „Bieg duchów”. Trasa przez mosty nad Łyną liczyła równo kilometr. Zwycięzcami w kategorii dzieci młodszych (rocznik 2009 i młodsi) zostali Oliwia Zdrojewska i Patryk Ochocki, zaś wśród dzieci starszych zwyciężyli Sandra Lisek i Aleksander Szmigiel.

    Nagrody dla najlepszych ufundował Departament Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego. Dziękujemy! 

     Pieniądze z dobrowolnego „wpisowego” składanego przez dorosłych uczestników biegu przekazane zostaną Bankowi Żywności w Olsztynie, walczącemu ze skutkami niedawnego pożaru.

 

 

 

106 lat pani Katarzyny!

Wyjątkowy jubileusz w naszej inicjatywie „200 lat” obchodziliśmy 24 października. Pani Katarzyna Krzyżanowska, na co dzień mieszkanka Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ulicy Paukszty w Olsztynie ma już 106 lat i na pewno jest jedną z najstarszych Polek. Uroczyste przyjęcie obyło się w restauracji „Staromiejska”. 200 lat! – życzyła pani Krzyżanowskiej rodzina, pracownicy domu na Paukszty, którego mieszkanką pani Katarzyna jest od 2013 roku, oraz pracownicy FOSy, gdzie powstała innowacyjna inicjatywa „200 lat”. Dla jubilatki śpiewali także zagraniczni goście z Anglii, Łotwy i Portugalii, obecni w Olsztynie na podsumowaniu, finansowanego z unijnego programu Erasmus+ projektu dla osób starszych Combat Lonelines Through Learning.

W przygotowaniu święta wzięli również udział uczestnicy prowadzonego przez nas Olsztyńskiego Klubu Integracji Społecznej mieszczącego się przy ulicy Mazurskiej 13A.

Wódki nie piłam, papierosów nie paliłam, ale ciężko pracowałam. Praca kształtuje człowieka. Jeśli pracuje tak, jak potrzeba, to coś pozostaje w człowieku – taką radę przekazała młodszym jubilatka udzielając wywiadu Radiu Olsztyn (patrz poniżej)

Przeżyła dwie wojny i komunizm. Mieszkanka Olsztyna skończyła 106 lat. Jaki jest sekret jej długowieczności?

Zwalczanie samotności przez uczenie

W dniach 23-25 października gościliśmy partnerów międzynarodowego projektu Combat Lonelines Through Learning (Zwalczanie samotności przez uczenie), którego celem jest poprawa oferty edukacyjnej dla seniorów, w szczególności dla osób w tym przedziale wiekowym, które zmagają się z izolacją społeczną i samotnością. W Olsztynie odbyło się podsumowanie pracy każdego z partnerów (z Anglii, Łotwy, Portugalii – strony polskiej FOSa) z dokładnym omówieniem wybranej praktyki. Nasi goście uczestniczyli w wykładzie prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przez doktor Katarzynę Białobrzeską nt. „Współczesnych seniorów i ich osamotnienia”. W wykładzie uczestniczyli również studenci Wydziału Nauk Społecznych UWM.

Kończący się właśnie projekt Combat Lonelines Through Learning finansowany jest z programu Erasmus+ Unii Europejskiej. Jego efektem będzie przewodnik po dobrych praktykach, z opisem wybranych metod pracy z osobami starszymi.

Komunikacja w radach seniorów

W Lidzbarku Warmińskim, w dniach 23-24 października, odbyło się szkolenie, którego tematem była komunikacja: wewnątrz i na zewnątrz rad seniorów. W warsztatach prowadzonych przez Monikę Hausman-Pniewską z FOSy uczestniczyli członkowie Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego (właśnie minął pierwszy rok jej działalności) a także rad lokalnych: z Ełku, Kętrzyna oraz samego Lidzbarka Warmińskiego.

Najlepszym środkiem komunikowania nadal jest bezpośrednia rozmowa. Gdy nie ma takiej możliwości, korzystamy z telefonów, sms-ów, maili, komunikatorów internetowych, mediów społecznościowych – zależnie od indywidualnych upodobań i cyfrowego zaawansowania. Zasada jest jednak niezmiennie ta sama, żeby nasz komunikat do kogoś dotarł, musimy go puścić w eter, a kanał komunikacyjny nie może być zapchany, bo cóż po wiadomości, jeżeli adresat jej nie odczyta.

Szkolenie przeprowadzone zostało w ramach projektu „Aktywne Rady Seniorów” współfinansowanego ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 ASOS.