Jak możesz pomóc

WPŁAĆ/POMÓŻ

Jako organizacja pomocowa niemal natychmiast podjęliśmy działania oferujące wsparcie napływającym do naszego kraju uchodźcom z Ukrainy. Początkowo była to pomoc doraźna, będąca odpowiedzią na zapewnienie podstawowych potrzeb bytowania, jednak z czasem zaczęliśmy także myśleć o działaniach nastawionych na pomoc długoterminową. Większość przybyłych do nas obywateli Ukrainy, nie chcąc być dla nikogo obciążeniem, deklaruje szybką chęć podjęcia pracy. Wobec tego:

  • Planujemy stworzyć miejsce opieki nad dziećmi w wieku 1-3 lat, odciążając tym samym matki, aktywnie poszukujące zajęcia na lokalnym rynku pracy.
  • Uruchomiliśmy pomoc on-line w poszukiwaniu pracy i podjęcie zatrudnienia.
  • Powołaliśmy do życia miejsca spotkań, wypoczynku, integracji społecznej, oraz twórczych inicjatyw pod nazwą Cafe Ukraina. To miejsce przyjazne zarówno dla rodzin z dziećmi jak i dla osób starszych, które także stanowią grupę wymagającą naszego wsparcia. Klub Cafe Ukraina rozpoczął swoją działalność 03.22r. w budynku Biblioteki Wojewódzkiej na Starym Mieście. Zajęcia prowadzone są zarówno przez animatorów Federacji FOSa jak i osoby z Ukrainy, które zamierzamy w tym celu zatrudnić.

Zbierane przez nas środki finansowe w pierwszej kolejności będą spożytkowane właśnie na zatrudnienie i opłacenie osób, których kwalifikacje pozwolą na prowadzenie zajęć w Cafe Ukraina, a także do zatrudnienia osób z kwalifikacjami do opieki nad dziećmi w wieku 1-3 lat w klubiku.

Jeżeli możecie Państwo wesprzeć nas w tych działaniach prosimy o wpłaty darowizny na konto:

BNP Paribas Bank Polska SA

59 1600 1462 1882 6733 2000 0012

Z dopiskiem z tytule: na cele statutowe

Wszelkie darowizny wpłacone na rzecz WSPIERANIA NASZYCH DZIAŁAŃ zgodnie z art. 26 pkt. 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, MOŻNA ODLICZYĆ od podstawy obliczenia podatku. Łączna kwota odliczeń nie może jednak przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Dziękujemy!