ŁĄCZYMY SIŁY DLA UKRAINY

JAK MOŻESZ POMÓC        ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM        CAFE UKRAINA - Кафе Україна

        POŚREDNICTWO PRACY - Працевлаштування        MEDIA - медіа

 

Łączymy siły dla Ukrainy to koalicja skupiająca organizacje pozarządowe, samorząd studencki UWM, instytucje publiczne, firmy, osoby prywatne oraz wszelkie inne podmioty, które chcą pomagać Ukrainie, w tym trudnym czasie.

Naszym celem jest wzmocnienie współpracy, przepływu informacji, uwspólnianie działań pomocowych oraz zapobieganie powielaniu wsparcia, w taki sposób aby oferowana przez nas wszystkich pomoc mogła być skoncentrowana na faktycznych, wynikających z bieżącej sytuacji potrzebach.

W związku z tym podjęliśmy się stworzenia otwartej listy działań pomocowych, którą za naszym pośrednictwem będą Państwo mogli na bieżąco uzupełniać, oferując swoją pomoc w różnych formach i zakresach.

Pozwoli to na uporządkowanie, oraz zebranie w jednym miejscu informacji o możliwych, płynących od Państwa formach wsparcia. W ten sposób osoby poszukujące konkretnej pomocy dla naszych sąsiadów, zarówno tu na miejscu, jak i na granicy, czy na Ukrainie, będą mogły z niej skorzystać, kontaktując się już bezpośrednio z osobami, czy organizacjami z listy.

Jeżeli więc możecie Państwo zaoferować jakąkolwiek pomoc od rzeczowej, poprzez finansową, usługową, gastronomiczną, noclegową, transportową, prawną, psychologiczną, tłumaczeniową itp. bardzo prosimy
o skontaktowanie się z nami. Na podstawie informacji od Państwa będziemy tworzyć, poszerzać
i aktualizować listę z formami pomocy, dostosowanymi do aktualnie pojawiających się potrzeb. Dzięki temu Państwa pomoc będzie mogła najskuteczniej dotrzeć do osób bezpośrednio zainteresowanych.

Aktualna lista będzie dostępna od jutra pod linkiem, który udostępnimy na tej platformie.

W dniu dzisiejszym zawiązała się koalicja/grupa „Łączymy siły dla Ukrainy”, w skład której wchodzą następujące podmioty:

 1. Bank Żywności – który staje się magazynem głównym zbiórki produktów na Olsztyn. Zajmuje się koordynacją zbiórki żywności oraz innych rzeczy i produktów. Wkrótce uruchomi także specjalną linię telefoniczną dla osób z Ukrainy, potrzebujących pomocy.
 2. UWM/samorząd studencki – realizuje zbiórkę rzeczową i finansową, poprzez wydarzenie na fb, oraz portal zrzutka.pl, studenci oferują też pomoc w tłumaczeniu z języka ukraińskiego na polski, wsparcie wolontariuszy, pomoc prawną, zajęcia animacyjne dla dzieci, a także są w kontakcie i kooperacji pomocowej ze szkołami. Uniwersytet oferuje też miejsca w akademikach.
 3. Stowarzyszenie ARKA – jest w trakcie tworzenia 1-2 grup terapeutycznych dla dzieci (15-30 osób), mogą także skoordynować pracę dzieci i rodzin z psychologiem z zewnątrz, oferując miejsce spotkań. Wkrótce rusza także świetlica, a w późniejszym czasie korepetycje dla uczniów.
 4. Federacja FOSa – stworzenie i administrowanie platformy „Łączymy siły dla Ukrainy”, przyjmowanie nowych członków do koalicji, zaangażowanie wolontariuszy z Centrum Wolontariatu.

Federacja FOSa odpowiada również za zebranie chętnych do wsparcia psychologicznego i świadczenie wsparcia, obecnie zgłosiło się już szereg specjalistów.

 1. Fundacja Żółty Szalik - baza noclegowa we Fromborku
 2. Fundacja ŻAK - miejsca noclegowe
 3. Parafia Prawosławna - tłumacze języka ukraińskiego (3 osoby)
 4. Warsztaty Terapii Zajęciowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego - przygotowuje się do zajęć z osobami niepełnosprawnymi.
 5. Kościół Chrześcijan Baptystów - w trakcie organizacji ośrodka dla rodzin z Ukrainy
 6. Ania Broda - wokalistka, cymbalistka, multiinstrumentalistka - warsztaty/animacje muzyczne z dziećmi
 7. Szkoła językowa English Perfect w Olsztynie zgłasza gotowość do przeprowadzenia bezpłatnych zajęć języka polskiego oraz/lub języka angielskiego, w zależności od potrzeb, dla dzieci - uchodźców z Ukrainy.
 8. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Olsztynku - nocleg dla kilku rodzin, wolontariusze, pomoc w zbieraniu i przekazaniu darów.

Powyższe organizacje i podmioty to jedynie początek grupy, która mamy nadzieję będzie się stopniowo rozrastać i do której współtworzenia bardzo Państwa zapraszamy , namawiając jednocześnie do udostępniania wydarzenia i zapraszania innych chętnych do POŁĄCZENIA SIŁ DLA UKRAINY, w celu pomocy w tej niewyobrażalnie ciężkiej sytuacji, naszych wschodnich sąsiadów.

Informacje z oferowaną pomocą, nazwą organizacji, lub innego podmiotu oraz danymi do kontaktu prosimy kierować na jeden z poniższych adresów mailowych:

Facebook