Dobre Miejsca – pierwsze spotkanie 14-15 września

Zapraszamy Państwa na spotkanie, któremu będzie przyświecało hasło DOBRE MIEJSCA.

spotkanie DOBRE MIEJSCA… zaplanowane na 14-15 września odbędzie się w hotelu MASURIA HOTEL & SPA Worliny 33, 14-105 Łukta.
Rejestracja uczestników rozpoczyna się 14.09  o godz. 10.00, natomiast otwarcie spotkania o godz. 10.30.
Zapraszamy do udziału.

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów prowadzących świetlice wiejskie (bądź planujących prowadzenie) oraz ich pracowników i wolontariuszy. Zachęcamy, aby
w jednym miejscu i w jednym czasie spotkały się osoby, które w sposób bezpośredni bądź pośredni wpływają na planowanie rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Formuła dwudniowego spotkania zakłada przestrzeń do dyskusji, wymiany wiedzy
i doświadczeń oraz prezentację dobrych praktyk.
Chcemy zaproponować Państwu udział w prelekcjach i seminariach, których tematyka będzie dotyczyła m. in. metod pracy z i na rzecz osób zamieszkujących na obszarach wiejskich a także do aktywnego udziału w rundach debat/dyskusji, podczas których poruszane będą tematy związane m.in. z: funkcjonowaniem i prowadzeniem świetlic wiejskich; ich finansowaniem i pozyskiwaniem środków na prowadzenie; diagnozowaniem potrzeb środowiska lokalnego oraz jego animowaniem i in. Podczas spotkania będziecie mieli Państwo okazję wziąć udział w Targach wymiany doświadczeń – prezentacji dobrych praktyk, również jako wystawcy.

Program spotkania zostanie opublikowany w środę 2 września na stronie www Federacji FOSa oraz przesłany osobom zainteresowanym. Natomiast miejsce zostanie wskazane niezwłocznie po przeprowadzeniu procedury jego wyboru, nie później niż
w czwartek 3 września. Uczestnikom spotkania zapewniamy wyżywienie oraz zakwaterowanie. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego – znajduje się w załączniku oraz odesłanie w terminie do 9 września 2020 r.

Spotkanie organizowane będzie w ramach operacji pn. Dobre miejsca. Wymiana wiedzy w tematyce rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy podmiotami prowadzącymi świetlice wiejskie, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Siec Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

formularz spotkanie 14-15.09 c-b

Program DOBRE MIEJSCA

Walne Wyborcze Zebranie Federacji FOSa – zapraszamy!

Członkowie Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko Mazurskiego FOSa

Zarząd Federacji Organizacji Socjalnych  Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa zaprasza na Walne Wyborcze Zebranie Federacji FOSa, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. (wtorek) w Olsztynie przy ul. Plac Konsulatu Polskiego 1  w siedzibie Naukowej Organizacji Technicznej (Olsztyński Dom Technika) o godzinie 10:30 Drugi termin Zebrania Walnego to 23 czerwca 2020 r. godz. 11:00.  W związku z Zebraniem Walnym prosimy o oddelegowanie przedstawiciela organizacji członkowskiej i dostarczenie uchwały/upoważnienia do reprezentowania organizacji przez daną osobę. Upoważnienie niezbędne jest do udziału w głosowaniach podczas zebrania Walnego Federacji.

Proponowany porządek zebrania:

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności,
2.    Wybór przewodniczącego i protokolanta,
3.    Wybór komisji skrutacyjnej,
4.    Przedstawienie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019 rok,
5.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
6.    Dyskusja na temat sprawozdań i ich zatwierdzenie,
7.    Podjęcie uchwały o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu  oraz przyjęcie uchwały o przeznaczeniu zysków za rok 2019 na działalność statutową Federacji FOSa w 2020 r.,
8.    Przedstawienie przez Zarząd założeń planu pracy na 2020 rok,
9.    Wybory Prezesa Federacji FOSa,
10.    Wybory Zarządu Federacji FOSa,
11.    Wybory Komisji rewizyjnej,
12.    Podjęcie uchwały o  wysokości składki członkowskiej,
13.    Dyskusja na temat podejścia Federacji FOSa do ekonomii społecznej,
14.    Prezentacja i dyskusja przygotowana przez Waldemara Weihsa – Członka Zarządu Wspólnoty Roboczej Organizacji Socjalnych,
15.    Sprawy różne, wolne wnioski,
16.    Zakończenie Walnego Zebrania.

Po zakończeniu walnego zebrania Federacji FOSa zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat „Wolontariat w Korpusie Solidarności. Wyzwania i możliwości”.

Informujemy, że w związku z obowiązującym stanem epidemii osoby uczestniczące w Walnym Zebraniu Federacji FOSa zobowiązane są do zakrywania ust i nosa w trakcie zebrania.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w zebraniu walnym do  dnia 19 czerwca 2020 r. telefonicznie 89 523 60 92, 503 466 700 lub mailowo na adres t.tokarczyk@federacjafosa.pl

„W drodze do aktywności” – spotkanie 12 lutego w Purdzie

Trwa nabór do projektu „W drodze do aktywności” edycja 2, w którym mogą wziąć udział osoby z Olsztyna, gminy Barczewo, Dywity, Gietrzwałdu, Jonkowa, Purdy i Stawigudy. Spotkanie informacyjne odbędzie się 12 lutego o godz. 15 w bibliotece w Purdzie.

OGŁASZAMY NABÓR DO PROGRAMU
„W DRODZE DO AKTYWNOŚCI – EDYCJA 2”!!!

Czekają na Ciebie: staże, kursy, szkolenia, atrakcyjne warsztaty, pośrednictwo pracy i wiele innych form wsparcia!

Pomożemy Ci wypromować Twoje uzdolnienia i rozwinąć skrzydła Twojej kariery w oparciu o to kim naprawdę chcesz być!

Jeśli będzie trzeba, zapewnimy Ci pomoc prawnika, dietetyka, coacha, doradcy biznesowego lub innego specjalisty dostosowanego do Twoich indywidualnych potrzeb – to Ty decydujesz w jaki sposób będzie wyglądała Twoja ścieżka w projekcie!

Personel projektu to świetni specjaliści. W naszej pracy stawiamy na człowieka, wierzymy w pozytywne zmiany, współpracę i empatię. Sukces pierwszej edycji (stałe zatrudnienie uzyskało ponad 140 osób!!!) daje nam przekonanie, że w kolejnej będzie jeszcze lepiej!

Dla kogo jest projekt?

Projekt skierowany jest dla osób w trudnej sytuacji życiowej, zamieszkujących Miasto Olsztyn lub gminy: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda.

Co oferujemy?

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Uczestnictwo w projekcie trwa 8 miesięcy, tj.: od 1 lutego 2020 do 30.09. 2020 r.

KURSY, SZKOLENIA I STAŻE U PRACODAWCÓW – wyposażymy Cię w kompetencje i umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia. Ścieżka Twojego rozwoju zawodowego będzie oparta o Twoje pomysły
i oczekiwania!
Pomożemy Ci spełnić Twoje marzenia!

DORADCA ZAWODOWY – zbada Twoje predyspozycje zawodowe, określi ścieżki rozwoju zawodowego. Przygotuję do rozmowy kwalifikacyjnej, będzie wspierał Cię w szukaniu pracy.

TRENER PRACY I POŚREDNIK znajdą dla Ciebie miejsce pracy zgodne z Twoimi oczekiwaniami, zainteresowaniami i predyspozycjami, skontaktują się w Twoim imieniu z pracodawcą i zorganizują spotkanie. Będą też wspierać Cię na nowym stanowisku.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

prawnik wskaże sposób rozwiązania twojego problemu prawnego, pomoże sporządzić, przygotować się do sprawy sądowej lub mediacji

dietetyk określi odpowiednią dla Ciebie dietę i zasady doboru produktów spożywczych do planowania jadłospisów dla Ciebie i Twojej rodziny,

doradca biznesowy – pomoże wypracować biznesplan, poszukać dofinansowania na założenie własnej firmy,

psycholog pomoże Ci uwolnić się od obaw i uczynić Twoje życie lepszym, nauczy jak z odwagą wyrażać swoje opinie, myśli i uczucia, zrozumieć swoje zachowania, poprawić relacje z innymi, zwiększyć motywację do zmian

pracownik środowiskowy pomoże Ci rozwiązać trudną sytuację życiową lub znaleźć wsparcie
w instytucjach np. MOPS, szkołach, urzędach

i inne poradnictwo, w zależności od tego czego będziesz potrzebować – katalog wsparcia jest (niemal) nieograniczony!

TRENINGOWE CENTRUM ROZWOJU

Zadbamy o Twój rozwój na wielu płaszczyznach – zabierzemy Cię do różnych instytucji (np. rzecznika konsumenta, Państwowej Inspekcji Pracy…) i pokażemy w jaki sposób mogą one wesprzeć Cię w codziennych problemach. Pójdziemy też do kina, teatru, filharmonii, restauracji – rozwój duchowy też jest ważny!

JOB Firma – to 5 tygodniowa przygoda w symulacyjnym przedsiębiorstwie. Rozwiniesz swoje kompetencje zawodowe w nowocześnie wyposażonym biurze w ramach innowacyjnego programu szkoleniowego. Nie tylko nauczysz się jak pracować w zespole i wykorzystywać nowoczesne technologie, ale też weźmiesz udział w czymś wartościowym – każda edycja przeprowadza zorganizowaną przez siebie inicjatywę.
Będziesz mieć okazję by uczynić świat lepszym!

ANIMATOR ZDROWEGO STYLU ŻYCIA – pokaże jak zadbać o zdrowie poprzez różne formy aktywności fizycznej. Nie trzeba kupować drogich karnetów na siłownię czy fitness klubów by być FIT!

INICJATYWY SĄSIEDZKIE, PIKNIKI RODZINNE, IMPREZY ŚWIĄTECZNE. WARSZTATY PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI – Nasi animatorzy mają głowę pełną pomysłów i ciągle coś ciekawego organizują, wymyślają. Chętnie również zrobią coś dobrego na terenie Twojego podwórka!

Ponadto, zaopiekujemy się Twoim dzieckiem/dziećmi jeśli będziesz na zajęciach, spotkaniach projektowych. Dowieziemy Cię również na zajęcia jeśli mieszkasz w miejscowości, która jest niedostatecznie skomunikowana z Olsztynem. Podczas warsztatów zapewniamy obiad i materiały szkoleniowe.

Co da Ci udział w projekcie?

  • poprawę sytuacji zawodowej i życiowej
  • wzrost kompetencji społecznych
  • wzrost umiejętności organizacyjnych, planowania, zarządzania sobą w czasie
  • wyprostowanie problemów prawnych
  • poznanie nowych, ciekawych ludzi
  • poprawa umiejętności pracy w grupie
  • radzenie sobie ze stresem, nauka techniki relaksacji
  • poprawa jakości życia poprzez zdrową dietę i styl życia
  • pracę z profesjonalistami, ekspertami w swoich dziedzinach

Jak do nas dołączyć?

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie zgłoś się do nas:

Federacja FOSa: ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn (4 piętro, jest winda) tel. 739 250 621. Lokal dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W naszym biurze personel projektu pomoże wypełnić dokumenty rekrutacyjne, umówi Cię na spotkania diagnostyczne, podczas których ustalone zostaną jakie formy wsparcia w projekcie są Ci najbardziej potrzebne.

Kontakt:

koordynatorka projektu – Marta Liberadzka 739 250 621

asystentka koordynatorki – Natalia Preilowska 739 250 621

III Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów za nami

Przedstawiciele 16 rad seniorów, istniejących i tych, które dopiero się tworzą, wzięli udział w III Wojewódzkim Spotkaniu Rad Seniorów w dniach 25- 26 listopada w Olsztynie.

Warto je wymienić ciesząc się, że sieć organizacji seniorskich na Warmii i Mazurach zagęszcza się. W spotkaniu w Olsztynie przygotowanym przez FOSę, w ramach finansowanego przez ASOS projektu projektu „Aktywne Rady Seniorów” uczestniczyli liderzy rad seniorów z: Działdowa, Kętrzyna, Korsz, Szczytna, Orzysza, Nowego Miasta Lubawskiego, Lidzbarka Warmińskiego, Giżycka, Kozłowa, Nidzicy, Iławy (miasto), Elbląga i Olsztyna, oraz tworzących się rad z Miłek, Bisztynka i gminy Iława. Była też liczna reprezentacja istniejącej od roku Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego z jej przewodniczącym Krzysztofem Ludomirem Świątkiem.

Spotkania, jak zwykle miały charakter roboczy i przede wszystkim służyły wymianie doświadczeń oraz informacji ważnych do funkcjonowania nie tylko rad seniorów, ale w ogóle organizacji skupiających osoby starsze. Jak to działa w Gdańsku mówił: Jerzy Boczoń, prezes Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku, także podczas prowadzonego przez prezesa FOSy, Bartłomieja Głuszaka panelu dyskusyjnego na temat wzywań stojących przed środowiskiem. O swoich doświadczeniach mówili w jego trakcie także Ryszard Wachnik przewodniczący rady seniorów w Kętrzynie i Jolanta Adamczyk, z Lidzbarka Warmińskiego, gdzie rada seniorów nie ma charakteru formalnego, a działa jako zespół doradczy przy burmistrzu.

Drugi dzień spotkań, 26 listopada poświęcony był wymianie pożytecznych informacji: dotyczących wolontariatu i Korpusu Solidarności, międzynarodowych projektów dla seniorów, działalności rzecznika osób starszych, wydawanego przez FOSę Magazynu Środowisk Osób Starszych „Generacja” itd. Każdy z uczestników na koniec, miał możliwość w kilku zdaniach podsumować olsztyńskie spotkanie rad seniorów. Dominowało hasło – Jesteśmy politykami społecznymi! Chcemy być aktywni i działać na rzecz swoich środowisk i miejscowości!

– Na każdym takim spotkaniu uczę się nowych rzeczy i poznaję nowe, ciekawe osoby – mówiła Krystyna Kijewicz z Bisztynka, gdzie – również dzięki udziale w projekcie „Aktywne Rady Seniorów” – rada gminy już wkrótce ma podjąć uchwałę o powołaniu rady seniorów, pierwszej w powiecie bartoszyckim.

W Planecie 11 spotkanie z autorką książek dla dzieci

Nie tylko literatura kobieca
Z wykształcenia pedagog, z pasji – autorka książek obyczajowych i dla dzieci. Spotkanie z Marceliną Traut, autorką książek m.in. „Błękitna róża” i „Przygody małpki Kiki” czeka nas w Planecie 11 w Olsztynie w środę 16 października o godz. 17.
Marcelina Traut urodziła się w Biskupcu, ale dziś mieszka w Olsztynie i to tutaj powstają jej książki. Na co dzień jest uczestniczką projektu Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa.
Z wykształcenia jest pedagogiem, ale literatura zawsze była jej pasją. W 2006 roku postanowiła napisać swoją pierwszą książkę. To był czas, kiedy kończyła właśnie studia licencjackie.
– Co lubię w pisaniu? Sam proces tworzenia. Na początku pisałam do szuflady i dzięki temu powstały trzy opowiadania – wspomina Marcelina Traut, olsztynianka. – W końcu trafiłam na wydawnictwo „Black Unicorn”, które wspiera młodych pisarzy. Wiadomo, że początkującemu autorowi nie jest łatwo, ale dużo pomagają.
Dziś na koncie ma m.in. powieści „ „Błękitną różę”, „Pod jednym dachem”, „Dwie połówki jabłka”.
Literatura kobieca stała się jej pasją. W swoich powieściach pisze o relacjach, ale też opisuje współczesną miłość.

– Kolejne książki wydałam już na własną ręke – dodaje Marcelina Traut. – Co mnie inspiruje? Relacje międzyludzkie, o nich głównie piszę w swoich powieściach. Na początku założyłam, że chciałabym, żeby moja każda książka była inna gatunkowo. Może będzie to fantasy, obyczajówka, może w końcu trafi się fajny kryminał. Chciałam, żeby były różne gatunkowo. Zaczęłam od mieszanki romansów i powieści obyczajowej. Mówi się, że to literatura kobieca, ale wiem, że moje książki czytają również mężczyźni.
Prywatnie jest mamą dwóch córek i z myślą o nich powstała historia „Przygody małpki Kiki”.
– Lubią książki i same już czytają – dodaje autorka. To nie jest typowa bajka, bo chciałam, żeby połączyć opowieść dla dzieci z kolorowanką. I to się udało.
Autorka planuje już kolejne powieści, a o planach i marzeniach opowie w czasie spotkania w Planecie 11

Olsztyński Budżet Obywatelski – jeszcze trzy tygodnie

12 sierpnia w siedzibie FOSy odbyło się otwarte spotkanie edukacyjne dla osób i organizacji zainteresowanych udziałem w Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim. W tym roku w budżecie miasta na ten cel przeznaczona została kwota 6 400 000 złotych, a wnioski można składać do 4 września 2019, czyli jeszcze przez trzy tygodnie.

Uczestnicząc w promocji OBO FOSa zaprasza na spotkania informacyjne.

Najbliższe odbędzie się – 13 sierpnia – podczas  imprezy Ale sztuka nad jeziorem Długim w godzinach 16 00 – 18 00

Kolejne spotkania informacyjne zaplanowane zostały na:

– 15-16 sierpnia podczas Olsztyn Green Festival
– 24 sierpnia – plac przy Centrum Handlowym Aura – 12 00- 14 00
– 25 sierpnia Galeria Warmińska – Punkt Obsługi Mieszkańców – 12.00-15.00
Na maraton pisania wniosków do OBO, praktyczne porady dla tych, którzy potrzebują pomocy w dobrym przygotowaniu swoich wniosków zapraszamy:
– 26 sierpnia – siedziba Federacji FOSa (ul. Linki 3/4 IV piętro) – 16.30 – 18.30
– 2 września – siedziba Federacji FOSa – 16.30 – 18.30

Zaplanowaliśmy także akcje ulotkowe:
– 26 i 27 sierpnia – Brzeziny, Jaroty, Kortowo, Zielona Górka

Aktywne Rady Seniorów – trwają warsztaty

W ramach finansowanego przez ASOS projektu „Aktywne rady Seniorów” na utworzenie nowych rad seniorów, który ogłosiliśmy na stronie federacji FOSa 08.04.2019 , spośród zgłoszeń nadesłanych z całego województwa warmińsko-mazurskiego zostało wyłonionych dwanaście gmin. Osiem gmin otrzyma pełny cykl wsparcia z warsztatami wyjazdowymi, dodatkowo cztery gminy (Ostróda, Węgorzewo, gmina Braniewo i powiat bartoszycki) zostaną objęte wsparciem eksperta w ramach spotkań stacjonarnych.
Na dni 26.06-09.07. 2019 zaplanowano w „Termach Warmińskich” w Lidzbarku Warmińskim cykl warsztatów wyjazdowych z ekspertem dla rad nowo powstających. Dotychczas obyły się już warsztaty dla seniorów w miast i gmin: Sępopol, Susz, Iława, Świętajno (na zdjęciu z ekspertem Piotrem Pniewskim, dyrektorem federacji FOSa) oraz Bisztynek i Miłki. W dniach 08-09.07. w warsztatach uczestniczyć będą przedstawiciele organizacji seniorskich z Tolkmicka i Pasłęka
Program warsztatów porusza tematykę z zakresu tworzenia i funkcjonowania rad seniorów. Eksperci kolejno omawiają kwestie uwarunkowań prawnych, kompetencji i zadań rady seniorów, nawiązują do dobrych praktyk. Po części teoretycznej, dotyczącej dokumentów niezbędnych do powołania i funkcjonowania rady seniorów, a także planu pracy jako narzędzia pracy – uczestnicy są zaproszeni do pracy warsztatowej z zakresu tematyki szkolenia.
W kolejnych tygodniach realizacji projektu rozpoczynamy pracę z samorządami, które spotkają się z ekspertem w ramach szkoleń stacjonarnych. Wkrótce ukaże się też poświęcony radom seniorów numer magazynu „Generacja”.

Zainteresowanym problematyką seniorską proponujemy również, rozsyłany pocztą elektroniczną, biuletyn seniorski. Otrzyma go każdy, kto zgłosi zapotrzebowanie na adres: rzecznik@federeracjafosa.pl

 

FOSa na spotkaniu Rady Olsztyńskich Seniorów

Marek Zbytniewski na spotkaniu Rady Olsztyńskich Seniorów przedstawił  w czwartek, 9 maja, międzynarodowe projekty FOSy. Propagując hasło „pomaganie – pomaga” mówił o realizowanym obecnie z partnerami z Łotwy, Anglii, Włoch, Francji i Portugalii, a finansowanym przez europejski fundusz Erasmus+ projekcie „Lokal and International Active Seniors”. Jego celem jest wypracowanie programów dla organizacji pozarządowych zajmujących się osobami starszymi (FOSa – zgłosiła i zaprezentowała partnerom m.in. stosowane przez nas inicjatywy „200 lat” i „Przyjazny sąsiad”) a także metod aktywizacji samych seniorów, zwłaszcza rozwoju wolontariatu 50+

Wartością międzynarodowych projektów jest wymiana uczestników między partnerskimi organizacjami. Marek Zbytniewski, jako koordynator projektu „Lokal and International Active Seniors”, poinformował Radę Olsztyńskich Seniorów, że jeszcze w maju nasi seniorzy wyjeżdżają na dwa tygodnie do Rzymu, gdzie pracować będą jako wolontariusze. W czerwcu kolejna dwójka wyjedzie do Pau we Francji.

Radio Olsztyn w FOSie

W czwartek, 11 kwietnia nadawało swoją audycję z … biura FOSy.

Ta niecodzienna sytuacja miała miejsce z okazji Światowego Dnia Radia. Reporterzy Radia Olsztyn wykorzystali swoje święto, aby lepiej poznać swoich słuchaczy, rozjechali się po całym Olsztynie, zawitali także w nasze progi. My mieliśmy okazję choć trochę opowiedzieć o swoich działaniach, oni mieli interesujący materiał i mamy nadzieję, ciekawe doświadczenie, bo oprócz dorosłych pracowników FOSy po biurze kręciły się także dzieci uczestników naszych projektów oraz, swoim zwyczajem, pies Korek.

 

 

II Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów

W dniach 27-28 listopada 2018 w Olsztynie odbyło się II Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów. W spotkaniu organizowanym przez FOSę w ramach projektu „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” (finansowanego przez ASOS) uczestniczyli członkowie wybranej w październiku Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przewodniczący i działacze kilkunastu, działających obecnie w regionie rad seniorów.

W pierwszym dniu konferencji główne punkty obowiązującej obecnie polityki senioralnej w regionie (programu na lata 2014-2020) przedstawiła zebranym Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie. Z kolei Krzysztof Ludomir Świątek, przewodniczący Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego mówił o celach nowo powołanej wojewódzkiej reprezentacji środowiska oraz przedstawił jej zarząd. Jak taka rada może funkcjonować, opowiedziała zaproszona na konferencję Maria Jolanta Lauryn, która jest przewodniczącą Suwalskiej Rady Seniorów, a jednocześnie członkiem podlaskiej rady wojewódzkiej. W panelowej dyskusji, prowadzonej przez prezesa FOSy  Bartłomieja Głuszaka i dyrektor ROPS Wiesławę Przybysz, rozmawiano potem o lokalnych systemach polityki senioralnej oraz relacjach między wojewódzką a miejskimi i gminnymi radami seniorów w terenie.

Bogaty program dnia dopełniła wieczorem – prowadzona w konwencji World Café – otwarta dyskusja, podczas której każdy z uczestników konferencji miał okazję wypowiedzieć się na temat warunków dobrej komunikacji wewnątrz rady, komunikacji rady z otoczeniem zewnętrznym (samorządem, mediami), współpracy rady z urzędem, a także generalnie na temat roli rady, zasad jej funkcjonowania oraz skutecznej promocji jej działań. Wnioski z niej wykorzystane zostaną w pracy rad już istniejących, posłużą też jako rekomendacja dla środowiska seniorskiego w miejscowościach, które dopiero mają zamiar takie rady powołać.

Dyskusja kontynuowana była w drugim dniu spotkania. Zwłaszcza dla nowych rad seniorów ważna była rozmowa o misji i celach, problemach i wyzwaniach działań na rzecz osób starszych w regionie. Rozmawiano również o sprawach roboczych, omawiano m.in. przygotowany regulamin pracy Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także plan prac rady. Datę jej pierwszego formalnego spotkania ustalono na drugą połowę stycznia 2019.