Rozeznanie rynku na świadczenie usługi doradcy walidacyjnego w ramach grantu “ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych”

Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zaprasza Państwa do złożenia oferty na prowadzone postępowanie rozeznania rynku nr 3a/2021/Ż na świadczenie usługi doradcy walidacyjnego w ramach grantu “ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych” uzyskanego w ramach projektu “SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach POWER współfinansowanego ze środków EFS.

Dokładne informacje znajdują się w załączniku.

Oferty należy złożyć   w terminie do 10.05.2021 r. do godz. 12:00 w formie:

– elektronicznej na adres: biuro@federacjafosa.pl z dopiskiem “ŻYROSKOP” – doradca walidacyjny
– osobiście w biurze Federacji FOSa,  ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn. Osoba przyjmująca ofertę: Katarzyna Charkowska-Giedrys
– poczta/kurierem na adres biura FOSa – liczy się data wpływu.

Rozeznanie rynku – doradca walidacyjny nr 3a