Konkurs Społecznik Warmii i Mazur

Po raz kolejny Federacja FOSa chce nagrodzić aktywne osoby działające w obszarze pomocy społecznej i przyznać im tytuł Społecznika Warmii i Mazur. Chcemy propagować innowacyjne podejście oraz postawę pomocniczości, realizowane w oparciu o socjalne organizacje pozarządowe i skierowane do osób mających trudność w zaspokajaniu podstawowych potrzeb egzystencjalnych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.  Przy ocenie kandydatów Kapituła będzie brała pod uwagę: dotychczasowe doświadczenie kandydata/tki/grupy w obszarze pomocy społecznej, efektywność i trwałość działań na rzecz odbiorców; realizacja wartości, praw UE.

Zdajemy sobie sprawę, iż środki UE są obecnie jednym z najpoważniejszych czynników wprowadzania zmiany społecznej. Wspierają one działania, realizujące wartości UE, w tym zapisane w Karcie Praw Podstawowych UE. Jesteśmy częścią europejskiej wspólnoty, wdrażamy je na co dzień, jak np. prawa osób starszych do udziału w życiu społecznym, prawo do pracy czy edukacji. Chcemy więc pokazać ich praktyczny wymiar, realizowany przez organizacje społeczników.

Do 11 września 2023 roku  roku czekamy na Państwa zgłoszenia. Można to zrobić osobiście lub poprzez organizacje czy instytucję, z którą Państwo współpracują.

Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesłać na adres e-mailowy biuro@federacjafosa.pl  (z dopiskiem Konkurs Społecznik Warmii i Mazur) lub w wersji papierowej na adres: Federacja FOSa, 10-534 Olsztyn, ul. Linki 3/4. W przypadku przesłania pocztą tradycyjną liczy się data dostarczenia do biura Federacji FOSa. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19 września 2023 roku podczas gali konkursu Społecznik Warmii i Mazur, w Górowie Iławeckim.

W załączeniu formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu.

Regulamin-konkursu-SpołecznikWiM-2023

Formularz wersja pdf:

formularz-konkursu-SpołecznikWiM-2023

Formularze wersja edytowalna:

formularz-konkursu-SpołecznikWiM-2023