Aktywny senior/seniorka – konkurs rozstrzygnięty

5 października, w Hotelu Omega w Olsztynie odbyła się Konferencja Wojewódzka z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w tym roku pod hasłem:„Aktywny Senior potencjałem Warmii i Mazur”. Jej organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Jednym z punktów programu było rozstrzygnięcie Warmińsko-Mazurskiego Konkursu „Potrzebni” na Aktywnego Seniora/Seniorkę oraz Najlepszą Inicjatywę na Rzecz Osób Starszych, których organizatorem była Federacja FOSa, a partnerem Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Decyzją kapituły konkursu nagrody/wyróżnienia z rąk, reprezentujących samorząd wojewódzki, marszałka Gustawa Marka Brzezina i Jolanty Piotrowskiej oraz prezesa FOSy Bartłomieja Głuszaka otrzymali/ły:

W kategorii Aktywny Senior/Seniorka:

Nagroda główna – Irena Ewa Urbanowicz, przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Braniewo.

Wyróżnienia – Lech Żendarski, wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Seniora w Iławie, prezes Stowarzyszenia Iławscy Seniorzy

Halina Rusiecka, przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Srokowie

Grażyna Turzańska-Giebień, przewodnicząca Rady Seniorów w Kętrzynie

Zwycięzcy i wyróżnieni w Warmińsko-Mazurskim Konkursie Potrzebni w kategorii na Najlepszą Inicjatywę na Rzecz Osób Starszych:

Nagroda główna – Gmina Miejska Iława, za całokształt działań na rzecz seniorów. Nagrodę odebrał burmistrz Dawid Kopaczewski

Wyróżnienia: – Grupa Seniorzy Seniorom w Ełku,

– Uniwersytet III Wieku w Górowie Iławeckim przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” oraz Ośrodku Kultury w Górowie Iławeckim

– Elbląskie Centrum Usług Społecznych za inicjatywę Klub Seniora

Przyznaliśmy również Nagrody Specjalne w Warmińsko-Mazurskim Konkursie Potrzebni za całokształt działalności na rzecz osób starszych:

– Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Morągu

– Fundacja Laurentius w Olsztynie

– Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurski Uniwersytet III Wieku w Olsztynie

Dziękujemy również instytucjom i organizacjom za wsparcie i ufundowanie nagród. Podziękowania kierujemy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszenia Wspólnoty Kulturowej Borussia, ZHP w Olsztynie, Fundacji Żółty Szalik i Spółdzielni Socjalnej Humanus.

Jeszcze raz gratulujemy nagrodzonym!