Cafe Ukraina – Кафе Україна

W wyniku barbarzyńskiej inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę, z dnia na dzień znaleźliśmy się w zupełnie innej, nowej, nieprzewidywalnej rzeczywistości. W kraju owładniętym wojną setki tysięcy ludzi straciło dach nad głową, pracę i możliwość normalnego funkcjonowania. Sytuacja, w której się znaleźli spowodowała, że ludzie w jednej chwili stracili poczucie bezpieczeństwa, wobec czego, w obawie o własne życie zaczęli masowo opuszczać swój kraj. Jednym z głównych celów ich emigracji stała się Polska, której mieszkańcy od początku działań wojennych bardzo mocno zaangażowali się w pomoc.

My również jako organizacja pomocowa niemal natychmiast podjęliśmy działania oferujące wsparcie napływającym do naszego kraju ludziom. Początkowo była to pomoc doraźna, będąca odpowiedzią na zapewnienie podstawowych potrzeb bytowania, jednak z czasem zaczęliśmy także myśleć o działaniach nastawionych na pomoc długoterminową. Większość przybyłych do nas obywateli Ukrainy, nie chcąc być dla nikogo obciążeniem, deklaruje szybką chęć podjęcia pracy. W związku z tym planujemy stworzyć miejsce opieki nad dziećmi w wieku 1-3 lat, odciążając tym samym matki, aktywnie poszukujące zajęcia na lokalnym rynku pracy. Rozpoczęliśmy także działania ukierunkowane na pomoc w poszukiwaniu pracy i podjęcie zatrudnienia. Trzeci zakres wsparcia dotyczy powołania do życia miejsca spotkań, wypoczynku, integracji społecznej, oraz twórczych inicjatyw pod nazwą Cafe Ukraina. Będzie to miejsce przyjazne zarówno dla rodzin z dziećmi jak i dla osób starszych, które także stanowią grupę wymagającą naszego wsparcia. Klub Cafe Ukraina rozpoczyna swoją działalność już 21.03.22r. w budynku Biblioteki Wojewódzkiej na Starym Mieście. Zajęcia prowadzone będą zarówno przez animatorów Federacji FOSa jak i osoby z Ukrainy, które zamierzamy w tym celu zatrudnić.

Zbierane przez nas środki finansowe w pierwszej kolejności będą spożytkowane właśnie na zatrudnienie i opłacenie osób, których kwalifikacje pozwolą na prowadzenie zajęć w Cafe Ukraina a także do zatrudnienia osób z kwalifikacjami do opieki nad dziećmi w wieku 1-3 lat w klubiku.

Jeżeli możecie Państwo wesprzeć nas w tych działaniach prosimy o wpłaty darowizny na konto:

BNP Paribas Bank Polska SA 59 1600 1462 1882 6733 2000 0012

z dopiskiem z tytule: na cele statutowe

Całość przekazanej kwoty możecie sobie Państwo odpisać w zeznaniu rocznym od podatku.

Dziękujemy! Дякую!